Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Personaliseren in nederland nassaucollege gieten(20)

Anzeige

Más de Kennisnet(20)

Anzeige

Personaliseren in nederland nassaucollege gieten

 1. Wat gebeurt er in Nederland? Wat weten we erover? 17 februari 2015 Dr. Nassau College - Gieten Gepersonaliseerd Leren en ICT Frans Schouwenburg @allfrans Kennisnet
 2. Wat gaan we doen? • Wat is personaliseren? • Wat gebeurt er bij Zo.Leer.Ik? • De Waarom-vraag • Mindmap personaliseren • Wat weten we over rendement?
 3. Twee stellingen om te beginnen…
 4. Een blik in de toekomst ziet er zo uit
 5. Waarom praten over personaliseren? Verwachtingen ouders Kinderen anders? Omgeving anders Beroepsleven anders Invloed van technologie Nieuwe inzichten over leren Omgaan met kennis en media
 6. Initiatieven van ouders…
 7. De School - Zandvoort
 8. Laterna Magica
 9. Niekee – Agora – Werken zonder curiculum
 10. Dynamisch leren in een hedendaagse school
 11. ZO.LEER.IK! Leerling stelt doel Doel opgeknipt in semester en weekdoelen Leerling kiest leerstrategie Intensieve coaching Daarop wordt organisatie ingericht Huidige VO-school: One size fits all Rooster wordt daarop gemaakt Toetsing en afsluiting voor het hele jaar gepland Programma is leidend Leerling past of niet Leerlingcentraal Leerlingvolgtaanbod Gepersonaliseerd leren
 12. Wie zijn wij? Deelnemers zijn de volgende scholen, die met één of meer afdelingen participeren: College Den Hulster, Venlo Het Lyceum VOS College VOS VMBO De Internationale Vos (ISK) Picasso Lyceum, Zoetermeer DaVinci College, Leiden DaCapo College, Sittard Kennemer College, Heemskerk Innova, Enschede Caland 2, Amsterdam Heliomare, Wijk aan Zee Mariendael, Arnhem
 13. Zo.Leer.Ik! missie • Inspiratie uit Zweden • Streven naar gepersonaliseerd leren • Voorkeur voor het KED programma • Eisen verwoord - markt uitgedaagd • Uitsluitend een klantrelatie • Sterke consumentengroep, lobbygroep • Leren van elkaar, met elkaar
 14. Tweet uit Stockholm
 15. Leidinggeven aan leren en ontwikkelen (Managen van de school) ruimtes om te leren schoolorganisatie: rooster & werk vorm cluster ouders -start -betrokken leerlingen personeel: - rol - werkweek leermiddelen: -tot stand komen leervorm -vorm - distrubutie registratie: eisen vorm opdracht & toetsing logboek (onderlegger?) Doelen en strategie leerling centraal Persoonlijke coach Tijd teamleden (Leraar) Werkplan Leerlingvolgsysteem Gepersonaliseerd leren: Zelfregulatie Leerportaal Vakexperts onderhouden leerportaal Het is een plek voor: samenwerken - voorbereiding -kennis delen en ontwikkelen toegankelijk het door school gefaciliteerde activiteiten aanbod. toegankelijk afhankelijk van het te behalen doel zijn er opdrachten & (formatieve en summatieve) toetsen beschikbaar. inzicht in de leerlijnen, leerdoelen.Curriculum inzicht in opbouw leerlijn en leerdoelen is in staat om te werken met lange en korte termijn doelen f (actueel) overzicht van: verloop van het leerproces, voortgang, ontwikkeling en resultaten (actueel) overzicht van: verloop van het leerproces, voortgang, ontwikkeling en resultaten (actueel) overzicht van: verloop van het leerproces, voortgang, ontwikkeling, resultaten en dossiervorming elke leerling is gekoppeld aan een coach en weet waarvoor die beschikbaar is. leerdoelen en activiteiten op het niveau van leerlijnen plannen is helder wanneer wat gedaan moet zijn. leerling volg systeem Opdrachten en toetsen (formatieve en summatieve) worden veelal ontsloten via het leerportaal. voortgang volgen van inhoudelijke leerlijnen en leerdoelen