Effectief leiderschap

Effectief leiderschap
Online training Gastvrij managen in Zeeland.
Goed Leiderschap
Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en inspireren. Daarmee verhogen zij de motivatie,
betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties.
Ondanks dat de termen ‘manager’ en ‘leider’ vaak door elkaar gebruikt worden, beschouwen veel mensen dit
als verschillende rollen.
Een manager is verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen. Zijn focus is vooral gericht
op het bereiken van concrete resultaten en uitvoeren van taken binnen afgesproken kaders (budget, tijd, etc.).
Vanuit deze verantwoordelijkheden stuurt hij ook zijn mensen aan.
Een leider stimuleert anderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie in de juiste richting
verder te brengen. Leiders houden zich sterk bezig met analytische, emotionele en gedragsmatige aspecten. Zij
hebben een duidelijke toekomstvisie, motiveren medewerkers en dagen hen uit.
Effectieve leiders hebben de beschikking over een compleet gedragsrepertoire en kiezen de juiste
leiderschapsstijl bij de juiste situatie. De bekendste dimensie is het onderscheid tussen mensgericht en
resultaatgericht.
Leiderschaps-concepten
Eigenschap 1: Wees pro-actief
Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen gericht op persoonlijke ontwikkeling
Eigenschap 3: Begin bij het begin
Eigenschap 4: Denk in termen van winnen/winnen gericht op samenwerken
Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
Eigenschap 6: Werk Synergetisch
Eigenschap 7: Hou de zaag scherp ontwikkelen en onderhouden van de zes andere eigenschappen
7 eigenschappen van
Effectief Leiderschap (Covey)
Eigenschap 1: Wees pro-actief
Pro-activiteit draait vooral draait om zelfkennis.
Ken uw goede en slechte eigenschappen en nemen zélf de verantwoordelijkheid voor uw handelen op zich.
Wijt problemen niet aan anderen,
Wees niet reactief, maar probeer datgene wat binnen uw bereik ligt, zélf op te lossen of te verbeteren.
Cirkel van invloed geeft datgene aan waarop je invloed kan uitoefenen
Cirkel van betrokkenheid geeft aan waarop het gedrag is gebaseerd
1. Maak reactieve medewerkers bewust van hun reactieve rol. Leg ze de cirkel van invloed uit en bespreek hoe ze deze
kunnen vergroten. Dit doet u door ze te vragen om met oplossingen te komen en welke rol ze daar zelf in kunnen spelen.
2. Zorg voor autonomie. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat uw medewerkers zelfstandig kunnen werken, zelf beslissingen
kunnen nemen en fouten mogen maken.
3. Maak de doelstellingen duidelijk voor de medewerkers. Wat wordt er van hen verwacht en wat is het allerbelangrijkste?
Krijgen ze ook de ruimte om van gebaande paden af te wijken om dit doel te halen? Te strakke procesoptimalisatie kan
ervoor zorgen dat ze niet meer creatief nadenken om een doelstelling te realiseren; dat werkt reactiviteit in de hand.
Tips
Eigenschap 2:
Begin met het einde voor ogen
Begin met het einde voor ogen, hangt samen met onze verbeelding en met ons geweten.
Verbeelding omdat de mens het enige wezen is dat bewust na kan denken over de toekomst en zich kan
voorstellen hoe de toekomst zal veranderen als hij vandaag andere keuzes maakt.
Streven we uiteindelijk alleen dingen na die leiden tot materieel gewin of sociaal aanzien, of zijn er ook
nog belangrijker dingen in ons leven?
Tips
1. Zorg voor een duidelijke visie, een doel en communiceer deze naar de rest van de organisatie.
2. Beginnen met het einde voor ogen is gebaseerd op persoonlijk leiderschap. Dit is iets anders dan
management.
Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.
Zorg dat u de belangrijkste dingen niet de dupe laat worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen.
Bij deze eigenschap draait het om wilskracht. Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn en
niet. Of nog niet urgent. Laat u niet leiden door de dagelijkse omstandigheden en laten hun agenda niet bepalen wat de
prioriteiten zijn, maar hun prioriteiten bepalen hun agenda.
Belangrijk zijn zaken die in het oog lopen en/of veel mensen treffen. Ben je bijvoorbeeld applicatiebeheerder, dan is een
reparatie aan een systeem waar veel gebruikers mee werken belangrijker dan een reparatie aan een systeem dat slechts
tien gebruikers heeft. Ook een klus in opdracht van de directeur is vaak belangrijker dat de afhandeling van een kleine
vraag van een collega.
Dringend zijn zaken die vóór een bepaalde tijd af moeten zijn. Als je vanmiddag een vergadering moet voorzitten, dan is
het klaarmaken van de vergaderstukken vóór die tijd urgent. Ook dingen die een gevaar vormen zijn per definitie dringend.
