BETERE LEERPRESTATIES DOOR DIGITALE
PRESTATIEFEEDBACK AAN LEERKRACHTEN?
ADRIE VISSCHER
DIGITALE LEERLINGVOLGSYSTEMEN
DIE AAN LEERKRACHTEN TIJDENS OF NA DE LES FEEDBACK
GEVEN
JA, MITS:
• DE FEEDBACK FREQUENT GENOEG IS OM TIJDIG BIJ TE STUREN
• DE FEEDBACK EEN GOEDE BASIS VOOR VERBETERING BIEDT, E...
WAT MOET DE FEEDBACKONTVANGER DAN
WILLEN, KUNNEN EN KENNEN?
• WETEN HOE HET SYSTEEM JE KAN ONDERSTEUNEN, EN DE FEEDBACK SN...
ALS IK ALS LEERKRACHT MET EEN FEEDBACKSYSTEEM MIJN
INSTRUCTIE WIL DIFFERENTIËREN, DAN
MOET IK WEL OVER DIFFERENTIATIEVAARD...
ADVIES AAN SCHOLEN
• GEBRUIK SYSTEMEN DIE FREQUENT GENOEG FEEDBACK GEVEN, EN
• DIE ZOVEEL MOGELIJK AANGEVEN WAAR EEN PROBL...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Presentatie prof. dr. Adrie visscher (Onderzoeksconferentie 2015)

473 Aufrufe

Veröffentlicht am

Op 24 juni presenteerden onderzoekers tijdens de Onderzoeksconferentie 2015 in Den Haag in korte 'pitches' de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van onderwijs en ict.

Prof. dr. Adrie Visscher (Universiteit Twente) ging in zijn onderzoekspitch in op de vraag of digitale prestatiefeedback aan leerlingen leidt tot betere leerprestaties. Bekijk ook de YouTube-video: https://www.youtube.com/watch?v=NUQlNgjMOrs

Veröffentlicht in: Bildung
0 Kommentare
0 Gefällt mir
Statistik
Notizen
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Keine Downloads
Aufrufe
Aufrufe insgesamt
473
Auf SlideShare
0
Aus Einbettungen
0
Anzahl an Einbettungen
4
Aktionen
Geteilt
0
Downloads
3
Kommentare
0
Gefällt mir
0
Einbettungen 0
Keine Einbettungen

Keine Notizen für die Folie
 • Kwalitatief sterke studies vanuit de hele wereld geselecteerd
 • Kwalitatief sterke studies vanuit de hele wereld geselecteerd
 • Uit de analyse van vijftien onderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs hebben wij gevonden dat er een groot effect op de leeropbrengsten is wanneer leraren de DLVS gebruiken om het onderwijs aan kleine groepen leerlingen te verbeteren. Deze grote effecten vonden we in onderzoeken waarin ongeveer dertig leraren (overwegend werkzaam in het speciaal onderwijs) begeleid werden bij het gebruik van DLVS-en.

  Er is een veel kleiner positief effect op leeropbrengsten wanneer een DLVS school- of zelfs bestuursbreed wordt ingevoerd en de leraren het systeem leren gebruiken voor álle leerlingen in hun klas.

  We denken dat een mogelijke verklaring hiervoor is dat het voor leraren moeilijker is om het onderwijs aan te sluiten op alle verschillende leerbehoeften binnen een gehele klas maar dat ze daar wel in slagen wanneer ze dit voor een klein, specifiek groepje leerlingen doen. Sterke klassenmanagementvaardigheden zijn waarschijnlijk ook vereist wanneer het systeem gebruikt wordt voor alle leerlingen.
 • Technologische kenmerken die van belang zijn, gezien onze onderzoeksresultaten: frequente terugkoppeling en concrete instructie uit af te leiden.

  Zorg ervoor dat leraren de mogelijkheden kennen, en de feedback juist weten te vertalen. Let op: dit is niet altijd vanzelfsprekend! Investeer indien nodig in een interventie, korte en intensievere interventies blijken het succesvolst te zijn.
 • Frequente feedback stelt leraren in staat hun onderwijs regelmatig en tijdig af te stemmen op veranderende leerbehoeften. Systemen die leraren ten minste maandelijks terugkoppeling geven blijken effectiever te zijn dan systemen die dit minder frequent doen.