verloop van het leerproces, voortgang, ontwikkeling, resultaten en dossiervorming, aanwezigheid voortgang volgen van formatieve en summatieve toetsing elke leerling is gekoppeld aan een coach en men weet waarvoor die beschikbaar is. men is zich bewust van rolneming (taak & attidtude) van de coach. men weet welke leerling aan welke coach gekoppeld is. vorderingen leerdoelen bieden aanknopingspunten voor (LOB) voortgangsgesprek. Registratiesysteem biedt informatie voor het gesprek. De opbrengst van het gesprek wordt vastgelegd. Bieden aanknopingspunten voor voortgangsgesprek. iedereen is voor alle leerlingen minimaal beschikbaar als begeleider (general teacher) en in een van de overige rollen inzetbaar weten welk personeelslid welke rol heeft. weten welk personeelslid welke rol heeft. collectief van leraren, deel uitmakend van de vaksectie is eigenaar van inhoudelijke leerlijn van het vak rollen, taken en attitude zijn helder en adequaat verdeeld. vanuit rol kan men gerichte informatie invoeren in het systeem. vaksectie is eigenaar van opdrachten en vormen van toetsing. primaireprocessenoperationeel secundair,tactischeen strategischeprocessen vanuit het concept kunnen werken aan bekwaam pedagogisch didactisch handelen. het concept (merknaam) wordt uniform uitgedragen het ontwikkelperspectief is voor iedereen inzichtelijk de ambities ,leermiddelen en vormen voor personele ontwikkeling sluiten aan bij het concept. voorzien in leer-, overleg- en ontwikkelmomenten voor individu en teams (HRD). de ontwikkeling van individuen en het team is volgbaar in passende instrumenten (HRM). kwaliteitszorgsysteem sluit aan bij concept. Monitort primaire en secundaire systemen en betrekt alle stakeholders (leerlingen, ouders, etc). mogelijkheid tot persoonlijke reflectie voorziet in inzicht geven in ontwikkeling in leerlijnen en leerdoelen. De leerlijnen zijn instappen uitgewerkt, zodat leerlingen in staat worden gesteld om op hun eigen niveau, tempo leren en leervorm voorkeur. De leervorderingen worden binnen een voortgangsgesprek afgesproken, gevolgd bijgesteld en geëvalueerd. Weten welke ruimte het best past bij de te verrichte leertaak. zijn bekent met de inrichting en de toegekende leerfuncties aan de ruimtes. zorgen dat ruimtes optimaal tot hun recht komen en leerlingen er optimaal gebruik van te maken. de ruimtes maken een diversiteit van werkvormen en hulpmiddelen gebruik mogelijk er is een variëteit aan multifunctionele ruimtes voor de diverse leerdoelen. inzicht in de stappen die zij moeten zetten om op eigen niveau en tempo te kunnen werken en daar een plan op te maken. inzicht in plan van aanpak van het kind coacht de leerling bij het tot stand komen van het werkplan bij een leerdoel wordt een persoonlijke keuze gemaakt voor een leerdoel Er is een dynamische leercultuur waarin altijd gewerkt kan worden Er wordt gewerkt met een logboek. Opdrachten en toetsen worden gebruikt om feedback, feed-forward te geven en doelen te formuleren voor de vervolgstappen. Geachte Zo.Leer.ik! collega’s, Hierbij alvast een eerste opzet (versie 0.1) van de matrix. Versie 0.1 houdt o.a. in dat er in sommige vakjes gedachten staan, ipv dat wat er uiteindelijk in moet komen. Dit geldt zeker ook voor de bestanden die aan sommige vakjes gelinkt zijn. Let op dit document kan er morgen, a.g.v. nieuwe inzichten anders uitzien. Op donderdag 20 november heb ik gepland het bestand op te leveren, zodat we (op welke manier dan ook) samen naar de inhoud kunnen gaan kijken. Ik zal jullie daar t.z.t. over informeren. Groeten, Rob Houben
