De ondernemende commissaris folder

Karin Kleingeld
Karin Kleingeldentrepreneur, innovator, connector and performance manager um Kick-Start, De Ondernemende Commissaris
Goed bestuur in het MBK.
Omdat het moet en hoort.
Maar vooral omdat het
loont en inspireert.
De Ondernemende
Commissaris
Staat goed bestuur al in uw
agenda?
Ondernemen is topsport. Ontwikkelingen gaan pijlsnel en de
impact van de crisis op het MKB is stevig. In turbulente tijden
zijn er ook volop kansen. Wat er ook gebeurd, het is meer
dan ooit belangrijk het overzicht te houden, focus te bepalen
en goed de eigen kracht en blinde vlekken te kennen. En
waar nodig extra hulptroepen in te schakelen. Met één doel
voor ogen: uw doelen en ambities realiseren, juist op
momenten die voor u en uw bedrijf cruciaal zijn. Op zo’n
moment komt de Ondernemende Commissaris in beeld.
Door uw bestuur te professionaliseren werkt u aan uw bedrijf
in plaats van in uw bedrijf. Zo legt u de basis voor duurzaam
resultaat en waarde creatie.
Daar helpen wij u bij:
 Door handige tips, tools en informatie.
 Advies over de innovatieve en succesvolle invulling
van uw bestuur.
 Door onafhankelijke evaluatie van uw bestuur (of het
functioneren van uw RvC/RvA)
 Door toegepast wetenschappelijk onderzoek.
 Door inspirerende masterclasses en workshops.
 Door bijeenkomsten en ons HUB netwerk waar u zeer
diverse en gelijkgestemde ondernemers en MKB
commissarissen ontmoet.
 Door onze Ondernemende Commissarissen die goed
bestuur praktisch en persoonlijk maken.
Altijd passend bij u en uw situatie. En gebruikmakend van de
kennis en ervaring van mede-ondernemers.
Deessentie,waaromisgoedbestuurinhetMKBbelangrijk?
MKB Ondernemers geven de volgende redenen aan om aan goed bestuur te werken:
- Omdat het loont en omdat het hoort
- Slecht bestuur brengt continuïteit in gevaar
- Continuïteit verhoogt de kans op externe financiering
- Goed bestuur verbeterd de relatie met belanghebbenden (stakeholders) door betere
transparantie en beter imago
- Goed bestuur verhoogt ons interne draagvlak en betrokkenheid dat is belangrijk voor het
succes van onze onderneming.
Wanbeheer, slecht management en een gebrek aan visie is met 80% de nummer 1 oorzaak van
faillissement. Goed bestuur maakt het verschil en zeker als het spannend is. Onze ervaring is dat
ondernemers actief bezig zijn met goed bestuur, maar het vaak niet zo noemen.
Voor wie bedoeld?
Voor MKB bedrijven, ondernemers en netwerkconnectors
Wij vinden dat de ondernemer juist in het MKB een cruciale rol heeft bij het professionaliseren van de
bedrijfsvoering en het bestuur. De Ondernemende Commissaris richt zich op MKB bedrijven én
netwerkorganisaties vanaf 10 medewerkers of aangesloten netwerkpartners.
Voor Ondernemende commissarissen in het MKB
Daarnaast richten we ons op Ondernemende Commmissarissen die hun relevantie en toegevoegde
waarde in een Raad van Commissarissen of Raad van Advies in het MKB willen verhogen. Onze
Ondernemende Commissarissen zijn doorgaans zelf MKB ondernemer. Wij borgen de kwaliteit en
toegevoegde waarde middels een licentie.
Voor financiers en investeerders
Tot slot richten we ons op financiers en investeerders die professioneel bestuur als een belangrijk
middel zien om continuïteit te waarborgen, risico’s te beperken en de waarde creatie te optimaliseren.
Praktische tips en tools
Een inspirerende community (HUB), waar ondernemers en
commissarissen elkaar ontmoeten
Advies over de innovatieve en succesvolle invulling van uw bestuur
Matching en vakmatige kwaliteit van MKB commissarissen.
De Ondernemende Commissaris maakt
goed bestuur voor het MKB praktisch en
persoonlijk.
Onze klanten en partners aan het woord.
Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een
regelmatig klankbord. Toen ik dus de kans had om de Masterclass van de
Ondernemende Commissaris te volgen was ik gelijk enthousiast. Het is een
prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van
je tegenkracht voor je eigen organisatie kan betekenen en hoe je dit kunt
inrichten. Het loont omdat je met een Ondernemende Commissaris bewust
werkt aan een professioneler bedrijf en zo de continuïteit sterker borgt. Zelf
vervul ik momenteel twee posities als (informeel) toezichthouder (RvA) bij MKB
ondernemingen. Dit is boeiend, leerzaam en schept mij voldoening omdat ik
anderen kan bieden wat ik zelf al die jaren heb mogen ervaren.
Jan Plant, Ondernemende Commissaris en MKB ondernemer
Ik liet me wel adviseren, maar nooit structureel. Met een RvA organiseer je dat
beter. In de snel veranderende wereld is deze structurering van advies ook
nodig. Dat biedt houvast en grond voor een stabiele bedrijfsvoering.
