Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Larus Loft

345 Aufrufe

Veröffentlicht am

Larus Loft’dan bir daire sahibi olmayı düşünüyorsanız çok şanslısınız çünkü hemen yanı başındaki Larus Palas’ta hayat başladı! Satış ofisimize geldiğinizde tamamı bitmiş olan Larus Palas’ı kendi gözlerinizle görebilir, aynı mimari felsefe ve kaliteyle yapılacak olan Larus Loft’u gözünüzde canlandırabilirsiniz.

Yüksek kapıları, yüksek pencereleri ve özel ses izolasyonu sayesinde Larus Loft’ta her daire kendi müstakil yapısıyla son derece ferah ve gürültüden uzakta. Çünkü eviniz, özeliniz.

24 ayda %33’e kadar kazanç sağlama fırsatı Larus Loft’ta sizi bekliyor. İster %0.95 faizli konut kredisi imkanından faydalanın, ister 24 ayda ödeyerek %0 faiz fırsatını yakalayın. Hesap ortada. Siz de dairenizi Larus Loft’tan alın, son yılların en akıllı yatırımını kaçırmayın.

El değmemiş doğası ve modern mimari yapısıyla İstanbul’un öne çıkan semtlerinden biri olan Göktürk, yeni havalimanına, üçüncü köprü güzergahına ve şehir merkezine olan yakınlığıyla son yılların cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Gelin, siz de bu ayrıcalıklı semtteki yerinizi alın.

İstanbul’un yeni çekim merkezi Göktürk, Göktürk’ün yeni çekim merkezi Larus Sokak. Birbirinden seçkin mağaza, kafe ve restoranlarla donatılmış olan Larus Sokak sayesinde eşsiz bir alışveriş deneyimi evinizin hemen önünde sizi bekliyor. Düşünsenize, size özel hazırlanmış bir sokaktan daha özel ne olabilir ki?

