Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Anzeige
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM
Nächste SlideShare
Contoh laporanContoh laporan
Wird geladen in ... 3
1 von 54
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Panduan Persijilan dan Sukatan Pelajaran - PBSM

 1. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent Society) PANDUAN PERSIJILAN DAN SUKATAN PELAJARAN PBSMM Ibu Pejabat Kebangsaa, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia, JKR 32, Jalan Nipah Off Jalan Ampang, 55000 Kuala Lumpur Tel: 03-42578122 @ Fax: 03-42579867
 2. KANDUNGAN Indeks Mukasurat -Sijil PBSMM Untuk Sekolah 1 -Sijil Asas PBSMM 1 -Sijil Lanjutan PBSMM 2 -Sijil Jurulatih 2 -Sijil Jurulatih 2 PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH BAGI PEPERIKSAAN PERSUKILAN PBSMM – SEKOLAH Kelayakan & Syarat 3 Sukatan Pelajaran 4 PERTOLONGAN CEMAS KEMASYARAKATAN BAGI PEPER9KSAAN PERSIJILAN PBSMM SEKOLAH Kelayakan & Syarat 6 Sukatan Pelajaran 8
 3. PERTOLONGAN CEMAS ASAS Kelayakan & Syarat 11 Sukatan Pelajaran 13 BANTUAN BENCANA & OPERASI MENYELAMAT Kelayakan & Syarat 17 Sukatan Pelajaran 18 PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS Kelayakan & Syarat 23 Sukatan Pelajaran 24 RAWATAN RUMAH ASAS Kelayakan & Syarat 26 Sukatan Pelajaran 28 PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN Kelayakan & Syarat 30 Sukatan Pelajaran 32 PENTADBIRAN & PENGURUSAN Kelayakan & Syarat 33 Sukatan Pelajaran 34
 4. PEPERIKSAAN KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH Kelayakan & Syarat 35 Sukatan Pelajaran 36 PEPERIKSAAN BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KANAN Kelayakan & Syarat 37 Sukatan Pelajaran 38 PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR Kelayakan & Syarat 40 Sukatan Pelajaran 42 SEORANG PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH Kelayakan & Syarat 44 Sukatan Pelajaran 45 PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSAAN Kelayakan & Syarat 47 Sukatan Pelajaran 48
 5. PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (Malaysian Red Crescent Society) PERSIJILAN SIJIL ASAS A. SIJIL PBSMM UNTUK SEKOLAH 1. Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah - 4 Jam 2. Pertolongan Cemas Kemasyarakatn - 17 Jam Jumlah : 21 Jam B. SIJIL ASAS PBSMM 1. Pendidikan Palang Merah/Bulan Sabit Merah - 8 Jam & Undang-Undang Kemanusiaan Antarabang 2. Pertolongan Cemas Asas - 20 Jam 3. Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat - 10 Jam Pilih SATU dariopada 2 subjek: 4. Pendidikan Kesihatan - 6 Jam 5. Rawatan Rumah - 6 Jam Jumlah - 44 Jam
 6. C. SIJIL LANJUTAN PBSMM 1. Pertolongan Cemas Lanjutan - 24 Jam 2. Pengurusan & Pentadbiran - 8 Jam Jumlah - 32 Jam D. SIJIL JURULATIH 1. Lulus Peperiksaan Persijilan Asas & Sijil Lanjutan PBSMM 2. Kaedah Mengajar - 12 Jam (Guru Terlatih dikecualikan) E. SIJIL JURULATIH KANAN * Telah menyempurnakan sekurang-kurangnya 30 JAM pengajaran bagi tiap-tiap tahap Asas dan Lanjutan. * Menyempurnakan tempoh 3 tahun sebagai Jurulatih. * Lulus Peperiksaan Bantuan Hidup Asas - 14 Jam * Lulus Undang-Undang Kemanusian - 8 Jam Antarabangsa * Telah menyempurnakan tugas dan tanggungjawab Persatuan dengan memuaskan dan diperakui oleh Pengerusi Cawangan.
 7. PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH BAGI PEPERIKSAAN PERSIJILAN PBSMM - SEKOLAH KELAYAKAN : Semua Ahli Belia adalah layak untuk menghadiri kursus ini. SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang daripada 4 Syarahan yang mengambil masa 1 jam bagi tiap- tiap ceramah. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua syarahan. BAHAN-BAHAN : I. Nota PBSMM mengenai Pendidikan RUJUKAN Palang Merah/Bulan Sabit Merah ii. Buku Panduan No. 2 (Undang- Undang & Peraturan Pasukan Kanak-Kanak dan Belia). iii. Buku Panduan No. 3 (Undang- Undang & Peraturan Pasukan Bantuan Sukarela (Berpakaian Seragam) dan PBS Tidak Berpakaian Seragam). PEMERIKSA : Bagi satu-satu kursus yang dijalankan Pemeriksa/Jurulatih hendaklah daripada BUKAN orang yang sama. PEPERIKSAAN : Calon dikehendaki menduduki Kertas Teori (1 Jam) (70% Objektif & 30% Subjektif) MARKAH : Markah Maksimum 100. Calon-calon dikehendaki LULUS 50% bagi mencapai kelulusan. ANUGERAH : SURAT AKUAN, (PENYATA LULUS)
 8. SUKATAN PELAJARAN 1. : SEJARAH PALANG MERAH (1 JAM) 1.1 Jean Henry Dunant 1.2 Kenangan Di Solferino 1.3 Jawatankuasa Berlima 1.4 1864 – Konvensyen Geneva Pertama 1.5 1949 – 4 Konvensyen Geneva 1.6 1977 – 2 Protokol Tambahan 1.7 Emblem Palang Merah/Bulan Sabit Merah 2. : PRINSIP-PRINSIP ASAS 2.1 Kemanusiaan 2.2 Kesaksamaan 2.3 Keberkecualian 2.4 Kebebasan 2.5 Perkhidmatan Sukarela 2.6 Bersatu 2.7 Kesejagatan 3. : STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA 3.1 Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (JPMA) 3.2 Persekutuan Antarabangsa Persatuan – Persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah 3.3 Persatuan – Persatuan Kebangsaan. 3.4 Persidangan Antarabangsa
 9. 4. : PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (1 JAM) 4.1 Sejarah 4.2 Struktur dan Organisasi 4.3. Aktiviti-Aktiviti - Bulan Sabit Merah Kanak-Kanan/Belia - Pasukan Bantuan Sukarela - Penjagaan Kesihatan Asas - Reaksi Kecemasan - Perkhidmatan Masyarakat - Rancangan Pertukaran Antarabangsa - Rancangan Latihan.
