Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Paměť a spolupráce – drobné příklady ze Zlínského kraje

Příspěvek se zamýšlí nad možnostmi spolupráce paměťových institucí (knihoven, muzeí, archivů, galerií) a jejich přínosy pro uživatele. Uvádí příklady několika projektů ve Zlínském kraji.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Paměť a spolupráce – drobné příklady ze Zlínského kraje

 1. 1. Paměť a spolupráce – drobné příklady ze Zlínského kraje PhDr. Zdeňka Friedlová, Ing. Jan Kaňka Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně Seminář o spolupráci knihoven paměťových institucí Jihomoravského kraje 27. květen 2010, Moravské zemské muzeum Brno
 2. 2. Obsah • Paměťové instituce ve ZK a jejich knihovny • Předpoklady a motivace pro spolupráci • Konkurence v oblasti služeb jako důvod pro spolupráci • Paměť a změna • Trendy spolupráce • Role krajské knihovny • Základní formy a oblasti spolupráce • Příklady spolupráce
 3. 3. Paměťové instituce ve ZK, které mají specializované knihovny • muzea: 2 zřizovaná státem, 4 krajem, 4 městy • knihovna Arcibiskupského zámku v Kroměříži • Krajská galerie výtvarných umění • 4 státní / okresní archivy (součást MZA) • NPU v Kroměříži • hvězdárna Valašské Meziříčí • 9 základních knihoven se specializovaným fondem je v evidenci MK ČR a jsou veřejně přístupné • Univerzitní knihovna Univerzity Tomáše Bati
 4. 4. Co máme společného • Uchování, ochrana, zpřístupnění kulturního dědictví – společná role paměťových institucí • Současný trend – důraz na zpřístupnění a zveřejnění, orientace na uživatele, uspokojení jeho potřeb • Záchrana ohrožených dokumentů, artefaktů, archiválií • Technologická integrace – digitalizace sbírek, výměna záznamů, virtuální katalogy, sdílení metadat… • Omezené finanční prostředky, nezbytnost získávat je z různých zdrojů
 5. 5. Konkurence v kulturních a vzdělávacích službách • Nepůsobíme ve vzduchoprázdnu. • Informace, zážitky, znalosti nabízí další subjekty a soupeří s námi o klienty. • Internet jako síť služeb. • Mobilní elektronická zařízení, soukromé datové sklady • Konkurence - motivace pro spolupráci
 6. 6. Paměť a změna • Hledejme "mezeru na trhu". • Učme se správně ptát, co lidé chtějí a reagovat na to. • Buďme otevření novým možnostem, změnám životního stylu, nárokům uživatelům. • Zachovejme si a zdůrazněme to, co je pro nás specifické, co u nás lidé očekávají a oceňují: kvalita, odbornost, spolehlivost, systematičnost, zakotvenost v čase, nezávislost, dostupnost, vstřícnost. • Přidejme, co je potěší a možná překvapí: nadhled, pružnost, humor, prolínání stylů, atraktivnost, dynamika.
 7. 7. Můžeme si vybrat, co nám v této cestě pomůže • Spolupráce, koexistence, konkurence, boj • Vstřícnost, sympatie, lhostejnost, ignorance, nevraživost • Inovace, tvůrčí přístup, zajímavá práce, rutina, úpadek, zánik
 8. 8. Krásné místo, kde se něco děje • Knihovna (muzeum, galerie, archiv) - krásné místo, kde se něco děje a kde chci být. Z vystoupení Tomáše Řeháka na semináři knihoven Zlínského kraje, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum, 26. 5. 2010 • Prostor jako služba • Informace, znalosti, zážitky
