Anzeige
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Anzeige
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Anzeige
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Anzeige
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Anzeige
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Anzeige
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen
Nächste SlideShare
Rapportage eerstelijns verblijf - Essentiële schakel in keten van zorg voor k...Rapportage eerstelijns verblijf - Essentiële schakel in keten van zorg voor k...
Wird geladen in ... 3
1 von 26
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen(20)

Anzeige

Arteveldehogeschool - Medical management assistant - Organisatie en financiering van ziekenhuizen

 1. 20/11/2016 1 ORGANISATIE & FINANCIERING ZIEKENHUIZEN KOEN DE MEESTER – ADVISEUR BELEIDSINFORMATIE, AZ SINT-LUCAS GENT Bronnen  Stefaan Callens & Jan Peers – Organisatie van de Gezondheidszorg (2015)  CM Infofiche – Organisatie & financiering van ziekenhuizen (2013)  Zorg & Gezondheid – overzicht ziekenhuizen & erkenningen (2016)  CM infofiche – Metamorfose van de ziekenhuissector (2016) Organisatie Financiering Toekomst
 2. 20/11/2016 2 DEEL 1. ORGANISATIE Koen De Meester Adviseur Beleidsinformatie, AZ Sint-Lucas Gent https://www.vdab.be/trendsdoc/sectorrapporten/vlaanderen.pdf 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP Belangrijke werkgever (2009 – Vl.)  Gezondheidszorg  9e belangrijkste sector  >115.000 loontrekkenden
 3. 20/11/2016 3 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP Belangrijke werkgever (2009 – Vl.)  Gezondheidszorg  9e belangrijkste sector  >115.000 loontrekkenden  Ziekenhuizen  >95.000 loontrekkenden  + artsen (zelfstandig statuut) https://www.vdab.be/trendsdoc/sectorrapporten/gezondheidszorg.pdf 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP Groot financieel gewicht  Budget Ziekteverzekering (2016)  Begrotingsdoelstelling € 23,6 miljard  Ziekenhuizen 5,5  Honoraria artsen 7,9  Verpleegkundigen 1,5  Geneesm. in zkh-apotheek 1,5  Implantaten 0,7  Nierdialyse 0,4
 4. 20/11/2016 4 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN Naar aard inrichtende macht  Openbaar >> OCMW, intercommunale, provincie, gemeenschap, Staat  Privaat >> vzw (geen handel, geen winst) Naar inhoud  Algemene of acute  Psychiatrische  Categorale of gespecialiseerde  Universitaire 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN Algemene of acute ziekenhuizen  Ontvangen dag & nacht patiënten voor medische gespecialiseerde hulp  Basisziekenhuis  Minimaal 150 erkende bedden  Minimaal een dienst voor chirurgische activiteit en inwendige geneeskunde  Anesthesiologie, radiologie, klinische biologie (labo), revalidatie, ziekenhuisapotheek en zorgprogramma oncologische basiszorg  Bij uitbreiding geriatrie, materniteit, pediatrie en neuropsychiatrie Psychiatrische ziekenhuizen  Behandeling & verzorging ernstige psychische problemen  Voltijds, dagbehandeling en poliklinische activiteit  Voor niet-psychiatrische behandeling transfert naar algemeen ziekenhuis