Als er bijvoorbeeld een klant belt dat er stukjes glas is de pindakaas zitten, dan moet je meteen actie ondernemen. Het
vervelende van dringende klussen is dat ze zich niet altijd laten inplannen.
Eigenschap 3:
Begin bij het begin
Gebruik de prioriteitenmatrix van Eisenhouwer om te bepalen
hoe belangrijk urgente zaken zijn en hoe urgent belangrijke
zaken zijn.
Kwadrant 1: belangrijk, dringend
In het eerste kwadrant bevinden zich de taken en
werkzaamheden die onmiddellijke aandacht vragen.
Kwadrant 2: belangrijk, niet dringend
In het tweede kwadrant gaat het om activiteiten die belangrijk
zijn, maar niet urgent
Kwadrant 3: onbelangrijk, dringend
In het derde kwadrant bevinden zich de zaken die niet
belangrijk zijn, maar wel urgent.
Kwadrant 4: onbelangrijk, niet dringend
In het vierde kwadrant bevinden zich de taken en
werkzaamheden die niet belangrijk zijn en ook niet urgent.
De kunst is je prioriteiten goed te stellen en je
werkzaamheden te verdelen over zowel het eerste als het
tweede kwadrant
Tips
Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van
gezamenlijk winnen.
Hierbij kunt u ook denken aan de wijze waarop u omgaat met conflicten. Het spanningsveld dat ontstaat door enerzijds uw
eigen doelen door te drukken en anderzijds de relatie goed te willen houden vraagt de eigenschap waarbij u kan denken in
termen van winnen/winnen.
Eigenschap 4:
Denk in termen van winnen/winnen
Win/win situaties vragen van u:
• Moed om uw ideeën te presenteren
• Inlevingsvermogen om de ander te begrijpen
• Luistervaardigheid
• De vaardigheid om door te kunnen vragen
• De ambitie om de allerbeste keuze te onderzoeken
• Inschikkelijkheid om uw eigen ideeën nogmaals te beschouwen en indien nodig te veranderen
Tips
Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen.
Deze eigenschap hangt samen met moed en aandacht voor anderen. Bijna alle problemen tussen mensen komen voort uit
gebrekkige communicatie, o.a. niet goed (willen) luisteren naar de ander.
Eigenschap 5:
Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
Luister met aandacht naar de ander.
Er zijn verschillende niveaus van luisteren naar elkaar:
• U kunt luisteren naar de ander, maar negeren wat er gezegd wordt.
• U kunt doen alsof u luistert, door geluiden te maken zoals: "O ja... Hmmm... Jaja..."
• U kunt selectief luisteren, waarbij u alleen die dingen oppikt die u wilt horen
• U kunt aandachtig luisteren, zonder te evalueren. Bijvoorbeeld wanneer u
• aantekeningen maakt bij een lezing.
• En, U kunt empathisch luisteren. Luisteren met gevoel, waarbij je jezelf écht verplaatst in het standpunt van de ander.
Het gaat je erom de ander écht te begrijpen
Tips
Waardeer de onderlinge verschillen die er zijn en gebruik ze om tot betere resultaten te komen dan je alleen zou kunnen
bereiken.
Samengevoegd verwijst synergetisch systeem naar verschillende personen die als één geheel functioneren en daardoor
betere resultaten behalen dan wanneer de personen louter worden samengevoegd of enkel op zichzelf werken.
Eigenschap 6:
Werk Synergetisch
De samenwerking tussen medewerkers kunt u beïnvloeden door het creëren van een goed team. Dat is niet per se een
hecht team. In een goed team hoeven de teamleden niet bij elkaar op de koffie in het weekend of samen op vakantie.
Voorwaarden voor een goed team zijn wel:
• een helder, gezamenlijk, uitdagend doel
• een duidelijke en goede taak- en rolverdeling, waarbij ieders sterke punten tot uitdrukking kunnen komen
• open communicatie
• goede werkafspraken
• gemotiveerde medewerkers
Tips
De eigenschap om als persoon te blijven ontwikkelen en veranderingen en vernieuwingen te accepteren.
Weerstand tegen veranderingen of vernieuwingen ontstaat door de betekenis die iemand in gedachten geeft aan een
situatie gekoppeld emoties over de verandering.
Eigenschap 7:
Hou de zaag scherp
Tips
Effectief leiding geven begint bij het waarnemen of u zelf niet in de weerstand zit. Wanneer uzelf in de weerstand
zit kan u niets betekenen voor uw team. Daarna kan u onderzoeken waarom mensen in uw team in de weerstand
zitten. Onderzoek wat er werkelijk speelt.
Het stappenplan naar het opheffen van weerstand
Stap 1: Wanneer je weerstand ervaart bij een ander bedenk je dan dat jij zelf in de weerstand
zit. Jij wilt de realiteit veranderen.
Stap 2: Accepteer de realiteit zoals die is. En VOEL dit ook echt. Geen rationele ‘jezelf voor de
gek houdende praktijken’.
Stap 3: Achterhaal waar de weerstand van de ander vandaan komt. Stel alleen maar VRAGEN.
Stap 4: Onderzoek wat de zorg is bij de ander. Achterhaal de dieperliggende angst.
Stap 5: Achter elke weerstand zit een verlangen. Stel vragen om het verlangen bij de ander
boven te halen.
Succes bij het volgende onderdeel!
1 von 19

