Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Inleiding tot Performance Management

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 37 Anzeige

Inleiding tot Performance Management

Herunterladen, um offline zu lesen

Een inleiding tot Performance Management zoals gepresenteerd op de Lightbulb Sessions (http://nl-nl.facebook.com/pages/The-Lightbulb-Sessions/115186288566078)

Een inleiding tot Performance Management zoals gepresenteerd op de Lightbulb Sessions (http://nl-nl.facebook.com/pages/The-Lightbulb-Sessions/115186288566078)

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (14)

Anzeige

Ähnlich wie Inleiding tot Performance Management (20)

Anzeige

Inleiding tot Performance Management

 1. 1. The present: by
 2. 2. Wat is Corporate Performance Management? Alle activiteiten die een organisatie uitvoert om erop toe te zien dat de doelen van de organisatie effectief en op een efficiënte manier bereikt worden.
 3. 3. Effectiviteit & Efficiëntie “Efficiency is doing things right. Effectiveness is doing the right things.” Peter Drucker
 4. 4. Belang van effectiviteit Source: ‘Marketing Due Diligence’ by Malcolm McDonald
 5. 5. Belang van effectiviteit “Tactics is the art of using troops in battle. Strategy is the art of using battles to win wars.” Carl von Clausewitz Source: ‘Marketing Due Diligence’ by Malcolm McDonald
 6. 6. Business Model – Strategisch Plan Visie Missie Waarden Strategie Doelstellingen
 7. 7. Business Model – Strategisch Plan Wat gebeurt er in de wereld? Visie Missie Waarden Strategie Doelstellingen
 8. 8. Visie Waar in onze maatschappij woorden als “multicultureel”, “gevarieerd”, “geseculariseerd”, … een beeld van openheid en aanvaarding van ieders mening of persoonlijkheid doen uitschijnen, is het leven in diezelfde maatschappij voor mensen met beperkingen niet evident. Deelnemen aan het maatschappelijk leven door arbeid, sociale contacten creëren en onderhouden, wonen zoals men wenst,… blijven vaak dromen. … Ieder van ons heeft recht op adviesverlening, huisvesting, tewerkstelling , vrijetijdsbesteding, … ook mensen met een handicap.
 9. 9. Business Model – Strategisch Plan Visie Missie Wat is onze bestaansreden? Waarden Strategie Doelstellingen
 10. 10. Missie Mission Statement Vzw Jeugdclubs wil kansen tot zelfontplooiing maximaliseren met, door en voor alle jongeren tussen 14 en 25 jaar, woonachtig in en rond Lokeren, met specifieke aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.
 11. 11. Business Model – Strategisch Plan Visie Missie Waarden Waarin geloven we? Strategie Doelstellingen
 12. 12. Waarden en normen
 13. 13. Waarden en normen Our Values guide our behavior as we pursue our Mission and business strategies: • Integrity, Trust and Respect – We believe in operating with integrity, trust and respect, both as individuals and as a family of companies. • Passion to Succeed – We demonstrate a passion to succeed in all aspects of our businesses. • Executing With Quality – We believe in executing with quality by understanding and responding to our companies' adult tobacco consumers' preferences. • Driving Creativity Into Everything We Do – We believe in driving creativity into everything we do, resulting in innovation and continuous improvement for our companies' adult tobacco consumers and our business processes. • Sharing With Others – We believe in sharing with others, unleashing the tremendous resources of our people as a force for good into the communities in which we live and work.
 14. 14. Business Model – Strategisch Plan Visie Missie Waarden Wat maakt ons uniek? Strategie Hoe meerwaarde creëren? Doelstellingen
 15. 15. Strategie “If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.” Lucius Annaeus Seneca
 16. 16. Strategie Waardediscipline Treacy & Wiersema model
 17. 17. ‘s Mission Statement Apple is committed to bringing the best personal computing experience to students, educators, creative professionals and consumers around the world through its innovative hardware, software and Internet offerings. Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
 18. 18. ‘s Mission Statement Apple is committed to bringing the best personal computing experience to students, educators, creative professionals and consumers around the world through its innovative hardware, software and Internet offerings. Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
 19. 19. Strategische slagzin Wij leveren kwalitatieve producten en diensten aan de laagste prijs, in een sobere omgeving waar de klant efficiënt kan winkelen, en dit met een vriendelijke en competente bediening. Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
