Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
RZE BYSTRZYCA
DOLINA INSPI I

Analiza możliwości przeprowadzenia
rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy

oraz propozycje pow...
BYSTRZYCA

GŁÓWNA RZEKA PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ LUBLIN

Źródła: 
W KU IPER
 COMPAGNONS

22 km - długość biegu przez miasto

 
...
BYSTRZYCA

rzeka dzieli miasto na 2 części: 
część zachodniąi wschodnią, 
obie odmienne krajobrazowo

cześć lewobrzeżna ma...
TRENDY

ŚWIATOWE TRENDY ODNOŚNIE RZEK

zmiana nastawienia: odwrót od podejścia stricte technicznego - zapobieganie powodz...
KORZYŚCI

KORZYŚCI Z REWITALIZACJI DOLINY BYSTRZYCY: 

Bystrzyca może stać się zielonym sercem Lublina i wzorem rewitaliza...
Transport; Miejsce

  

zamieszkania
Kultura j, g
Natura _
~ x
Edukacja 

W „ : gim , 
_ i _éjšąšä . Ekologia v '

 ...
wiejskie obrzeża

-oiwanaiąki
- koryio rzeki przechodzące
przez las
- egroeki działkowe
rwioski 

š
ä
š
historyczne ę

éñf...
Potencjalne elementy: 

 

 

ż pętla kajakowa . ą 
wypożyczalnia rowerów

obserwatorium ptaków

  

5 wędkarstwo

centr...
strefa II. 

Potencjalne elementy: 

 
 

publiczna plaża
wypożyczalnia sprzętu wodnego
park linowy

kemping w lesie

pe...
strefa III. 

Potencjalne elementy: 

 
 

pola _ , 
dolina rzeki przechodząca przez las
przystań kajakowa

wędkarstwo
...
strefa IV.  I-E

Potencjalne elementy: 

mosty dla rowerzystów
ścianki wspinaczkowe
jazda konna

wioska studencka

centru...
NIEODKRYTE

strefa V. 

Potencjalne elementy: 

 

I połączenie z dworcem kolejowym

I zabudowa o mieszanym
charakterze
...
HISTORYCZNE

strefa VI. 

  
 

Potencjalne elementy: 

I połączenie poprzez odtworzenie
historycznej trasy (rekonstruk...
iii

Potencjalne elementy: 

otwarte wody
zbieg rzek

5 przystań kajakowa
5 wędkarstwo
ścieżka rowerów

częściowe odtworze...
WIEJSKIE

strefa VIII. 

 
 
 
 
 

Potencjalne elementy: 

I otwarte łąki
I przystań kajakowa

- ścieżka rowerowa

T...
PROPOZYCJE WSTĘPNE

I kanalizacja sanitarna - gmina Strzyżewice, m. Zemborzyce dla rzeki Bystrzyca
oraz gmina Głusk dla ...
PROPOZYCJE WSTĘPNE

I odtworzenie Stawu Królewskiego
- organizacja zieleni wokół Stawu Królewskiego

I wykonanie badań dot...
STAN PLANISTYCZNY

Lipiec 2014

53m5@

MIASTO INSPIRACJI

Żród , 
T 59.'. 'š5@
OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE

(1) polder zalewowy rzeki Bystrzycy w rejonie
ogródków działkowych przy ulicy Zeglarskiej

...
OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE

(9) rejon oczyszczalni ścieków Hajdów, pomiędzy
ulica Łagiewnicką i Pliszczyńską

 
 
 ...
ANALIZA

 

TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

- rejon ulicy Dzierżawnej - planowany
przebieg Trasy Zielonej wymusi działania
w stosu...
Dziękuję za uwagę. 