Recomendados

Mentaal verzuim bespreekbaar maken von
Mentaal verzuim bespreekbaar makenMentaal verzuim bespreekbaar maken
Mentaal verzuim bespreekbaar makenhelgajanssen
183 views6 Folien
De "Next level" - meer met minder! von
De "Next level" - meer met minder!De "Next level" - meer met minder!
De "Next level" - meer met minder!Visie Selectie & Advies B.V.
768 views22 Folien
Organisaties veranderen niet, mensen veranderen von
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenOrganisaties veranderen niet, mensen veranderen
Organisaties veranderen niet, mensen veranderenPhilippe Bailleur
1.5K views94 Folien
Effectiviteit | Target Point, guide to change von
Effectiviteit | Target Point, guide to change Effectiviteit | Target Point, guide to change
Effectiviteit | Target Point, guide to change angela van de Loo
920 views40 Folien
Publicatie bevlogen aan het werk von
Publicatie bevlogen aan het werkPublicatie bevlogen aan het werk
Publicatie bevlogen aan het werkCIC Company
105 views5 Folien
de vijfde discipline von
de vijfde disciplinede vijfde discipline
de vijfde disciplineInnovation OIC
495 views7 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Het ontwikkelen van een groeimindset von
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindsetETION
767 views5 Folien
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to Change von
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to ChangeCoaching for Commitment | Target Point, Guide to Change
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to ChangeAngela van de Loo
316 views28 Folien
Module 01 sessie 4 von
Module 01 sessie 4Module 01 sessie 4
Module 01 sessie 4Eline Goethals
307 views66 Folien
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12 von
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12Hans Janssen
5.8K views3 Folien
Trends voor trainers: trainersdurf von
Trends voor trainers: trainersdurfTrends voor trainers: trainersdurf
Trends voor trainers: trainersdurfAnneke Dekkers
933 views4 Folien
Brochure von
BrochureBrochure
Brochureyourrtainer
148 views15 Folien

Was ist angesagt?(19)

