Видоутворення у риб.pptx

K
Сам процес видоутворення може бути прийнятий
як результативна величина, в основі якої лежить
результат перебудови системи відносин особин, що
утворюють вид, з їх середовищем, а також
багатофункціональне та множинне забезпечення
біологічно важливих функцій виду. Частина
елементів виду риб у процесі видоутворення може:
-зберігати колишню функцію, інтенсифікуючи її;
-змінювати функцію;
-- редукуватися.
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Stylephorus chordatus
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Шляхи видоутворення.
Виділяють три основні шляхи, що ведуть до появи нових видів:
1. Перетворення існуючих видів. У результаті еволюції вид А
змінюється і перетворюється на вид В. Такий процес називається
філетичним видоутворенням і не передбачає зміни числа видів.
2. Пов'язано зі злиттям двох існуючих видів А та В та
утворенням нового виду С. При цьому говорять про гібридогенне
походження видів.
3. Видоутворення обумовлено дивергенцією (поділом) одного
предкового виду на кілька незалежно еволюціонучих видів. Саме
цим шляхом і йшла в основному еволюція біорізноманіття на Землі.
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Дивергентному видоутворенню має
передувати виникнення ізольованих
популяцій усередині предкового виду.
Існують різні форми внутрішньовидової
ізоляції.
Просторова ізоляція виникає між
популяціями, далеко віддаленими один від
одного або розділеними географічними
бар'єрами. Для багатьох наземних тварин
непереборними перешкодами для поширення
служать моря та річки, для водних – масиви
суші
ПІВДЕННОАМЕРИКАНСЬКІ КОРОПОЗУБІ
Біотопи південноамериканських
коропозубих
Поширення родів: A – Xenurolebias and Ophtalmolebias; B - Hypsolebias.-С.
Simpsonichthys та Spectrolebias та (D) карта місць відбору проб.
АФРИКАНСЬКІ КОРОПОЗУБІ
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Процес видоутворення у риб - результат дії
протиріч, що виникають між організмами та
місцем існування.
Зміна відносин організм-середовище
призводить до перебудови організму та
створення якісно інших відносин, тобто до
видоутворення.
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Умови життя риби значною мірою
визначаються тим водоймою, де він
живе, і тому зміни у водоймі, її
перебудова часто призводять, з одного
боку, до посиленого видоутворення, з
другого - до вимирання видів, які не
змогли пристосуватися до нових умов.
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Крім просторової ізоляції, трапляється і
екологічна ізоляція. Ця форма біологічної
ізоляції ґрунтується на розмаїтті організмів
за екологією їх розмноження та кращим
місцем проживання. Зазвичай вони мають
перевагу до розмноження або у певних
місцях, або у певні терміни
Видоутворення у риб.pptx
Тривала внутрішньовидова ізоляція
призводить до того, кожна популяція
еволюціонує незалежно. Мутації однієї
популяції, неспроможні проникнути до
іншої. Дрейф генів призводить до того, що у
різних популяціях фіксуються різні набори
алелей. Природний відбір перебудовує
генетичну структуру кожної ізольованої
популяції на власний лад, пристосовуючи
кожну їх до локальних умов
Залежно від того, де і як виникає
репродуктивна ізоляція між вихідним і
видом, що народжується, або видами,
виділяють 2 основних способи
видоутворення. Алопатричне (від грец. аllos
- інший, patris-батьківщина) видоутворення
відбувається в тому випадку, коли види, що
народжуються, виявляються просторово
роз'єднаними, відокремленими один від
одного і від вихідного виду
важкопереборними географічними бар'єрами.
Видоутворення у риб.pptx
Пространственная изоляция может
возникать в ходе распространения вида
по ареалу. На пике численности обычно
усиливается миграция особей, и ареал
вида расширяется. В период спада
численности этот ареал
фрагментируется и прежде большая
единая популяция распадается на серию
мелких частично изолированных
популяций
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Дві популяції одного виду, що мешкають на
різних краях його ареалу, можуть
відрізнятися один від одного за морфологією,
фізіологією, поведінкою так само значно, як і
різні родинні види. Як правило, ми не
знаємо, чи здатні представники крайніх
популяцій схрещуватися і давати плідне
потомство, просто тому, що вони ніколи не
зустрічаються один з одним у природі.
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
У особливих випадках репродуктивна
ізоляція може виникнути між певними
особинами та рештою населення в межах
однієї території. Такий спосіб видоутворення
називають симпатричним (від грец. syn -
разом, patris-батьківщина).
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
В історії еволюції або походження (філогенії) риб чітко
простежується кілька періодів:
-Риби, що з'явилися в силурі (408 млн років тому) дали перший
спалах видоутворення в девоні (360 млн років).
- - У кам'яновугільному періоді (286 млн. років) більшість
виникли в силурі і на початку девону груп риб вимирає;
- - у тріасовому періоді з'являється більшість сучасних
таксонів риб;
--У крейдяному та третинному періодах виникли практично всі
існуючі нині представники іхтіофауни (остання епоха
інтенсивного розвитку нових груп видів)
Ці періоди зміни іхтіофауни характеризуються появою риб,
які мають специфічні особливості, які забезпечують їм
виживання в умовах водойм, у яких раніше виникли їхні
предки і надалі існувати вже не могли
1. Назвіть основні способи
видоутворення.
2. Які чинники можуть спричинити
ізоляцію популяцій?
3. Як впливає тривала ізоляція на
генетичну структуру ізольованих
популяцій?
4. На яких механізмах ґрунтується
алопатричне видоутворення?
5. Наведіть приклади алопатричного
видоутворення. Наскільки широко
воно поширене у природі?
6. У яких випадках відбувається
симпатричне видоутворення?
7. Наведіть приклади симпатричного
видоутворення.
8. Спробуйте пояснити різноманіття
видів цихлід озера Малаві з погляду
моделей алопатричного та
симпатричного видоутворення.
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
1 von 91