Erik Friedeberg, Ondernemende Commissaris en MKB ondernemer (FCBV,
Stew, Joffi advies)
Als directeur van VIBA N.V. sinds 2009 ben ik nadrukkelijk betrokken met de
formaliteit maar vooral ook de ‘toegevoegde waarde’ van een goede Raad van
Commissarissen. Door de goed gekozen en professionele insteek, wilde ik graag
mijn bijdrage leveren en gelijktijdig de relevante kennis vergaren in het tot
stand komen van een sterk en gestructureerd programma waarin de
Commissarissen en leden van Adviesraden voor de toekomst worden getraind en
voorbereid op de eisen die het bedrijfsleven daaraan moet stellen.
Deelname aan ‘de ondernemende commissaris’ toont mij weer nieuwe
invalshoeken, die mijn functioneren bij VIBA verbeteren.
Alexander Harcksen, Ondernemende Commissaris en MKB Ondernemer
Verder vond ik het boeiend dat veel ervaringen van waar het mis kan gaan
minder in inhoud zitten maar vooral in relatie en communicatie. Kennis van de
bedrijfstak blijft uiteraard ook van belang (inhoud) doch de menskant is
cruciaal. Vertrouwen zit er telkens onder. Besturen is steeds actiever
geworden, de risico’s worden groter, de veranderingen zijn veel sneller,
vooruitkijken is moeilijker, er is steeds meer aandacht voor beheersing."
Desirée Sormani, Ondernemende Commissaris en deelnemer van de
Masterclass de Ondernemende Commissaris
Werkt u in uw bedrijf of aan uw bedrijf?
Vindt u dat u te veel achter de feiten aanloopt en brandjes blust?
Of dat u onvoldoende richting geeft aan de toekomst?
Verliest u het overzicht over uw activiteiten en mensen? Bent u onaangenaam
verrast geweest door onvoldoende inzicht in risico's? Door gemiste kansen?
Deze signalen zijn vaak aanleiding om (opnieuw) te kijken naar uw
bedrijfsvoering en uw eigen rol daarin.
U kunt meteen aan de slag met onze handige tools en scans die u inzicht geven.
U kunt deelnemen aan onze masterclass waarin u leert systematisch te werken
aan de kwaliteit van uw bestuur en dit meteen toe te passen in uw bedrijf.
U kunt deelnemen aan onze HUB waarin u met andere MKB ondernemers op
basis van actuele praktijkcases werkt aan uw bedrijf.
U kunt door een objectieve evaluatie inzicht krijgen in uw kracht en blinde
vlekken en zo gericht werken aan verbetering.
U kunt door middel van een Ondernemende Commissaris, die bij u en uw bedrijf
past, gericht werken aan de uitdagingen van uw bedrijf.
Wilt u meer weten wat de Ondernemende
Commissaris voor u kan betekenen?
Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking.
Dat kan via onze site of bel voor een afspraak:
Karin Kleingeld op 06-44068641
Gert-Jan Schop op 06-53409783
Wij zien er naar uit u te begroeten!
Bezoek alvast onze site, daar vindt alle informatie over onze diensten en
activiteiten. Ook kunt u meteen aan de slag met onze tools en tips en vindt u
inspiratie in de vorm van blogs, whitepapers, onderzoek en updates van actuele
ontwikkelingen.
www.deondernemendecommissaris.nl
E
T
I
Tw
info@deondernemendecommissaris.nl
06-44068641 / 06-53409783
www@deondernemendecommissaris.nl
MKB_commissaris
De Ondernemende Commissaris B.V.
De Vooijsplantsoen 40
3571 ZR Utrecht
Een aantal veelvoorkomende
vragen
 Wij zijn samen het bedrijf gestart. Nu zijn we vijf
jaar verder en stevig gegroeid. Wij vragen ons af of
wij wel de personen zijn die het bedrijf in de
komende fase moeten leiden. Zien we dat goed?
Welke mogelijkheden zijn er? Welke rol kunnen wij
daarbij zelf spelen? Hoe kunnen we leren van
ervaringen van andere bedrijven?
 De bank/onze investeerder heeft aangegeven een
grote investering alleen te willen financieren als we
onze bedrijfsvoering en financiële management
professionaliseren en het toezicht versterken. Wat is
de impact daarvan? Hoe gaan we daar mee om?
 De ontwikkelingen in onze markt gaan snel. Wij
zullen de komende tijd alle hens aan dek moeten
zetten om onze positie te handhaven. Wij moeten
onze visie aanscherpen en (commerciële)
bedrijfsvoering versneld klaar maken voor deze
uitdaging. Onze huidige Raad van Commissarissen
voldoet prima op het gebied van de formele
governance , maar biedt ons op dit gebied weinig
ingangen. Ik voel wel eens me eenzaam in deze
beslissingen. Wat is een goede benadering?
 Ik ben nu 15 jaar ondernemer en zou graag jongere ondernemers willen begeleiden. Zo
kan ik hen met mijn ervaring verder helpen. Hoe zou ik dat kunnen doen? Welke kennis
mis ik dan nog?
 Er zijn oplopende spanningen tussen een aantal leden van de directie en een grote
aandeelhouder over het te voeren beleid en de performance. Dit werkt negatief op de
sfeer en we willen voorkomen dat het escaleert. Wij willen graag objectieve begeleiding
bij dit conflict en voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurd.
1 von 3