Het ontwikkelen van een groeimindset von ETION
Het ontwikkelen van een groeimindsetHet ontwikkelen van een groeimindset
Het ontwikkelen van een groeimindset
ETION767 views
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to ChangeCoaching for Commitment | Target Point, Guide to Change
Coaching for Commitment | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo316 views
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12 von Hans Janssen
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Hans Janssen5.8K views
Trends voor trainers: trainersdurf von Anneke Dekkers
Trends voor trainers: trainersdurfTrends voor trainers: trainersdurf
Trends voor trainers: trainersdurf
Anneke Dekkers933 views
BR_2015-3_een goede coach von Gert Roos
BR_2015-3_een goede coachBR_2015-3_een goede coach
BR_2015-3_een goede coach
Gert Roos101 views
Intervisie | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Intervisie | Target Point, Guide to ChangeIntervisie | Target Point, Guide to Change
Intervisie | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo241 views
Werken aan engagement | Target Point, guide to change von angela van de Loo
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
angela van de Loo1.2K views
Cdv E Zine Presteren Onder Druk 2012 von CoendeVries
Cdv E Zine Presteren Onder Druk 2012Cdv E Zine Presteren Onder Druk 2012
Cdv E Zine Presteren Onder Druk 2012
CoendeVries300 views
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Teamcoaching | Target Point, Guide to ChangeTeamcoaching | Target Point, Guide to Change
Teamcoaching | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo879 views
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to ChangeCommunicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Communicatie, betrokken feedback | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo241 views
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to ChangeWinnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change
Winnende teams ontwikkelen | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo794 views
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change von Angela van de Loo
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to ChangeInsights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Insights, afstemmen en verbinden | Target Point, Guide to Change
Angela van de Loo916 views
Brochure Time Management von hansstreng
Brochure Time ManagementBrochure Time Management
Brochure Time Management
hansstreng155 views

Destacado

Employer branding. von
Employer branding.Employer branding.
Employer branding.kenniscentrumkusttoerisme
130 views9 Folien
Marketing planning proces von
Marketing planning procesMarketing planning proces
Marketing planning proceskenniscentrumkusttoerisme
904 views12 Folien
2016 08 om presentatie employer branding von
2016 08 om presentatie employer branding2016 08 om presentatie employer branding
2016 08 om presentatie employer brandingkenniscentrumkusttoerisme
276 views9 Folien
Крушунските водопади von
Крушунските водопадиКрушунските водопади
Крушунските водопадиEli Ivanova
218 views10 Folien
15 ORAÇÕES - SANTA BRÍGIDA von
15 ORAÇÕES - SANTA BRÍGIDA 15 ORAÇÕES - SANTA BRÍGIDA
15 ORAÇÕES - SANTA BRÍGIDA GRUPO DE ORAÇÃO ANJO RAFAEL
944 views12 Folien
γιορτη 25ης μαρτιου von
γιορτη 25ης μαρτιουγιορτη 25ης μαρτιου
γιορτη 25ης μαρτιουjohnkorinos
300 views30 Folien

Similar a Effectief leiderschap

Leiderschap topclass fg von
Leiderschap topclass fgLeiderschap topclass fg
Leiderschap topclass fgMichael Makowski
729 views36 Folien
EChapter Walk your talk Agileleiderschap von
EChapter Walk your talk AgileleiderschapEChapter Walk your talk Agileleiderschap
EChapter Walk your talk AgileleiderschapBrigitte Dusseldorp
188 views22 Folien
Logische niveaus Dilts von
Logische niveaus DiltsLogische niveaus Dilts
Logische niveaus DiltsVincent Michels- Plooi Coaching
536 views4 Folien
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je? von
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Bram Föllings
768 views3 Folien
30+ richtlijnen voor een succesvol verandertraject von
30+ richtlijnen voor een succesvol verandertraject30+ richtlijnen voor een succesvol verandertraject
30+ richtlijnen voor een succesvol verandertrajectO&i Management Consultants
1.7K views37 Folien
Enthousiasme college ej20170116 von
Enthousiasme college ej20170116Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116Etienne Jager
188 views46 Folien

Similar a Effectief leiderschap(20)

Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je? von Bram Föllings
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Special Insight # 65 - Wat voor leider ben je?
Bram Föllings768 views
Enthousiasme college ej20170116 von Etienne Jager
Enthousiasme college ej20170116Enthousiasme college ej20170116
Enthousiasme college ej20170116
Etienne Jager188 views
Demo The Boomerang (Ensize International) von Being Authentic
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)
Being Authentic587 views
Recept voor ondernemen agora 2013 von Raedelijn
Recept voor ondernemen agora 2013Recept voor ondernemen agora 2013
Recept voor ondernemen agora 2013
Raedelijn689 views
Special Insight # 4 - 7 habits von Bram Föllings
Special Insight # 4 - 7 habitsSpecial Insight # 4 - 7 habits
Special Insight # 4 - 7 habits
Bram Föllings255 views
Leiderschap in de 21e eeuw von wederWIJs
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
wederWIJs1.4K views
Sturende Opvattingen Van Leidinggevenden von Ite Smit
Sturende Opvattingen Van LeidinggevendenSturende Opvattingen Van Leidinggevenden
Sturende Opvattingen Van Leidinggevenden
Ite Smit643 views
Sociocratie 3.0 - Korte uitleg en begrippen von Erik Soonieus
Sociocratie 3.0 - Korte uitleg en begrippenSociocratie 3.0 - Korte uitleg en begrippen
Sociocratie 3.0 - Korte uitleg en begrippen
Erik Soonieus785 views
Workshop mindset netwerkdag 2012 von lindavanderwal
Workshop mindset netwerkdag 2012 Workshop mindset netwerkdag 2012
Workshop mindset netwerkdag 2012
lindavanderwal1.1K views