 10. PERTOLONGAN CEMAS KEMASYARAKATAN BAGI PEPERIKSAAN PERSIJILAN PBSMM SEKOLAH KELAYAKAN : Semua ahli-ahli Belia layak menghadiri kursus ini. SYARAT : 17 Syarahan/Demonstrasi mengambil masa 1 Jam tiap-tiap syarahan hendaklah dijalankan. Calon- calon dikehendaki menghadiri syarahan- demonstrasi sekurang-kurangnya 75% daripada jumlah syarahan bagi melayakkan calon menduduki peperiksaan. BAHAN-BAHAN : I. Nota PBSMM mengenai Pertolongan Cemas Kemasyarakatan. ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, SAA) iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS) JURULATIH : Jurulatih PBSMM. Guru sekurang-kurangnya telah lulus Sijil Peperiksaan Asas PBSMM PEPERIKSAAN : Soalan-soalan LISAN hendaklah mengandungi tajuk-tajuk sseperti yang terkandung di dalam prosedur. Peperiksaan Praktikal Seminimum mungkin menekankan aspek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori (1 ½ Jam) mengandungi 70% Objektif dan 30% Subjektif.
 11. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai kelulusan 50% dalam setiap bahagian untuk menentukan LULUS. TEORI : 100 Markah LISAN : 40 Markah PRAKTIKAL: 60 Markah Jumlah : 200 Markah ANUGERAH : SURAT AKUAN/
 12. SUKATAN PELAJARAN 1. : SKOP PERTOLONGAN CEMAS 1.1 Definisi Pertolongan Cemas 1.2 Objektif-objektif 1.3 Kualiti sebagai Ahli Pertolongan Cemas 2 : LUKA & PENDARAHAN 2.1 Definisi 2.2 Sebab Musabab 2.3 Tanda-tanda dan alamat 2.4 Pengurusan 3 : RENJATAN 3.1 Definisi 3.2 Sebab Musabab 3.3 Tanda-tanda dan alamat 3.4 Pengurusan 4. : TIDAK SEDARKAN DIRI 4.1 Definisi 4.2 Sebab Musabab 4.3 Tanda-tanda dan alamat 4.4 Pengurusan 5 : KECEDERAAN TULANG-TULANG (PATAH) 5.1 Definisi 5.2 Sebab Musabab 5.3 Tanda-tanda dan Alamat 5.4 Pengurusan
 13. 6. : KECEDERAAN ELEKTRIK 6.1 Sebab Musabab 6.2 Tanda-tanda dan alamat 6.3 Pengurusan 7. : SAWAN/EPILEPSI 7.1 Definisi 7.2 Sebab Musabab 7.3 Tanda-tanda dan alamat 7.4 Pengurusan 8. : TERBAKAR DAN MELECUR 8.1 Definisi 8.2 Sebab Musabab 8.3 Tanda-tanda dan alamat 8.4 Pengurusan 9. : ASFIKSIA (TERCEKIK, LEMAS, SESAK NAFAS) 9.1 Definisi 9.2 Sebab Musabab 9.3 Tanda-tanda dan alamat 9.4 Pengurusan 10. : RACUN & KERACUNAN 10.1 Definisi 10.2 Sebab Musabab 10.3 Tanda-tanda dan alamat 10.4 Pengurusan 11. : DEMAM, BATUK & SELSEMA, MALARIA/DENGGI 11.1 Definisi 11.2 Sebab Musabab 11.3 Tanda-tanda dan alamat
 14. 12. : CIRIT-BIRIT DAN DEHAIDERASI, AIR BERSIH, KEBERSIHAN & SANITASI 12.1 Definisi 12.2 Tanda-tanda dan alamat 12.3 Pengurusan 13. : STD, HIV DAN AIDS (PENYAKIT-PENYAKIT KELAMIN, KUMAN VIRUS ATAU VIRUS AIDS) 13.1 Definisi 13.2 Tanda-tanda dan alamat 13.3 Pengurusan 14. : KURANG ZAT MAKANAN, SUSUAN IBU DAN MAKANAN BERKHASIAT 14.1 Definisi 14.2 Sebab Musabab 14.3 Pengurusuan 15 : WABAK & IMMUNISASI 15.1 Definisi 15.2 Sebab musabab 15.3 Pengurusan 16. : PENJAGAAN ORANG SAKIT DI RUMAH : 16.1 Penjagaan orang sakit di rumah 16.2 Pengurusan orang sakit 17. : KEIBUAN YANG SELAMAT 17.1 Definisi 17.2 Pengurusan.
 15. PERTOLONGAN CEMAS ASAS KELAYAKAN : Ahli-ahli PBS dan orang ramai. SYARAT : Kursus mestilah dijalankan tidak kurang daripada 20 jam mengandungi Teori dan Praktikal. Calon-calon dikehendaki menghadiri sekurang-kurangnya 75% syarahan demonstraasi bagi membolehkan calon menduduki peperiksaan. BAHAN-BAHAN : I. Manual Pertolongan Cemas PBSMM. ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, SAA) iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS) iv.Panduan Menyelamat Jantung CPR oleh Persatuan Jantung Amerika. JURULATIH : Jurulatih PBSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang yang sama menjadi Jurulatih dalam kursus tersebut. PEPERIKSAAN : Soalan-soalan Lisan hendaklah termasuk dalam tajuk-tajuk menyentuh prosedur- prosedur. Peperiksaan Praktikal hendaklah menekankan semaksimum mungkin atas aspek-aspek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori 1 ½ jam 50% Objektif dan 50% subjektif.