 16. Kunskapskolan – ZO.LEER.IK!
 17. Step Intro goal Step presentation intro Tasks Block resourses Subject resources
 18. De methode Eindtermen en kerndoelen Docent Klas Traditionele VO-school
 19. RUBRICS Op niveau voor de leerling uitgeschreven beoordelingsschaal die vakken en vaardigheden bestrijken (door SLO) STAPPEN In structuur uitgewerkte leerdoelen, in de vorm van opdrachten. Met oefeningen, bronnen, etc (door Sens) Leerling Coach Docent Leerling bespreekt met coach tempo van werken in de tredes en thema’s VOLG- SYSTEEM Kunskap-school
 20. Trede- en themavakken Tredevakken Themavakken • Nederlands • Engels • Frans • Duits • Wiskunde • Natuurkunde • Scheikunde • Biologie/verzorging • Aardrijkskunde • Geschiedenis • Economie
 21. Voorbeeld Master Rubric Natuurkunde
 22. 11 Tredevakken – de opbouw
 23. 11 Themavakken ● Docent stuurt aan ● In groepen ● Eigen eindniveau
 24. 11 Themavakken – de opbouw
 25. Learning analytics
 26. Thieme, studyflow, BetterMarks
 27. Samenvattend personaliseren: • maximale ontwikkeling van elk kind • nieuwsgierigheid activeren en koesteren • van passief naar actief leren • betrokkenheid met de (multimediale) wereld om de school Hiertoe: • onderwijs, tijd en middelen anders inrichten • leerlingen betrekken in doelen, stappen, reflecteren • belang bij goede ict • belang bij flexibel inzetbaar en adaptief materiaal • meer aandacht metacognitieve vaardigheden
 28. De Waarom-vraag Vakschool Mavo+ Portfolio Project-onderwijs Cambridge Technasium Talentontwikkeling Talenplein LINKT
 29. De leerling centraal zetten betekent: Een ononderbroken leerweg regelen Structuur, materialen en afsluiting moeten beschikbaar zijn Afscheid nemen van het concept “les” Traditionele opbouw schiet tekort Verschillende behoefte aan instructie, oefenen, herhalen, toetsen De leerling intensief begeleiden leren doelen stellen, leren plannen, leren leren, leren samenwerken, leren bronnen te zoeken en beoordelen Een andere organisatie van de school Andere rollen, ruimtebehoefte besluitvorming, in- en uitstroom, diplomering, etc
 30. Personaliseren Leerling centraal door maatwerk. Wat betekent dit? Welke materialen horen hierbij? Wat doen we dan anders? leerroute, werkplan programma, curriculum Doelen op leerlingniveau flexibele toetsing flexiblele examinering tussentijdse in- en uitstroom Wat willen we? wat nodig welke deskundigheid? Welke infra? Wat weten we uit onderzoek? Andere zeggenschap anders met tijd omgaan (plannen) Dagstart team dagstart met stamgroepen flexibel roosteren begrip “Les” anders definiëren enkele didactische aanbodvormen kiezen instructie verwerkenherhalen workshop Lab hoorcollege intensieve coaching remediëren Leerportal met alles erin rijke opdrachten bronnen Hoe volgen we de leerling en de leerling zichzelf? portfolio leerlingvolgsysteem ELO Welke hardware en infra- structuur kiezen we? cijfersysteem 24/7 anytime, anywhere mobiel zijn wifi clouddiensten tablets, laptops, vaste sets? byod servers privacy toetsen (school-)examens methodes modules adaptieve materialen interactieve materialen vaardigheden volgsysteem feedbacktools en ook nog ... hoe betalen voor alles de rollen in de school functiedifferentiatie leerling participatie afspraken instroom, uitstroom het gebouw logboek rubrics
 31. Weten wat we kiezen
 32. Keuze- en ordeningsmodellen 1. Technologie trends 2. Vier in Balans (voorbeeld sessie resultaat) 3. Onderzoeks-ordening gepersonaliseerd leren
 33. 3d printen tablet Volgprogramma’s
