Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx

Krijn Poppe
Krijn PoppeResearch manager and Senior Economist um Wageningen Economic Research
Toelichting advies
‘Boeren met toekomst’
5 mei 2022
Krijn Poppe
Landbouw in de fysieke omgeving
Problematiek nader verklaard
EU Green deal, Biodiversity and Farm-to-
Fork Strategy
• Reduce nutrient losses by 50%,
• Reduce fertilizer use by 20%,
• Reduce pesticide use (or risks) by 50%,
• Reduce sales of antimicrobials by 50%,
• Increase organic farming to 25% of UAA ,
• Increase high-diversity landscape features to 10% of UAA
Framework law for a Sustainable Food System - Lex generalis that will promote policy
coherence at EU and national level
• common definitions and general principles
• address the responsibilities of all actors
• combined with certification and labelling
• progressively raise sustainability standards
ECO-Regelingen:
Invulling geinspireerd op Deltaplan Biodiversiteitsherstel en
eerder Rli advies: Digitaal dashboard dat een boer voorziet van
informatie over de Key Performance Indicatoren op zijn bedrijf.
4
5
Toelichting ecoregelingen
Achtergrond advies Boeren met toekomst
• Maatschappelijk debat en overheidsbeleid gaan over milieuproblemen,
opkopen en saneren
• Sturen met regels, vaak middelvoorschriften, op het laatste incident
Vanuit perspectief bedrijf
• Ontwikkeling van duurzame bedrijven wordt niet gezien
• Voorop lopen is lastig en wordt niet altijd beloond
Welk beleid helpt boeren hun toekomst vorm te geven binnen
duurzaamheidsgrenzen?
Opbrengst dialoog met boeren
Veel plannen, veel creativiteit en enthousiasme, maar
boeren ervaren
 Wisselvallig en inconsistent overheidsbeleid, niet
afgestemd op praktijk
 Onduidelijkheid voor het individuele bedrijf,
investeringsonzekerheid
 Ongelijke behandeling van sectoren
 Gemis van vertrouwen en waardering vanuit de
samenleving
 Gebrek aan ondersteuning in de keten
Onze bevindingen
 Grote diversiteit bedrijven, ook binnen 1 sector
 Gedifferentieerde problematiek, vraagt lokaal gedifferentieerde
oplossingen
 Creativiteit en ondernemerskracht boeren benutten voor de transitie
Voorwaarden
 Beleidsdoelen vertalen naar duidelijke duurzaamheidseisen (-normen) op
bedrijfsniveau: integraal en in een tijdpad
 Meer keuzevrijheid om zelf oplossingen te vinden
 Transitieopgave niet alleen bij boeren
Aanbevelingen
Ruimte bieden eigen toekomst vorm te
geven binnen duurzaamheidsgrenzen
door:
1. Duidelijkheid met bedrijfsspecifieke normen
• Aanscherpen normen waar doelen niet worden gehaald (“niet alles kan
overal”)
• Bedrijfsspecifiek maken van normen
• Tijdpad voor normen eerstkomende jaren, 2030 en 2050
Aanbevelingen
2. Vrijheid bieden voor ondernemen binnen normen
• zoveel mogelijk doelvoorschriften
• zowel generieke normen als specifieke (in
vergunning)
• adequate monitoring
3. Invoeren geïntegreerd certificeringssysteem, veelheid van eisen in onderling
verband
• onafhankelijke certificeringsautoriteit
• verbonden met beloningssystemen (langetermijncontracten)
• afstemming met duurzaamheidsprogramma’s ketenpartijen
• basis voor toezicht door de overheid
EU
Certificering
Instandhoudingsdoelen (of
klimaatakkoord)
Meetbare eisen voor doelgebied:
bv. KDW of waterkwaliteit
Emissie-eis voor de boerderij als
bron
Overwegingen van
controleerbaarheid en fraude
Middelvoorschrift (“oogsten voor
1 oktober, 3 m. uit sloot”)
Controle boerderij. Liefst vanuit
satelliet.
LNV
NVWA RVO
Sda,
NAK
etc.
Provin-
cie
Ge-
meen
-te
Water-
schap
Indus-
trie
Certificering
Certificatie Autoriteit Landbouw
Certificering van geboden en prestaties
decertificering
Strenger,
niet
alles
kan
overal
Stimulerender,
leerproces
Aanbevelingen
5. Actieve betrokkenheid en ondersteuning Rijk en provincie bij
gebiedsprocessen
• gezamenlijke opgaven in veel gebieden
• co-creatie: veel aandacht voor samen creëren van oplossingen
• soms een nieuwe ‘landinrichtingsronde’ nodig
6. Bevorderen verduurzaming van keten en gedragsverandering bij consument
• als blijkt dat ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de
rijksoverheid aanvullende maatregelen treffen (“niet-vrijblijvend”)
4. Zorgen voor adequate handhaving op bedrijfsniveau
Bezuidenhoutseweg 30
P.O. Box 20906
2500 EX The Hague
The Netherlands
(+31)6 2180 0302
info@rli.nl
www.rli.nl
Follow us on:
Dank voor
de aandacht!
Vragen ?
1 von 13

Más contenido relacionado

Similar a Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx(20)

