Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ledelse for læring i et digitalt samfunn Hvordan utvikle en digitalt kompetent skole og en lærende organisasjon? Vi skaper...
Mål for sesjonen <ul><li>Skoleleder er sentral </li></ul><ul><li>Helhetlig skoleutvikling </li></ul><ul><li>Fagdidaktisk I...
Nasjonale mål og ambisjoner <ul><li>Program for digital kompetanse 2004-2008 </li></ul><ul><li>2008 skal norske utdannings...
Nasjonale mål og ambisjoner <ul><li>St.meld. nr. 44 (2008-2009)  </li></ul><ul><li>Skolen må møte to sentrale </li></ul...
 
 
ITU Monitor 2009 www.iktsenteret.no
ITU Monitor 2009 www.iktsenteret.no
Status <ul><li>Store utfordringer i forhold til nasjonale ambisjoner og mål </li></ul><ul><li>Ansvaret for å integrere den...
Vår månelanding <ul><li>Mål: Videreutvikle en god praksis, der IKT er en naturlig og integrert del av læringsarbeidet </l...
Hvor er vi – Hvor vil vi? <ul><li>Prosess nedenfra og opp – hvor trykker skoen? </li></ul><ul><li>Involvering – alle er ...
 
Organisasjonsanalysen <ul><li>Synliggjorde en viktig utfordring </li></ul><ul><li>Personalet følte at de i for stor grad ...
<ul><li>Skolelederen er ansvarlig for implementering og pedagogisk bruk av IKT i skolen. Skoleledere må forstå hvordan...
Skoleledelse i et helhetlig perspektiv <ul><li>Ledelse-for-læring kompetanse </li></ul><ul><li>Systemutvikler </li></ul><u...
Organisasjonslæring <ul><ul><li>Den lærende organisasjon (Peter M. Senge)  </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kultur som ver...
Å være på vei <ul><li>Glansbildet </li></ul><ul><ul><li>Felles visjon -> felles mål og retning </li></ul></ul><ul><li>Stra...
IKT-plan Foto: Rune Stokmo, Kristin Jarmund Arkitekter
KS <ul><li>IKT-forum </li></ul><ul><li>Fagråd for IKT i </li></ul><ul><li>grunnopplæringen </li></ul><ul><li>Publikasjone...
Handlingsrom for læring <ul><li>Tid og ressurser </li></ul><ul><li>Felles prosjektuker </li></ul><ul><li>Effektiviserende ...
Å lære sammen <ul><li>Teamet er grunnstrukturen i en lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Praksisfellesskap </li></ul><u...
Ringstadbekk-krysset <ul><li>Nyttig og enkelt refleksjonsverktøy </li></ul><ul><li>Positiv vinkling og vurdering </li></ul...
Rektor i en lærende posisjon <ul><li>Endringsagent </li></ul><ul><li>Manglende kunnskap -> tap av legitimitet? </li></ul...
Hva mener vi egentlig ? <ul><li>“ Teachers adopt new media if they can use them in accordance with their existing belief...
(Engelien & Stundal, 2010)
Kompetansehevingsstrategi Å kunne ta i bruk Å kunne lage selv Å kunne etterspørre
Kompetansehevingsstrategi <ul><li>Kompetanseheving i praksis </li></ul><ul><li>Små, konkrete praksisfellesskap (team) </li...
Personlig oppfølging i praksis <ul><li>Oppleves konkret og nyttig </li></ul><ul><li>Faglig kontekst </li></ul><ul><li>Pers...
Læring i organisasjonen <ul><li>arbeidet har relevans , og erfaringene kan anvendes direkte inn i klasserommet </li></ul>...
Konsekvenser for skoleutvikling <ul><li>Ledelse-for-læring-kompetanse hos skoleledelsen </li></ul><ul><li>Et helhetlig per...
