Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Multimedia2009 Prez Krisztian

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 23 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Multimedia2009 Prez Krisztian (20)

Anzeige

Aktuellste (18)

Multimedia2009 Prez Krisztian

 1. 1. A kreativitás és Innováció Európai Éve -2009 XV. Multimédia az oktatásban konferencia Debrecen, 2009. június 24-25. A multimédia és a tudástranszfer Dr. Krisztián Béla PTE FEEK
 2. 2. Bevezetés <ul><li>A tudás egyik jellemzője az átvihetőség, a változó helyzetekben történő alkalmazhatóság. </li></ul><ul><li>Az átvivés, közvetités hatékonyságát, eredményességét a sokféle összefüggésben vizsgált transzfer fogalmával lehet minősíteni. </li></ul><ul><li>Milyen megközelítésekkel, meghatározásokkal és kategóriákkal találkozunk a tudástranszfernél? </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 3. 3. A tudás <ul><li>TUD : a valakinek (pl. a személynek) tanult, tapasztalt ismerete, értesülése, van valamiről, valakiről, </li></ul><ul><li>A tudás az a tény, hogy valamit tudnak, ismeretekkel, tapasztalattal rendelkezik </li></ul><ul><li>A tudás valamire (dolog) vonatkozik </li></ul><ul><li>A személyiség nyílt és rejtett tudással rendelkezik </li></ul><ul><li>Amelyet hétköznapi és ünnepnapi tudásként is osztályozhatunk </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 4. 4. Tudástípusok <ul><li>Explicit (E) , tacit (T) </li></ul><ul><li>A tudástranszferek: T ->E – externalizáció T ->T – kombináció E->T – internalizáció E->E – szocalizáció </li></ul><ul><li>kialakitásukban meghatározó a folyamatot segitő, erősitő célorientált multiméda </li></ul><ul><li>tudatos felhasználása </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 5. 5. A gondolkodás, a tanulás, tudásátvitel <ul><li>A gondolkodás : értelmi működés, ami a megismerésre irányul, módszeresen rendszeresen és tudatosan értelmi tevékenységet fejt ki </li></ul><ul><li>A tanulás -cselekvési folyamat, hogy a személy valamit megismerjen </li></ul><ul><li>A tudásátvitel, transzfer: az a folyamat, amellyel és amelyben az ismereteket valamire vonatkozóan célzottan adjuk át. Ebben rendszeresen és módszeresen járunk el. </li></ul><ul><li>A folyamat hatékonyságát a multimédia sokféle eszköze segítheti </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 6. 6. Az „információ”-piramis és tudástranszfer bölcsesség tudás információ adat „ értékvonal” „ intelligence” 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK Pl. életkori és/vagy iskolaszintek, foglalkozások, időkeretek, belső és külső szükségletek, igények a tudással kapcsolatban
 7. 7. A multimédia és a tudástranszfer A szükségszerű változtatások igénye A multimédia eszközével a tudástranszfer hatékonysága érdekében KRISZTIÁN BÉLA PhD PTE FEEK 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 8. 8. Az előadás célja, ismertetni,hogy <ul><li>A multimédia megjelenése és alkalmazása a jobb megértés, tanulás terén kedvező lehetőségeket teremt a tudástranszfer területén, </li></ul><ul><li>A befektetett tőke nagysága jelentős, </li></ul><ul><li>Jellemző a nagy szellemi és anyagi ráfordítás, a remélt hatékonyság viszonylagos bizonytalansága </li></ul><ul><li>Ezért szükséges a személy tanulóképességéhez mért és </li></ul><ul><li>A feladat tartalmához alakított multimédia eszközök tervezése és célorientált alkalmazása </li></ul><ul><li>Az attraktivitás mellett/helyett a célszerű és tartós hatású eszközrendszer használata </li></ul><ul><li>A feladathoz a gazdaságban is alkalmazott eljárások igénybe vétele </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 9. 9. A TUDÁSTRANSZFERBEN ALKALMAZOTT MULTIMÉDIÁNÁL <ul><li>nő a pedagógus/tanuló megterhelése </li></ul><ul><ul><li>az együttműködési igénybevétel, </li></ul></ul><ul><ul><li>a projekt koordináció bonyolultsága és költsége, </li></ul></ul><ul><ul><li>a tervezés és kivitel felelőssége </li></ul></ul><ul><ul><li>szakszerűség igénye </li></ul></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 10. 