Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pambansang Kita: GDP at GNP

Tumutukoy ang Gross Domestic Product (GDP) sa market value ng lahat ng tapos na mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng hangganan ng isang bansa sa isang tiyak na panahon.
Ang Gross National Product (GNP) naman ay ang kita ng mga permanenteng residente ng isang bansa sa isang tiyak na panahon.

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Als Erste(r) kommentieren

Pambansang Kita: GDP at GNP

 1. 1. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 2. 2. Paano mo masasabi na ang isang tao ay mayaman?
 3. 3. Paano mo masasabi na mayaman ang isang bansa?
 4. 4. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 5. 5. 1. Ano ang pagkakaiba ng GDP sa GNP? 2. Paano tinutuos ang GDP growth rate? 3. Ano ang kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas? 4. Masasabi mo bang mayaman ang ating bansa?
 6. 6. Gross Domestic Product (GDP) Tumutukoy ito sa market value ng lahat ng tapos na mga produkto at serbisyo na ginawa sa loob ng hangganan ng isang bansa sa isang tiyak na panahon. Ang market value ay ang aktuwal na halaga ng transaksiyon na tinatanggap ng mamimili sa merkado.
 7. 7. Hindi kasama sa GDP: Intermediate goods – mga produktong kailangan pang iproseso upang maging yaring produkto Second hand goods Underground economy
 8. 8. DALAWANG PARAAN NG PAGTUTUOS NG GDP
 9. 9. Expenditure Approach Sumusukat sa GDP ayon sa halaga ng paggasta sa tapos na mga produkto at serbisyo Formula sa pagtutuos: GDP = C + I + G + (X - M)
 10. 10. Expenditure Approach C = household final consumption expenditure I = investment spending G = government final consumption expenditure X = exports M = imports GDP = C + I + G + (X - M)
 11. 11. Income Approach Pagsukat sa GDP mula sa kabuuan ng kabayaran sa mga salik ng produksiyon Formula para sa pagtutuos: GDP = wages + interest + rent + profits
 12. 12. sahod interest renta tubo Halaga ng kalakal lakas kapital lupa entreprenyur paggawa GDP = wages + interest + rent + profits
 13. 13. GROWTH RATE
 14. 14. Growth Rate GDP sa kasalukuyang taon – GDP sa nakaraang taon GDP sa nakaraang taon Growth Rate = X 100 TAON GDP GROWTH RATE 2010 $199.59 bilyon N.A. 2011 $224.09 bilyon 2012 $250.18 bilyon 2013 $272.1 bilyon 2014 $284.58 bilyon
 15. 15. Growth Rate GDP sa kasalukuyang taon – GDP sa nakaraang taon GDP sa nakaraang taon Growth Rate = X 100 TAON GDP GROWTH RATE 2010 $199.59 bilyon N.A. 2011 $224.09 bilyon 12.3% 2012 $250.18 bilyon 2013 $272.1 bilyon 2014 $284.58 bilyon
 16. 16. Growth Rate GDP sa kasalukuyang taon – GDP sa nakaraang taon GDP sa nakaraang taon Growth Rate = X 100 TAON GDP GROWTH RATE 2010 $199.59 bilyon N.A. 2011 $224.09 bilyon 12.3% 2012 $250.18 bilyon 11.6% 2013 $272.1 bilyon 2014 $284.58 bilyon
 17. 17. Growth Rate GDP sa kasalukuyang taon – GDP sa nakaraang taon GDP sa nakaraang taon Growth Rate = X 100 TAON GDP GROWTH RATE 2010 $199.59 bilyon N.A. 2011 $224.09 bilyon 12.3% 2012 $250.18 bilyon 11.6% 2013 $272.1 bilyon 8.8% 2014 $284.58 bilyon
 18. 18. Growth Rate GDP sa kasalukuyang taon – GDP sa nakaraang taon GDP sa nakaraang taon Growth Rate = X 100 TAON GDP GROWTH RATE 2010 $199.59 bilyon N.A. 2011 $224.09 bilyon 12.3% 2012 $250.18 bilyon 11.6% 2013 $272.1 bilyon 8.8% 2014 $284.58 bilyon 4.6%
 19. 19. Nominal GDP at Real GDP Nominal GDP – GDP batay sa kasalukuyang presyo sa pamilihan Real GDP – GDP batay sa presyo ng isang base year o presyo sa pamilihan noong mga nagdaang taon
 20. 20. Recession Ito ay ang kalagayan ng ekonomiya ng bansa kapag ang real GDP ay bumaba nang anim na magkakasunod na buwan (dalawang quarters).
 21. 21. Gross National Product (GNP) Ito ay ang kita ng mga permanenteng residente ng isang bansa sa isang tiyak na panahon. Tinatawag ding Gross National Income o GNI.
 22. 22. Total remittance in 2015: $29.7 billion
 23. 23. Total remittance in 2015: P1.3 trillion (est.)
 24. 24. TANONG?
 25. 25. 1. Ano ang pagkakaiba ng GDP sa GNP? 2. Paano tinutuos ang GDP growth rate? 3. Ano ang kontribusyon ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas? 4. Masasabi mo bang mayaman ang ating bansa? Pangatwiranan ang iyong sagot.
 26. 26. www.facebook.com/gjcArPanEkonomiks
 27. 27. 1. Balitao et al. Pambansang Ekonomiya at Pag- unlad. Vibal Group Inc., Manila, 2015 2. Imperial et al. KAYAMANAN IV: Workteks sa Araling Panlipunan (Ekonomiks). Rex Book Store, Inc., Manila, 2013

×