Litteratur <ul><li>Bolstad, B., & Bonde, E. (2001). Moderne pedagogikk: teori og praksis ved Ringstabekk skole . Oslo: Un...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Nkul 2011_Ledelse for læring i et digitalt samfunn

1.913 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mitt innlegg på sesjon S4E

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Nkul 2011_Ledelse for læring i et digitalt samfunn

 1. 1. Ledelse for læring i et digitalt samfunn Hvordan utvikle en digitalt kompetent skole og en lærende organisasjon? Vi skaper varig lærelyst
 2. 2. Mål for sesjonen <ul><li>Skoleleder er sentral </li></ul><ul><li>Helhetlig skoleutvikling </li></ul><ul><li>Fagdidaktisk IKT-kompetanse </li></ul><ul><li>Organisasjonslæring </li></ul><ul><li>Erfaringsdeling </li></ul>
 3. 3. Nasjonale mål og ambisjoner <ul><li>Program for digital kompetanse 2004-2008 </li></ul><ul><li>2008 skal norske utdanningsinstitusjoner ha tilgang til infrastruktur og tjenester av høy kvalitet. Læringsarenaene skal ha teknisk utstyr og nettforbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Utvikling og bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kostnadseffektive driftsløsninger. </li></ul><ul><li>2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. Alle lærende, i og utenfor skoler og universiteter/høgskoler, skal kunne utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i samfunnet . </li></ul><ul><li>2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utvikling og pedagogisk utnyttelse av IKT i undervisning og læring . </li></ul><ul><li>2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning, basert på organisasjons- og arbeidsformer som fremmer læring og nyskaping . </li></ul>
 4. 4. Nasjonale mål og ambisjoner <ul><li>St.meld. nr. 44 (2008-2009) </li></ul><ul><li>Skolen må møte to sentrale </li></ul><ul><li>utfordringer for at IKT skal bidra </li></ul><ul><li>til en styrking av skolens relevans: </li></ul><ul><li>Møte elevene og deres fortrolighet med digitale medier på en slik måte at den bygger bro til barnas liv, der de første digitale ferdigheter tilegnes i stadig lavere alder </li></ul><ul><li>Forholde seg til barn og unges nettbruk og utviklingen av identitet og sosial kompetanse gjennom nettsamfunn og lignende </li></ul>
 5. 7. ITU Monitor 2009 www.iktsenteret.no
 6. 8. ITU Monitor 2009 www.iktsenteret.no
 7. 9. Status <ul><li>Store utfordringer i forhold til nasjonale ambisjoner og mål </li></ul><ul><li>Ansvaret for å integrere den femte grunnleggende ferdigheten ligger hos skolelederne </li></ul><ul><li>Læreren er den viktigste faktoren i elevers læring </li></ul>
 8. 10. Vår månelanding <ul><li>Mål: Videreutvikle en god praksis, der IKT er en naturlig og integrert del av læringsarbeidet </li></ul><ul><li>Et fyrtårn for digital kompetanse i regionen </li></ul><ul><li>Organisatorisk og pedagogisk fokus </li></ul><ul><li>lærende organisasjon </li></ul><ul><li> kompetanseutvikling i praksis </li></ul>
 9. 11. Hvor er vi – Hvor vil vi? <ul><li>Prosess nedenfra og opp – hvor trykker skoen? </li></ul><ul><li>Involvering – alle er med </li></ul><ul><li>Hva er god praksis? </li></ul><ul><li>Eksternt kompetansemiljø </li></ul><ul><li>Verktøy: </li></ul><ul><ul><li>Ståstedsanalyse (www.skoleporten.utdanningsdirektoratet.no) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bred vurdering (elever, lærere, foresatte, andre samarbeidspartnere) av skolens praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Glansbilde på god praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Kartlegging av lærernes fagdidaktiske IKT-kompetanse </li></ul></ul>Alle må kjenne en felles forpliktelse for prosjektet DETTE SKAPER TRYKK! Foto: Gjerstad skole
 10. 13. Organisasjonsanalysen <ul><li>Synliggjorde en viktig utfordring </li></ul><ul><li>Personalet følte at de i for stor grad hadde fokus på for mange ting - kenguruskole </li></ul><ul><li>Tidsklemme! </li></ul><ul><li>Funnene fra analysen la viktig premisser i </li></ul><ul><li>det videre utviklingsarbeidet </li></ul><ul><li>Veivalg for å bli en lærende skole </li></ul><ul><li>Veivalg for å bli et digitalt kompetent personale </li></ul>