10. Pedagógus vezetői, szervezői feladatok <ul><li>A multimédia bevezetése a pedagógiai folyamat /transzfer </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>struktúráját, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>működését, </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>kultúráját </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>befolyásoló tevékenység. </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 11. 11. Az integrált módszertanok jelentősége <ul><li>Több tevékenység-együttes összehangolt elvégzése. </li></ul><ul><li>A vezetés és szervezet igénybevétele kisebb arányú. </li></ul><ul><li>A folyamat tervezhető, koordinált, az eredmény minősége várhatóan jobb. </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 12. 12. MULTIMÉDIA KÍSÉRLET-KUTATÁS MODELL ADOTT ELEMEKRE FOLYAMATRA ALGORITMUS AZ ALKALMAZÁS ARCHITEKTÚRÁJA ALKALMAZÁS 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 13. 13. Gazdasági elemző eszközrendszer a multimédia alkalmazásához <ul><li>A tudástranszfer folyamat hatékonyságát (reengineering), újra-formálását (redesign) a Business Process Reengineering (BPR) eljárás (az üzleti folyamatok újjászervezése) segíti, konvertálásával </li></ul><ul><li>a Pedagogical Process Reengineering (PPR) és/vagy a </li></ul><ul><li>Multimedia Process Reengineering (MPR) </li></ul><ul><li>eljárást hozzuk létre. </li></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 14. 14. A transzferfolyamat alakulása a szervezeti eszközök és célok alapján DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK nevelés pedagógia pedagógiai MPR PPR Tudás- és tanuláselméletek kiterjedése 09-06-29
 15. 15. Pedagogical Process Reengineering <ul><li>Pedagógiai változtatási filozófia és azt támogató módszertan: </li></ul><ul><li>Tanuláselmélet eredményeinek érvényesítése </li></ul><ul><li>Transzferigények feladatokra és folyamatra tervezése, </li></ul><ul><ul><li>A transzfer körülmények alakítása, </li></ul></ul><ul><ul><li>az ismert legjobb multimédia kiválasztása, </li></ul></ul><ul><ul><li>Az új informatikai technológiák teljes körű alkalmazása, </li></ul></ul><ul><ul><li>a pedagógiai szervezési módszerek adta lehetőségek érvényesítése. </li></ul></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 16. 16. Multimédia Process Reengineering <ul><li>A változtatási filozófia és azt támogató módszertan: </li></ul><ul><ul><li>a képzés új rendszerállapotba lép át, </li></ul></ul><ul><ul><li>a tevékenységek (önszervezés, irányított önálló tanulás, felelősség, hatáskörök) változnak, </li></ul></ul><ul><ul><li>a változás menedzselése, </li></ul></ul><ul><ul><li>a szervezeti ellenállások csökkentése, </li></ul></ul><ul><ul><li>nagy kockázattartalom, </li></ul></ul><ul><ul><li>konfliktusmenedzsment. </li></ul></ul>09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 17. 17. Döntési folyamat SZÜKSÉGLETEK CÉLOK MOTIVÁCIÓ PREFERENCIÁK ELVÁRÁSOK IMÁZSOK ÉSZLELÉS L E H E T Ő S É G E K H A L M A Z A ÉRTÉKELÉS D Ö N T É S O K T A T Á S ELÉGEDETTSÉG
 18. 18. Teljes körű szervezési folyamat multimédia TOP koncepciója KFKI ISYS Informatikai Kft. 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 19. 19. Az ismeretek transzfere 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK Szakmai tudományos fejlesztés Oktatási folyamat Multimédia eszköz-rendszerek köre Tanulási folyamat és személyek tanulóképességének számbavétele állapot/fejlesztés
 20. 20. Az MTOP lépései KFKI ISYS Informatikai Kft. 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 21. 21. <ul><li>Alapelv: a tudástranszfer funkciók között keletkező veszteségek mérése. </li></ul><ul><ul><li>A homogén funkciók kiválasztása, </li></ul></ul><ul><ul><li>A funkciók közti kapcsolatok feltárása, </li></ul></ul><ul><ul><li>multimédia változatok kidolgozása (a tanulási folyamat és a személy képességeire mérten), </li></ul></ul><ul><ul><li>számítások a szervezeti eredetű hatékony-sági veszteségekre. </li></ul></ul>Multimédia tervezés kvalitatív eljárással 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 22. 22. 09-06-29 DR. KRISZTIÁN BÉLA PTE FEEK
 23. 23. Végül … Kívánok további jó együttműködést E-mail: [email_address] Tel.: 72/251-444 Fax.: 72/251-100

Hinweis der Redaktion

 • 09-06-29
 • 09-06-29
 • 09-06-29
 • 09-06-29
 • Forgó Sándor (2001)

×