Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Perustulokokeilun 2017-2018 tulokset

65 Aufrufe

Veröffentlicht am

Perustulokokeilun 2017-2018 tulokset.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Perustulokokeilun 2017-2018 tulokset

 1. 1. Perustulokokeilun tulokset
 2. 2. Tulokset pähkinänkuoressa • Suomen perustulokokeilu oli maailman ensimmäinen lakisääteinen ja valtakunnallinen perustulokokeilu. Se avasi oven uusille laajamittaisille yhteiskuntakokeiluille. • Kokeilun työllisyysvaikutukset olivat vähäiset. Perustulo ei edistänyt tai estänyt työllistymistä. • Aktiivimalli kuitenkin vaikeuttaa tulosten tulkintaa. • Perustuloa saaneet kokivat voivansa paremmin, ja he luottivat yhteiskuntaan ja toisiin ihmisiin enemmän kuin vertailuryhmä. • Vaikutukset olivat yksilöllisiä. Ennestäänkin aktiivisia henkilöitä perustulo auttoi, vaikeita elämäntilanteita perustulo ei ratkaissut. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko2
 3. 3. Työllisyysvaikutukset vähäisiä • Perustuloa saaneiden työllisyys parani jälkimmäisenä kokeiluvuonna hieman enemmän kuin vertailuryhmällä. • Vaikutusten arviointia kuitenkin vaikeuttaa vuoden 2018 alussa käyttöön otettu työttömien aktiivimalli. Kokeilun vaikutuksia ei voida erottaa aktiivimallin vaikutuksista. • Ensimmäisen kokeiluvuoden aikana, jolloin aktiivimalli ei ollut käytössä, myönteisiä työllisyysvaikutuksia ei ollut. • Toisaalta vastikkeeton perustulo ei myöskään heikentänyt saajiensa työllisyyttä. • Perustulo näyttää kuitenkin vaikuttaneen eri ryhmiin hieman eri tavalla: esimerkiksi lapsiperheissä työllisyys parani molempina kokeiluvuosina. • Kokonaisuudessaan kokeilun työllisyysvaikutus jäi pieneksi, vaikka työllistymisen rahalliset kannustimet paranivat merkittävästi. • Työllistymiseen vaikuttavat monet muutkin asiat kuin pelkät taloudelliset kannustimet. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko4
 4. 4. Perustuloa saaneet kokivat psyykkisen hyvinvointinsa paremmaksi • Kyselyyn vastanneet perustulon saajat kokivat psyykkisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmän vastaajat. • He olivat tyytyväisempiä elämäänsä ja kokivat vähemmän psyykkistä kuormittuneisuutta, masennusta, alakuloa ja yksinäisyyttä. • Lisäksi he arvioivat kognitiivisen toimintakykynsä eli muistinsa, oppimisensa ja keskittymiskykynsä paremmaksi. • Terveyspalvelujen käytössä ryhmät eivät eronneet toisistaan. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko5
 5. 5. Myös taloudellinen hyvinvointi koettiin paremmaksi • Perustuloa saaneet vastaajat kokivat toimeentulonsa ja taloudellisen hyvinvointinsa paremmaksi kuin vertailuryhmässä. • Ero säilyi, vaikka käytettävissä olevien tulojen taso otettiin huomioon. • Perustuloa saaneet kokivat hallitsevansa taloutensa paremmin ja olivat vähemmän huolestuneita taloudestaan. • Heillä oli myös useammin taloudellinen hätävara. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko6
 6. 6. Perustuloa saaneet luottivat enemmän muihin • Perustuloa saaneet luottivat toisiin ihmisiin ja yhteiskunnan instituutioihin enemmän kuin verrokit. • He myös uskoivat enemmän omaan tulevaisuuteensa ja vaikutusmahdollisuuksiinsa. • Tätä voi selittää perustulon vastikkeettomuus, jonka on aiemmissa tutkimuksissa havaittu lisäävän ihmisten luottamusta järjestelmään. • Hyvinvointivaikutuksia selvitettiin kyselytutkimuksella. • Vastausaste 23 % (perustulon saajilla 31 % ja vertailuryhmällä 20 %) on kyselytutkimuksille tyypillinen. • Tutkimuksen perusteella ei voida varmasti sanoa, että koeryhmän parempi hyvinvointi johtuisi juuri perustulon saamisesta. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko8