Más de kenniscentrumkusttoerisme

2016 06 om presentatie omgaan met klachten (algemeen) von
2016 06 om presentatie omgaan met klachten (algemeen)2016 06 om presentatie omgaan met klachten (algemeen)
2016 06 om presentatie omgaan met klachten (algemeen)kenniscentrumkusttoerisme
215 views10 Folien
2016 06 om presentatie feedback (algemeen) von
2016 06 om presentatie feedback (algemeen)2016 06 om presentatie feedback (algemeen)
2016 06 om presentatie feedback (algemeen)kenniscentrumkusttoerisme
101 views9 Folien
Nafase (algemeen) von
Nafase (algemeen)Nafase (algemeen)
Nafase (algemeen)kenniscentrumkusttoerisme
75 views9 Folien
2016 08 om omgaan met agressie (algemeen) von
2016 08 om omgaan met agressie (algemeen)2016 08 om omgaan met agressie (algemeen)
2016 08 om omgaan met agressie (algemeen)kenniscentrumkusttoerisme
92 views7 Folien
2016 06 om presentatie communicatie (algemeen) von
2016 06 om presentatie communicatie (algemeen)2016 06 om presentatie communicatie (algemeen)
2016 06 om presentatie communicatie (algemeen)kenniscentrumkusttoerisme
198 views21 Folien
2016 07 om presentatie service (algemeen) von
2016 07 om presentatie service (algemeen)2016 07 om presentatie service (algemeen)
2016 07 om presentatie service (algemeen)kenniscentrumkusttoerisme
103 views12 Folien

Más de kenniscentrumkusttoerisme(15)