 34. wikiwars - logisch denken, relaties kinect qr-codes - maar onze camera’s zijn 2. Wij bieden onze leerlingen ruimte, passend onderwijs, persoonlijke ontwikkeling Exova illustreert het soort materiaal dat goed bij onze onderwijsvisie past. Het programma levert een veilige digitale leeromgeving, maakt leerlingen meer zelfstandig, vraagt meer samenwerking, en veroorzaakt dat de leerkracht onderwijsleergesprekken voert met leerlingen. De leerkracht als „gentle leader” in onderbouw minder behoefte aan mobiele apparaten 1 of 2 tablets voor spelletjes en vaardigheden voor de kleuters in bovenbouw ook niet veel noodzaak voor tablets Spullen nodigen uit te zelf uitproberen en dan leren voorbeeld boterhamles We zoeken naar lessen kritisch denken, op kennisnet beschikbaar: http://www.kennisnet.nl/ themas/mediawijsheid/ Visie BekwaamheidToepassingen Infra ict is belangrijk als ondersteuning in het leerproces, maar we moeten zoeken naar de juiste mix 1. OBS Pluspunt streeft naar onderwijs dat het beste uit ieder kind haalt en leerlingen zo veel mogelijk de regie en eigenaarschap over hun eigen leerproces biedt We kiezen voor digitale toepassingen die zelfstandig werken bevorderen. 3. We positioneren OBS Het Pluspunt als een moderne school in een mediarijke samenleving. Onze kinderen groeien in deze samenleving op en moeten hier hun plek veroveren. Wij willen hen daartoe maximaal toerusten Sociale media zijn een goed middel om met ouders te communiceren We kiezen voor meer werkvormen en toepassingen die dit stimuleren ICT geletterheid is van groot belang. Kinderen kunnen niet goed beoordelen wat ze op internet tegenkomen. Dit moeten we ze leren We maken, samen met de leerlingen een Handvest Sociale Media Sociale middelen zijn overal, we moeten onze kinderen daarmee leren werken toegang tot resultaten eigen kind We creeren een ouderportaal Boodschap aan ouders: leer je eigen grenzen en die van je kind Aandacht voor wat vinden we met elkaar wel en niet acceptabel? emotie moet face tot face overgedragen worden, niet via sociale media voordelen: reclame voor jezelf,korte lijnen, snel, altijd aanwezig, De directie onderschrijft dat met meer apparaten voor leerlingen en leerkrachten, we neit meer hoeven werken in geplande shifts We hebben dan meer vrijheid in gebruik. Dit versnelt onze ambitie In de les: meer visualisatie, maatwerk, snel, snel vinden (Onderzoekskaarten zijn meegestuurd in Worddocument) 10 en 11 webquest leidt tot actiever leren 29 beter onderwijs met ICT 21 sociale media en de rol van de leraar 15 slim zoeken 3 dyslexie ict 23 aandacht voor ICT in de lerarenopleiding (begeleiding stagiaires) Wij gaan ons gezemanlijk nascholen en ontwikkelen op het gebied van ICT en onderwijs. Deze kennis is te belangrijk om het bij enkele enthousiaste collega's te laten. Sociale media Mediawijsheid Activerende didactiek Basisniveau omschrijven (1x per jaar vaststellen van deze vaardigheden) Om de juiste ict-keuze te maken is het belangrijk te volgen wat onderzoek zegt over het rendement hiervan. In eerste instantie zijn de volgende onderzoeksresultaten voor ons werk interessant: Mediawijsheid en ict-geletterdheid krijgen onze prioriteit. Belangrijk voor ons eigen nivo, onze leerlingen en communicatie naar ouders Hoe blijven we bij: Kennisdeling rond ict twee keer per jaar bij in bouwvergaderingen Binnenkort denken we na over een nieuwe taalmethode. Hierbij bedenken we enkele duidelijke criteria die uit onze visie volgen. Dit doen we ook voor andere nieuwe keuzes Early Bird plannex voor hogere orde denkstappen, wordt breder geintegreerd Wifi en toegang zijn erg goed geregeld. Daar kunnen we mee verder. constante check op onderzoek en dekking van Bloom Belangrijk om mensen van buitenaf uitnodigen om hun expertise in te brengen (ook studenten, onderzoekers, etc) Cultuur op onze school is innovatief en er is ruimte voor experimenten · Sites delen · Staand vergaderen We kennen de missie en visie. We moeten vooral de doelen inzichtelijk maken We kunnen uitleggen waarom we ICT gebruiken · Vakoverstijgend · Meerdere vakken · Inzetten om diferentieren Combineren digitaal en niet digitaal · Tpack · Op We zijn steeds opnieuw op zoek naar de beste mix visie naar ict daarom kiezen we, naast veel persoonlijk contact, voor online