 16. SUKATAN PELAJARAN 1. : SKOP PERTOLONGAN CEMAS (1 JAM) 1.1 Definisi “Pertolongan Cemas” 1.2 Tugas Seorang Pertolongan Cemas 1.3 Tujuan Latihan Pertolongan Cemas Seorang Pertolongan Cemas yang terlatih dengan baik seharusnya mampu: - Mengikut arahan dalam apa jua keadaan. - Memberikan perlindungan sewajarnya kepada pesakit. - Memeriksa pesakit dengan cepat dan bersistematik. Selalu beringat akan keutamaan: - adakah dia sedar? - adakah dia bernafas? - adakah dia berdarah teruk? - adakah dia keracunan? 2. : STRUKTUR TUBUH (1 JAM) 2.1 Penekanan bahawa manusia itu adalah multicellular. 2.2 Sel-sel dan Tisu-tisu 2.3 Sistem-sistem Penting 2.4 Penerangan secara ringkas betapa mustahaknya susunan Organ-organ dalam tubuh badan manusia (anatomikal)
 17. 3. : SISTEM PEKELILINGAN (1 JAM) 3.1 Definisi Sistem 3.2 Struktur umum jantung 3.3 Makanisma Pekelilingan (Sistemik & Pulmonari) 3.4 Terangkan perbezaan saluran-saluran (Arter, Vena, Kapilari) 4. : SISTEM PERNAFASAN (1 JAM) 4.1 Pengenalan mengenai Sistem Pernafasan. 4.2 Komponen-komponen sitem (Hidung, Pharynx, Larynx, Tekak, Bronki dan Paru-paru) 4.3 Makanisma Pernafasan 5. : ASFIKSIA (1 JAM) 5.1 Definisi 5.2 Sebab Musabab 5.3 Tanda-tanda dan alamat 5.4 Pengurusan 6. : RENJATAN (SHOCK) (1 JAM) 6.1 Definisi 6.2 Tanda-tanda dan alamat 6.3 Ciri-ciri penting klinikal 6.4 Pengurusan
 18. 7 : LUKA-LUKA & PENDARAHAN (2 JAM) 7.1 Definisi dan klasifikasi (terbuka & tertutup) 7.2 Pengurusan am luka-luka (semua luka-luka infeksi dan bendasing dari luar) 7.3 Penerangan ringkas kecederaan pada dada dan abdominal (perut) Pendarahan: 7.4 Definisi dan jenis-jenisnya. 7.5 Ciri-ciri penting klinikal 7.6 Pengurusan 7.7 Berdarah dari bahagian rongga terbuka – telinga, hidung dan lain-lain. 8. : PATAH & TERKEHEL/KECEDERAAN SUKAN (2 JAM) 8.1 Definisi dan jenis-jenis patah (tertutup, terbuka) 8.2 Tanda-tanda dan alamat – patah/terkehel. 8.3 Pengurusan – patah tulang belakang (spinal) 8.4 Kecederaan pada sendi – terseliuh 8.5 Kecederaan biasa semasa bersukan – Terenggang, Kejang, Keletihan. 9. : PEMBEBATAN & PEMBALUTAN (2 JAM) 9.1 Definisi 9.2 Jenis Bebatan & Balutan 9.3 Menggunakan apa yang ada (ikhtiar) 10. : TERBAKAR & MELECUR (1 JAM) 10.1 Definisi 10.2 Sebab-musabab 10.3 Tanda-tanda dan alamat
 19. 11. : RACUN-RACUN & KERACUNAN (KEMALANGAN INDUSTRI) – (1 JAM) 11.1 Definisi 11.2 Sebab-musabab 11.3 Tanda-tanda dan alamat 11.4 Pengurusan 12. : PITAM & TIDAK SEDARKAN DIRI (1 JAM) 12.1 Definisi 12.2 Sebab-musabab 12.3 Tanda-tanda dan alamat 12.4 Pengurusan 13. : PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) – (3 JAM) 13.1 Seorang Penyelamat 13.2 Bendasing menyekat saluran duara (Dewasa, Kanak- kanak & Bayi) 13.3 Demonstrasi Praktikal 14. : MENGANGKAT DAN PEMINDAHAN (2 JAM) 14.1 Prinsip-prinsip mengangkat 14.2 Jenis Pengusung 14.3 Pengusung – mengguna apa yang ada (ikhtiar) 14.4 Penyertaan praktikal
 20. BANTUAN BENCANA & OPERASI MENYELAMAT KELAYAKAN : Semua ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) SYARAT : Kursus ini mengandungi aspek-aspek Teori sahaja. Ia hendaklah tidak kurang daripada 10 jam. Aspek Praktikal adalah diwajibkan tetapi bukan peperiksaan. BAHAN-BAHAN : Nota PBSMM mengenai Bantuan Bencana & RUJUKAN Operasi Menyelamat Prosedur tetap mengendalikan Operasi Bantuan Bencana JURULATIH : Jurulatih PBSMM, Petugas Berkelayakan yang bertanggungjawab dalam Bantuan Bencana & Operasi menyelamat. PEMERIKSA : Pemeriksa/Jurulatih hendaklah bukan orang yang sama dalam kursus ini. PEPERIKSAAN : Calon-calon akan menduduki peperiksaan teiori (subjektif) 1 jam selepas mereka menyudahkan latihan praktikal. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 50% untuk LULUS. Markah penuh 100. ANUGERAH : SIJIL
 21. SUKATAN PELAJARAN 1. : PENGENALAN KEPADA BANTUAN BENCANA & OPERASI MENYELAMAT 1.1 Definisi 1.2 Jenis-jenis Bencana 1.2.1. Semulajadi 1.2.2. Perlakuan Manusia – Kekacauan Umum, Rusuhan, Konflik Bersenjata, Pembakaran Hartabenda. 2. : PELAN PERSEDIAAN BENCANA & BANTUAN KERAJAAN 2.1 Peranan J/Kuasa Bantuan bencana Kebangsaan (Malaysia) 2.2 Pelan Kerajaan Peringkat Kebangsaan, Negeri & Daerah 3. : PELAN PERSEDIAAN BANTUAN BENCANA PBSMM : 3.1 Tugas-tugas & Tanggungjawab J/Kuasa Perkhidmatan Kecemasan Kebangsaan PBSMM 3.2 Persediaan Bencana PBSMM: Ramalan, Perlindungan dan Peranan Meringankan oleh PBSMM. 3.3 Pelan Persediaan Bantuan Bencana & Operasi Menyelamat PBSMM Peringkat Kebangsaan, Cawangan-cawangan dan cabang-cabang. 3.4 Peranan Cawangan-cawangan dan cabang-cabang dengan Jabatan Kebajikan masing-masing. 3.5 Mobilisasi dan koordinasi sumber-sumber tenaga sukarela dan kelengkapan. 3.6 Bekerja dengan lain-lain agensi.