 9. 9. Trendy spolupráce paměťových institucí ve Zlínském kraji Minulost: • spolupráce především na místní úrovni, nahodilé jednotlivé akce založené často na osobních vztazích Současnost: • od spolupráce jednotlivců a knihoven ke spolupráci institucí, • od vzájemné informovanosti ke společným projektům, • od nahodilosti k systematičnosti ??? • rozšiřování oblastí spolupráce (odborné činnosti, záchrana kult. dědictví, společná dramaturgie akcí pro veřejnost, marketing, propagace,...) • synergické efekty budoucí společné existence muzea, knihovny a galerie ve Zlíně
 10. 10. Možné překážky a problémy spolupráce • komplikovaná situace archívů, které nejsou právními subjekty • ne všechny knihovny paměťových institucí jsou zaevidovány => nelze jim poskytnout všechny služby • různá míra zainteresovanosti jednotlivých knihoven a institucí na spolupráci • nebezpečí převážení konkurence nad spoluprací • formálnost spolupráce • neochota ke spolupráci
 11. 11. Role krajské knihovny • Informace, komunikace • Organizace a koordinace • Dodržování standardů • Odborná pomoc • Iniciativa • Přímá účast v projektech
 12. 12. Role samosprávy • Koncepční materiály • Společné propagační materiály • Podpora společných projektů • Metodické dny, setkávání zástupců PI
 13. 13. Základní formy spolupráce PI ve Zlínském kraji • Vzdělávání - kursy, přednášky, vzdělávací cykly • Odborné poradenství (zavádění AKS, digitalizace,.. ) • Semináře, exkurze, porady • Ochranné reformátování • Ediční činnost • Regionální databáze, portály • Kulturní a vzdělávací akce/cykly akcí • Spolupráce při akvizici
 14. 14. Drobné příklady vybranné především s ohledem na služby PI veřejnosti
 15. 15. Běžné formy spolupráce • vzdělávání pro pracovníky muzejních a jiných knihoven • společné semináře (1–2× ročně) • spolupráce při akvizici (elektronická diskusní skupina Region ZK) • vzájemná pomoc při propagaci akcí, marketing
 16. 16. Ochranné reformátování • Periodika Sdělení, Zlín, Naše Pravda o ca 45 000 stran, analýza, kompletace, bibliografická práce... o KKFB, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Moravský zemský archiv - SOkA Zlín a pracoviště Zlín (Baťa / Svit) o http://dlib.kfbz.cz/ • Kroměřížské noviny a Velehrad o Muzeum Kroměřížska o KKFB - metodická pomoc • (Projekt Digitální knihovna ZK)
 17. 17. Edice Zlínský kraj • 20 publikací vydáno ve spolupráci PI • V edici vydáno celkem 31 publikací • Záměr: postupné zpřístupnění publikací vydávaných v Edici Zlínský kraj v elektronické podobě • http://www.kfbz.cz/edicni_cinnost.htm
 18. 18. Časopis ZVUK Zlínského kraje • Zlín – Vsetín – Uherské Hradiště – Kroměříž • První číslo – 1990 • Vydavatelé – 4 muzea a knihovna • Aktuálně dvojčíslo – jaro / léto 2010 + jubilejní retro-číslo • http://www.kfbz.cz/zvuk.htm
 19. 19. www.frantisekbartos.cz
 20. 20. kfbz.cz/katalogzk.htm
 21. 21. kfbz.cz/mistopis
 22. 22. Pořady pro veřejnost a pro školy • historický cyklus Rozumíme historii?! (archiv) • Zlínské Vánoce + Martinská obchůzka (muzeum, ZUŠ) • představení publikací vydaných PI (muzeum, archiv) • Muzejní a galerijní noc • Besedy pro školy připravené společně s muzeem - F. Bartoš (v rámci i mimo Rok F. Bartoše) • Jak nás baví večerníčky (provázanost s výstavou) • Čtení o Baťovi (galerie, muzeum, UTB)
 23. 23. Krajské kulturní a vzdělávací centrum Krajská knihovna Františka Bartoše Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně Krajská galerie výtvarného umění Zlín © A.D.N.S., s.r.o.
 24. 24. © A.D.N.S., s.r.o. Děkujeme za pozvání a za Vaši pozornost.

×