Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Óravázlat

6.263 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Óravázlat

  1. 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Elektronikus médiumok és tananyagok Óravázlat Oktató: Dr.Forgó Sándor PhD főiskolai tanár távoktatási projektigazgató Készítette: Kocsis Kitti Pedagógiatanár MA szakos hallgató
  2. 2. Neptun kód: JFSMPZ Név: Kocsis Kitti Neptun Kód: JFSMPZ ALAPADATOK Iskola típusa : Általános Iskola (alsó tagozat) Osztály: 4.osztály Óra helye a tantervben: 22.óra Tantárgy: természetismeret Téma, témakör: A róka Óra típusa: Új ismeretet feldolgozó óra Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: A róka tulajdonságai, táplálkozása, szaporodása, életmódja, élőhely vagy őse, rokonai, testfelépítése, védelmük Fejlesztési célok: gondolkodási műveletek végzése, lényegkiemelés, szövegértés, összefüggések felismerése Képességek, készségek: önálló feladatmegoldás, megfigyelés szerepe a környezetben Attitűdök, viselkedésbeli jellemzők: élőlények iránti tisztelet, óvás, illetve védelem, törődés, felelősség kialakítása MÓDSZEREK ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: projekt, felfedező alapú tanulás, tudományos vizsgálódás, számítógép, laptop tervezett hálozatalapú konnektivista tanulási módszerek: közösségi tartalomfejlesztés (blog) tartalommegosztás tartalom aggregálás Prezi.com prezentációkészitő használata FORRÁSOK ESZKÖZÖK Hagyományos források:Tankönyv: Dr Mester Miklósné: A mi világunk Környezetismereti tankönyv ,munkafüzet,szemléltető képek, szókártyák Digitális források: Projektfoglalkozás, differenciált osztálymunka Tantermi eszközök: hálózati eszközök, tanulói szemléltető eszközök, tanári szemléltető eszközök Konkrét hálózati (közösségi média) eszköz: http://www. Tanulói szemléltető eszközök: számítógép, projektor, videofilmek, programok, képek, animációk Tanári szemléltetőeszközök: interaktív tábla, projektor,számítógép FELHASZNÁLT IRODALOM Hagyományos, papíralapú: Tankönyv, munkafüzet Elektronikus (offline, online):www.
  3. 3. Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszer eszközök, szemléltetés, számonkérés) különös tekinetetl a hálózatalapú módszerek alklamazásáara Id ő Tartalom 045 Az órai tevékenység Gondolatmenet, részfeladat I. Motiváció II. Korábbi ismeretek aktivizálása részellenőrzés, visszacsatolás / megerősítés Módszerei, tevékenységei Eszközei Adat, név, fogalom, formái jelenség http://www. (tantermi, offline, online) Vadállatokkal kapcsolatos Állatok az erdőben ismeretek áttekintése Vadállatok alapvető tulajdonságai, jellemzői. Mit tudsz a rókáról? táplálkozás,élőhely, Wikipédia testfelépítés www.wikipedia.hu(róka) www.google.hu(róka) frontális számítógép ,pro frontális számítógép, projektor
  4. 4. Emlős gerinces elevenen szülő ragadozó hallása szaglása kitűnő A róka származása III. Új ismeretek Rókafajták, életmód,táplálkozás, feldolgozása testalkat, szaporodás Google képkereső rókák www.google.hu célkitűzés, Ezen az órán megismerkedünk a problémafelvetés rókákkal. Életmódjukkal illetve mint az erdőben élő állattal. Projekt munka segítségével hasonlítsátok össze a rókákat a kutyákkal! Csoportok feladatai :Főbb szempontok: -élőhely -testalkat, -testfelépités -táplálkozás -szaporodás -életmód -Miért tenyészti az ember az egyiket és miért nem a másikat? -Védelmük vagy gondozásuk? -Ezt tudom még róluk Minden csoport kihúz egy témát, amit kidolgoz. Ismeretek szerzése a rókákról és a kutyákról (firefox, google, wikipedia, youtube stb) segítségével Adatok, képek, videók letöltése. Prezentáció készítése a Prezi.com segítségével. frontális projekt munka -élőhely -testalkat, -testfelépités -táplálkozás -szaporodás -életmód -Miért tenyészti az ember? -Védelmük vagy gondozásuk -Ezt tudom még róluk számítógép, google képek számítógép projekt munka számítógép
  5. 5. ellenőrzés, visszacsatolás Értékelés: IV. Összefoglalás Minden csoport bemutatja az általa készített prezentációt! Prezentáció megosztása a Facebookon. Értékelés: tanulók, csoportok munkájának értékelése. A következő óra anyagának ismertetése. projekt munka, kiselőadás számítógép, prezi.com projektor segítségével bemutatás
  6. 6. ellenőrzés, visszacsatolás Értékelés: IV. Összefoglalás Minden csoport bemutatja az általa készített prezentációt! Prezentáció megosztása a Facebookon. Értékelés: tanulók, csoportok munkájának értékelése. A következő óra anyagának ismertetése. projekt munka, kiselőadás számítógép, prezi.com projektor segítségével bemutatás

×