 22. 4. : BANTUAN ANTARABANGSA 4.1 Persekutuan Antarabangsa Persatuan-persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah (IFRC) 4.2 Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (ICRC) 4.3 UNDRO (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Bantuan Bencana) 4.4 Lain-lain Agensi Sukarela Antarabangsa. 5. : PERATURAN OPERASI BENCANA 5.1 Menubuh dan mengendali Bilik Operasi PBSMM di Peringkat Kebangsaan, Cawangan dan Cabang. 5.2 Melakukan Penilaian/Peninjauan situasi Bencana. 5.3 Mobilisasi tenaga sukarela dan kelengkapan/bekalan. 5.4 Koordinasi medan 5.5 Tujuarah Operasi Bantuan. 5.6 Penilaian Operasi Bantuan Penilaian: 5.6.1 Penilaian ke atas kawasan dan keluasan bencana. 5.6.2 Laporan (Maklumat) 5.6.3 Sumber-sumber maklumat 5.6.4 Keperluan mendadak 5.6.5 Kenalpasti sumber-sumber yang ada 5.6.6 Anggaran makanan yang diperlukan 5.6.7 Anggaran kakitangan yang diperlukan 5.6.8 Anggaran selimut yang diperlukan 5.6.9 Anggaran perubatan yang diperlukan. 5.6.10 Anggaran lain-lain keperluan yang mendadak.
 23. 6. : BEKALAN-BEKALAN BANTUAN 6.1 Belian/Wakil Berkuasa 6.2 Dermaan 6.3 Setor Simpanan 6.4 Pengagihan 6.5 Penyelenggaraan Setor 6.6 Logistik/Pengangkutan 6.7 Pihak Berkuasa Kenderaan 6.8 Mengendali Kenderaan 6.9 Arahan perjalanan kenderaan dan koordinasi pergerakan kakitangan. 6.10 Kelengkapan dan barang-barang (Kelengkapan Memasak, Usungan, Trak, alat Masak Clinton, Tali-temali dll) 6.11 Tenaga sukarela, mobilisasi, taklimat, peruntukan tugas dan giliran tugas. 7. : 7.1 KOMUNIKASI 7.1.1 Jaringan Kawalan Bencana PBSMM 7.1.2 Maksud-maksud Komunikasi 7.1.3 Amaran Bencana 7.1.4 Desiminasi Persediaan Bencana kepada orang ramai 7.1.5 Kelengkapan komunikasi. 7.2 PERHUBUNGAN AWAM & MAKLUMAT 7.2.1 Rekod dan Statistik 7.2.2 Mengeluarkan Buleitn/Nota Maklumat 7.2.3 Liputan Bergambar mengenai Bantuan 7.2.4 Akhbar dan Media Elektronik
 24. 8. : PENTADBIRAN PUSAT BANTUAN 8.1 Lokasi Pusat-pusat Bantuan –Rasmi 8.2 Operasi Pusat-pusat Bantuan 8.2.1 Pendaftaran 8.2.2 Pertolongan Cemas 8.2.3 Masak Kelumpok 8.2.4 Pengagihan Makanan Berkelumpok 8.2.5 Pengagihan Kain Selimut/Tikar 8.2.6 Pemberian Susu kepada Kanak-kanak/Bayi 8.2.7 Penjagaan Orang-orang Tua, yang sakit dan cacat 8.2.8 Rekreasi untuk mangsa 8.2.9 Perhubungan dengan lain-lain agensi 8.2.10 Pengesanan 8.2.11 Laporan-fakta dan angka 8.3 Pengurusan dan Pentadbiran Kakitangan Bantuan 9. : MASAKAN BERKELUMPOK DAN PEMBERIAN MAKANAN 9.1 Penyediaan Alat Masak Clinton 9.2 Penyediaan Makanan 9.3 Sanitasi (Kebersihan) 9.4 Kebersihan Am 9.5 Air minuman 9.6 Pembuangan najis
 25. 10. : KIRA-KIRA DAN KEWANGAN 10.1 Kutipan Derma, Penyelenggaraan Setor dan Kelengkapan 10.2 Penyelenggaraan bekalan 10.3 Inventori, akaun 11. : LATIHAN PRAKTIKAL 11.1 Masak kelumpok 11.2 Mendirikan tempat teduhan 11.3 Mengendalikan Pusat-pusat Bantuan
 26. PENDIDIKAN KESIHATAN ASAS KELAYAKAN : Semua Ahli-ahli Pasukan Bantuan Sukarela (PBS) layak untk menyertai kursus ini. SYARAT : Kursus hendaklah mengandungi tidak kurang daripada 6 syarahan di mana 1 jam bagi tiap- tiap syarahan. Calon dikehendaki menghadiri semua syarahan. BAHAN-BAHAN : Nota PBSMM mengenai Pendidikan Kesihatan RUJUKAN Asas. JURULATIH : Jurulatih BPBSMM Pembantu Perubatan Jurulatih Berdaftar (SRN0 Doktor PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah terdiri dari bukan orang yang sama yang mana beliau juga menjadi jurulatih dalam kursus yang sama. PEPERIKSAAN : Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori (Subjektif) selama 1 jam. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang- kurangnya 50% untuk LULUS. Jumlah markah 100%. ANUGERAH : SIJIL