Recomendados

Masterclass ondernemende commisaris sept 2013 von
Masterclass ondernemende commisaris sept 2013Masterclass ondernemende commisaris sept 2013
Masterclass ondernemende commisaris sept 2013Karin Kleingeld
472 views3 Folien
Column marcel goeie zaken mrt 2013 von
Column marcel goeie zaken mrt 2013Column marcel goeie zaken mrt 2013
Column marcel goeie zaken mrt 2013Berg en Partners B.V.
62 views1 Folie
Presentatie idee en toelichting werking adviesraad von
Presentatie idee en toelichting werking adviesraadPresentatie idee en toelichting werking adviesraad
Presentatie idee en toelichting werking adviesraadivodebisschop
338 views14 Folien
Advocatenblad_2016_07_web_thema_ondernemen_p45-47 von
Advocatenblad_2016_07_web_thema_ondernemen_p45-47Advocatenblad_2016_07_web_thema_ondernemen_p45-47
Advocatenblad_2016_07_web_thema_ondernemen_p45-47Beatrijs van Selm
433 views3 Folien
Upsell brochurebusinesspartner von
Upsell brochurebusinesspartnerUpsell brochurebusinesspartner
Upsell brochurebusinesspartnerAnnemarie Roozeboom
392 views12 Folien
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven von
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
20 mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant LeidinggevenHoreca Ondernemers Academie & Adviseurs
371 views52 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Cmg story von
Cmg storyCmg story
Cmg storyChris Noordam
74 views44 Folien
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016 von
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Flevum
193 views31 Folien
Fact Sheet Mkb Krachtcentrale von
Fact Sheet Mkb KrachtcentraleFact Sheet Mkb Krachtcentrale
Fact Sheet Mkb Krachtcentralecaatje
183 views1 Folie
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim Management von
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy And More Bedrijfsadvies En Interim Management
Employ And More Bedrijfsadvies En Interim ManagementEmploy and More Consultancy
261 views21 Folien
Eickmoment brochure von
Eickmoment brochureEickmoment brochure
Eickmoment brochureMirella Eickhof, Jobtimist
157 views3 Folien
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven von
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant Leidinggeven
26 Mei 2009 Themabijeenkomst Sector Restaurants Markant LeidinggevenHoreca Ondernemers Academie & Adviseurs
236 views52 Folien

Was ist angesagt?(17)

Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016 von Flevum
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Presentatie DeWaardeFabriek 20 april 2016
Flevum193 views
Fact Sheet Mkb Krachtcentrale von caatje
Fact Sheet Mkb KrachtcentraleFact Sheet Mkb Krachtcentrale
Fact Sheet Mkb Krachtcentrale
caatje183 views
Accountancy Wijchen: Stralend, enthousiast en kwaliteit von Inge Homan
Accountancy Wijchen: Stralend, enthousiast en kwaliteitAccountancy Wijchen: Stralend, enthousiast en kwaliteit
Accountancy Wijchen: Stralend, enthousiast en kwaliteit
Inge Homan57 views
Succesvol ondernemen door een effectieve organisatie die uw ambitie ondersteu... von Ingrid Bennink
Succesvol ondernemen door een effectieve organisatie die uw ambitie ondersteu...Succesvol ondernemen door een effectieve organisatie die uw ambitie ondersteu...
Succesvol ondernemen door een effectieve organisatie die uw ambitie ondersteu...
Ingrid Bennink122 views
Artikel Elsevier Retail, December 2009 von Maarse
Artikel Elsevier Retail, December 2009Artikel Elsevier Retail, December 2009
Artikel Elsevier Retail, December 2009
Maarse245 views
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk! von Mspierenburg
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Het Adviesbureau Maakt Werken Leuk!
Mspierenburg676 views
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891 von Diego Serna Neira
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891
ea82c448-b509-44d6-892f-7dbf218ca79f-151009102209-lva1-app6891
Diego Serna Neira113 views
Het vizier op lean én talent binnen organisaties! von Niels den Ouden
Het vizier op lean én talent binnen organisaties!Het vizier op lean én talent binnen organisaties!
Het vizier op lean én talent binnen organisaties!
Niels den Ouden158 views

Similar a De ondernemende commissaris folder

Bureau Klantzicht Presentatie von
Bureau Klantzicht PresentatieBureau Klantzicht Presentatie
Bureau Klantzicht PresentatieJoàn Harms 1200+
337 views8 Folien
Questionmarks In 5 Minuten von
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 MinutenMark Veldpape
246 views18 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boergkilsdonk
394 views32 Folien
Whitepaper goed bestuur in het MKB von
Whitepaper goed bestuur in het MKBWhitepaper goed bestuur in het MKB
Whitepaper goed bestuur in het MKBKarin Kleingeld
714 views11 Folien
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerSeederDeBoer
294 views32 Folien
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerSeederDeBoer
440 views32 Folien

Similar a De ondernemende commissaris folder(20)

Questionmarks In 5 Minuten von Mark Veldpape
Questionmarks In 5 MinutenQuestionmarks In 5 Minuten
Questionmarks In 5 Minuten
Mark Veldpape246 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von gkilsdonk
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
gkilsdonk394 views
Whitepaper goed bestuur in het MKB von Karin Kleingeld
Whitepaper goed bestuur in het MKBWhitepaper goed bestuur in het MKB
Whitepaper goed bestuur in het MKB
Karin Kleingeld714 views
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoerBedrijfspresentatie SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie SeederDeBoer
SeederDeBoer294 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von SeederDeBoer
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
SeederDeBoer440 views
8 Vragen over CX die elke bestuurder zich zou moeten stellen von Futurelab
8 Vragen over CX die elke bestuurder zich zou moeten stellen8 Vragen over CX die elke bestuurder zich zou moeten stellen
8 Vragen over CX die elke bestuurder zich zou moeten stellen
Futurelab184 views
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2 von Jos van de Werken
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Profijt van mens en kennis probleemverkenningsmodel jos van de werken deel 2
Jos van de Werken689 views
Business Building Presentatie Juni 2011 von Edwin Witte
Business Building Presentatie Juni 2011Business Building Presentatie Juni 2011
Business Building Presentatie Juni 2011
Edwin Witte263 views
BusinessBuilding Presentatie Linkedin von mfvandefliert
BusinessBuilding Presentatie LinkedinBusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
mfvandefliert117 views
Business Building Presentatie Feb 2011 von mfvandefliert
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
mfvandefliert125 views
Business Building Presentatie Feb 2011 von mfvandefliert
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
mfvandefliert116 views
Business Building Presentatie Feb 2011 von mfvandefliert
Business Building Presentatie Feb 2011Business Building Presentatie Feb 2011
Business Building Presentatie Feb 2011
mfvandefliert309 views
BusinessBuilding Presentatie Linkedin von mfvandefliert
BusinessBuilding Presentatie LinkedinBusinessBuilding Presentatie Linkedin
BusinessBuilding Presentatie Linkedin
mfvandefliert112 views
Business Building Presentatie Feb 2011[1] von davidkoorn
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
davidkoorn85 views
Business building presentatie von davidkoorn
Business building presentatieBusiness building presentatie
Business building presentatie
davidkoorn133 views
Business Building Presentatie Feb 2011[1] von davidkoorn
Business Building Presentatie Feb 2011[1]Business Building Presentatie Feb 2011[1]
Business Building Presentatie Feb 2011[1]
davidkoorn97 views
Goed bestuur in het mkb, kwalitatief onderzoek von Karin Kleingeld
Goed bestuur in het mkb, kwalitatief onderzoekGoed bestuur in het mkb, kwalitatief onderzoek
Goed bestuur in het mkb, kwalitatief onderzoek
Karin Kleingeld5.6K views