 11. 14. <ul><li>Skolelederen er ansvarlig for implementering og pedagogisk bruk av IKT i skolen. Skoleledere må forstå hvordan ny teknologi kan utfordre kunnskapssyn og særtrekk ved organisasjonen. </li></ul><ul><li>(Erstad, 2005) </li></ul>Foto: Gjerstad skole
 12. 15. Skoleledelse i et helhetlig perspektiv <ul><li>Ledelse-for-læring kompetanse </li></ul><ul><li>Systemutvikler </li></ul><ul><ul><li>sentralt! </li></ul></ul><ul><ul><li>lærende organisasjon </li></ul></ul><ul><li>Støttespiller </li></ul><ul><ul><li>= prosjektveileder </li></ul></ul><ul><li>Inspirator </li></ul>
 13. 16. Organisasjonslæring <ul><ul><li>Den lærende organisasjon (Peter M. Senge) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kultur som verdsetter kontinuerlig læring, både individuelt og i fellesskap, og som fokuserer på kreativitet og utvikling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Helhetlig systemperspektiv </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Våre handlinger skaper vår virkelighet – helhetlig ansvar </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan ikke skylde på ”systemet” eller utenforliggende ting </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mange ulike forklaringer på enhver kompleks situasjon, og flere kan være ”riktige”, men i hvilken grad de er hensiktsmessige, vil variere </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fem disipliner for å utvikle lærende organisasjoner </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Systemtenkning </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Personlig mestring </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Mentale modeller </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Felles visjoner </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Teamlæring </li></ul></ul></ul></ul>(Senge, 2006)
 14. 17. Å være på vei <ul><li>Glansbildet </li></ul><ul><ul><li>Felles visjon -> felles mål og retning </li></ul></ul><ul><li>Strategiplan </li></ul><ul><li>Milepælsplan (med feiring!) </li></ul><ul><ul><li>Gå i takt </li></ul></ul><ul><ul><li>Klasseromspraksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Mestring </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksjonsprosess -> organisasjonslæring </li></ul></ul>
 15. 18. IKT-plan Foto: Rune Stokmo, Kristin Jarmund Arkitekter
 16. 19. KS <ul><li>IKT-forum </li></ul><ul><li>Fagråd for IKT i </li></ul><ul><li>grunnopplæringen </li></ul><ul><li>Publikasjoner og veiledere </li></ul>Foto: KS
 17. 20. Handlingsrom for læring <ul><li>Tid og ressurser </li></ul><ul><li>Felles prosjektuker </li></ul><ul><li>Effektiviserende strukturer og prosedyrer </li></ul><ul><li>” Middle-out ledelse” </li></ul>Det som har stressa oss veldig mye, det stresser vel ganske mye lærere tror jeg, at du blir liksom fykende fra den ene tingen til den andre, og føler at du, du får egentlig aldri tid til å få gjort noe skikkelig (intervju med lærer). Rektor var tydelig på at han så det som sin plikt å prioritere og si nei til noe av det som ble pålagt utenfra. ” Jeg får heller ta kjeften etterpå ”, som han sa.
 18. 21. Å lære sammen <ul><li>Teamet er grunnstrukturen i en lærende organisasjon </li></ul><ul><li>Praksisfellesskap </li></ul><ul><li>Formell og uformell læring, refleksjon, erfaringsdeling og samarbeid </li></ul><ul><li>Det som læres jevnes ut og blir felleseie </li></ul><ul><li>Gruppeferdighet </li></ul>(Senge, 2006)
 19. 22. Ringstadbekk-krysset <ul><li>Nyttig og enkelt refleksjonsverktøy </li></ul><ul><li>Positiv vinkling og vurdering </li></ul>Hva var bra? Hvorfor? Hva kan bli bedre? Hvordan?
 20. 23. Rektor i en lærende posisjon <ul><li>Endringsagent </li></ul><ul><li>Manglende kunnskap -> tap av legitimitet? </li></ul><ul><li>God rollemodell for læring </li></ul><ul><li>Bruke kompetansemiljø </li></ul>Jeg blir nødt til å være med og dra lasset. Jeg blir nødt til å være med og kunne sette meg inn i det som personalet står midt oppe i. Jeg må forstå dem. Jeg må kunne sette meg inn i at en lærer i fjerde klasse, han har ikke bare datamaskinen å tenke på (intervju med rektor).