 27. SUKATAN PELAJARAN 1. : KEHIDUPAN DAN KESIHATAN 1.1 Karakteristik (Sifat) Benda-benda hidup. 1.2 Faktor-faktor penting bagi menjaga kesihatan yang baik. 2. : MAKANAN DAN PEMAKANAN : 2.1 Makanan Berprotein, karbohiderat, lelemak, vitamin, galian, serat, air. 2.2 Makanan Seimbang 2.3 Penyimpanan dan penyediaan makanan. 2.4 Kebersihan makanan 2.5 keracunan makanan 3. : KEBERSIHAN DIRI 3.1 Kebersihan peribadi 3.2 Pakaian 3.3 Antiseptik dan Ubat Pembunuh Kuman 4. : KEBERSIHAN RUMAH 4.1 Susunan rumah-peredaran udara 4.2 Pembuangan sampah sarap 4.3 Cahaya 4.4 Jenisan air 4.5 Sanitasi binatang peliharaan (bukan manusia)
 28. 5. : PENYAKIT-PENYAKIT BIASA TROPIKA 5.1 Penyakit bawaan air 5.2 Penyakit perhubungan kontak dari orang lain 5.3 Penyakit bawaan serangga • : BAHAYA-BAHAYA KESIHATAN 6.1 Merokok 6.2 Ubat-ubat/Dadah 6.3 Pencemaran Udara 6.4 Alkohol
 29. RAWATAN RUMAH ASAS KELAYAKAN : Semua Ahli PBS layak menduduki kursus ini. SYARAT : Kursus mengandungi tidak kurang 6 tajuk ceramah, 1 jam tiap-tiap syarahan. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua syarahan. BAHAN-BAHAN : Nota PBSMM mengenai Rawatan Rumah Asas RUJUKAN JURULATIH : Jurulatih PBSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang yang sama yang juga sebagai Jurulatih dalam kursus ini. PEPERIKSAAN : Peperiksaan Lisan hendaklah mengandungi soalan-soalan berhubungkait dengan prosedur- prosedur Peperiksaan praktikal dan hendaklah menekankan semaksimum mungkin mengenai aspek-aspek prosedur yang betul. Kertas Teori selama 1 Jam mengandungi 50% Objektif dan 50% Subjektif.
 30. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 50% dalam tiap-tiap Bahagian untuk LULUS: Teori - 100 markah Lisan - 40 markah Praktikal - 60 markah Jumlah - 200 markah ANUGERAH : SIJIL
 31. SUKATAN PELAJARAN 1. : PENYEDIAAN UNTUK PESAKIT 1.1 Kebersihan dalam bilik pesakit 1.2 Keselesaan dan Kesesuaian bilik pesakit. 1.3 Hiasan am bilik 1.4 Praktikal: Pengenalan kelengkapan dan demonstrasi sebenar atas tajuk di atas. 2. : KATIL PESAKIT 2.1 Menyedia dan membuat katil pesakit tanpa pesakit di atas katil. 3. : MENGGERAKKAN PESAKIT : 3.1 Menggerakkan pesakit dari sebelah ke sebelah yang lain. 3.2 Mendudukkan pesakit – ‘Posisi Rukembern’. 3.3 Mengangkat pesakit dari katil ke atas kerusi. 3.4 Praktikal – Mengalih pesakit ke atas kerusi. 4. : PENJAGAAN PESAKIT 4.1 Bilik mandi 4.2 Penjagaan rambut, penjagaan kuku, penjagaan mulut dan mata serta pakaian. 4.3 Praktikal: Penyediaan untuk semua rawatan tandas.
 32. 5. : PENGAMATAN KLINIKAL TERHADAP PESAKIT 5.1 Mengambil suhu badan. 5.2 Mengambil nadi, dan nisbah pernafasan. 5.3 Menjaga seseorang apabila muntah 5.4 Praktikal: Mengambil dan merekod suhu nadi dan pernafasan. 6. : PEMAKANAN PESAKIT 6.1 Makanan seimbang 6.2 Penampilan makanan
 33. PERTOLONGAN CEMAS LANJUTAN KELAYAKAN : Semua ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan ASAS PBSMM layak untuk mengikuti kursus ini selepas tempoh tidak kurang dari 6 bulan. SYARAT : Kursus mengandungi tidak kurang daripada 24 jam. Calon-calon hendaklah menghadiri sekurang- kurangnya 75% daripada syarahan-syarahan bagi melayakkan diri menduduki Peperiksaan. BAHAN-BAHAN : i. Nota oleh Dr. Jagjit Singh RUJUKAN ii. Manual Pertolongan Cemas Lanjutan PBSMM iii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA & SAA) iv. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS) v. Bantuan Hidup Asas-Penyelamat Jantung- Panduan (IJN) JURULATIH : Jurulatih Kanan PBSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan
 34. PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang yang sama yang juga Jurulatih dalam Kursus ini. PEPERIKSAAN : Soalan-soalan Lisan hendaklah mengandungi tajuk-tajuk prosedur Peperiksaan Praktikal hendaklah menekanankan semaksimum mungkin atas aspek prosedur-prosedur yang betul. Kertas Teori selama 2 jam mengandungi 70% Subjektif dan 30% Objektif. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 65% dalam setiap bahagian untuk LULUS. Teori - 100 markah Lisan - 40 markah Praktikal - 60 markah Jumlah - 200 markah ANUGERAH : SIJIL