Recomendados

біологічна та екологічна рівновага von
біологічна та екологічна рівновагабіологічна та екологічна рівновага
біологічна та екологічна рівновагаNick Alexandrovich
1.6K views15 Folien
11 b sh_2019 von
11 b sh_201911 b sh_2019
11 b sh_20194book
38.5K views300 Folien
biology von
biologybiology
biologyValeri Glushko
1.5K views10 Folien
биология von
биологиябиология
биологияTortenNF
7K views14 Folien
11 von
1111
11ltasenko
750 views4 Folien
макроеволюція von
макроеволюціямакроеволюція
макроеволюціяserdj phil
3.4K views36 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Видоутворення у риб.pptx

Seredovishche isnuvannia organizmiv von
Seredovishche isnuvannia organizmivSeredovishche isnuvannia organizmiv
Seredovishche isnuvannia organizmivssuser950b9d
111 views18 Folien
Середовища існування організмів von
Середовища існування організмівСередовища існування організмів
Середовища існування організмівlabinskiir-33
13.1K views18 Folien
потік енергії на землі von
потік енергії на земліпотік енергії на землі
потік енергії на земліNick Alexandrovich
578 views15 Folien
Біологічна та екологічна рівновага 2 von
Біологічна та екологічна рівновага 2Біологічна та екологічна рівновага 2
Біологічна та екологічна рівновага 2Ruslan1995
1.4K views15 Folien
вчення про породу von
вчення про породувчення про породу
вчення про породуЕвгений Баркарь
2.2K views17 Folien
бактерії von
бактеріїбактерії
бактеріїРоманчук Марія
673 views28 Folien

Similar a Видоутворення у риб.pptx(20)

