Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Lääkkeiden hintakilpailun aktivointi

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 27 Anzeige

Lääkkeiden hintakilpailun aktivointi

Herunterladen, um offline zu lesen

Aarni Soppi: Lääkkeiden hintakilpailun
aktivointi. Esitys Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle -tilaisuudessa 5.5.2021.

Aarni Soppi: Lääkkeiden hintakilpailun
aktivointi. Esitys Lääkevalmisteiden hintakilpailun aktivointi ja asiakkaiden odotukset apteekkitoiminnalle -tilaisuudessa 5.5.2021.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Lääkkeiden hintakilpailun aktivointi (20)

Anzeige

Weitere von Kelan tutkimus / Research at Kela (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Lääkkeiden hintakilpailun aktivointi

 1. 1. Työpaketti 1: Lääkkeiden hintakilpailun aktivointi 5.5.2021 | Aarni Soppi
 2. 2. Esityksen kulku • Millä keinoilla hintakilpailun toimivuutta patenttisuojan menettäneiden lääkevalmisteiden markkinassa voitaisiin parantaa? Millaisia vaikutuksia keinoilla olisi? • Millä keinoilla hintakilpailun toimivuutta voitaisiin parantaa biologisten lääkkeiden markkinassa? Millaisia vaikutuksia keinoilla olisi? 5.5.2021 2
 3. 3. Viitehintaryhmien lukumäärä sekä niiden jakauma myyntiluvanhaltijoiden lukumäärän mukaan. 5.5.2021 3 Myyntiluvan haltijoiden lkm. Viitehintaryhmien lkm. Osuus kustannuksista Markkinajohtajan keskimääräinen markkinaosuus 2019 1 183 (15 %) 3 % 100 % 2019 2–3 580 (47 %) 37 % 80 % 2019 4–5 301 (25 %) 30 % 67 % 2019 > 5 162 (13 %) 29 % 54 % Yhteensä 1 226
 4. 4. Markkinajohtajan ja halvimman valmisteen hinnan suhde sekä halvimman valmisteen markkinaosuus substituutioryhmissä, joissa yli 5 myyntiluvanhaltijaa 5.5.2021 4 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 Halvimman valmisteen keskimäärinen markkinaosuus Halvimman valmisteen ja markkinajohtajan keskim. hinnan suhde Markkinaosuus Hinnan suhde
 5. 5. Simvastatiinin kustannuksiltaan suurimman substituutioryhmän valmisteiden hintakehitys 2017-2019 5.5.2021 5 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 Myyntihinta, Eur Myydyin Toiseksi myydyin Kallein Viitehinta Halvin
 6. 6. Simvastatiinin kustannuksiltaan suurimman substituutioryhmän valmisteiden markkinaosuudet 2017-2019 5.5.2021 6 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 Markkinaosuus Myydyin Toiseksi myydyin Kallein Halvin
 7. 7. Kahden viikon hintajaksot kannustavat heikosti hintakilpailua • Viitehinta määräytyy kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, mutta halvimman hinnan asettaneen valmisteen kilpailuetu säilyy vain kahden viikon ajan. • Hintakilpailun kannustimet olisivat paremmat ja matalimmalle hinnoitellut valmisteet saavuttaisivat todennäköisesti suuremman markkinaosuuden, mikäli myyntiluvanhaltijat joutuisivat sitoutumaan asettamaansa hintaan koko viitehintajakson ajaksi. 5.5.2021 7
 8. 8. Väliaikaiset hinnan alennukset • Kahden viikon pituinen hintajakso mahdollistaa myös niin sanotun hintapumppauksen. • Tarkastellaan vuoden 2018 aineistolla myynniltään suurinta valmistetta, jonka hinta laskee jossain hintajaksossa yli 10 % ja heti seuraavassa hintajaksossa hinta nousee vähintään 10 %. 5.5.2021 8
 9. 9. Hintakehitys valmisteelle, jonka hinta on laskenut väliaikaisesti vähintään 10 % 5.5.2021 9 0 2 4 6 8 10 12 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 Hinta, Eur Myyntihinta Viitehinta
 10. 10. Valmisteen tukkumyynti ja apteekkien ulosmyynti 5.5.2021 10 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 Myynti, Eur Tukkumyynti Apteekin myynti
 11. 11. Biologisten valmisteiden käyttöön ja hintakilpailuun liittyvät toimet