communicatie met ouders Onderzoeksreeks de 4 W’s downloaden en abonneren. http://4w.kennisnet.nl/ levert het tijdwinst op? realiseert het onze ambitie? wat weten we erover uit onderzoek? kan ik het met collega’s delen? Nieuwsbegrip XL Rekentuin Taalzee Exova We willen nu niet te veel nieuwe programma’s invoeren, omdat de hieronder genoemde nog in ontwikkeling zijn binnen het team. Wel kiezen we voor mediawijsheid en ict-geletterdheid als nieuwe prioriteiten Al in gebruik Diploma Veilig Internet vanaf groep 5 Kenny voor de onderbouw Een serie keuzes maken zoals op deze poster, betekent ook dat we ons niet laten afleiden door ontwikkelingen en hypes die niet in deze koers passen. Hier zijn we met elkaar kritisch op. We zorgen voor een veilige digitale omgeving voor onze leerlingen · Hierbij hebben we nodig: · Leerlijn mediawijsheid · Leerlijn informatievaardigheden (slimmer zoeken) Visiekaart Onderwijs en ICT van OBS PLuspunt maart 2014 Gezien bij Kennisnet en interessant hierbij
 35. Gepersonaliseerd leren… Leersituaties die tegemoet komen aan individuele verschillen tussen leerlingen en efficiënt zijn georganiseerd leraar lerende hulp- middel inhoud leer- situatie
 36. Leersituatie schept condities voor bereiken van leerdoel leerdoelleersituatie
 37. Vormen van gepersonaliseerd leren hulp- middel inhoud leer- situatie • Wat leert leerling? (inhoud, niveau) • Hoe? (didactiek, tempo) • Waar? (school, overal) • Wanneer? (lesrooster, altijd) leraar lerende
 38. Gepersonaliseerde leersituatie Leraar gestuurd hulp- middel inhoud leer- situatie • Wat leert leerling? • Hoe? • Waar? • Wanneer? lerende
 39. Gepersonaliseerde leersituatie Lerende gestuurd hulp- middel inhoud leer- situatie • Wat leert leerling? • Hoe? • Waar? • Wanneer? leraar
 40. Basisvormen gepersonaliseerde leersituaties Varianten Aspecten van leersituaties leraar gestuurd mengvormen lerende gestuurd Wat Hoe Wanneer Waar
 41. Wanneer draagt ICT bij in leersituaties? leerdoelleersituatieict Leraargestuurd Mengvorm Lerende gestuurd
 42. Programmagestuurde leersituatie leraar ICT inhoud leer- situatie lerende Waar verslaat ict de leraar? • Vaste stappen • Instructie – oefenen – herhalen • Reproduceren • Veel kennis van werking hersenen (inspanning, succeservaring, vergeetcurve) • Leraar max. 3 leerlingen, programmasturing veel leerlingen op maat
 43. Programmagestuurd maatwerk
 44. Lerende gestuurde leersituatie ICT inhoud leer- situatie leraar lerende Hier staat ict naast de leerling • Mindmaps • Planning tools • Portfolio en registratietools • Communicatie en presentatie • Hulp bij leren leren, vergroten verantwoordelijkheid en begeleiding leerproces
 45. BLOOMS ONTLEDING VAN HET LEERPROCES creëren evalueren analyseren toepassen begrijpen onthouden hoge cognitieve belasting lage cognitieve belasting
 46. Opbrengsten programmagestuurd leraar ICT inhoud leer- situatie lerende • Wat leert leerling? • Hoe? • Waar? • Wanneer?Harde bewijsvoering: feiten leren Leesonderwijs bij moeilijke concentratie : zeer goede resultaten! Zelden toepassingen die voor alle leerlingen werken! Kennis nodig – koppelen aan individuele situatie
 47. Opbrengsten lerende gestuurd ICT inhoud leer- situatie leraar lerende • Wat leert leerling? • Hoe? • Waar? • Wanneer? Samenwerken met ict kan, maar geen aantoonbaar effect op realiseren doelen Relatie betere resultaten sociaal constructivisme niet aangetoond Niet iedereen heeft baat bij dezelfde toepassing Vaardigheden in relatie tot bereiken doelen - wisselend
 48. Stelling: Varianten Aspecten van leersituaties leraar gestuurd mengvorm Lerende gestuurd Wat Hoe Wanneer Waar Functie ICT Maatwerk door programma sturing Nieuwe vormen van differentiatie gericht op sturingsverantwoordelijkheid lerende Pak de winst: essentie leraarschap blijft over! Om rechts doelen te bereiken, moeten we links iets doen waar we nog maar weinig aan gedacht hebben.