Seredovishche isnuvannia organizmiv von ssuser950b9d
Seredovishche isnuvannia organizmivSeredovishche isnuvannia organizmiv
Seredovishche isnuvannia organizmiv
ssuser950b9d111 views
Середовища існування організмів von labinskiir-33
Середовища існування організмівСередовища існування організмів
Середовища існування організмів
labinskiir-3313.1K views
Біологічна та екологічна рівновага 2 von Ruslan1995
Біологічна та екологічна рівновага 2Біологічна та екологічна рівновага 2
Біологічна та екологічна рівновага 2
Ruslan19951.4K views
архейська ера von Bogaychuk
архейська ераархейська ера
архейська ера
Bogaychuk5.8K views
Кишковопорожнинні та їх значення von Anna Brega
Кишковопорожнинні та їх значенняКишковопорожнинні та їх значення
Кишковопорожнинні та їх значення
Anna Brega5.4K views
6 клас 1 урок біологія наука про життя.pptx von ssuser798f45
6 клас 1 урок біологія наука про життя.pptx6 клас 1 урок біологія наука про життя.pptx
6 клас 1 урок біологія наука про життя.pptx
ssuser798f4514 views
Макроеволюція. Напрямки еволюції. von labinskiir-33
Макроеволюція. Напрямки еволюції.Макроеволюція. Напрямки еволюції.
Макроеволюція. Напрямки еволюції.
labinskiir-337.4K views
водне середовище існування von Bogaychuk
водне середовище існуванняводне середовище існування
водне середовище існування
Bogaychuk5.9K views
Водне середовище.pptx von DenisRishko
Водне середовище.pptxВодне середовище.pptx
Водне середовище.pptx
DenisRishko35 views
7 klas biologija_ostapchenko_2015 von UA7009
7 klas biologija_ostapchenko_20157 klas biologija_ostapchenko_2015
7 klas biologija_ostapchenko_2015
UA7009692.8K views
7 klas. biologiya_(ostapchenko,_balan)_-_2015 von ruslan kuznetsov
7 klas. biologiya_(ostapchenko,_balan)_-_20157 klas. biologiya_(ostapchenko,_balan)_-_2015
7 klas. biologiya_(ostapchenko,_balan)_-_2015
ruslan kuznetsov2.6K views
Биохимические циклы von Alla Lutskina
Биохимические циклы Биохимические циклы
Биохимические циклы
Alla Lutskina2.8K views
биология 7 класс von argentum1317
биология 7 классбиология 7 класс
биология 7 класс
argentum13171.5K views

Más de katral1968

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxkatral1968
5 views25 Folien
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptkatral1968
1 view22 Folien
Аквакультура введение.pptx von
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptxkatral1968
12 views100 Folien
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptxkatral1968
5 views64 Folien
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx von
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptxkatral1968
3 views98 Folien
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx von
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptxkatral1968
20 views30 Folien

Más de katral1968(9)

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von katral1968
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptx
katral19685 views
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von katral1968
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
katral19681 view
Аквакультура введение.pptx von katral1968
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptx
katral196812 views
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von katral1968
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptx
katral19685 views
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx von katral1968
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
katral19683 views
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx von katral1968
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
katral196820 views
Круглоротіе.pptx von katral1968
Круглоротіе.pptxКруглоротіе.pptx
Круглоротіе.pptx
katral19689 views
Міксини.pptx von katral1968
Міксини.pptxМіксини.pptx
Міксини.pptx
katral196810 views
3 хроно.pptx von katral1968
3 хроно.pptx3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
katral196819 views

Último

Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
7 views12 Folien
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
199 views14 Folien
Правила прийому 2024.pdf von
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
15 views9 Folien
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
5 views19 Folien
Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
16 views31 Folien
chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
13 views14 Folien

Último(20)

Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home15 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a8915 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views