łjmiuä@

MIASTO INSPIRACJI
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Dolina Bystrzycy

Revitalization of the Bystrzyca valley

 • Als Erste(r) kommentieren

Dolina Bystrzycy

 1. 1. RZE BYSTRZYCA DOLINA INSPI I Analiza możliwości przeprowadzenia rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy oraz propozycje powiązań przestrzennych i krajobrazowych doliny tej rzeki z przestrzenią miasta Lublin . .., „„„= l, Ę@ _ cŚnpÄéüökś i FFT i' MIASTO INSPIRAĹII
 2. 2. BYSTRZYCA GŁÓWNA RZEKA PRZEPŁYWAJĄCA PRZEZ LUBLIN Źródła: W KU IPER COMPAGNONS 22 km - długość biegu przez miasto 2 dopływy: Czerniejówka (prawobrzeżny) i Czechówka (lewobrzeżny) początek w Sulowie w gminie Zakrzówek, ujście do Wieprza w Spiczynie całkowita długość: 70,3 km, szerokość doliny: od kilkuset metrów do 1,5 km "IIx-FIIĘ@ MIASTO INSPIRAĹII
 3. 3. BYSTRZYCA rzeka dzieli miasto na 2 części: część zachodniąi wschodnią, obie odmienne krajobrazowo cześć lewobrzeżna ma urozmaiconą rzeźbę terenu, głębokie doliny i stare wąwozy lessowymi część prawobrzeżna ma bardziej płaskąi mniej urozmaiconą rzeźbę ~ wokół rzeki utrzymała się naturalna zieleń, tworząc na osi Lublina obszar o dużym oznaczenia: potencjale rekreacyjnym granica administracyjna miasta III/ IAPA TOPOGRAFICZNA Z PROPONOWANĄ GRANICĄ DOLIN RZECZNVCH doliny rzeczne soo I500 : son 1=1°°°° u Tm ? na "W
 4. 4. TRENDY ŚWIATOWE TRENDY ODNOŚNIE RZEK zmiana nastawienia: odwrót od podejścia stricte technicznego - zapobieganie powodziom - do szukania powiązań rozwoju miast z wodą oraz wykorzystania ekologicznych, przyrodniczych, turystycznych i ekonomicznych zalet rzek zintegrowane podejście łączące aspekty: bezpieczeństwa w zakresie powodzi, jakości terenów nadrzecznych i możliwości przywrócenia harmonii pomiędzy miastem a rzeką ›ITL-FII Źródła: MIASTOINSPIRAEJI ITKUIPER COMPAGNONS
 5. 5. KORZYŚCI KORZYŚCI Z REWITALIZACJI DOLINY BYSTRZYCY: Bystrzyca może stać się zielonym sercem Lublina i wzorem rewitalizacji doliny rzecznej w Polsce budowa tożsamości Lublina jako „miasta nad rzeką" poprawa jakości przestrzeni miejskiej dla mieszkańców lepsze wykorzystanie turystycznego potencjału i przyciągnięcie większej liczby turystów rewitalizacja i rozwój funkcji doliny zintegrowanie wokół rzeki dwóch części miasta zwiększenie troski o czystość wód i kwestie ochrony środowiska Ę ® ›ITL-FII Źródła: MIASTOINSPIRAĹII ITKUIPER compnonous
 6. 6. Transport; Miejsce zamieszkania Kultura j, g Natura _ ~ x Edukacja W „ : gim , _ i _éjšąšä . Ekologia v ' ' 3”” i"h ` Rekreacja ' i i v r” ' Imprezy mma: : ~' ,1- v. ii. inż-im
 7. 7. wiejskie obrzeża -oiwanaiąki - koryio rzeki przechodzące przez las - egroeki działkowe rwioski š ä š historyczne ę éñfr - hisioryarie ceriimm - rriieiskie parki - Mosi Kullury z iereny rekreabyirie , pąrkJesĹny „ - las neoizerzriy - sciezki rowerowe , IEIĘW - weokarsiwo - żeglarslwo i kaiaki - sysiem riaiureiriei niiracii e przystan - park wodny - zabudowe wokól Zalewu Źródła: KUIPERT comnneuous mowia/ M „woda, WI" ście _nieodkryte miasto » : lak NAJWAŻNIEJSZE CZĘŚCI DOLINY BYSTRZYCY e zbieg eysiizycy i czecnowki W › iąki - ogroaki ozieikpwe „ niezagospodarowane tereny trawiasta e ogroaki oziaikowe › curiiewiskp kaiekaw › obiekiy sporiowe . cukrownia " " ›mki -WMY mwmw zmi Ztmbońyüi rew uemem dxiäkwrydx , _ „po „pim miasta _ „,3 „o _ _mrm m' zim znrqamzuwavra przechodzące przez las w” “wi” - cumowisko dla koiakbw °”°"'“"' . węokorsiwe " - sciezka rowerowa Wi/ ›Ikw „mk wp. , „iiz-iwo eeiaykzic (himmm Niennkme Himi! !! Pan lesny arm Mama dn 'wasia zee. Liki . pola - korylo rzeki przechodzące orzez las - cumowlsko kaiekow › wędkarstwo - poser-wecie piakow - sciezka rowerowa _išiiä TIFIJTW MIASTO INSPIRAĹII
 8. 8. Potencjalne elementy: ż pętla kajakowa . ą wypożyczalnia rowerów obserwatorium ptaków 5 wędkarstwo centrum badań i innowacji w zakresie naturalnych filtrów wodnych ZT „ . i / T`I FFI i' Iii MIASTO INSPIRAĹII Źródła: älálššiš IT
 9. 9. strefa II. Potencjalne elementy: publiczna plaża wypożyczalnia sprzętu wodnego park linowy kemping w lesie pensjonaty troska o dobrą jakość wody pod względem chemicznym, biologicznym i bakteriobójczym centrum żeglarstwa MIASTO INSPIRAĹJI Źródła: KUIPERI couucuous
 10. 10. strefa III. Potencjalne elementy: pola _ , dolina rzeki przechodząca przez las przystań kajakowa wędkarstwo ścieżka rowerowa MIASTU INSPIRACJI Źródło: KUIPE counauous I
 11. 11. strefa IV. I-E Potencjalne elementy: mosty dla rowerzystów ścianki wspinaczkowe jazda konna wioska studencka centrum kultury plaża miejska MIASTO INSPIRAĹJI Źródło: KUIPER connetion: I
 12. 12. NIEODKRYTE strefa V. Potencjalne elementy: I połączenie z dworcem kolejowym I zabudowa o mieszanym charakterze - stadion i imprezy Źródło: MIASTOINSPIRAĹJI connetion: I
 13. 13. HISTORYCZNE strefa VI. Potencjalne elementy: I połączenie poprzez odtworzenie historycznej trasy (rekonstrukcja historycznych szlaków) - rekreacyjne gondole rzeczne I muzeum wody pitnej I atrakcje turystyczne (aktywny wypoczynek) T`IuTFTiF® Źródło: MIASTOINSPIRAEJI KUIPER connetion: I
 14. 14. iii Potencjalne elementy: otwarte wody zbieg rzek 5 przystań kajakowa 5 wędkarstwo ścieżka rowerów częściowe odtworzenie Stawu Królewskiego park wokół Stawu Królewskiego I ji Źródło_ MIASTOINSPIRAĹII 59.'. E5,@ T
 15. 15. WIEJSKIE strefa VIII. Potencjalne elementy: I otwarte łąki I przystań kajakowa - ścieżka rowerowa TIE-TIMI Źródło: MIASTOINSPIRAEJI connetion:
 16. 16. PROPOZYCJE WSTĘPNE I kanalizacja sanitarna - gmina Strzyżewice, m. Zemborzyce dla rzeki Bystrzyca oraz gmina Głusk dla rzeki Czerniejówka I zbiornik wstępny powyżej Zalewu Zemborzyckiego na terenie gminy Strzyżewice I plaże wzdłuż Bystrzycy I kładki dla pieszych i rowerów (kładka wspólna) na rzekach Bystrzyca, Czerniejówka i Czechówka - polder powyżej Zalewu Zembrzyckiego po prawej stronie biegu rzeki Bystrzyca I rewitalizacja terenu „Lubelski Klub Jeździecki i okolice" I przystanie kajakowe z zapleczem na trasie od gminy Strzyżewice (1 punkt), poprzez Lublin (5-7 punktów), Wólkę (1 punkt) do miejscowości Spiczyn (1 punkt) I zagospodarowanie terenów zalewowych I budowa ścieżki rowerowej od gminy Strzyżewice do miejscowości Spiczyn z wykorzystaniem istniejących tras TTIFFIEF@ , MIASTDINSPIRACJI Źrodlo: KUIPER counanons I