Handleiding duurzaam inkopen 2010Handleiding duurzaam inkopen 2010
Handleiding duurzaam inkopen 2010
Marcel Mulckhuijse282 views
Beheer en OnderhoudBeheer en Onderhoud
Beheer en Onderhoud
Marcel Mulckhuijse366 views
Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?
Hoe gaan zorginstellingen om met het energievraagstuk?
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)313 views
Het federaal beleidskader voor de verduurzaming van de overheidsopdrachtenHet federaal beleidskader voor de verduurzaming van de overheidsopdrachten
Het federaal beleidskader voor de verduurzaming van de overheidsopdrachten
Belgian Federal Institute for Sustainable Development372 views
InnovatieLink-algemene presentatie 2InnovatieLink-algemene presentatie 2
InnovatieLink-algemene presentatie 2
Michiel F. van Veen220 views
Webinar energiesubsidies voor ondernemersWebinar energiesubsidies voor ondernemers
Webinar energiesubsidies voor ondernemers
www.klimaatplein.com686 views
Klimaatakkoord & CO2Klimaatakkoord & CO2
Klimaatakkoord & CO2
Merel Segers255 views
MVO-routekaart-rapport-v5MVO-routekaart-rapport-v5
MVO-routekaart-rapport-v5
Sven Oudkerk935 views

Rli presentatie landbouwadvies tbv Waterskip Friesland mei 2022.pptx

 • 1. Toelichting advies ‘Boeren met toekomst’ 5 mei 2022 Krijn Poppe
 • 2. Landbouw in de fysieke omgeving Problematiek nader verklaard
 • 3. EU Green deal, Biodiversity and Farm-to- Fork Strategy • Reduce nutrient losses by 50%, • Reduce fertilizer use by 20%, • Reduce pesticide use (or risks) by 50%, • Reduce sales of antimicrobials by 50%, • Increase organic farming to 25% of UAA , • Increase high-diversity landscape features to 10% of UAA Framework law for a Sustainable Food System - Lex generalis that will promote policy coherence at EU and national level • common definitions and general principles • address the responsibilities of all actors • combined with certification and labelling • progressively raise sustainability standards
 • 4. ECO-Regelingen: Invulling geinspireerd op Deltaplan Biodiversiteitsherstel en eerder Rli advies: Digitaal dashboard dat een boer voorziet van informatie over de Key Performance Indicatoren op zijn bedrijf. 4
 • 6. Achtergrond advies Boeren met toekomst • Maatschappelijk debat en overheidsbeleid gaan over milieuproblemen, opkopen en saneren • Sturen met regels, vaak middelvoorschriften, op het laatste incident Vanuit perspectief bedrijf • Ontwikkeling van duurzame bedrijven wordt niet gezien • Voorop lopen is lastig en wordt niet altijd beloond Welk beleid helpt boeren hun toekomst vorm te geven binnen duurzaamheidsgrenzen?
 • 7. Opbrengst dialoog met boeren Veel plannen, veel creativiteit en enthousiasme, maar boeren ervaren  Wisselvallig en inconsistent overheidsbeleid, niet afgestemd op praktijk  Onduidelijkheid voor het individuele bedrijf, investeringsonzekerheid  Ongelijke behandeling van sectoren  Gemis van vertrouwen en waardering vanuit de samenleving  Gebrek aan ondersteuning in de keten
 • 8. Onze bevindingen  Grote diversiteit bedrijven, ook binnen 1 sector  Gedifferentieerde problematiek, vraagt lokaal gedifferentieerde oplossingen  Creativiteit en ondernemerskracht boeren benutten voor de transitie Voorwaarden  Beleidsdoelen vertalen naar duidelijke duurzaamheidseisen (-normen) op bedrijfsniveau: integraal en in een tijdpad  Meer keuzevrijheid om zelf oplossingen te vinden  Transitieopgave niet alleen bij boeren
 • 9. Aanbevelingen Ruimte bieden eigen toekomst vorm te geven binnen duurzaamheidsgrenzen door: 1. Duidelijkheid met bedrijfsspecifieke normen • Aanscherpen normen waar doelen niet worden gehaald (“niet alles kan overal”) • Bedrijfsspecifiek maken van normen • Tijdpad voor normen eerstkomende jaren, 2030 en 2050
 • 10. Aanbevelingen 2. Vrijheid bieden voor ondernemen binnen normen • zoveel mogelijk doelvoorschriften • zowel generieke normen als specifieke (in vergunning) • adequate monitoring 3. Invoeren geïntegreerd certificeringssysteem, veelheid van eisen in onderling verband • onafhankelijke certificeringsautoriteit • verbonden met beloningssystemen (langetermijncontracten) • afstemming met duurzaamheidsprogramma’s ketenpartijen • basis voor toezicht door de overheid
 • 11. EU Certificering Instandhoudingsdoelen (of klimaatakkoord) Meetbare eisen voor doelgebied: bv. KDW of waterkwaliteit Emissie-eis voor de boerderij als bron Overwegingen van controleerbaarheid en fraude Middelvoorschrift (“oogsten voor 1 oktober, 3 m. uit sloot”) Controle boerderij. Liefst vanuit satelliet. LNV NVWA RVO Sda, NAK etc. Provin- cie Ge- meen -te Water- schap Indus- trie Certificering Certificatie Autoriteit Landbouw Certificering van geboden en prestaties decertificering Strenger, niet alles kan overal Stimulerender, leerproces
 • 12. Aanbevelingen 5. Actieve betrokkenheid en ondersteuning Rijk en provincie bij gebiedsprocessen • gezamenlijke opgaven in veel gebieden • co-creatie: veel aandacht voor samen creëren van oplossingen • soms een nieuwe ‘landinrichtingsronde’ nodig 6. Bevorderen verduurzaming van keten en gedragsverandering bij consument • als blijkt dat ketenpartijen te weinig meebewegen, moet de rijksoverheid aanvullende maatregelen treffen (“niet-vrijblijvend”) 4. Zorgen voor adequate handhaving op bedrijfsniveau
 • 13. Bezuidenhoutseweg 30 P.O. Box 20906 2500 EX The Hague The Netherlands (+31)6 2180 0302 info@rli.nl www.rli.nl Follow us on: Dank voor de aandacht! Vragen ?