Видоутворення у риб.pptx

 • 1. Сам процес видоутворення може бути прийнятий як результативна величина, в основі якої лежить результат перебудови системи відносин особин, що утворюють вид, з їх середовищем, а також багатофункціональне та множинне забезпечення біологічно важливих функцій виду. Частина елементів виду риб у процесі видоутворення може: -зберігати колишню функцію, інтенсифікуючи її; -змінювати функцію; -- редукуватися.
 • 43. Шляхи видоутворення. Виділяють три основні шляхи, що ведуть до появи нових видів: 1. Перетворення існуючих видів. У результаті еволюції вид А змінюється і перетворюється на вид В. Такий процес називається філетичним видоутворенням і не передбачає зміни числа видів. 2. Пов'язано зі злиттям двох існуючих видів А та В та утворенням нового виду С. При цьому говорять про гібридогенне походження видів. 3. Видоутворення обумовлено дивергенцією (поділом) одного предкового виду на кілька незалежно еволюціонучих видів. Саме цим шляхом і йшла в основному еволюція біорізноманіття на Землі.
 • 48. Дивергентному видоутворенню має передувати виникнення ізольованих популяцій усередині предкового виду. Існують різні форми внутрішньовидової ізоляції. Просторова ізоляція виникає між популяціями, далеко віддаленими один від одного або розділеними географічними бар'єрами. Для багатьох наземних тварин непереборними перешкодами для поширення служать моря та річки, для водних – масиви суші
 • 51. Поширення родів: A – Xenurolebias and Ophtalmolebias; B - Hypsolebias.-С. Simpsonichthys та Spectrolebias та (D) карта місць відбору проб.
 • 55. Процес видоутворення у риб - результат дії протиріч, що виникають між організмами та місцем існування. Зміна відносин організм-середовище призводить до перебудови організму та створення якісно інших відносин, тобто до видоутворення.
 • 58. Умови життя риби значною мірою визначаються тим водоймою, де він живе, і тому зміни у водоймі, її перебудова часто призводять, з одного боку, до посиленого видоутворення, з другого - до вимирання видів, які не змогли пристосуватися до нових умов.
 • 62. Крім просторової ізоляції, трапляється і екологічна ізоляція. Ця форма біологічної ізоляції ґрунтується на розмаїтті організмів за екологією їх розмноження та кращим місцем проживання. Зазвичай вони мають перевагу до розмноження або у певних місцях, або у певні терміни
 • 64. Тривала внутрішньовидова ізоляція призводить до того, кожна популяція еволюціонує незалежно. Мутації однієї популяції, неспроможні проникнути до іншої. Дрейф генів призводить до того, що у різних популяціях фіксуються різні набори алелей. Природний відбір перебудовує генетичну структуру кожної ізольованої популяції на власний лад, пристосовуючи кожну їх до локальних умов
 • 65. Залежно від того, де і як виникає репродуктивна ізоляція між вихідним і видом, що народжується, або видами, виділяють 2 основних способи видоутворення. Алопатричне (від грец. аllos - інший, patris-батьківщина) видоутворення відбувається в тому випадку, коли види, що народжуються, виявляються просторово роз'єднаними, відокремленими один від одного і від вихідного виду важкопереборними географічними бар'єрами.
 • 67. Пространственная изоляция может возникать в ходе распространения вида по ареалу. На пике численности обычно усиливается миграция особей, и ареал вида расширяется. В период спада численности этот ареал фрагментируется и прежде большая единая популяция распадается на серию мелких частично изолированных популяций
 • 71. Дві популяції одного виду, що мешкають на різних краях його ареалу, можуть відрізнятися один від одного за морфологією, фізіологією, поведінкою так само значно, як і різні родинні види. Як правило, ми не знаємо, чи здатні представники крайніх популяцій схрещуватися і давати плідне потомство, просто тому, що вони ніколи не зустрічаються один з одним у природі.
 • 77. У особливих випадках репродуктивна ізоляція може виникнути між певними особинами та рештою населення в межах однієї території. Такий спосіб видоутворення називають симпатричним (від грец. syn - разом, patris-батьківщина).
 • 86. В історії еволюції або походження (філогенії) риб чітко простежується кілька періодів: -Риби, що з'явилися в силурі (408 млн років тому) дали перший спалах видоутворення в девоні (360 млн років). - - У кам'яновугільному періоді (286 млн. років) більшість виникли в силурі і на початку девону груп риб вимирає; - - у тріасовому періоді з'являється більшість сучасних таксонів риб; --У крейдяному та третинному періодах виникли практично всі існуючі нині представники іхтіофауни (остання епоха інтенсивного розвитку нових груп видів) Ці періоди зміни іхтіофауни характеризуються появою риб, які мають специфічні особливості, які забезпечують їм виживання в умовах водойм, у яких раніше виникли їхні предки і надалі існувати вже не могли
 • 87. 1. Назвіть основні способи видоутворення. 2. Які чинники можуть спричинити ізоляцію популяцій? 3. Як впливає тривала ізоляція на генетичну структуру ізольованих популяцій? 4. На яких механізмах ґрунтується алопатричне видоутворення? 5. Наведіть приклади алопатричного видоутворення. Наскільки широко воно поширене у природі? 6. У яких випадках відбувається симпатричне видоутворення? 7. Наведіть приклади симпатричного видоутворення. 8. Спробуйте пояснити різноманіття видів цихлід озера Малаві з погляду моделей алопатричного та симпатричного видоутворення.