 17. 17. PROPOZYCJE WSTĘPNE I odtworzenie Stawu Królewskiego - organizacja zieleni wokół Stawu Królewskiego I wykonanie badań dotyczących ilości ijakości nagromadzonych namułów w trzech rzekach I zagospodarowanie terenów zielonych „Błonia Zamkowe" I rewitalizacja Parku Bronowice, Parku Ludowego I utworzenie parków Rusałka i Zawilcowa I uporządkowanie ponad 100 wylotów wód opadowych do rzek Bystrzyca, Czerniejówka i Czechówka I budowa podczyszczalni wód opadowych na tych rzekach I budowa Lubelskiego Centrum Żeglarstwa TTIŁTŁ-Uiiä@ , MIASTOINSPIRAEJI Źrodlo: KUIPER cotanenons I
 18. 18. STAN PLANISTYCZNY Lipiec 2014 53m5@ MIASTO INSPIRACJI Żród , T 59.'. 'š5@
 19. 19. OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE (1) polder zalewowy rzeki Bystrzycy w rejonie ogródków działkowych przy ulicy Zeglarskiej (2) zabudowa jednorodzinna przy ulicy Nałkowskich (3) zabudowa jednorodzinna przy ulicy Wapiennej (4) zabudowa jednorodzinna przy ulicy Dzierżawnej oraz LKJ (5) ogródki działkowe w rejonie ulicy Rusałka (6) ogródki działkowe w rejonie ulicy Unii Lubelskiej oraz Alei Tysiąclecia, ujście rzeki Czechówki do rzeki Bystrzycy sza Bystrzycy, Cxemiejàwknczechńwki _ - Z Suche wąwozy polączone z aoiiriarrii (7) ogródki działkowe w rejonie ulicy Zawilcowej _ - Tereny zagrozone zalaniem Obszary robiemowe w ooirnre Bysłrzyc, zemiejowkiomz czei-, rrewkr (8) polder zalewowy rzeki Bystrzycy od strony ulicy Turystycznej TTTTTTITF@ Źródła_ MIASTOINSPIRAĹII KUIPER. coniueuons
 20. 20. OBSZARY STRATEGICZNIE ISTOTNE (9) rejon oczyszczalni ścieków Hajdów, pomiędzy ulica Łagiewnicką i Pliszczyńską (10) ujście rzeki Czerniejówki oraz polder zalewowy w rejonie ulicy Firlejowskiej i osiedla Przyjaźni (11)zbiorniki wodne w rejonie ulicy Głuskiej (12)polder zalewowy pomiędzy ulica Skrzynicką i rzeką Czerniejówką (13)polder zalewowy rzeki Czerniejówki pomiędzy ulicą Robotniczą, Wspólną a ulicą Nadrzeczną (14) polder zalewowy rzeki Czechówki pomiędzy Aleją Solidarności a ulicą Jagiellońską sza Bysław Cxemlejüwknczschńwkl I I Z Suche wąwozy polączone x dolinami I I Tereny zagrozone zalaniem (1 5) koryto rzeki Czechówki pomiędzy Aleją Solidarności a ulicą Czechowską, Chmielną i Szewską oraz tereny Dworca Głównego PKS Obszary voblemuwe w dolinie Byslrzyc„ zemlejowklomz Czechówki "lu-Hiillxliä@ Źródła_ MIASTOINSPIRAĹII KUIPER. councuous
 21. 21. ANALIZA TERENÓW ZDEGRADOWANYCH - rejon ulicy Dzierżawnej - planowany przebieg Trasy Zielonej wymusi działania w stosunku do obecnej tam struktury mieszkaniowej. Może to mieć wpływ na przyszłość ulic Ciepłej, Radzikowskiej i okolicznych I rejon ulicy Wapiennej - planowana trasa ulic Zana - Smoluchowskiego będzie przebiegać przez tereny tej ulicy Ogród działkowy Kalinowszczyzna - należy poddać analizie pod kątem rewitalizacji tereny ogródków działkowych m. in. w rejonie ulic Rusałka-Piłsudskiego, czy Kalinowszczyzna w pobliżu Parku Zawilcowa Ogród dzialkowy Rusalka Wapienna “jTI-HIIF@ Źródła: MIASTOINSPIRAĹII KUIPER counsuous I
 22. 22. Dziękuję za uwagę. łjmiuä@ MIASTO INSPIRACJI

×