 5. 20/11/2016 5 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN Categorale of gespecialiseerde ziekenhuizen  Heel specifieke zorg voor afgelijnde doelgroep  Revalidatie of ouderen  Kleinere ziekenhuizen of ingebedde diensten in algemene ziekenhuizen Universitaire ziekenhuizen of ziekenhuisdiensten  Minimaal zelfde dienstverlening als algemene ziekenhuizen, met bijkomend zeer gespecialiseerde behandelingen  Verbonden aan universitair ziekenhuis met faculteit geneeskunde  Specifieke opdracht: opleiding artsen en verpleegkundigen, wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling nieuwe technologieën 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN
 6. 20/11/2016 6 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN Niet inbegrepen  WZC, RVT, PVT  Privé-klinieken (><privé-ziekenhuizen) De Gentse situatie… 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen
 7. 20/11/2016 7 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.1 SOORTEN ZIEKENHUIZEN 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.2 ACTIVITEITEN IN HET ZIEKENHUIS Ziekenhuisdiensten  Hospitalisatie met verpleegkundige diensten & erkende bedden  Kenletter & -cijfer  Basisziekenhuis  Minimaal C&D  Acuut vs Gespec. https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen
 8. 20/11/2016 8 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.2 ACTIVITEITEN IN HET ZIEKENHUIS Ziekenhuisdiensten  Hospitalisatie met verpleegkundige diensten & erkende bedden  Kenletter & -cijfer  Basisziekenhuis  Minimaal C&D  Acuut vs Gespec. https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.2 ACTIVITEITEN IN HET ZIEKENHUIS Ambulante zorgcentra in de tweede lijn  Daghospitalisatie  Behandeling waarvoor ziekenhuisinfrastructuur nodig is, maar geen overnachting  Beschouwd als ziekenhuisfuncties  Polikliniek  Consultaties bij ambulante patiënten
 9. 20/11/2016 9 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.2 ACTIVITEITEN IN HET ZIEKENHUIS Medische en medisch-technische diensten  Diagnoses en behandelingen met gespecialiseerde apparatuur  Medisch Technisch  Medische beeldvorming met CT, NMR, PET  Radiotherapie  Hartkatheterisatie  Centrum voor behandeling chronische nierinsufficiëntie (dialyse)  Centrum voor menselijke erfelijkheid  Medisch  Transplantatiecentra  Brandwondencentra https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.2 ACTIVITEITEN IN HET ZIEKENHUIS Ziekenhuisfuncties  Zorgonderdelen die over verschillende ziekenhuisdiensten heen gaan  Ziekenhuisapotheek  Spoedgevallen (eerste opvang en gespecialiseerde)  Dagziekenhuis: chirurgisch & niet-chirurgisch  Mobiele urgentie groep (MUG)  Neonatale zorg (N* & P*)  Palliatieve zorg (>< dienst palliatieve zorg)  Psychiatrische gezinsverpleging (Psych. Ziekenhuizen – Geel) https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen
 10. 20/11/2016 10 1. ZIEKENHUISLANDSCHAP 1.2 ACTIVITEITEN IN HET ZIEKENHUIS Zorgprogramma’s  Gecoördineerd zorgpakket gericht op specifieke patiëntengroep of aandoening  Reproductieve geneeskunde  Cardiale pathologie  Kinderen  Geriatrische patiënten  Oncologie  Borstkliniek  Ontwikkeling ‘klinisch zorgpad’ binnen en buiten het ziekenhuis dat naadloos op elkaar aansluit https://www.zorg-en-gezondheid.be/adressen-algemene-ziekenhuizen 2. ERKENNING 2.1 NORMEN & BEVOEGDHEDEN Erkenningsprincipe vastgelegd in 1e ziekenhuiswet van 1963  Bijgestuurd in 1973 en 2008 en blijvend gecoördineerd Waaraan moet ziekenhuis, dienst, functie,… voldoen  Basisnormen  Aanvullende normen  Bijzondere normen