 49. Zet ict in waar het bijdraagt aan betere resultaten!

Hinweis der Redaktion

 1. Personaliseren in Nederland Alles lijkt op scholen momenteel te draaien om maatwerk, differentiatie of personalisering van het onderwijs. Daarbij wordt gerekend op de kracht van ICT als hulpmiddel. Digitale leermiddelen, leerlingvolgsystemen, hardware en noem maar op. Welke onderwijsconcepten zien we momenteel in Nederland ontstaan en wat weten we over de toegevoegde waarde van ICT in het gepersonaliseerde onderwijs? Is er hard bewijst dat het beter onderwijs oplevert? Frans Schouwenburg van Kennisnet neemt je mee in een overzicht van ontwikkelingen en gaat het gesprek aan over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de leraar. 15 min: wat zegt het woord personaliseren je? Waarom zijn scholen geïnteresseerd hierin? 30 min: overzicht presentatie
 2. Ik wil het volgende doen, ook na lezing van jullie projectplan:  Inleiding over personaliseren en de initiatieven in Nederland momenteel Langer stilstaan bij het initiatief Zo.Leer.Ik!  Stilstaan bij jullie waarom-vraag: jullie zijn een excellente school, er lopen veel extra zaken als Vakschool, Cambridge en Technasium, die voor als doel hebben het niveau te verhogen en verdiepen. Dan zijn er nieuwe plannen: hoe zijn die gericht op een eenduidige Waarom vraag?  Gaan we samen beantwoorden (maak ik een digitale mindmap van). Dan stilstaan bij een mindmap die ik meestuur (kun je die op a3 formaat voor iedereen printen?) Daarin gaan we focus aanbrengen voor jullie situatie. Er ontstaat dus een op maat model.  Dan het laatste blok: hoe kun je verantwoorde keuzes maken, wat weten we uit onderzoek naar ict-effecten over wat werkt.
 3. Pleidooi om te automatiseren waar mogelijk en zo tijd vrij te spelen voor persoonlijk contact met leerling
 4. Zoals Carpe Diem in USA. Hoog presteren, enkele onderdelen helemaal geautomatiseerd, meer tijd voor andere zaken.
 5. Ouders richtten de Steve Jobsscholen op
 6. Beter ingebed in vragen van deze tijd Sterrenschool Zevenaar onderscheidt zìch door: → Kinderen op te leiden voor de toekomst vanuit een vernieuwend aanbod & werkwijze → Een goed en prettig pedagogisch klimaat waarin de Kanjertraining de basis is → Vakspecialisten voor rekenen, lezen, taal en het jonge kind  → Flexibele onderwijstijd en een continurooster ingevuld door het team → Aanvullende diensten met ketenpartners vanuit kinderopvang, het bedrijfsleven, zorg, sport en cultuur
 7. Kenniseconomie vraagt om talentontwikkeling en ontwikkelen van het potentieel, salamanca verdrag van Unesco 1994 roept om inclusief onderwijs Scholen zeggen: kan niet met huidige middelen en tijd (cao etc) Redenering De School: dan moet je tijd en middelen herschikken. 58 kerndoelen allemaal realiseren! Opvang en onderwijs integreren.