 35. SUKATAN PELAJARAN 1. : KURSUS ULANGKAJI PERTOLONGAN CEMAS ASAS (10 JAM) 2. : KEMALANGAN INDUSTRI (2 JAM) 2.1 Jenis 2.2 Sebab 2.3 Pengurusan 3. : KELAHIRAN KECEMASAN (1 JAM) 3.1 Anatomi lelaki dan organ wanita, fisiologi penzuriatan, (pensenyawaan, haid, penyuburan) 3.2. Tanda-tanda klinikal mengandung (kehamilan) 3.3 Tahap-tahap kelahiran normal, makanisma pengurusannya. 3.4 Kelahiran Bayi Kecemasan (Sebelum dan Selepas) 4. : SEMULASI KECEDERAAN & KAJIAN-KAJIAN KES (2 JAM) 4.1 Bagaimana membuat Kulit Tiruan 4.2 Bagaimana membuat Darah Tiruan 4.3 Kes-kes simulasi 4.4 Pendekatan 4.5 Pengurusan 5. : PERSAINGAN PRAKTIKAL DAN KETRAMPILAN KECEKAPAN/KEMAHIRAN (8 JAM)
 36. PENTADBIRAN & PENGURUSAN KELAYAKAN : Semua ahli PBS PBSMM yang telah lulus Sijil Peperiksasan Asas selepas tempoh tidak kurang dari 6 bulan. SYARAT : Kursus tidak kurang daripada 8 jam. Calon-calon dikehendaki menghadiri 75% daripada syarahan- syarahan yang disampaikan. BAHAN-BAHAN : i. Perlembagaan PBSMM RUJUKAN ii. Buku-buku Panduan No. 2, 3, 5. 6, 7 dan 9 JURULATIH : Profesional yang berkhidmat di bahagian Pengurusan PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah bukan orang yang sama yang juga jurulatih dalam kursus yang sama. PEPERIKSAAN : Calon-calon dikehendaki menduduki Kertas Teori selama 1 Jam yang mengandungi 50% Objektif dan 50% Subjektif. MARKAH : Calon-calon hendaklah mencapai sekurang- kurangnya 50% markah untuk LULUS. Jumlah markah 100% ANUGERAH : SIJIL PBSMM
 37. SUKATAN PELAJARAN 1. : KAJIAN MENGENAI PERLEMBAGAAN PBSMM (1 JAM) Perlembagaan dan Undang-undang 2. : STRUKTUR & ORGANISASI PBSMM (1 JAM) 2.1 Kebangsaan 2.2 Cawangan 2.3 Cabang 2.4 Pasukan Bantuan Sukarela , Belia dan Pasukan Kanak-kanak. 3. : UNDANG-UNDANG & PERATURAN PBSMM ( 6 JAM) 3.1 Borang-borang (BP. 2, 3, 6 & 9) 3.2 Belia (BP.2) 3.3 PBS (BP.3) 3.4 Pakaian Seragam (BP. 6) 3.5 Pentadbiran dan Prosedur Kewangan (BP.6 ) 3.6 Kursus-kursus dan Peperiksaan (BP.7) 3.7 Pertandingan (BP. 9) NOTA: (BP – Buku Panduan)
 38. PEPERIKSAAN KAEDAH MENGAJAR BAGI KELAYAKKAN SEBAGAI JURULATIH KELAYAKAN : Semua ahli-ahli PBS yang telah lulus Sijil Peperiksaan Lanjutan PBSMM. SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang daripada 8 jam. Calon-calon hendaklah menghadiri sekurang- kurangnya 75% syarahan/praktikal. JURULATIH : Jurulatih Berkelayakan Jurulatih Kanan PBSMM PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah bukan orang yang sama di mana ia juga Jurulatih di dalam kursus ini. PEPERIKSAAN : Semua calon dikehendaki menduduki peperiksaan ke atas Teori sselama 1 jam dan peperiksaan praktikal. MARKAH : Calon-calon hendaklah mencapai 65% markah dalam tiap-tiap bahagian. Bertulis - 100 Markah Praktikal - 100 Markah Jumlah - 200 Markah ANUGERAH : SIJIL
 39. SUKATAN PELAJARAN 1. : PERSEDIAAN SEBELUM SESI LATIHAN 1.1 Objektif 1.2 Perkara Khusus 1.3 Kumpulan Ahli 1.4 Kumpulan Sasar (audien dan pelatih) 1.5 Kemudahan/Tempat 1.6 Bahan-bahan mengajar 1.7 Strategi 2. : SEMASA SESI LATIHAN (2 JAM) 2.1 Menjalin perhubungan permainan, aktiviti-aktiviti 2.2 Pengurusan masa/langkah 2.3 Teknik syarahan 2.4 Teknik demonstrasi 2.5 Himpun Fikiran 2.6 Memudah cara (Teknik Perbengkelan) 2.7 Diskusi/Seminar/Forum 2.8 Kegunaan Alat Bantu Mengajar 2.9 Teknik soal-jawab 2.10 Mengendali respons jawapan balas/soalan-soalan. 2.11 Memberi penguatkuasaan 2.12 Memberi motivasi 2.13 Aksi Komitmen 2.14 Kaedah-kaedah Penilaian.
 40. 3. : SELEPAS SESI LATIHAN ( 1 JAM) 3.1 Penilaian diri, refleksi 3.2 Analisa pencapaian pelatih 3.3 Statistik kesimpulan mudah 3.4 Susulan 4. : MIKRO-SESI MENGAJAR (4 JAM) 4.1 Sesi Praktis – rakan sebaya dan penilain pelatih.