 12. 12. Korvattujen biologisten valmisteiden kustannukset 5.5.2021 12 ATC Vaikuttava aine Kustannukset (€) Korvaukset (€) Korvauksen saajat A10AB04 Lisproinsuliini 2 656 670 2 423 161 9 124 A10AB05 Aspartininsuliini 19 006 073 17 567 966 59 873 A10AE04 Glargininsuliini 35 445 442 33 818 462 72 602 B01AB05 Enoksapariini 13 253 936 7 964 541 60 032 B03XA01 Epoetiini 2 692 637 2 672 111 636 G03GA05 Follitropiini alfa 2 083 641 1 221 316 2 901 H01AC01 Somatropiini 11 012 435 10 544 771 1 757 H05AA02 Teriparitidi 997 865 850 128 395 L03AA02 Filgrastiimi 2 500 516 2 420 879 2 851 L03AA13 Pegfilgrastiimi 10 845 066 10 738 673 3 898 L04AB01 Etanersepti 30 724 056 28 792 975 4 080 L04AB04 Adalimumabi 58 898 687 55 716 229 6 785
 13. 13. Kirjallisuuskatsauksen tulokset biologisten valmisteiden hintakilpailua edistävistä toimista • Uuden potilaan hoidon aloittaminen biosimilaarilla/halvimmalla • Lääkäreiden kannustaminen biosimilaarien määräämiseen • Tarjouskilpailumenettelyillä suoritetut hankinnat • Biologisten valmisteiden lääkevaihto apteekissa 5.5.2021 13
 14. 14. Biosimilaaria sisältävien lääkemääräysten osuus vaikuttavan aineen mukaan vuonna 2020 5.5.2021 14 ATC-koodi Vaikuttava aine Biosimilaaria sisältävien lääkemääräysten osuus kaikista lääkemääräyksistä Biosimilaaria sisältävien lääkemääräysten osuus hoidon aloittavien lääkemääräyksistä Ensimmäisen biosimilaarin kauppaantulovuosi A10AB04 lisproinsuliini 89 % 86 % 2018 A10AB05 aspartinsuliini 32 % 41 % 2020 A10AE04 glargininsuliini 5 % 6 % 2015 B01AB05 enoksapariini 14 % 11 % 2020 B03XA01 epoetiini 100 % 100 % 2008 G03GA05 follitropiinialfa 20 % 19 % 2014 H01AC01 somatropiini 94 % 91 % 2007 H05AA02 teriparatidi 3 % 6 % 2019 L03AA02 filgrastiimi 99 % 99 % 2009 L03AA13 pegfilgrastiimi 38 % 40 % 2018 L04AB01 etanersepti 36 % 62 % 2018 L04AB04 adalimumabi 47 % 78 % 2018
 15. 15. Etanerseptia ja adalimumabia sisältävien pakkausten hintakehitys 2017-2020 5.5.2021 15 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Etanersepti 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Adalimumabi
 16. 16. Lääkärien kannusteet ja informaatio-ohjaus Lääkemääräyspalaute 2020
 17. 17. Lääkemääräyspalaute 2020 • Kela lähetti toukokuun lopussa kiitoksen niille lääkäreille, joiden määräämällä tai uusimalla reseptillä on ostettu biosimilaaria sisältävää lääkevalmistetta vuonna 2019. Palautekirjeen saavat lääkärit on poimittu Kelan lääkekorvaustietojen perusteella. • Palautteen tarkoitus on herättää keskustelua biosimilaarien määräämisestä ja kannustaa lääkäreitä pohtimaan biosimilaarien käyttöä nykyistä laajemmin. 5.5.2021 17
 18. 18. Biosimilaaria ostaneiden potilaiden osuus kirjeen saaneilla lääkäreillä sekä muilla biologisia valmisteita määränneillä lääkäreillä. 5.5.2021 18 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 2019-07 2019-08 2019-09 2019-10 2019-11 2019-12 2020-01 2020-02 2020-03 2020-04 2020-05 2020-06 2020-07 2020-08 2020-09 2020-10 Biosimilaareja ostaneiden potilaiden osuus Kirjeen saaneet lääkärit Muut
 19. 19. Kirjeen vaikutuksen estimointi • Kvasikokeellinen tutkimusasetelma • Koeryhmä: kirjeen saaneet lääkärit • Kontrolliryhmä: muut biologisia lääkkeitä määränneet lääkärit • Tapahtumatutkimus-regressio: 𝑦𝑖𝑡𝑙 = 𝛼 + 𝛾1𝐾𝑖𝑟𝑗𝑒𝑖 + ෍ 𝑡≠2020𝑘𝑘5 𝛿𝑡𝐾𝑢𝑢𝑘𝑎𝑢𝑠𝑖𝑡 ∗ 𝐾𝑖𝑟𝑗𝑒𝑖 + 𝛽′𝑋𝑖𝑡𝑙 + 𝑢𝑖𝑡𝑙. • Vastemuuttuja: • Indikaattorimuuttuja biosimilaariostolle • Kontrollimuuttujat: • Potilaat: • Ikä, ikä^2, sukupuoli, äidinkieli muu kuin suomi • Lääkärit: • Ikä, sukupuoli, äidinkieli muu kuin suomi, indikaattorimuuttuja erikoislääkäreille 5.5.2021 19