Más de Karin Kleingeld

Kredietpaspoort, sneak preview von
Kredietpaspoort, sneak previewKredietpaspoort, sneak preview
Kredietpaspoort, sneak previewKarin Kleingeld
499 views37 Folien
Entrepreneurial governance in het MKB von
Entrepreneurial governance in het MKBEntrepreneurial governance in het MKB
Entrepreneurial governance in het MKBKarin Kleingeld
1.9K views18 Folien
Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus] von
Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]
Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]Karin Kleingeld
358 views20 Folien
Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib... von
Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib...Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib...
Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib...Karin Kleingeld
680 views34 Folien
Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus] von
Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus]Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus]
Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus]Karin Kleingeld
347 views12 Folien
Samenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub hu von
Samenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub huSamenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub hu
Samenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub huKarin Kleingeld
833 views15 Folien

Más de Karin Kleingeld(7)

Entrepreneurial governance in het MKB von Karin Kleingeld
Entrepreneurial governance in het MKBEntrepreneurial governance in het MKB
Entrepreneurial governance in het MKB
Karin Kleingeld1.9K views
Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus] von Karin Kleingeld
Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]
Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]
Karin Kleingeld358 views
Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib... von Karin Kleingeld
Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib...Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib...
Goed bestuur en (maatschappelijk) verantwoord ondernemen in het mkb [compatib...
Karin Kleingeld680 views
Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus] von Karin Kleingeld
Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus]Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus]
Position Paper Mkb HuBs [Compatibiliteitsmodus]
Karin Kleingeld347 views
Samenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub hu von Karin Kleingeld
Samenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub huSamenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub hu
Samenvatting adviesrapport de ondernemende commissaris mkb hub hu
Karin Kleingeld833 views
Succesvol Marketen Van Duurzaamheid von Karin Kleingeld
Succesvol Marketen Van DuurzaamheidSuccesvol Marketen Van Duurzaamheid
Succesvol Marketen Van Duurzaamheid
Karin Kleingeld188 views