 7. 7. Haastattelut tuovat esiin lähtökohtien ja vaikutusten yksilöllisyyden • Tutkimusta varten haastateltiin 81:ä perustulon saajaa. • Haastattelut tuovat esiin kokeilun vaikutusten moninaisuuden sekä erot perustulon saajien lähtökohdissa ja elämäntilanteissa. • Osa haastateltavista kertoi perustulokokeilun vaikuttaneen työllistymiseen selvästi, kun taas osa kuvasi vaikutukset vähäisiksi. • Myös haastateltavien erilaiset kokeilua edeltäneet lähtökohdat vaikuttivat työllistymiseen. • Osalle kokeilu tarjosi uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan esimerkiksi vapaaehtoistyön tai omaishoivan muodossa. • Moni kertoi, että perustulo vahvisti autonomian tunnetta. • Kuvaukset perustulon vaikutuksista olivat yleisesti melko myönteisiä. Toisaalta joillekin kokeilu oli luonut painetta työllistyä ja vaikeuksia jaksamisessa. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko9
 8. 8. Vajaa puolet suomalaisista kannattaa perustuloa • Perustulon kannatusta tutkittiin perustulokokeilun jälkeen koko Suomen väestölle kohdistetulla kyselytutkimuksella. • 46 % vastaajista oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väitteestä ”perustulo tulisi ottaa käyttöön pysyvänä sosiaaliturvan muotona Suomessa”. • Toimeentulovaikeuksia ja työsuhteen epävarmuutta kokeneet kannattavat perustuloa hieman useammin kuin muut. • Puolueiden perustulokannat ja niiden kannattajien enemmistön mielipide vastaavat melko hyvin toisiaan. • Kannatuksen määrä riippuu kysymyksen muotoilusta ja siitä, mitä tietoa sen lisäksi annetaan. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko10
 9. 9. Julkisuudessa korostui talous ja työllisyys • Suomen perustulokokeilu on herättänyt suurta kiinnostusta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kokeilun Suomelle tuoma näkyvyys on pääosin myönteistä. • Kokeilua on käsitelty kotimaisessa ja kansainvälisessä mediassa ennen kaikkea talouden ja työllisyyden näkökulmasta. Kokeilun päämäärä on siis ohjannut julkista keskustelua perustulosta. • Uutisoinnissa ovat korostuneet kokeilun osallistujien henkilötarinat, jotka ovat tuoneet asiantuntijoiden näkemysten rinnalle uuden äänen. • Kokeilun saama julkisuus on voinut vaikuttaa osallistujien käyttäytymiseen, hyvinvointiin ja työllistymiseen. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko11
 10. 10. Eri maiden kokeiluista samansuuntaisia tuloksia • Perustulokokeiluita on järjestetty myös muun muassa Yhdysvalloissa, Kanadassa, Barcelonassa, Keniassa ja Hollannissa. • Niiden päätulokset ovat olleet samansuuntaisia kuin Suomen kokeilussa. • Suomen perustulokokeilu on kuitenkin kansainvälisestikin ainutlaatuinen. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko12
 11. 11. Tietoa sosiaaliturvan uudistamisen tueksi • Suomen perustulokokeilu oli maailman ensimmäinen lakisääteinen, valtakunnallinen ja satunnaistettuun kenttäkoeasetelmaan perustuva perustulokokeilu. • Tuloksena on sosiaaliturvan uudistamisen tueksi uutta tietoa, jota ilman kokeilua ei olisi saatu. • Perustulokokeilu osoitti, että laajamittaisten yhteiskuntakokeilujen järjestäminen on Suomessa lainsäädännöllisesti mahdollista. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko13
 12. 12. Perustulokokeilu 2017-2018 • Perustulokokeilussa 2 000 työtöntä henkilöä sai verotonta perustuloa 560 euroa kuukaudessa. • Tuen sai riippumatta muista tuloista tai siitä, hakiko aktiivisesti töitä. • Saajat valittiin satunnaisesti niiden henkilöiden joukosta, jotka marraskuussa 2016 saivat työttömyysetuutta Kelasta. • Vertailuryhmän muodostivat henkilöt, jotka saivat marraskuussa 2016 Kelasta työttömyysetuutta mutta eivät tulleet valituiksi perustulokokeiluun. • Tavoitteena oli selvittää, miten Suomen sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa vastaamaan paremmin työelämän muutoksia. • Kokeilun toteuttamisesta päätti pääministeri Juha Sipilän hallitus. Kela vastasi kokeilun toimeenpanosta. 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko14
 13. 13. Lue lisää • Tiedote: Perustulokokeilun tulokset: työllisyysvaikutukset vähäisiä, toimeentulo ja psyykkinen terveys koettiin paremmaksi • Tiedote: Kysely: vajaa puolet suomalaisista kannattaa perustuloa • Video: Perustulokokeilun tulokset • Kela.fi/perustulokokeilu • Kela.fi/basic-income-experiment • Fpa.fi/forsok-med-basinkomst 26.5.2020 Yksikkö/Projekti/Esittäjä | Esityksen otsikko15
 14. 14. Kiitos olli.kangas@utu.fi signe.jauhiainen@kela.fi minna.ylikanno@kela.fi

×