Veröffentlicht in: Immobilien
 • Als Erste(r) kommentieren

Larus Loft

 1. 1. ,. , 2 .r ğwr W::. 4. ,,_“Mv“..wa«HPŞWHL: _w &İkna , ı. s H ,Wang, ,, ,mâvßî f. âğğğn ıL. A , . i.!
 2. 2. ` ğüîuın_ " m&m.m.m+m_ " &Emri " HHİHİİ L H. D& ..i H.. F1,... ,Z am.'
 3. 3. a w
 4. 4. LARUS LOFT - _ î I H] 1.KAT PLANI Tirız mı ııı IADSI TiFl/ı.! IADH Tlrz/ ı«ı smn rIrs/ı.ı IAmI TIM/ ı-ı smn rIra/ı-ı ıAmı Tırıı / ı.ı !ADET Tlrıs / ı.ı ı Amı TIM /z-I zAmı nrsJn / 2.1 ı Ann TİFb/l-I ıwıı TIP? /l-l IADKI T|l'll`I/2›I ıAnn 'nrıjn z S›l ı Ann a TO|`l AM IJ ADI r MGIMuz BOUIM menu› .mm m; m» Kum AŞ :mısın mı... ııııı nm.. ıııiııı-vııı v.u.›....ıu..
 5. 5. LARUS LOFT TIrıLD/ı.) IADET Tlrı ı ı›ı tAnn rırı/ ı.ı :Amı TIPS/ ı-ı ZADET TIM/ı.! SAUEI İ A' ı w ı ı v * ` .v Tlrs / ı.ı ı ADET ~- _ . İ , ı TİNI/hl IAmT ı ı ` I u. ' . TIı-ı.! z ı›ı ıAnn ` İ ı Niki/l.] :Amı *Ü ı _k _hu mum ı Ann _ mı.. / 1.ı ı Ann TII'T / 2.ı ı ADET Ilrııı !lvl ıAıııı Ş TOPLAM ZIAUET ııAcıMsız acının uncu »unun m.: m... ImrınAâ unun &anını-hu; iııııvıt anını-mn ›..ı.......ı.ı..
 6. 6. LARUS LOFT TIPıLD/ı.) IADII' TIrı/ı-ı ıAuıı ıIı'z/ı.ı ıAıııı Tlrs/ ı-ı zAnn lira/m :Amı Tlra/ı-ı ıAuıı ıIı'ıı/ı.ı ıAmı Tlru / ı.ı ıAun Tlıu/ı-ı :Amı TlN/z-I ıAnn Tim/m ıAmı Tlrî/lvl IADH ılııııı /ı.ı ıAmı Ş TOPLAM 2,1 ADET n Msız mı ı ıırwı› .::ım Mı& s,... Kum AŞ ıwmın Hanın m.. mı.. ıııdııı-ıııı ı...ı.›....ıu..
 7. 7. LARUS LOFT ` II BIOK IIORNIIII KIIT k m› ı ı+ı .Bango n _ ` * 4 77m7 ' , ını Ilan ıoom ma M... “J İ 7 7* 'ropıoııı nm s Gen?" ı, ıî( g" İl. W ısıomı gü? +
 8. 8. LARUS LOFT II BIOI( nonmııı KIIT 'I'll' I I + I Bu! Illıııı 81.15 m! * Toplam İlde! IS FI
 9. 9. LARU LOFT ı | I NOK IIORIIII M' 119 s +ı Iııl Ilan 05.90 ı! Tıpkı Me! 5
 10. 10. 'l cıııı o _iy_ LARU LOFT ı | I NOK IIORIIIII KIT 11! o ı+ı Iıııl Ilan Ol.” ı! Tıpkı: ua I
 11. 11. LARU LOFT I I Ğ I BİOK İİORMIİI KİT TIP 9 I f I Bull Ilan 50.91 m! Toplam neu ll r IİIIHGII t? H E? L _ . l . İ ,ı, h Ü› İ İ# ”î j* l { IL î ı ı` f i. Yatak Odaıı ı V m %4 u Mmz ~ d`
 12. 12. LARU LOFT !ı II BIOK IIORIİIIII KM' 'rır ı ı ı+ı 4 ını ıııeıı osman ' mumu W ' Topları ncu I _ ,_ . ı_ 5:? !olan ` " 4 24 48rr2 ı ı [%4 mvaıaııaceıı ı r., “ I '73Im2 `ı. îîîrîý: __PîIî-İr- *V " >
 13. 13. LARU LOFT , l II BIOK IIORNIIII KIIT y TIP II I+I Bul Illaıı 99.56 m! Toplam İlde! I , î J ı Xıı > İ V [ l _ , = , _W_ l ' ` ı “m” oıııı llalıı sââêğiı l -` i ıssw 4a2m2 «l m” 53;; N e ~~ ı iââêf «-*' ”r`-i`- *:3 :jı ı o ~ I ıı m İ ~ _y _u ..ı ...... .. "Ki . .u k&
 14. 14. LARU LOFT II IIOK DIIBIEKI KIIT TIP !b I+I r ' " . Mü Illaıı 68.20 n! " ~ ~ > ' - 1 Toplam İlde! l [ ı ' “ı _ . ı ı › __- u . ` ' !alan ` 11 rıam7
 15. 15. LARU LOFT mutlak I II IIOK DIIBIEKI KIIT l TIP M |+ | . VGIıIı Ilolu 7 !nu m." 90',, m2 I 1 ` Toplam hdd ı tııu' -Â- ı.. ' Ban a - . ,ı ğ ' İ 575:?? L] 1- T İ N İ !alan n _k_ r Si-lîrü l ı ı İ. n İ] ` r ş ğ m; ğ ı 3 Yalalı Odaıı 5 { .x ı l743m2 Tuaı ' pm 6 eımz I mim › l t" ` Balkon " › Ü 84m7
