Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Tp

Kuidas kliendid tootearendust teevad.
Tootearenduspäev Sept 2008. Tallinn

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Tp

 1. 1. KLIENTIDE KAASAMINE ETTEVÕTTE TOOTEARENDUSSE INNOVATSIOON & ÄRIMUDELID Alar Kolk [email_address] Kuidas kaasata kliendid ettevõtte tootearendusse? 04.09.08
 2. 2. V õtmeteemad: <ul><li>M iks kaasata kliente arendusse? </li></ul><ul><li>K eda kaasata? </li></ul><ul><li>K uidas kaasata? </li></ul>
 3. 3. Growth is top of mind for business executives. Strong, value creating revenue growth lies within reach of corporations that pursue best practice in strategy, marketing, operations and organizations . For companies aspiring to grow, where to compete is just as important as how. To choose the right battlegrounds, they must match their distinctive capabilities with sectors where profitability growth is likely to occur. W HERE and H OW to G row ?
 4. 4. H ow to G row?
 5. 6. T ransformative Business Disciplines
 6. 13. Dünaamilised võimekused lubavad ettevõttel uuendada ja kohandada ettevõtte jaoks olulisi sisemisi ning väliseid kompetentse, et olla konkurentsivõimeline kiirelt muutuvas keskkonnas. 1 KOMPETENTSID & INNOVATSIOON DÜNAAMILISED VÕIMEKUSED Roald Amundsen, Robert Scott, Umberto Nobile 1 Teece et al 1997
 7. 15. At any given point in time, firms must follow a certain trajectory or path of competence development. This path not only defines what choices are open to the firm today, but it also puts bounds around what its internal repertoire is likely to be in the future 1 . Collaborative know-how is a particular type of knowledge that determines whether companies can develop specialized knowledge via expertise and then use it to obtain further benefits 2 . STEP OUT OF THE BOX!!! PATH DEPENDENCY We had become stuck in our past and weren’t stretching far enough to innovate new ideas , to “step out of the box.” D avid O. Swain , ex. CTO, Boeing 1 Teece et al, 1997 2 Simonin 1997
 8. 17. Traditional (product) value chain versus Modern (business model) value chain
 9. 18. Portfolio of Capabilities & Business Model Open Capabilities Dynamic Capabilities Operational Capabilities Technology Capabilities Portfolio
 10. 19. The business model mediates between technical and economic domains Over the years, entrepreneurs have been mostly known for technical innovations. And there are many great companies that have been built on top of technical innovations like Intel, Cisco, Oracle, Apple, and arguably Microsoft. If you think of Federal Express, Google, Netflix, these companies were built on business model innovations. <ul><li>Business Model: </li></ul><ul><li>market segment </li></ul><ul><li>value proposition </li></ul><ul><li>value chain </li></ul><ul><li>c/profit mechanism </li></ul><ul><li>value network </li></ul><ul><li>competitive strategy </li></ul>Economic Outputs: e.g., value, price, profit Technical Inputs: e.g., feasibility, performance Measured in technical domain Measured in economic domain
 11. 20. 20 senti 2 krooni 2 0 krooni 30 – 70 krooni
 12. 22. VÄÄRTUSE KASV & AVATUS INNOVAATILISED ÄRIMUDELID Uue tehnoloogia, toote või teenuse tegeliku väärtuse määrab ärimudel – mehhanism, mis muudab tehnoloogia ettevõtte jaoks rahaks. Ärimudelil on kaks peamist funktsiooni : 1.V äärtuse loomine 2.V äärtuse säilitamine
 13. 23. Pidev täiustamine - vana mood! Etapiline Radikaalne Komponent Süsteem
 14. 24. Avatud innovatsioon tähendab seda, et ettevõtted ei kasuta mitte ainult oma ettevõttest, vaid ka väljastpoolt tulevaid ideid ja võimalusi nii tootearenduses kui ka toodete müügil, turundamisel. . SULETUD & AVATUD ÄRIMUDEL AVATUD INNOVATSIOON! 1 H.Chesbrough, 2003
 15. 25. V õtmeküsimused? <ul><li>D efineerimine </li></ul><ul><ul><li>kas oled segmentinud oma kliendid neilt õppimise alusel? </li></ul></ul><ul><ul><li>kas oled uurinud oma klientide, töötajate, varustajate huvisid? </li></ul></ul><ul><li>K ommunikatsioon </li></ul><ul><ul><li>millest räägite ja kuidas kogute ideid? </li></ul></ul><ul><ul><li>kas kasutate ühist “keelt”? kas on olemas koht aruteludeks? </li></ul></ul><ul><li>E emalda tõkked </li></ul><ul><ul><li>kas ja miks ettevõttes on vastuseis? kas ärimudel toetab? </li></ul></ul><ul><ul><li>kas ja miks on keeruline tuua kliente tootearendusprotsessi? </li></ul></ul><ul><li>V õimaldajad </li></ul><ul><ul><li>milliseid tööriistasid saaksid klientidele pakkuda? </li></ul></ul><ul><ul><li>millist koolitust saaksid klientidele anda? </li></ul></ul><ul><li>M otivatsioon </li></ul><ul><ul><li>kuidas julgustad neid kliente? kas jagad tunnustust? </li></ul></ul>
 16. 28. P rotsessivaade: <ul><li>M ääratle kõige enam motiveeritud kliendid </li></ul><ul><li>A nalüüsi varasemaid kogemusi </li></ul><ul><li>M ääratle ühistegevused & oodatavad tulemused </li></ul><ul><li>A renda vastavad tööriistad, kohad, kommunikatsioon </li></ul><ul><li>A lusta nende klientide värbamist </li></ul><ul><li>M eeskondade loomine (10 klienti + 10 spetsialisti) </li></ul><ul><li>A rendussessioonide läbiviimine (alt. internetis) </li></ul><ul><li>T ulemuste dokumenteerimine </li></ul><ul><li>K lientide tunnustamine & motiveerimine </li></ul><ul><li>P rotsessi, tööriistade & kommunikatsiooni parendamine </li></ul>
 17. 29. M iks K eda K uidas? <ul><li>M iks kaasata kliente arendusse? </li></ul><ul><ul><li>enamus teadmisi ei ole sinu ettevõttes </li></ul></ul><ul><ul><li>lood pideva parendamise funktsiooni </li></ul></ul><ul><ul><li>kiirus, kasv, riskide maandamine, kulude vähendamine </li></ul></ul><ul><ul><li>konkurentsieelis & “turutegemine” </li></ul></ul><ul><li>K eda kaasata? </li></ul><ul><ul><li>aktiivsed kliendid nagu sina defineerid! </li></ul></ul><ul><ul><li>töötajad, varustajad, partnerid </li></ul></ul><ul><li>K uidas kaasata? </li></ul><ul><ul><li>avatud innovatsioon & ärimudel </li></ul></ul><ul><ul><li>platvormid (IT) & suhtlusvõrgustikud, spetsiaalsed kohad </li></ul></ul><ul><ul><li>arenda tööriistad & kirjelda ning juhi protsessi </li></ul></ul>
 18. 32. C orrelating Service Innovation Outcomes to The Ten Types of Innovation
 19. 33. Our current market Our new market Other firm´s market O pen i nnovation Henry Chesbrough , 2004 External technology insourcing Internal technology base External technology base Internal/external venture handling Licence, spin out, divest

×