คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียน เว็บไซต์  http://krupraiwan.wordpress.com อีเมล์ [email_address] เฟซบุ๊ค www.facebook.com/k...
1 คู่อันดับ ( Ordered Pairs )
ความหมายของคู่อันดับ คู่อันดับ เป็นลักษณะของการจับคู่กันของสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่...
ตัวอย่างที่ 1  จงหาค่า x  และ y  จากคู่อันดับต่อไปนี้ 1) ถ้า (x–3, y+5) = (2x+1, 20–2y) 2) ถ้า (x+y, 2x–3y) ...
ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product) 2
ผลคูณคาร์ทีเซียน ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A แ ละเซต B คือ เซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมด โดยที่ a  A และ b  ...
ตัวอย่างที่ 1  ให้ A = { 2, 4, 6 } และ B = { 3, 4 } จงหา <ul><li>1.  A  B  </li></ul>2.  B  A 3.  A  A...
ตัวอย่างที่ 2  ให้ A = { x  I | 1  x  5 }  B = { 6, 7, 8, 9 }  C = {x | x เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10 }  ...
  ลองทำดู    กำหนด A = { 1, 2 }, B = { 1 }, C = { 1, 3 }  จงหา  1) A  (B  C)  2) (A  B)  (A  C)  3) ...
  ลองทำดู ... อีกครั้งครับ    กำหนด A = { 1, 2, 3, …, 20 },  B = { 2, 4, 6, …, 20 },  C = { 5, 10, 15, 20 }  ...
สมบัติที่สำคัญของผลคูณคาร์ทีเซียน 1) ถ้า A มีสมาชิก m ตัว และ B มีสมาชิก n ตัว    A  B มีสมาชิก mn ตัว 2...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Cartesian

1.005 Aufrufe

Veröffentlicht am

คู่อันดับ, ผลคูณคาร์ทีเซียน, ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Cartesian

 1. 1. คู่อันดับ และผลคูณคาร์ทีเซียน เว็บไซต์ http://krupraiwan.wordpress.com อีเมล์ [email_address] เฟซบุ๊ค www.facebook.com/krupraiwan ทวิตเตอร์ www.twitter.com/krupraiwan (@krupraiwan) ม.4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
 2. 2. 1 คู่อันดับ ( Ordered Pairs )
 3. 3. ความหมายของคู่อันดับ คู่อันดับ เป็นลักษณะของการจับคู่กันของสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คู่อันดับแสดงการจับคู่ของสินค้ากับราคาสินค้า นักเรียนกับห้องเรียน นิยาม คู่อันดับ (a, b) = (c, d) ก็ต่อเมื่อ a = c และ b = d เช่น (a, 3) = (4, b) จะได้ a = ………. และ b = ……….. 4 3
 4. 4. ตัวอย่างที่ 1 จงหาค่า x และ y จากคู่อันดับต่อไปนี้ 1) ถ้า (x–3, y+5) = (2x+1, 20–2y) 2) ถ้า (x+y, 2x–3y) = (1, 12)
 5. 5. ผลคูณคาร์ทีเซียน (Cartesian Product) 2
 6. 6. ผลคูณคาร์ทีเซียน ผลคูณคาร์ทีเซียนของเซต A แ ละเซต B คือ เซตของคู่อันดับ (a, b) ทั้งหมด โดยที่ a  A และ b  B เ ขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ A  B  A  B = {(a, b) | a  A และ b  B }
 7. 7. ตัวอย่างที่ 1 ให้ A = { 2, 4, 6 } และ B = { 3, 4 } จงหา <ul><li>1. A  B </li></ul>2. B  A 3. A  A 4. B  B { (2, 3), (2, 4), (4, 3), (4, 4), (6, 3), (6, 4) } { (3, 2), (3, 4), (3, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6) } { (2, 2), (2, 4), (2, 6), (4, 2), (4, 4), (4, 6), (6, 2), (6, 4), (6, 6) } { (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4) }
 8. 8. ตัวอย่างที่ 2 ให้ A = { x  I | 1  x  5 } B = { 6, 7, 8, 9 } C = {x | x เป็นจำนวนคู่บวกที่น้อยกว่า 10 } จงหา 1) A  (B  C) 2) (A  C)  B { 1, 2, 3, 4, 5 } { 2, 4, 6, 8 } (B  C) = { 6, 8 } A  (B  C) = { (1, 6), (1, 8), (2, 6), (2, 8), (3, 6), (3, 8), (4, 6), (4, 8), (5, 6), (5, 8) } (A  C) = { 2, 4 } (A  C)  B = { (2, 6), (2, 7), (2, 8), (2, 9), (4, 6), (4, 7), (4, 8), (4, 9) }
 9. 9.  ลองทำดู   กำหนด A = { 1, 2 }, B = { 1 }, C = { 1, 3 } จงหา 1) A  (B  C) 2) (A  B)  (A  C) 3) A  (B  C) 4) (A  B)  (A  C)
 10. 10.  ลองทำดู ... อีกครั้งครับ   กำหนด A = { 1, 2, 3, …, 20 }, B = { 2, 4, 6, …, 20 }, C = { 5, 10, 15, 20 } จงหาจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้ 1) (A  B)  (A  C) 2) A  (B  C) 3) (A  B)  C 4) (B  A)  (C  A)
 11. 11. สมบัติที่สำคัญของผลคูณคาร์ทีเซียน 1) ถ้า A มีสมาชิก m ตัว และ B มีสมาชิก n ตัว  A  B มีสมาชิก mn ตัว 2) AB =  ก็ต่อเมื่อ A =  หรือ B =  3) A  (B  C) = (A  B)  (A  C) 4) A  (B  C) = (A  B)  (A  C) 5) A  (B – C) = (A  B) – (A  C) 6) A  B  B  A

×