 8. Hoe kunnen kinderen zich meetbaar en merkbaar ontwikkelen? Iedere flinter van talent ontdekken en ontwikkelen Open van 730 tot 1830 voor alle diensten Sociaal constructivisme Niet de leeftijd maar de ontwikkeling van het kind bepaalt het werkplan Een kind hoeft niet voortdurend te vergelijken met anderen. De vraag is steeds: ‘Ben ik ten opzichte van mezelf gegroeid?’ In het persoonlijk ontwikkelplan maakt een kind keuzes over de manier waarop het de leerdoelen denkt te behalen op de lange termijn, en op basis daarvan kiest het ook dagelijks zijn activiteiten. Leren in de werkelijkheid; ouders workshops geven over hun baan, hobby of talent. Kinderen solliciteren bij hun coach op functies als dierenexpert, waarbij ze de dieren verzorgen in onze ontdektuin. Of als medewerker bij onze kunstuitleen, waarbij ze creatief bezig zijn en ze een onderneming leren opzetten.”   Annette: “Als een jongen bijvoorbeeld organisator wil worden bij ons evenementenbureau, kijkt de coach samen met hem of een sollicitatie kansrijk is en wat hij kan doen om de sollicitatie kansrijker te maken. Het kan zijn dat hij eerst een stage krijgt aangeboden. Er is altijd perspectief voor de kinderen, maar we willen ook dat ze hun grenzen verleggen. Dat ze een focus kiezen en doorzetten. Dat ze leren omgaan met tegenslag. En ontdekken dat je fouten mag maken. Wij ondersteunen de kinderen. Daarbij is steeds het uitgangspunt: opbouwen van interesses, uitbouwen van talenten, en leren compenseren van minder sterke kanten.”
 9. Samen leren, actief leren, leren nadenken
 10. 42 scholen De iScholenGroep is een onafhankelijke organisatie, een netwerk en een platform van scholen die hun ervaringen delen op het gebied van informatietechnologie, in het bijzonder waar het gaat om de relatie tussen ICT en onderwijs. Een betere inzet van informatietechnologie biedt immers de mogelijkheid het onderwijs interessanter, urgenter en aantrekkelijker te maken. Voor de leerlingen maar ook voor de docenten.
 11. Snelle ontwikkeling van technologie kent wetmatigheden. Scholen kunnen geholpen worden bij keuzes als ze deze wetmatigheden doorzien.
 12. Gepersonaliseerd leren Is geen leraarkenmerk of schoolkenmerk, maar een leersituatiekenmerk. Daar zijn er veel van Leersituatie heeft 4 kenmerken/bouwstenen Bij gepers leren gaat het om de vraag hoe je die bouwstenen configureert
 13. leersituaties staan ten dienste van de leerdoelen en die hebben we wettelijk vastgelegd. Scholen krijgen geld om die doelen te realiseren Er zijn ook leerdoelen die scholen zelf belangrijk vinden: 21st skills. Maar skills als doel op zich – mag, maar is niet geregeld in het onderwijs.
 14. Leersituatie: 4 vragen beantwoorden door u Wat moet een leerling leren, hoe moet ie dat doen, waar moet ll dat leren en wanneer Kernvragen gerelateerd aan leersituaties
 15. Stel: al deze vragen worden beantwoord door de leraar In dit perspectief zijn eigenlijk alle vragen al voor de leraar beantwoord zijn. Hij voert uit Onze boeken zijn van hoge kwaliteit. Hoogwaardige programma’s
 16. Andere uiterste: ll je moet zelf je hart volgen, breng je onderwerpen in, maak een ontwerp, ik help je, andere ll erbij. Regie van vier vragen ligt dan bij ll. Daar is in wet steeds meer ruimte voor.
 17. Er zijn vele tussenvormen Bij uitersten komen keuzes lekker duidelijk aan het licht
 18. In de keten: ict kan leersituaties verrijken. Wanneer wel/niet?
 19. Stel in de eerste vorm: Er zijn al goede methodes, alles stappen beschreven. Hulpmiddel ict erbij – waar weten we precies dat automatisering in essentie helpt waar we weten dat ict de leraar verslaat: Waar ll volgens vaste leerlijnen stappen volgt Instructie, oefenen, herhalen Om te reproduceren bijvoorbeeld. Computer kan de leerstof zo aanbieden op je mentale vergeetcurve – precies dan, na zoveel bedenktijd, snel herhalen, we weten hoe onze hersenen werken hierbij. Inspanning, succeservaring. Programma kent de patronen. Een perfecte leraar ziet dat aan de ogen, maar bij individualisering wordt dat onmogelijk. Lkt bij 3 leerlingen Progr sturing biedt mogelijkheid veel ll op maat te bedienen.