 41. PEPERIKSAAN BANTUAN HIDUP ASAS BAGI KELAYAKAN SEBAGAI JURULATIH KANAN KELAYAKAN : Semua Jurulatih PBSMM SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang daripada 14 jam. Calon-calon dikehendaki menghadiri semua syarahan. Kursus hendaklah dikendalikan oleh Ibu Pejabat Kebangsaan. BAHAN-BAHAN : i. BLS Heartsaver Guide (IJN) RUJUKAN ii. First Responder Life Support iii. Pertolongan Cemas Oksigen untuk Penyelemat CPR untuk semua. JURULATIH : Jurulatih Kanan PBSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan PEMERIKSA : Pemeriksa hendaklah bukan orang sama yang juga Jurulatih dalam kursus ini. PEPERIKSAAN : Peperiksaan praktikal hendaklah menekankan semaksimum mungkin atas aspek prosedur yang betul. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 80 markah dalam peperiksaan Teori dan lulus dalam semua modul praktikal. Teori - 100 markah Praktikal - Lulus/Gagal Jumlah - 100 markah ANUGERAH : Sijil BLS (Bantuan Hidup Asas)
 42. SUKATAN PELAJARAN 1. : DEWASA – SEORANG PENYELAMAT CPR (3 JAM) 1.1 Fungsi Jantung dan Paru-paru 1.2 Fakta-fakta Risiko 1.3 Kehidupan Jantung Berhemat 1.4 Amaran Serangan Jantung 1.5 Aksi dalam keadaan genting. 2 : PENGURUSAN HALANGAN SALURAN UDARA OLEH BENDASING (2 JAM) 2.1 Sedar 2.2 Sedar menjadi Tidak Sedar 2.3 Tidak Sedar 3. : PEDIATRIK – SEORANG PENYELAMAT CPR (2 JAM) 3.1 Fakta-fakta Risiko/Pencegahan 3.2 CPR Bayi 4. : PENGURUSAN HALANGAN SALURAN UDARA (PEDIATRIK) DISEBABKAN OLEH BENDASING (2 JAM) 4.1 Halangan saluran udara bayi. 4.2 Sedar 4.3 Sedar kepada Tidak Sedar 4.4 Tidak Sedar 5. : KANAK-KANAK-SEORANG PENYELAMAT CPR (1 JAM) 5.1 Demonstrasi praktikal
 43. 6. : PENGURUSAN HALANGAN SALURAN UDARA (KANAK-KANAK) DISEBABKAN OLEH BENDASING 6.1 Halangan saluran duara kanak-kanak 6.2 Sedar 6.3 Sedar kepada Tidak Sedar 6.4 Tidak Sedar 7. : PERNAFASAN MULUT KE TOPENG (1 JAM) 7.1 Demonstrasi praktikal 8. : PENYIMPANAN DAN MENGENDALIKAN OKSIGEN (2 JAM) 8.1 Keselamatan penggunaan oksigen 8.2 alat bercabang bagi pengurusan saluran udara.
 44. PENGENALAN PERTOLONGAN CEMAS DAN CPR KELAYAKAN : Pekerja-pekerja Syarikat Perkilangan, Agensi Kerajaan dan Agensi Persendirian. SYARAT : Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 8 jam syarahan/demonstrasi. Calon-calon dikehendaki menduduki semua ceramah. BAHAN-BAHAN : i. Nota Pengenalan Pertolongan Cemas dan RUJKAN CPR PBSMM. ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, SAA) iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS) JURULATIH : Jurulatih PBSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan PEMERIKSA : Pemeriksa bukan dari orang yang sama yang juga Jurulatih dalam kursus yang sama.
 45. PEPERIKSAAN : Soalan-soalan Lisan merangkumi aspek-aspek prosedur. Peperiksaan Praktikal menekankan semaksimum mungkin atas aspek-aspek prosedur yang betul. Kerta Teori 1 jam mengandungi soalan-soalan objektif sahaja. MARKAH : Calon-calon dikehendaki mencapai 50% markah untuk LULUS. Teori - 100 Markah Lisan - 40 Markah Praktikal - 60 Markah Jumlah - 200 Markah ANUGERAH : SIJIL
 46. SUKATAN PELAJARAN 1. : LUKA DAN PENDARAHAN (1 JAM) 1.1 Deskripsi dan Definisi 1.2 Jenis 1.3 Sebab musabab 1.4 Pengurusan: - Langsung - Tidak Langsung - Penggunaa Balutan 2. : PATAH/TERKEHEL (1 JAM) 2.1 Deskripsi dan definisi 2.2 Jenis 2.3 Sebab musabab 2.4 Tanda-tandan dan alamat 2.5 Pengurusan - Tuap (cegah gerak) - Penggunaan balutan 3. : TERBAKAR (1 JAM) 3.1 Deskripsi dan Definisi 3.2 Jenis 3.3 Sebab musabab 3.4 Peraturan Sembilan 3.5 Pengurusan 3B 3C Terbakar Berhenti Sejukkan (Burning Stop) (Cool) Pernafasan Berjalan Baik Selimut (Breathing maintain) (Cover) Pemeriksaan Tubuh Bawa/pindah (Body Examine) (Carry)
 47. 4. : RENJATAN (1 JAM) 4.1 Deskripsi dan definisi 4.2 Jenis 4.3 Sebab musabab 4.4 Tanda-tanda dan alamat 4.5 Pengurusan – Keselesaan (Elevation) 5. : DEWASA – SEORANG PENYELAMAT CPR (3 JAM) 5.1 Introduksi 5.2 Jantung dan paru-paru struktur dan fungsi 5.3 Penyakit Jantung Koronari (CHD) 5.4 Pengenalan kepada CPR 5.5 aspek-aspek teknikal bagi seorang Penyelamat CPR 5.6 Latihan Minikin (Patong) 6. : MENGANGKAT DAN PENGANGKUTAN ( 1 JAM) 6.1 Prinsip-prinsip mengangkat 6.2 Menggunakan usungan dan usunan sementara yang ada (improvisation) 6.3 Penyertaan praktikal.