Effectief leiderschap

 • 1. Effectief leiderschap Online training Gastvrij managen in Zeeland.
 • 2. Goed Leiderschap Goede leiders zijn in staat om anderen te stimuleren en inspireren. Daarmee verhogen zij de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit binnen organisaties. Ondanks dat de termen ‘manager’ en ‘leider’ vaak door elkaar gebruikt worden, beschouwen veel mensen dit als verschillende rollen. Een manager is verantwoordelijk voor het beheersen en controleren van processen. Zijn focus is vooral gericht op het bereiken van concrete resultaten en uitvoeren van taken binnen afgesproken kaders (budget, tijd, etc.). Vanuit deze verantwoordelijkheden stuurt hij ook zijn mensen aan. Een leider stimuleert anderen om resultaten te bereiken en streeft ernaar de organisatie in de juiste richting verder te brengen. Leiders houden zich sterk bezig met analytische, emotionele en gedragsmatige aspecten. Zij hebben een duidelijke toekomstvisie, motiveren medewerkers en dagen hen uit. Effectieve leiders hebben de beschikking over een compleet gedragsrepertoire en kiezen de juiste leiderschapsstijl bij de juiste situatie. De bekendste dimensie is het onderscheid tussen mensgericht en resultaatgericht.
 • 4. Eigenschap 1: Wees pro-actief Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen gericht op persoonlijke ontwikkeling Eigenschap 3: Begin bij het begin Eigenschap 4: Denk in termen van winnen/winnen gericht op samenwerken Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden Eigenschap 6: Werk Synergetisch Eigenschap 7: Hou de zaag scherp ontwikkelen en onderhouden van de zes andere eigenschappen 7 eigenschappen van Effectief Leiderschap (Covey)
 • 5. Eigenschap 1: Wees pro-actief Pro-activiteit draait vooral draait om zelfkennis. Ken uw goede en slechte eigenschappen en nemen zélf de verantwoordelijkheid voor uw handelen op zich. Wijt problemen niet aan anderen, Wees niet reactief, maar probeer datgene wat binnen uw bereik ligt, zélf op te lossen of te verbeteren. Cirkel van invloed geeft datgene aan waarop je invloed kan uitoefenen Cirkel van betrokkenheid geeft aan waarop het gedrag is gebaseerd
 • 6. 1. Maak reactieve medewerkers bewust van hun reactieve rol. Leg ze de cirkel van invloed uit en bespreek hoe ze deze kunnen vergroten. Dit doet u door ze te vragen om met oplossingen te komen en welke rol ze daar zelf in kunnen spelen. 2. Zorg voor autonomie. Dit betekent dat u ervoor zorgt dat uw medewerkers zelfstandig kunnen werken, zelf beslissingen kunnen nemen en fouten mogen maken. 3. Maak de doelstellingen duidelijk voor de medewerkers. Wat wordt er van hen verwacht en wat is het allerbelangrijkste? Krijgen ze ook de ruimte om van gebaande paden af te wijken om dit doel te halen? Te strakke procesoptimalisatie kan ervoor zorgen dat ze niet meer creatief nadenken om een doelstelling te realiseren; dat werkt reactiviteit in de hand. Tips
 • 7. Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen Begin met het einde voor ogen, hangt samen met onze verbeelding en met ons geweten. Verbeelding omdat de mens het enige wezen is dat bewust na kan denken over de toekomst en zich kan voorstellen hoe de toekomst zal veranderen als hij vandaag andere keuzes maakt. Streven we uiteindelijk alleen dingen na die leiden tot materieel gewin of sociaal aanzien, of zijn er ook nog belangrijker dingen in ons leven?
 • 8. Tips 1. Zorg voor een duidelijke visie, een doel en communiceer deze naar de rest van de organisatie. 2. Beginnen met het einde voor ogen is gebaseerd op persoonlijk leiderschap. Dit is iets anders dan management. Management is de dingen goed doen, leiderschap is de goede dingen doen.
 • 9. Zorg dat u de belangrijkste dingen niet de dupe laat worden van allerlei urgente, maar onbelangrijke dingen. Bij deze eigenschap draait het om wilskracht. Effectieve mensen besteden hun tijd vooral aan zaken die belangrijk zijn en niet. Of nog niet urgent. Laat u niet leiden door de dagelijkse omstandigheden en laten hun agenda niet bepalen wat de prioriteiten zijn, maar hun prioriteiten bepalen hun agenda. Belangrijk zijn zaken die in het oog lopen en/of veel mensen treffen. Ben je bijvoorbeeld applicatiebeheerder, dan is een reparatie aan een systeem waar veel gebruikers mee werken belangrijker dan een reparatie aan een systeem dat slechts tien gebruikers heeft. Ook een klus in opdracht van de directeur is vaak belangrijker dat de afhandeling van een kleine vraag van een collega. Dringend zijn zaken die vóór een bepaalde tijd af moeten zijn. Als je vanmiddag een vergadering moet voorzitten, dan is het klaarmaken van de vergaderstukken vóór die tijd urgent. Ook dingen die een gevaar vormen zijn per definitie dringend. Als er bijvoorbeeld een klant belt dat er stukjes glas is de pindakaas zitten, dan moet je meteen actie ondernemen. Het vervelende van dringende klussen is dat ze zich niet altijd laten inplannen. Eigenschap 3: Begin bij het begin