 11. 20/11/2016 11 2. ERKENNING 2.1 NORMEN & BEVOEGDHEDEN Bevoegdheden  Bepalen erkenningsnormen  Federale overheid  Verschuiving bevoegdheid naar Regionale Overheden (Vlinderakkoord 2011; 6e staatshervorming)  Uitreiken en inspectie erkenningen  Gemeenschappen / gewesten 2. ERKENNING 2.1 NORMEN & BEVOEGDHEDEN Andere na te leven normen buiten “Wet op Ziekenhuizen”  HACCP (hazard, analysis, critical, control points) >> voeding  Brandveiligheid  Stralingsrisico’s (FANC)  Milieunormen m.b.t. afvalbeheer  …
 12. 20/11/2016 12 2. ERKENNING 2.2 INSPECTIE, VISITATIE & ACCREDITERING Inspectie & visitatie  Bij nieuwe erkenningsaanvraag  Vernieuwd model Zorginspectie  Systeemtoezicht  Nalevingstoezicht Accreditatietrajecten  Extern evaluatiesysteem van kwaliteitstoetsing  Joint Commission International (JCI)  Nederlands Instituut voor Accrediatie in de Zorg (NIAZ Qmentum) www.zorgkwaliteit.be systeemtoezicht Kan het ziekenhuis kwaliteit waarborgen naar de toekomst? Focus op management van zorg en kwaliteitssystemen Vrijstelling indien ziekenhuizen in accreditatietraject zit Aangekondigd, vijf jaarlijks nalevingstoezicht Het toetsen van de dagdagelijkse geleverde kwaliteit van zorg Inspectie op de werkvloer Voor alle ziekenhuizen Onaangekondigd kort inspectiebezoek 2. ERKENNING 2.2 INSPECTIE, VISITATIE & ACCREDITERING Inspectie & visitatie  Bij nieuwe erkenningsaanvraag  Vernieuwd model Zorginspectie  Systeemtoezicht  Nalevingstoezicht Accreditatietrajecten  Extern evaluatiesysteem van kwaliteitstoetsing  Joint Commission International (JCI)  Nederlands Instituut voor Accrediatie in de Zorg (NIAZ Qmentum) www.zorgkwaliteit.be
 13. 20/11/2016 13 2. ERKENNING 2.2 INSPECTIE, VISITATIE & ACCREDITERING Inspectie & visitatie  Bij nieuwe erkenningsaanvraag  Vernieuwd model Zorginspectie  Systeemtoezicht  Nalevingstoezicht Accreditatietrajecten  Extern evaluatiesysteem van kwaliteitstoetsing  Joint Commission International (JCI)  Nederlands Instituut voor Accrediatie in de Zorg (NIAZ Qmentum) www.zorgkwaliteit.be 3. PROGRAMMATIE EN PLANNING Optimale geografische spreiding van ziekenhuisdiensten, -uitrusting en zorgprogramma’s  2 doelstellingen  Toegang waarborgen tot kwaliteitsvolle zorg  Onder controle houden van de uitgaven Nationaal moratorium (1982)  Geen bijkomende ziekenhuisbedden  Zolang de het geprogrammeerde aantal bed- den voor een type ziekenhuisdienst niet bereikt is, kan erkenning toegestaan worden voor bijkomende bedden van dit type, op voorwaar- de dat deze toename gecompenseerd wordt door een daling van het aantal bedden in andere diensten of in andere ziekenhuizen.  Reconversieregels opgesteld
 14. 20/11/2016 14 4. ORGANISATIE VAN DE RELATIES TSS ZKH 4.1 DRIE WETTELIJKE SAMENWERKINGSVORMEN Groepering van ziekenhuizen  Duurzaam samenwerkingsverband tss. 2 ziekenhuizen binnen straal van 25 km  Afspraken mbt taakverdeling en complementariteit Ziekenhuisassociatie  Gezamenlijk exploiteren van 1 of meer diensten/zorgprogramma’s/functies… Fusie van ziekenhuizen  Een ‘ziekenhuisfusie’ is het samenbrengen onder één enkele beheerder met één enkele erkenning van twee of meerdere afzonderlijk erkende ziekenhuizen die zich op verschillende vestigingsplaatsen bevinden, binnen een straal van maximum 35 km van elkaar. 4. ORGANISATIE VAN DE RELATIES TSS ZKH 4.2 UITWISSELING PATIËNTENGEGEVENS 5 Regionale hubs & 1 centrale metahub  Onderlinge uitwisseling patiëntengegevens en raapleging informatie van andere aangesloten bronnen (bv. Vitalink, Intermed, ...)  Wie  Huisartsen en specialisten  Uitbreidend naar andere zorgverleners  Patiëntenportaal  Welke gegevens  Onderdelen van het medisch dossier in het ziekenhuis  Uitslagen van bloedonderzoeken, resultaten van medische beeldvorming, ontslagbrieven en operatieverslagen  Kerndossier van de huisarts  Resultaten van externe laboratoria. https://www.healthconnect.be/nl/blog/alles-op-een-rijtje-ehealthbox-vitalink-en-hubs COZO