 20. Zoals Carpe Diem in USA. Hoog presteren, enkele onderdelen helemaal geautomatiseerd, meer tijd voor andere zaken.
 21. Hier staat ict naast de ll. Mindmaps, tools voor planning, portfolio registreren, een maatje met intelligente adviezen om je meer verantwoordelijk te maken en te begeleiden bij leerproces
 22. In 1956 publiceerde een commissie onder leiding van Benjamin Bloom een systeem voor de classificatie van doelstellingen. Deze indeling wordt nog steeds gebruikt en is een handzaam middel voor studenten en docenten om activiteiten van studenten en het typen vragen in tentamens te ordenen en te benoemen. Bloom en de zijnen hebben de doelstellingen geordend in een opklimmende moeilijkheidsgraad. Men zou de taxonomie als een trap kunnen voorstellen. Iedere volgende trede is ingewikkelder en omvat steeds de vorige treden. 1. Kennis: Doe je boek dicht en noem de zes denkniveaus van Bloom. 2. Inzicht: Hier zijn drie vragen. Op welk niveau van Bloom zijn de vragen gesteld? 3. Toepassing: Hoe kan kennis van Blooms taxonomie het lesgeven verbeteren? 4. Analyse: Vergelijk Blooms taxonomie met een indeling van anderen. 5. Synthese: Ontwerp een nieuwe en betere indeling van denkniveaus. 6. Evaluatie: Behoort Bloom een verplicht onderdeel te zijn van opleidingen?
 23. Dus: er is harde bewijsvoering: leren van feiten – kan leraar niet tegenop. Aanvankelijk leesonderwijs – kids met labels moeilijk concentreren – wordt leren problematisch Er zijn programma’s die zoveel prikkels op kind afsturen dat ze aandacht erbij kunnen houden. Laat ze zelfs beter presenteren dan ll zonder label. Zulke instr kan leraar niet geven Er zijn zelden toepassingen die voor alle leerlingen werken. Veel kennis nodig dus. Specifieke medicijnen gekoppeld aan indiv situaties.
 24. ict inzetten voor leersituatie die bijdragen aan betere resultaten. Neem samenwerken – in doel talentontwikkeling onderst met ict kunnen we ll leren met elkaar samen te werken met behulp van ict, maar geen aantoonbaar effect gevonden bij realiseren van doelen. Soc constructivisme – relatie met betere opbrengsten niet evident aanwezig. Daarbij: niet iedereen heeft baat bij dezelfde toepassingen. Resultaten zijn hetzelfde, kan winst zijn. Sommige ll hebben minder goede resultaten. Vaardigheden kunnen we aanleren maar relatie met doelen bereiken is zeer wisselend. Dat is de stand van kennis nu.
 25. Implicaties van de keuzes bij leraargest. Vorm: als totaal ideale blended variant. Daarnaast zijn er situaties waarbij de leraar volop nodig is. Saaie routines door computer. Wat een verlichting op de werkdruk! Wat we overhouden is de essentie van het leraarschap – in relatie met leerling samenwerken, dialoog, projecten. Dus om rechts doelen bereiken, moeten we links iets doen waar we nog maar weinig aan gedacht hebben. Links ligt misschien wel meer winst. In ieder geval op kennis erover. 20 jaar onderzoek – nog geen bewijs. Stapelen van kennis uit kleine bouwstenen.
 26. Pleidooi om te automatiseren waar mogelijk en zo tijd vrij te spelen voor persoonlijk contact met leerling
 27. Zoals Carpe Diem in USA. Hoog presteren, enkele onderdelen helemaal geautomatiseerd, meer tijd voor andere zaken.
Anzeige