De ondernemende commissaris folder

  • 1. Goed bestuur in het MBK. Omdat het moet en hoort. Maar vooral omdat het loont en inspireert. De Ondernemende Commissaris Staat goed bestuur al in uw agenda? Ondernemen is topsport. Ontwikkelingen gaan pijlsnel en de impact van de crisis op het MKB is stevig. In turbulente tijden zijn er ook volop kansen. Wat er ook gebeurd, het is meer dan ooit belangrijk het overzicht te houden, focus te bepalen en goed de eigen kracht en blinde vlekken te kennen. En waar nodig extra hulptroepen in te schakelen. Met één doel voor ogen: uw doelen en ambities realiseren, juist op momenten die voor u en uw bedrijf cruciaal zijn. Op zo’n moment komt de Ondernemende Commissaris in beeld. Door uw bestuur te professionaliseren werkt u aan uw bedrijf in plaats van in uw bedrijf. Zo legt u de basis voor duurzaam resultaat en waarde creatie. Daar helpen wij u bij:  Door handige tips, tools en informatie.  Advies over de innovatieve en succesvolle invulling van uw bestuur.  Door onafhankelijke evaluatie van uw bestuur (of het functioneren van uw RvC/RvA)  Door toegepast wetenschappelijk onderzoek.  Door inspirerende masterclasses en workshops.  Door bijeenkomsten en ons HUB netwerk waar u zeer diverse en gelijkgestemde ondernemers en MKB commissarissen ontmoet.  Door onze Ondernemende Commissarissen die goed bestuur praktisch en persoonlijk maken. Altijd passend bij u en uw situatie. En gebruikmakend van de kennis en ervaring van mede-ondernemers.
  • 2. Deessentie,waaromisgoedbestuurinhetMKBbelangrijk? MKB Ondernemers geven de volgende redenen aan om aan goed bestuur te werken: - Omdat het loont en omdat het hoort - Slecht bestuur brengt continuïteit in gevaar - Continuïteit verhoogt de kans op externe financiering - Goed bestuur verbeterd de relatie met belanghebbenden (stakeholders) door betere transparantie en beter imago - Goed bestuur verhoogt ons interne draagvlak en betrokkenheid dat is belangrijk voor het succes van onze onderneming. Wanbeheer, slecht management en een gebrek aan visie is met 80% de nummer 1 oorzaak van faillissement. Goed bestuur maakt het verschil en zeker als het spannend is. Onze ervaring is dat ondernemers actief bezig zijn met goed bestuur, maar het vaak niet zo noemen. Voor wie bedoeld? Voor MKB bedrijven, ondernemers en netwerkconnectors Wij vinden dat de ondernemer juist in het MKB een cruciale rol heeft bij het professionaliseren van de bedrijfsvoering en het bestuur. De Ondernemende Commissaris richt zich op MKB bedrijven én netwerkorganisaties vanaf 10 medewerkers of aangesloten netwerkpartners. Voor Ondernemende commissarissen in het MKB Daarnaast richten we ons op Ondernemende Commmissarissen die hun relevantie en toegevoegde waarde in een Raad van Commissarissen of Raad van Advies in het MKB willen verhogen. Onze Ondernemende Commissarissen zijn doorgaans zelf MKB ondernemer. Wij borgen de kwaliteit en toegevoegde waarde middels een licentie. Voor financiers en investeerders Tot slot richten we ons op financiers en investeerders die professioneel bestuur als een belangrijk middel zien om continuïteit te waarborgen, risico’s te beperken en de waarde creatie te optimaliseren. Praktische tips en tools Een inspirerende community (HUB), waar ondernemers en commissarissen elkaar ontmoeten Advies over de innovatieve en succesvolle invulling van uw bestuur Matching en vakmatige kwaliteit van MKB commissarissen. De Ondernemende Commissaris maakt goed bestuur voor het MKB praktisch en persoonlijk. Onze klanten en partners aan het woord. Als DGA heb ik al jaren de praktische meerwaarde ondervonden van een regelmatig klankbord. Toen ik dus de kans had om de Masterclass van de Ondernemende Commissaris te volgen was ik gelijk enthousiast. Het is een prima manier om er achter te komen wat goed bestuur en het organiseren van je tegenkracht voor je eigen organisatie kan betekenen en hoe je dit kunt inrichten. Het loont omdat je met een Ondernemende Commissaris bewust werkt aan een professioneler bedrijf en zo de continuïteit sterker borgt. Zelf vervul ik momenteel twee posities als (informeel) toezichthouder (RvA) bij MKB ondernemingen. Dit is boeiend, leerzaam en schept mij voldoening omdat ik anderen kan bieden wat ik zelf al die jaren heb mogen ervaren. Jan Plant, Ondernemende Commissaris en MKB ondernemer Ik liet me wel adviseren, maar nooit structureel. Met een RvA organiseer je dat beter. In de snel veranderende wereld is deze structurering van advies ook nodig. Dat biedt houvast en grond voor een stabiele bedrijfsvoering. Erik Friedeberg, Ondernemende Commissaris en MKB ondernemer (FCBV, Stew, Joffi advies) Als directeur van VIBA N.V. sinds 2009 ben ik nadrukkelijk betrokken met de formaliteit maar vooral ook de ‘toegevoegde waarde’ van een goede Raad van Commissarissen. Door de goed gekozen en professionele insteek, wilde ik graag mijn bijdrage leveren en gelijktijdig de relevante kennis vergaren in het tot stand komen van een sterk en gestructureerd programma waarin de Commissarissen en leden van Adviesraden voor de toekomst worden getraind en voorbereid op de eisen die het bedrijfsleven daaraan moet stellen. Deelname aan ‘de ondernemende commissaris’ toont mij weer nieuwe invalshoeken, die mijn functioneren bij VIBA verbeteren. Alexander Harcksen, Ondernemende Commissaris en MKB Ondernemer Verder vond ik het boeiend dat veel ervaringen van waar het mis kan gaan minder in inhoud zitten maar vooral in relatie en communicatie. Kennis van de bedrijfstak blijft uiteraard ook van belang (inhoud) doch de menskant is cruciaal. Vertrouwen zit er telkens onder. Besturen is steeds actiever geworden, de risico’s worden groter, de veranderingen zijn veel sneller, vooruitkijken is moeilijker, er is steeds meer aandacht voor beheersing." Desirée Sormani, Ondernemende Commissaris en deelnemer van de Masterclass de Ondernemende Commissaris
  • 3. Werkt u in uw bedrijf of aan uw bedrijf? Vindt u dat u te veel achter de feiten aanloopt en brandjes blust? Of dat u onvoldoende richting geeft aan de toekomst? Verliest u het overzicht over uw activiteiten en mensen? Bent u onaangenaam verrast geweest door onvoldoende inzicht in risico's? Door gemiste kansen? Deze signalen zijn vaak aanleiding om (opnieuw) te kijken naar uw bedrijfsvoering en uw eigen rol daarin. U kunt meteen aan de slag met onze handige tools en scans die u inzicht geven. U kunt deelnemen aan onze masterclass waarin u leert systematisch te werken aan de kwaliteit van uw bestuur en dit meteen toe te passen in uw bedrijf. U kunt deelnemen aan onze HUB waarin u met andere MKB ondernemers op basis van actuele praktijkcases werkt aan uw bedrijf. U kunt door een objectieve evaluatie inzicht krijgen in uw kracht en blinde vlekken en zo gericht werken aan verbetering. U kunt door middel van een Ondernemende Commissaris, die bij u en uw bedrijf past, gericht werken aan de uitdagingen van uw bedrijf. Wilt u meer weten wat de Ondernemende Commissaris voor u kan betekenen? Neem contact met ons op voor een nadere kennismaking. Dat kan via onze site of bel voor een afspraak: Karin Kleingeld op 06-44068641 Gert-Jan Schop op 06-53409783 Wij zien er naar uit u te begroeten! Bezoek alvast onze site, daar vindt alle informatie over onze diensten en activiteiten. Ook kunt u meteen aan de slag met onze tools en tips en vindt u inspiratie in de vorm van blogs, whitepapers, onderzoek en updates van actuele ontwikkelingen. www.deondernemendecommissaris.nl E T I Tw info@deondernemendecommissaris.nl 06-44068641 / 06-53409783 www@deondernemendecommissaris.nl MKB_commissaris De Ondernemende Commissaris B.V. De Vooijsplantsoen 40 3571 ZR Utrecht Een aantal veelvoorkomende vragen  Wij zijn samen het bedrijf gestart. Nu zijn we vijf jaar verder en stevig gegroeid. Wij vragen ons af of wij wel de personen zijn die het bedrijf in de komende fase moeten leiden. Zien we dat goed? Welke mogelijkheden zijn er? Welke rol kunnen wij daarbij zelf spelen? Hoe kunnen we leren van ervaringen van andere bedrijven?  De bank/onze investeerder heeft aangegeven een grote investering alleen te willen financieren als we onze bedrijfsvoering en financiële management professionaliseren en het toezicht versterken. Wat is de impact daarvan? Hoe gaan we daar mee om?  De ontwikkelingen in onze markt gaan snel. Wij zullen de komende tijd alle hens aan dek moeten zetten om onze positie te handhaven. Wij moeten onze visie aanscherpen en (commerciële) bedrijfsvoering versneld klaar maken voor deze uitdaging. Onze huidige Raad van Commissarissen voldoet prima op het gebied van de formele governance , maar biedt ons op dit gebied weinig ingangen. Ik voel wel eens me eenzaam in deze beslissingen. Wat is een goede benadering?  Ik ben nu 15 jaar ondernemer en zou graag jongere ondernemers willen begeleiden. Zo kan ik hen met mijn ervaring verder helpen. Hoe zou ik dat kunnen doen? Welke kennis mis ik dan nog?  Er zijn oplopende spanningen tussen een aantal leden van de directie en een grote aandeelhouder over het te voeren beleid en de performance. Dit werkt negatief op de sfeer en we willen voorkomen dat het escaleert. Wij willen graag objectieve begeleiding bij dit conflict en voorkomen dat dit in de toekomst weer gebeurd.