  Belangrijk is dat leraren uit de terugkoppeling kunnen afleiden welke instructie voor de verdere ontwikkeling van leerlingen nodig is. Niet alle DLVS-en voorzien hierin. Feedback die aangeeft dat een leerling veel fouten maakt in het leerstofonderdeel ‘delen’, maar niet in ‘optellen en aftrekken’ geeft al meer aangrijpingspunten voor de benodigde instructie dan alleen een totaalpercentage gemaakte fouten. Alleen DLVS-en die gegeven de vorderingen van leerlingen nog een stap verder gaan en concreet advies geven over de wenselijke instructie leiden tot hogere leeropbrengsten.

  Uit ons onderzoek volgde dat DLVS die ingevoerd werden met een maandelijkse begeleiding aan leraren succesvoller waren.

  De effectiviteit van een DLVS hangt niet alleen samen met de technische mogelijkheden, maar ook met de competenties van de leraar. Uit ander onderzoek volgt bij voorbeeld dat klassenmanagement- en didactische vaardigheden van leraren belangrijk zijn voor het succes. Ook zou het reflectievermogen van leraren een belangrijke rol kunnen spelen: hij/zij moet gerealiseerde leerlingprestaties (‘het komt er niet helemaal uit’) niet alleen toeschrijven aan de kenmerken van de leerling en/of externe factoren zoals de thuissituatie, maar ook naar zichzelf kijken: is de kwaliteit van mijn onderwijs wel goed?

 • Uit de analyse van vijftien onderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs hebben wij gevonden dat er een groot effect op de leeropbrengsten is wanneer leraren de DLVS gebruiken om het onderwijs aan kleine groepen leerlingen te verbeteren. Deze grote effecten vonden we in onderzoeken waarin ongeveer dertig leraren (overwegend werkzaam in het speciaal onderwijs) begeleid werden bij het gebruik van DLVS-en.

  Er is een veel kleiner positief effect op leeropbrengsten wanneer een DLVS school- of zelfs bestuursbreed wordt ingevoerd en de leraren het systeem leren gebruiken voor álle leerlingen in hun klas.

  We denken dat een mogelijke verklaring hiervoor is dat het voor leraren moeilijker is om het onderwijs aan te sluiten op alle verschillende leerbehoeften binnen een gehele klas maar dat ze daar wel in slagen wanneer ze dit voor een klein, specifiek groepje leerlingen doen. Sterke klassenmanagementvaardigheden zijn waarschijnlijk ook vereist wanneer het systeem gebruikt wordt voor alle leerlingen.
 • Presentatie prof. dr. Adrie visscher (Onderzoeksconferentie 2015)

  1. 1. BETERE LEERPRESTATIES DOOR DIGITALE PRESTATIEFEEDBACK AAN LEERKRACHTEN? ADRIE VISSCHER
  2. 2. DIGITALE LEERLINGVOLGSYSTEMEN DIE AAN LEERKRACHTEN TIJDENS OF NA DE LES FEEDBACK GEVEN
  3. 3. JA, MITS: • DE FEEDBACK FREQUENT GENOEG IS OM TIJDIG BIJ TE STUREN • DE FEEDBACK EEN GOEDE BASIS VOOR VERBETERING BIEDT, EN • DE FEEDBACKONTVANGER OVER DE VEREISTE ATTITUDE, KENNIS EN VAARDIGHEDEN BESCHIKT
  4. 4. WAT MOET DE FEEDBACKONTVANGER DAN WILLEN, KUNNEN EN KENNEN? • WETEN HOE HET SYSTEEM JE KAN ONDERSTEUNEN, EN DE FEEDBACK SNAPPEN • KRITISCH NAAR ZIJN EIGEN PROFESSIONELE HANDELEN KIJKEN • EEN DIAGNOSE WILLEN EN KUNNEN STELLEN • EEN VERBETERSTRATEGIE KUNNEN BEPALEN, ÉN DIE KUNNEN UITVOEREN
  5. 5. ALS IK ALS LEERKRACHT MET EEN FEEDBACKSYSTEEM MIJN INSTRUCTIE WIL DIFFERENTIËREN, DAN MOET IK WEL OVER DIFFERENTIATIEVAARDIGHEDEN BESCHIKKEN!
  6. 6. ADVIES AAN SCHOLEN • GEBRUIK SYSTEMEN DIE FREQUENT GENOEG FEEDBACK GEVEN, EN • DIE ZOVEEL MOGELIJK AANGEVEN WAAR EEN PROBLEEM ZIT • ZORG VOOR EEN SUPER GOEDE TRAINING!

  ×