 • 10. Gebruik de prioriteitenmatrix van Eisenhouwer om te bepalen hoe belangrijk urgente zaken zijn en hoe urgent belangrijke zaken zijn. Kwadrant 1: belangrijk, dringend In het eerste kwadrant bevinden zich de taken en werkzaamheden die onmiddellijke aandacht vragen. Kwadrant 2: belangrijk, niet dringend In het tweede kwadrant gaat het om activiteiten die belangrijk zijn, maar niet urgent Kwadrant 3: onbelangrijk, dringend In het derde kwadrant bevinden zich de zaken die niet belangrijk zijn, maar wel urgent. Kwadrant 4: onbelangrijk, niet dringend In het vierde kwadrant bevinden zich de taken en werkzaamheden die niet belangrijk zijn en ook niet urgent. De kunst is je prioriteiten goed te stellen en je werkzaamheden te verdelen over zowel het eerste als het tweede kwadrant Tips
 • 11. Wederzijdse afhankelijkheid, échte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen van concurrentie, maar van gezamenlijk winnen. Hierbij kunt u ook denken aan de wijze waarop u omgaat met conflicten. Het spanningsveld dat ontstaat door enerzijds uw eigen doelen door te drukken en anderzijds de relatie goed te willen houden vraagt de eigenschap waarbij u kan denken in termen van winnen/winnen. Eigenschap 4: Denk in termen van winnen/winnen
 • 12. Win/win situaties vragen van u: • Moed om uw ideeën te presenteren • Inlevingsvermogen om de ander te begrijpen • Luistervaardigheid • De vaardigheid om door te kunnen vragen • De ambitie om de allerbeste keuze te onderzoeken • Inschikkelijkheid om uw eigen ideeën nogmaals te beschouwen en indien nodig te veranderen Tips
 • 13. Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen. Deze eigenschap hangt samen met moed en aandacht voor anderen. Bijna alle problemen tussen mensen komen voort uit gebrekkige communicatie, o.a. niet goed (willen) luisteren naar de ander. Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
 • 14. Luister met aandacht naar de ander. Er zijn verschillende niveaus van luisteren naar elkaar: • U kunt luisteren naar de ander, maar negeren wat er gezegd wordt. • U kunt doen alsof u luistert, door geluiden te maken zoals: "O ja... Hmmm... Jaja..." • U kunt selectief luisteren, waarbij u alleen die dingen oppikt die u wilt horen • U kunt aandachtig luisteren, zonder te evalueren. Bijvoorbeeld wanneer u • aantekeningen maakt bij een lezing. • En, U kunt empathisch luisteren. Luisteren met gevoel, waarbij je jezelf écht verplaatst in het standpunt van de ander. Het gaat je erom de ander écht te begrijpen Tips
 • 15. Waardeer de onderlinge verschillen die er zijn en gebruik ze om tot betere resultaten te komen dan je alleen zou kunnen bereiken. Samengevoegd verwijst synergetisch systeem naar verschillende personen die als één geheel functioneren en daardoor betere resultaten behalen dan wanneer de personen louter worden samengevoegd of enkel op zichzelf werken. Eigenschap 6: Werk Synergetisch
 • 16. De samenwerking tussen medewerkers kunt u beïnvloeden door het creëren van een goed team. Dat is niet per se een hecht team. In een goed team hoeven de teamleden niet bij elkaar op de koffie in het weekend of samen op vakantie. Voorwaarden voor een goed team zijn wel: • een helder, gezamenlijk, uitdagend doel • een duidelijke en goede taak- en rolverdeling, waarbij ieders sterke punten tot uitdrukking kunnen komen • open communicatie • goede werkafspraken • gemotiveerde medewerkers Tips
 • 17. De eigenschap om als persoon te blijven ontwikkelen en veranderingen en vernieuwingen te accepteren. Weerstand tegen veranderingen of vernieuwingen ontstaat door de betekenis die iemand in gedachten geeft aan een situatie gekoppeld emoties over de verandering. Eigenschap 7: Hou de zaag scherp
 • 18. Tips Effectief leiding geven begint bij het waarnemen of u zelf niet in de weerstand zit. Wanneer uzelf in de weerstand zit kan u niets betekenen voor uw team. Daarna kan u onderzoeken waarom mensen in uw team in de weerstand zitten. Onderzoek wat er werkelijk speelt. Het stappenplan naar het opheffen van weerstand Stap 1: Wanneer je weerstand ervaart bij een ander bedenk je dan dat jij zelf in de weerstand zit. Jij wilt de realiteit veranderen. Stap 2: Accepteer de realiteit zoals die is. En VOEL dit ook echt. Geen rationele ‘jezelf voor de gek houdende praktijken’. Stap 3: Achterhaal waar de weerstand van de ander vandaan komt. Stel alleen maar VRAGEN. Stap 4: Onderzoek wat de zorg is bij de ander. Achterhaal de dieperliggende angst. Stap 5: Achter elke weerstand zit een verlangen. Stel vragen om het verlangen bij de ander boven te halen.
 • 19. Succes bij het volgende onderdeel!