 15. 20/11/2016 15 5. ORGANISATIE VAN HET ZIEKENHUIS 5.1 BEHEERSSTRUCTUUR Beheerder  Bepaalt algemeen beleid ziekenhuis, neemt cruciale beheersbeslissingen  Eindverantwoordelijkheid voor alle organisatorische, functionele en financiële aspecten van de ziekenhuisactiviteit Directeur  Algemene leiding van de dagelijkse werking, samen met de verantwoordelijken van de belangrijkste departementen Medisch departement  Hoofdgeneesheer >> artsen-diensthoofden >> medische staf Verpleegkundig departement  Directeur Zorg >> verpleegkundigen-diensthoofden >> hoofdverpleegkundigen >> verpleegkundige staf Directiecomité 5. ORGANISATIE VAN HET ZIEKENHUIS 5.1 OVERLEGORGANEN Medische Raad Permanent Overleg Comité Financiële Commissie Medisch Farmaceutisch Comité Transfusiecomité Medisch Materiaalcomité Comité ziekenhuishygiëne Ethisch Comité
 16. 20/11/2016 16 DEEL 2. FINANCIERING Koen De Meester Adviseur Beleidsinformatie, AZ Sint-Lucas Gent 1. FINANCIËLE KERNCIJFERS 1.1 NIKS VOOR NIETS? Meldingsplicht  Jaarrekening  Belfius  MAHA-analyse  De Tijd  vergelijk Vlaamse ziekenhuizen  Omzet  Winst  Personeel http://www.tijd.be/service/ziekenhuizen
 17. 20/11/2016 17 2. DUALE FINANCIERINGSMODEL 2.1 OVERHEID & ARTSEN Voor jaarlijkse werkingsmiddelen + deel investeringen  Federale overheid >> Budget Financiële Middelen (49%)  Artsen >> Afdrachten op honoraria (24%)  Apotheek >> Winst op medicatie (15%)  Patiënten >> Remgeld + extra kosten Voor ander deel investeringen  Gewesten >> VIPA (Vlaams Instituut voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) Voor kosten verbonden aan werking Medisch Technische Diensten & Poliklinische Activiteit via afdrachten artsen Inkomsten ziekenhuis voor opnames (hosp + dzh) 2. DUALE FINANCIERINGSMODEL 2.1 OVERHEID & ARTSEN Opbrengsten Kosten BFM + forfaits + remgeld patiënten kosten op en gerelateerd aan verpleegafdelingen/ verpleegkundige activiteit Middelen MTD Investering MTD systeem reële kosten Middelen VIPA/soc. akkoorden Investering bouw/ personeels statuten Bijdrage artsen Marge apo
 18. 20/11/2016 18 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.1 ALGEMEEN DE BIJBEL HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2002 VOORHEEN : HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 2 AUGUSTUS 1986 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002042549&table_name=wet 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.1 ALGEMEEN BFM = financiering vanuit de Federale Overheid in hoofdzaak voor  investeringen  personeel en werkingsmiddelen van verpleegeenheden (en ondersteunende diensten),  technische activiteit zoals OK, spoed, sterilisatie, …  apotheek