 20. 20. Strategische slagzin Wij leveren kwalitatieve producten en diensten aan de laagste prijs, in een sobere omgeving waar de klant efficiënt kan winkelen, en dit met een vriendelijke en competente bediening. Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
 21. 21. Missie • To refresh the world… • To inspire moments of optimism and happiness… • To create value and make a difference. Strategie • Focus on needs of our consumers, customers and franchise partners • Get out into the market and listen, observe and learn • Possess a world view • Focus on execution in the marketplace every day • Be insatiably curious Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
 22. 22. Missie • To refresh the world… • To inspire moments of optimism and happiness… • To create value and make a difference. Strategie • Focus on needs of our consumers, customers and franchise partners • Get out into the market and listen, observe and learn • Possess a world view • Focus on execution in the marketplace every day • Be insatiably curious Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
 23. 23. Business Model – Strategisch Plan Visie Missie Waarden Strategie Doelstellingen Hoe gaan we dit bereiken?
 24. 24. Doelstellingen • Ambities (5 jaar en meer) • Strategische doelstellingen (binnen de 3 jaar) • Operationele doelstellingen (binnen het jaar)
 25. 25. Doelstellingen • Ambities (5 jaar en meer) Wij willen “top of mind” en nationaal marktleider zijn in het baby aanbod
 26. 26. Doelstellingen • Ambities (5 jaar en meer) Wij willen “top of mind” en nationaal marktleider zijn in het baby aanbod • Strategische doelstellingen (binnen de 3 jaar) Het ontwikkelen en implementeren van een geïntegreerd talentmanagement om effectieve diensten te leveren aan de maatschappij en haar burgers
 27. 27. Doelstellingen • Ambities (5 jaar en meer) Wij willen “top of mind” en nationaal marktleider zijn in het baby aanbod • Strategische doelstellingen (binnen de 3 jaar) Het ontwikkelen en implementeren van een geïntegreerd talentmanagement om effectieve diensten te leveren aan de maatschappij en haar burgers • Operationele doelstellingen (binnen het jaar) Uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 28. 28. Belang van alignatie, communicatie en opvolging Organisaties hebben vaak strategische plannen, maar slagen er niet in deze om te zetten in de praktijk: • Fundamentele management processen zijn vaak niet geënt op de strategie. • Vele organisaties beschikken niet over een consistente manier om hun strategie te communiceren. Ook de operationele doorvertaling van de strategie, indien reeds aanwezig, is vaak onzichtbaar. • De meerderheid van organisaties betrekken hun strategische prioriteiten niet rechtstreeks in het budgetteringsproces. Zo krijgen belangrijke strategische initiatieven soms een te beperkt deel van het totale budget, waardoor de nodige middelen er niet kunnen worden aan toegekend. • HR en IT maken in tweederde van de onderzochte bedrijven strategische plannen op die niet gelinkt zijn met de corporate strategie. • 70% van het middelmanagement en meer dan 90% van alle werknemers krijgen compensaties die niet gelinkt zijn met de strategie. • En, last but not least, meer dan 95% van de werknemers zijn niet op de hoogte van de strategie, of ze begrijpen de strategie niet. Bevindingen van Kaplan en Norton
 29. 29. Opvolgen van strategie realisatie Soort gegevens Soort tool Wijsheid Balanced scorecards Inzicht Strategisch Dashboards Kennis Tactisch Analytische Tools Informatie Operationele Rapportering Operationeel Data
 30. 30. Opvolgen van de realisatie van de strategie: Performance Measurement Balanced Scorecard (Kaplan en Norton)
 31. 31. Dashboard
 32. 32. Vastleggen van indicatoren Strategy map (Kaplan en Norton)
 33. 33. Meten is weten “A science is as mature as it’s measurement tools.” Louis Pasteur • Let op! Meten werkt zeer sturend • Dus: – Weet wat te meten, – Meet – en interpreteer correct!
 34. 34. Wat individuen kunnen leren van CPM? • Gelijkenis met Time Management – Weet wat je wil & – Prioriseer! • Mijn missie is dat ik een gelukkig leven wil hebben. • Mijn visie is dat daarvoor zowel het welzijn van mijn lichaam als mijn geest van belang is. • Als één van mijn strategische doelen kies ik voor regelmatig fietsen. • Kritische succesfactor is een goede fiets. • Een prestatie-indicator is het aantal gefietste kilometers per jaar. • Een indicator voor het resultaat is het aantal dagen per jaar dat ik ziek ben - of positief gesteld, het aantal dagen per jaar dat ik gezond ben. • Mijn strategisch doel maakt het stellen van prioriteiten eenvoudiger: in het weekend ga ik bij geschikt weer - hoe dan ook - altijd fietsen.
 35. 35. Wat individuen kunnen leren van CPM? • Leer uw sterktes en zwaktes beter kennen: Unique Selling Property • Speel deze uit! – Sollicitatie – In renumeratiegesprek –…
 36. 36. Bedankt voor de aandacht!

×