 20. 20. Biosimilaarioston todennäköisyys ennen ja jälkeen vuoden 2020 lääkemääräyspalauteen lähettämisen, koko aineisto 5.5.2021 20 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Estimaatti Kuukautta kirjeen lähettämisestä -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Estimaatti Kuukautta kirjeen lähettämisestä Kaikkien potilaiden ostot Uusien potilaiden ostot
 21. 21. Biosimilaarioston todennäköisyys ennen ja jälkeen vuoden 2020 lääkemääräyspalauteen lähettämisen, adalimumabiostot 5.5.2021 21 -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Estimaatti Kuukautta kirjeen lähettämisestä -0,6 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 Estimaatti Kuukautta kirjeen lähettämisestä Kaikkien potilaiden ostot Uusien potilaiden ostot
 22. 22. Biologista substituutiota ja tarjouskilpailutusta koskevat simuloinnit
 23. 23. Biologinen substituutio • Teoreettiset vaihtokelpoisten valmisteiden ryhmät, yhteensä 86 ryhmää • 1 valmiste: 48 ryhmää • 2 valmistetta: 15 ryhmää • 3 valmistetta: 10 ryhmää • 4 valmistetta: 7 ryhmää • 5 valmistetta tai enemmän: 6 ryhmää 5.5.2021 23
 24. 24. Biologinen substituutio • Oletuksena vaihto ryhmän halvimpaan valmisteeseen. • Simulointi 1 (toteutunein hinnoin) • Adalimumabi -8,3 milj.€, etanersepti -2,9 milj.€, enoksapariini -2,3 milj.€, pegfilgrastiimi -761 000 € • Simulointi 2 (adalimumabin ja etanerseptin hinta alennettu 1.4.2021 alkaen) • Simulointi 3 (oletetaan, että yksi lisätoimija laskee hintoja 6 % viiteen valmisteeseen saakka) 5.5.2021 24 Simulointi 1* Simulointi 2** Simulointi 3*** Kustannukset (€) –17 325 896 –15 929 179 –45 149 034 Korvaukset (€) –16 556 963 –15 157 343 –44 178 063
 25. 25. TNF-α-estäjien ja GLP-1-analogien korvausjärjestelmään kuuluvien ostojen kustannukset ja korvaukset vuonna 2020 sekä niiden simulointiin uusien hoitojen aloitukseen perustuvat kilpailutuksella saavutettavat säästöt. 5.5.2021 25 TNF-a-estäjät GLP-1-analogit Kustannukset (€) Korvaukset (€) Kustannukset (€) Korvaukset (€) Vuosi 2020 125 476 969 118 722 282 40 791 767 32 747 742 Muutos (€) Muutos (€) Muutos (€) Muutos (€) Kilpailutus -10 %* -2 807 999 -2 802 606 -6 676 709 -6 112 222 Kilpailutus -20 %* -4 803 614 -4 794 401 -7 237 661 -6 600 286 Kilpailutus -30 %* -6 799 229 -6 784 053 -7 798 612 -7 081 941 Kilpailutus -40 %* -8 794 844 -8 771 601 -8 359 564 -7 557 288 Kilpailutus -50 %* -10 790 459 -10 756 768 -8 920 516 -8 025 416 Kilpailutus -60 %* -12 786 073 -12 734 842 -9 481 468 -8 486 282 * Toteutettu vuorokausihinnaltaan (kustannus määriteltyä vuorokausiannosta (DDD) kohden) edullisimman ryhmään kuuluvan lääkeaineen kustannusten perusteella.
 26. 26. Yhteenveto • Yksi keskeisistä hintakilpailun kannustimia heikentävistä tekijöistä viitehintajärjestelmässä on viitehintajaksoa lyhyemmät hintajaksot. • Rekisteritietojen perusteella biologisia valmisteita määrätään hintatietoisesti uusille, lääkityksensä aloittaville potilaille. • Vuoden 2020 kannustavalla lääkemääräyspalautteella, jossa kiitettiin biosimilaareja määränneitä, ei ollut vaikutusta biosimilaarien määräämiseen. • Lääkemääräyspalautteen entistä tarkempaa kohdentamista korkeita kustannuksia aiheuttavaan epärationaaliseen määräämiseen on syytä kokeilla jatkossa. • Biologisella substituutiolla ja viitehinnoittelulla olisi mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä ja myös edistää hintakilpailua. • Kustannusten kannalta merkittäviä vaihtoryhmiä on kuitenkin vähän ja yli puolessa tätä selvitystä varten muodostetuista ryhmistä olisi tällä hetkellä vain yksi toimija. • Biologisten lääkkeiden kustannusten kasvua olisi mahdollista hillitä avopuolen tarjouskilpailulla suoritetuilla hankinnoilla, joilla on saavutettu lupaavia tuloksia sairaalasektorilla ja muissa maissa (esim. Norja ja Tanska). 5.5.2021 26
 27. 27. Kiitos! aarni.soppi@kela.fi

×