 19. 20/11/2016 19 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.1 OPBOUW Onderscheiden budgetten voor:  Acute en universitaire ziekenhuizen  Sp diensten  Sp palliatieve diensten  Psychiatrie (inclusief Sp psychogeriatrie)  Brandwondencentra 94% 4% 2% verdeling SL acuut sp chr - neuro sp pall 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.2 ONDERDELEN Deel A  A1 investeringen (afschrijvingen & financiële lasten)  A2 korte termijn kaskredieten  A3 investeringen medisch-technische diensten (RT, NMR, PET) Deel C  C1 aanloopkosten  C2 inhaalbedragen (in hoofdzaak voorgaande jaren)  C3 kamersupplementen (-)  C4 geraamd teveel ontvangsten Deel B  B1 kosten gemeenschappelijke diensten  B2 kosten klinische diensten  B3 kosten medisch-technische diensten (RT, NMR, PET)  B4 forfaitaire kosten  B5 kosten werking ziekenhuisapotheek  B6 kosten sociale akkoorden ten laste erelonen  B7 kosten universitaire ziekenhuizen  B8 kosten sociaal economisch profiel  B9 kosten sociale akkoorden
 20. 20/11/2016 20 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.2 ONDERDELEN Deel A  A1 investeringen (afschrijvingen & financiële lasten)  A2 korte termijn kaskredieten  A3 investeringen medisch-technische diensten (RT, NMR, PET) Deel C  C1 aanloopkosten  C2 inhaalbedragen (in hoofdzaak voorgaande jaren)  C3 kamersupplementen (-)  C4 geraamd teveel ontvangsten Deel B  B1 kosten gemeenschappelijke diensten  B2 kosten klinische diensten  B3 kosten medisch-technische diensten (RT, NMR, PET)  B4 forfaitaire kosten  B5 kosten werking ziekenhuisapotheek  B6 kosten sociale akkoorden ten laste erelonen  B7 kosten universitaire ziekenhuizen  B8 kosten sociaal economisch profiel  B9 kosten sociale akkoorden 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.2 ONDERDELEN Deel A  A1 investeringen (afschrijvingen & financiële lasten)  A2 korte termijn kaskredieten  A3 investeringen medisch-technische diensten (RT, NMR, PET) Deel C  C1 aanloopkosten  C2 inhaalbedragen (in hoofdzaak voorgaande jaren)  C3 kamersupplementen (-)  C4 geraamd teveel ontvangsten Deel B  B1 kosten gemeenschappelijke diensten  B2 kosten klinische diensten  B3 kosten medisch-technische diensten (RT, NMR, PET)  B4 forfaitaire kosten  B5 kosten werking ziekenhuisapotheek  B6 kosten sociale akkoorden ten laste erelonen  B7 kosten universitaire ziekenhuizen  B8 kosten sociaal economisch profiel  B9 kosten sociale akkoorden
 21. 20/11/2016 21 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.3 DEEL B2 Dekt financiering van klinische diensten  Verplegend personeel  Personeel operatiekwartier  Personeel spoedafdeling  Personeel sterilisatie  Medische producten Gesloten budget  Stuk van de taart Vergoeding via een puntensysteem  1punt = 0,4 FTE Nationaal Budget B2 / Totaal Punten Rijk = WAARDE PUNT B2 Budget Ziekenhuis = Eigen aantal punten x waarde punt 3. BUDGET FINANCIËLE MIDDELEN 3.3 DEEL B2 PUNTENSYSTEEM van toepassing op  Basisbudget = aantal punten per soort en aantal verantwoorde bedden >> bedden die op basis van de reële activiteit van het ziekenhuis als noodzakelijk worden beschouwd om de betrokken patiënten populatie te kunnen behandelen >> afgeleid uit verantwoord (genormaliseerd) aantal dagen (obv MG-MZG registratie >> opleidingsonderdeel ziekenhuisregistratie)  Aanvullende budget = aantal punten voor C, D, E en intensieve bedden obv de positionering in nomenclatuur, VG-MZG en MG-MZG tov andere ziekenhuizen (decielindeling)  Divers budget = financiering voor OK, spoed, sterilisatie, medische producten + correctie loonlast