 21. 24. Hva mener vi egentlig ? <ul><li>“ Teachers adopt new media if they can use them in accordance with their existing beliefs and practices .” </li></ul><ul><li>(Veen, 1993) </li></ul><ul><li>Ulike mentale modeller </li></ul><ul><li>Elevene som aktive kunnskapsprodusenter </li></ul><ul><li>Bryte vante forestillinger om læring og </li></ul><ul><li>undervisning </li></ul>Foto: Gjerstad skole
 22. 25. (Engelien & Stundal, 2010)
 23. 26. Kompetansehevingsstrategi Å kunne ta i bruk Å kunne lage selv Å kunne etterspørre
 24. 27. Kompetansehevingsstrategi <ul><li>Kompetanseheving i praksis </li></ul><ul><li>Små, konkrete praksisfellesskap (team) </li></ul><ul><li>Skape rom for gode fagdidaktiske diskusjoner </li></ul><ul><li>Løfte frem ulike praksissituasjoner </li></ul><ul><li>Tilpasset opplæring når det gjelder egen teknologisk kompetanse </li></ul><ul><li>Stabilt pedagogisk og teknologisk støtteapparat </li></ul><ul><li>(Ertmer, 2005) </li></ul>
 25. 28. Personlig oppfølging i praksis <ul><li>Oppleves konkret og nyttig </li></ul><ul><li>Faglig kontekst </li></ul><ul><li>Personlig veiledning og oppfølging </li></ul><ul><li>It’s learning som kommunikasjonsverktøy </li></ul><ul><li>Nærhet mellom kompetansemiljø og skole </li></ul>Foto: Gjerstad skole
 26. 29. Læring i organisasjonen <ul><li>arbeidet har relevans , og erfaringene kan anvendes direkte inn i klasserommet </li></ul><ul><li>arbeidet skaper et engasjement som motiverer til videre innsats </li></ul><ul><li>arbeidet styrker følelsen av et kollegium som skaper noe sammen </li></ul><ul><li>arbeidet skaper større trygghet som muliggjør ny praksis og god erfaringsdeling </li></ul><ul><li>arbeidet knyttes til læringssløyfer, noe som gjør situasjonen overkommelig </li></ul>
 27. 30. Konsekvenser for skoleutvikling <ul><li>Ledelse-for-læring-kompetanse hos skoleledelsen </li></ul><ul><li>Et helhetlig perspektiv </li></ul><ul><li>Et felles handlingsrom </li></ul><ul><li>Kompetanseutvikling i egen praksis </li></ul>
 28. 31. Litteratur <ul><li>Bolstad, B., & Bonde, E. (2001). Moderne pedagogikk: teori og praksis ved Ringstabekk skole . Oslo: Universitetsforlaget </li></ul><ul><li>Engelien, K. & Stundal, K. (2010). Et digitalt sprang! I M. Ekholm, T. Lund & K. Roald (Red.). Skoleutvikling i praksis. Universitetsforlaget </li></ul><ul><li>Erstad, O. (2005). Digital kompetanse i skolen: en innføring . Oslo: Universitetsforlaget </li></ul><ul><li>Ertmer, P. (2005). Teacher pedagogical beliefs: The final frontier in our quest for technology integration? Educational Technology Research and Development, 53 (4), 25-39 </li></ul><ul><li>KD (2008-2009). St.meld.nr. 44 Utdanningslinja </li></ul><ul><li>Koehler, M. J., & Mishra, P. (2008). Introducing Technological Pedagogical Knowledge. I AACTE (Ed.), The Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge for Educators (pp. 3-29). New York: Routledge/Taylor & Francis Group for the American Association of Colleges of Teacher Education </li></ul><ul><li>Møller, J., Sivesind, K., Aas, M., & Skedsmo, G. (2006). Skolelederundersøkelsen 2005: om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen . Oslo: UiO/ILS </li></ul><ul><li>Nonaka, I., & Takeutchi, H. (1995). The knowledge-creating company. New York: Oxford University Press </li></ul><ul><li>Senge, P. M. (2006). The Fifth Discipline: The art & practice of the learning organization (2 ed.). New York: Random House Business Books </li></ul><ul><li>Stundal, K. (2008). Ledelse for læring i et digital samfunn. Universitetet i Oslo, Oslo. </li></ul><ul><li>UFD (2004). Program for digital kompetanse 2004-2008 </li></ul><ul><li>Veen, W. (1993). The Role of Beliefs in the Use of Information Technology: implications for teacher education, or teaching the right thing at the right time. Technology, Pedagogy and Education, 2(2), 139-153 </li></ul>

×