 16. 16. LARU LOFT Balkon &WM; ı ww ;VY ;L _ 1 , ,m -- ~ “ ` ,W ı nıoK bumu: KIIT IM. Yalak Odaıı 5_ gam? Tlf Sa I + I ı7 43m2 , _ , . ` mı m» ama m! _ _ İ* . “ Toplam Me( I 17"' İT “ l ,.ı . ,__ ı Salon ~ 37 Esm? l l T _ :ı `ı ı ı _lp___ â F
 17. 17. LARU LOFT _ .T . ._ _ . .p F t" '_* " " ı ı î n nıoı( noıımnı ım' k, V _ 1 ı. ım c s. ım' ` ~~A TIP !ID ı+ı ı Ialon ` ?Elêîrnî ` ` ı | MW" ıııı.n m! ı ı î t Toplam Idol . = m mu 2.950%? n Giyinme t; _ıßanyzoûv Odun _İ *~2"'7 «kü F ç' ı . _. î h
 18. 18. ı' Tw' ' . I 1%* r -ı ı _. ::J - a& n::. 2-" - ' rw** W*** "l ":1"- "":*'*==`rş "I * ' .f-_îîv-JJİ' .- :î 4.2111?' ""-*;..'.L'.::“°" -' * ':3 ' #E14 o _ıe ~ , l ` ` ııımıu .five ~ :tı-v . Mıuv. ı: " L Ğuüıııı: rzrxw ı ı ı ılîff', l -ı ı L "ıFıı _ı _'-_-;'.ÃE';. . I II h, 7 L r
 19. 19. LARUS LOFT a.. v ı ' A İÜ . I ` _ .'.ı..m`3"'° . ıı ısıoı( Duııeıu Kırr - r . 1 ; _ V .` Tlf 99 I+I J "I Daln nııııl" 1l.bl m1 ğ: “WM” 1 _ _ . anısına** 01.9: m lıoı^ z| ı 5 Ek” m î fgp|am ßdd | "ı r ı f İ ı İ ı ı , . ı ı ı 551% ` I " 2r*ı , ' , ^' _ ı l l î IM. Yalak Odaıı TL _ __E _ 45 77m7 1 İ İ* r v ` ı . . e” ı ~ . . , . Teıaı ?L ._ nıfxııı #Falnıhlı ıırwılrııcııy .anı x;».nı...-»,.ı.r. ..u 'ını
 20. 20. / r ., ,p Balkan '3 Bêmî LARUS LOFT ll BIOI( noıımııı KlIT Tlf I !H In! lllaıı IİILOI m2 I'll.” m1 I'll.” m2 Toplam Idol t 5`î F. ı _ı _ J _, LE
 21. 21. LARUS LOFT B BIOI( IIORIIIHI KIIT Tlf ll i+ l III! lllaıı I'll. l 'I m2 Toplam Idol 'l 55 sam? r V ` . Glılı kalırım. ı , 4 73rr2 mı:: ,E . ~ı ~ ~ wr r m ı ı . ı 7- - › › 1 V ı ı _›___. T
 22. 22. .E ı h::. ı ı-.F ;-:= - E: -I 'ıı-=v-ı n _ _.._ :ıı=-._____._.ı ;_.`:_ı :.*.“..-..ı:_ 4 ıı ııı ıı 'ııı ` ıı ııı ıı , , m. v; ı gü; ...Eş . &ı; .rs ı l"- Bi::. °ı_ı. ı. = 5' zac.? -'-,ş-:. .î-İL-ı-î' " .a ..g-z-î ' 1 = " W = :Ü Ü.'
 23. 23. LARU LOFT 'ı 'a' T r ı . ı ~ “ ı & Yatak Odaıı lÜCOrrZ B IIOK IIOIIIİIM› KIIT ı Tlf 1 İ+İ L Bu! Ilan IIS." ml - ı. 1 ı kod n,, İşêw °" Toplam n00: ı _ szw: ' I' ı .-'<ı .._ J ı ` 1 `ı 'gi, .ı _ . ' 1 Rİİ# , ı I. Bango ı _ ' 6.4Zm7 Ian o _ s ıvm . ` Glrlı llolıı _ â ?gımz '“ ' ?Ü ı" 1'i g', . z *t*
 24. 24. LARU LOFT B BIOK IIORIIIM KIIT ` L Tlf IO I+I m' J Bıul Illan ıos.ı9 ına h Banyo - _ i. Banyo v Toplam lldat S _L < .m2 * *t* < 54mZ * , _r __ıp __ `. ?%222 ı F #ü _ v ı î ` ` `_` ı Yatak Odaıl I ` ` . ı ~' ' . I ll. İı .L T E ( _I7L1rr7 1 ş ` T” T Ü. T' ` I.YlatakOdaıı f' _ _ *l- â* “ı- f' HE ` ` ı ` İ I322ır2 J q' ' “ ı H ı _ ~ . ı ı __ ı Mg A. `›.ı,ı , ..ı-ı mp_ rı L*_i __J t * . ^ ' `l. K _, _. ß ı f __. , _ ` İ i Balkan l J &v1 SIEM? «v 'sL.__
 25. 25. LARUTOFT I Ilßl( MİNİK! tır ı ııııııu unun topu-un ı
 26. 26. LARUİOFT I ııox DIIIIIKI KIT n! ıı ııı ım ıııı unu ııı vatanını ı

×