 22. 20/11/2016 22 4. HONORARIA 4.1 SAMENSTELLING Officiële tarief  ZIV-tussenkomst  Deel dat ziekenhuis rechtstreeks aanrekent aan het ziekenfonds (regeling 3e betaler)  Remgeld  Remmende effect op gebruik gezondheidszorg  Aandeel afhankelijk van aard verstrekking en statuur patiënt  In regel betaalt patiënt geen remgeld in ziekenhuis, met uitzondering van  Technische verstrekkingen  Forfaitaire honoraria klinische biologie, medische beeldvorming en medisch toezicht  Dringendheidshonoraria  Supplement 4. HONORARIA 4.2 VERGOEDING ARTSEN Zelfstandige artsen  Vergoeding per prestatie  Vergoeding gebaseerd op verdeling van een pool van prestaties, voor gans ziekenhuis of bepaalde dienst  Vergoeding bestaande uit een percentage van de vergoeding per prestatie of van een pool prestaties Artsen in loondienst (academische ziekenhuizen)  Forfaitaire vergoeding onder de vorm van een wedde Gecombineerd systeem  Wedde aangevuld met aandeel van een pool prestaties >> Eventueel aanvulling vanuit solidariteitsbijdrage http://www.vacature.com/carriere/salaris/Hoeveel-verdient-een-specialist-in-een-Belgisch-ziekenhuis
 23. 20/11/2016 23 4. HONORARIA 4.3 AFDRACHTEN AAN ZIEKENHUIS Duaal financieringsmodel van het ziekenhuis  Artsen dragen tot 40% bij in totale budget ziekenhuis (opnames en poliklinische activiteit) Algemene en/of individuele regeling tussen Arts(en) & Ziekenhuis  Gemiddeld afdrachtenpercentage ~30%  Sterke variatie tussen artsen DEEL 3. TOEKOMST Koen De Meester Adviseur Beleidsinformatie, AZ Sint-Lucas Gent
 24. 20/11/2016 24 1. REGEERAKKOORD 9/10/2014 1.1 PLAN DE BLOCK 1. REGEERAKKOORD 9/10/2014 1.2 HERTEKENEN ROL VAN HET ZIEKENHUIS IN HET ZORGLANDSCHAP Concentratie gespecialiseerde zorg in zh Complementair zorgaanbod in zh via netwerken  Voor klinische zorg  Voor medisch ondersteunende diensten (bv labo, apotheek, …)  Voor ondersteunende diensten (bv samenaankoop, EPD, …) Samenwerking tss zh: taakverdeling en taakafspraken Ziekenhuis ≠ beddenhuis (afbouw/reconversie acute bedden) = diagnostische en behandelplatforms Ziekenhuis ≠ # en soort bedden = opdrachten Sterke betrokkenheid artsen bij het beheer in zh Coördinatie en integratie tss de verschillende zorgvormen/zorgvoorzieningen ( ziekenhuismuren overstijgen)
 25. 20/11/2016 25 1. REGEERAKKOORD 9/10/2014 1.2 HERTEKENEN ROL VAN HET ZIEKENHUIS IN HET ZORGLANDSCHAP https://www.cm.be/binaries/CM-Info-gezondheidsbeleid_tcm375-179231.pdf Status September 2016 1. REGEERAKKOORD 9/10/2014 1.3 HERVORMING ZIEKENHUISFINANCIERING Bevordering efficiëntie inzet van middelen Beloning kwaliteit – pay for performance Drie financieringsclusters  Laagvariabele / gestandaardiseerde zorg (vast en uniform bedrag/type opname)  Mediumvariabele zorg (financiering per pathologiegroep, deels variërend met reëel verleende zorg)  Hoogvariabele/ niet standaardiseerbare zorg (verantwoorde reëel verstrekte zorg wordt vergoed) Bijsturing onderfinanciering BFM Afgezonderde transparante financiering voor specifieke functies en opdrachten/ pilootprojecten Bevordering samenwerking, coördinatie en integratie Financiële stabiliteit: meerjarenbegroting Sociaal ondernemerschap en innovatie aanmoedigen
 26. 20/11/2016 26 1. REGEERAKKOORD 9/10/2014 1.3 HERVORMING ZIEKENHUISFINANCIERING https://www.cm.be/binaries/CM-Info-gezondheidsbeleid_tcm375-179231.pdf Status September 2016
Anzeige