 48. SEORANG PERTOLONGAN CEMAS DALAM SETIAP RUMAH KELAYAKAN : Suri rumah, pelajar, ahli-ahli Rakan Muda, orang ramai termasuklah agensi-agensi persendirian dan agensi-agensi kerajaan. SYARAT : Kursus hendaklah dijalankan tidak kurang dari 6 jam syarhan/demonstrasi. Calon-calon hendaklah menghadiri semua ceramah. BAHAN-BAHAN : i. Nota Pertolongan Cemas dalam Setiap Rumah PBSMM. ii. Manual Pertolongan Cemas (BRCS, SJAA, BAA) iii. Pertolongan Cemas Praktikal (BRCS) JURULATIH : Jurulatih PBSMM Pembantu Perubatan Jururawat Berdaftar (SRN) Doktor Perubatan. PEPERIKSAAN : Tiada peperiksaan untuk kursus ini. ANUGERAH : SIJIL PENYERTAAN
 49. SUKATAN PELAJARAN 1. : LUKA CAN PENDARAHAN (1 JAM) 1.1 Deskripsi dan Definisi 1.2 Jenis 1.3 Sebab musabab 1.4 Pengurusan - Langsung - Tidak Langsung - Penggunaa balutan - Tanda-tanda dan alamat - Pengurusan –tinggikan. 2. : PATAH/TERKEHEL (1 JAM) 2.1 Deskripsi dan definisi 2.2 Jenis-jenis Patah/Terkehel 2.3 Sebab musabab 2.4 Tanda-tanda dan alamat 2.5 Pengurusan - Cegah gerak - Tuap - Penggunaan balutan 3. : TERBAKAR (1 JAM) 3.1 Deskripsi dan definisi 3.2 Jenis-jenis terbakar 3.3 Sebab musabab 3.4 Peraturan Sembilan 3.5 Tanda-tanda dan alamat 3.6 Pengurusan: 3B 3C Terbakar Berhenti Sejukkan (Burning Stop) (Cool) Pernafasan Berjalan Baik Selimut (Breathing maintain) (Cover) Pemeriksaan Tubuh Bawa/pindah
 50. 4. : KERACUNAN BAHAN-BAHAN DI RUMAH (1 JAM) 4.1 Deskripsi dan definisi 4.2 Jenis 4.3 Sebab musabab 4.4 Tanda-tanda dan alamat 4.5 Pengurusan 5. : PEMULIHAN KARDIO PULMONARI (CPR) (1 JAM) : 5.1 Pengenalan kepada CPR 5.2 Deskripsi dan definisi 5.3 Demonstrasi Praktikal CPR 5.4 Mempraktikkan CPR 5.5 Percubaan (Kemajuan)
 51. PENDIDIKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH DAN UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA KELAYAKAN : Semua ahli-ahli PBS adalah layak mengikut kursus ini. SYARAT : Kursus hendaklah tidak kurang dari 8 jam. Calon- calon dikehendaki menghadiri semua syarahan. JURULATIH : Jurulatih PBSMM PEMERIKSA : Pemeriksa bukanlah orang sama di mana ia juga Jurulatih dalam kursus ini. PEPERIKSAAN : Calon-calon akan menduduki peperiksaan kertas Teori selama 1 jam. 50% Subjektif dan 50% Objektif. MARKAH : Markah maksimum 100. Calon-calon dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 50% untuk LULUS ANUGERAH : SIJIL
 52. SUKATAN PELAJARAN 1. : SEJARAH PALANG MERAH (1 JAM) 1.1 Jean Henry Dunant 1.2 Kenangan Di Solferino 1.3 Jawatankuasa Berlima 1.4 1864 – Konvensyen Geneva Pertama 1.5 1949 – 4 Konvensyen Geneva 1.6 Emblem Palang Merah/Bulan Sabit Merah 2. : PRINSIP-PRINSIP ASAS 2.1 Kemanusiaan 2.2 Kesaksamaan 2.3 Keberkecualian 2.4 Kebebasan 2.5 Perkhidmatan Sukarela 2.6 Bersatu 2.7 Kesejagatan 3. : STRUKTUR DAN ORGANISASI PERGERAKAN PALANG MERAH/BULAN SABIT MERAH ANTARABANGSA 3.1 Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa (JPMA) 3.2 Persekutuan Antarabangsa Persatuan – Persatuan Palang Merah & Bulan Sabit Merah 3.3 Persatuan – Persatuan Kebangsaan. 3.4 Persidangan Antarabangsa
 53. 4. : PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (1 JAM) : 4.1 Sejarah 4.2 Struktur dan Organisasi 4.3 Aktiviti-aktiviti - Bulan Sabit Merah Kanak-kanak/Belia - Pasukan Bantuan Sukarela - Penjagaan Kesihatan Asas - Reaksi Kecemasan - Perkhidmatan Masyarakat - Rancangan Pertukaran Antarabangsa - Rancangan Latihan - Bantuan kepada Orang Perahu Hanyut Vietnam - Kutipan Derma 5. : UNDANG-UNDANG KEMANUSIAAN ANTARABANGSA (4 JAM) 5.1 Yayasan (2 Jam) - Pembangunan Konvensyen –Konvensyen Geneva - Protokol-Protokol Tambahan - Tanggungjawab Negara-negara - Konvensyen-konvensyen Hague - Lambang/Emblem - Pengenalan/Indikatif & Perlindungan dengan penggunaan lambang dan signifikannya.
 54. 5.2 Undang-undang Asas Konvensyen (2 Jam) -Konvensyen 5.2.1 4 Konvensyen Genenva Pertama: Melindungi tentera-tentera yang sakit dan cedera di medan perang. Kedua: Melindungi tentera-tentera yang cedera dan sakit di mana kapal mereka karam di lautan. Ketiga: Berhubung kait dengan perawatan Tahan-Tahanan Perang. Keempat: Berhubung kait dnegan perlindungan kepada orang- orang awam semasa peperangan. 5.2.2 Protokol-Protokol Tambahan Protokol I: Berhubung kait dengan Perlindungan mangsa-mangsa konflik bersenjata antarabangsa. Protkol II: Berhubung kait dengan mangsa-mangsa konflik bersenjata yang bukan antarabangsa. 5.2.3 Peruntukan-peruntukan Am kepada 4 Konvensyen Geneva.
Anzeige