№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx

K
Клас
Хрящові риби
Chondrichthyes
Підклас
Пластиножаберні риби
Elasmobranchii
Підклас
Цільноголові риби
Holocephali
Підклас
Пластиножаберні
Elasmobranchii
Надряд Акули Selachii
Надряд Скати Batoidea
Надряд Акули Selachii
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
1.Ряд
Багатожаберникоподібні
Hexanchiformes
Багатожабернікоподібні
Hexanchiformes - ряд, що включає
найбільш примітивних їх представників
і налічує лише 5 - 6 сучасних видів.
Є тільки один спинний плавець, шість
або сім зябрових щілин, і відсутня
миготлива перетинка в очах. Один із
найдавніших рядів. Є анальний плавець.
Верхня лопать хвостового плавця
подовжена, нижня лопать коротка або
відсутня
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Плащеносна акула Chlamydoselachus anguineus
Chlamydoselachus anguineus
Попільна семижаберна акула
Heptranchias perlo
2.Ряд
Ламноподібні
Lamniformes
Великі океанічні акули з торпедоподібною формою
тіла.
Характеризуються наявністю одного анального та
двох спинних плавців без шипів, п'ятьма парами
зябрових щілин, відсутністю миготливої
перетинки. Мешкають у теплих та помірних водах
усіх океанів. Мають циліндричне тіло з великим
потужним хвостом. Харчуються костистими
рибами та ссавцями, два види фільтрують
планктон. Деякі становлять інтерес як промислові
види завдяки високій смаковій якості м'яса. Багато
хто з них становить небезпеку для людини.
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Довгорперий мако Isurus paucus
Лисяча акула Alopias vulpinus
Біла акула Carcharodon carcharias
Carcharodon carcharias
Велетенська акула
Cetorhinus maximus
Великорота акула
Megachasma pelagios
Акула-домовик Mitsukurina owstoni
3.Ряд
Пилоносоподібні
Pristiophoriformes
Включає єдину родину, два роди, близько
п’яти видів. Довге, сплощене рило несе з
боків великі зуби, що зовні нагадує
двосторонню пилку. Посередині рила, з
нижнього боку відходить пара довгих
дотикальних вусиків. Зовні пілоноси
нагадують риб-пил, що належать до скатів.
Однак розташовані з боків тіла 5-6 зябрових
щілин і грудні плавці, що незрослися з тілом,
свідчать про їх приналежність до акул.
Пилоноси не мають анального плавця
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Південний пилонос
Pristiophorus cirratus
Південний пилонос Pristiophorus cirratus
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Південний пилонос Pristiophorus cirratus
4.Ряд
Різнозубоподібні акули
Heterodontiformes
Для різнозубих акул характерна масивна голова з
наростами над очима і закругленою пащею. У всіх
видів є анальний плавець і два спинні плавці.
Перед кожним спинним плавцем розташований
шип. Крім того, у них по п'ять зябрових щілин.
Передні зуби цих акул дрібні та гострі (хапаючі), а
задні – великі та тупі (подрібнювачі). Цьому факту
різнозубі акули завдячують своєю назвою. Їхня їжа
складається головним чином з молюсків, морських
їжаків та інших придонних тварин. Різнозубі
акули, на відміну від багатьох акул, що живуть,
відкладають яйця, укладені в яйцеві капсули.
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Шоломовидна різнозуба акула
Heterodontus galeatus
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Австралійска різнозуба акула
Heterodontus portusjacksoni
Калифорнійська різнозуба акула
Heterodontus francisci
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
H. galeatus, який поїдає яйцеві капсули
H. portusjacksoni
5. Ряд
Плоскотілі акули
Скватиноподібні
Squatiniformes
Мають широке сплощене тіло, тупе
округлене рило з ніздрями вусиками.
Грудні плавці сильно збільшені та
нагадують крила. Зовні дуже нагадують
скатів, проте зяброві щілини
розташовані з боків. Анатомічно, як і всі
акули, пристосовані до плавання рахунок
коливальних рухів хвоста. Мешкають у
помірних, субтропічних та тропічних
водах всіх океанів. Харчуються дрібною
донною рибою та безхребетними.
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Калифорнійська скватина
Squatina californica
Європейський морський ангел
Squatina squatina
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
6.Ряд
Катраноподібні
Squaliformes
Ряд, що поєднує більше ста відомих
видів, і має наступні відмітні
особливості: торпедоподібна форма
тіла, п'ять зябрових щілин, два
спинних плавця, відсутність
анального плавця.
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Нічна, або ж чорна колюча акула Etmopterus spinax
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Бразильска акула
Isistius brasiliensis
Isistius brasiliensis
Бразильска акула Isistius brasiliensis
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Карликова акулка Euprotomicrus bispinatus
Кубинська колюча акула Squalus cubensis
Австралійська центрина Oxynotus bruniensis.
Австралійська центрина Oxynotus bruniensis
Катран Squalus acanthias
Ряд (10) Зоряношипі акули
Ехінориноподідні Echinorhiniformes
2 види
• Echinorhinus brucus (BONNATERRE, 1788) - акула-алігатор, чи акула-крокодил
• Echinorhinus cookei PIETSCHMANN, 1928 — Тихоокеанська бляшкошипа акула
7. Ряд
Воббегонгоподібні
Orectolobiformes
Шипи біля основи спинних плавців відсутні. Є
анальний плавець. П'ять пар широких зябрових
щілин, з яких останні дві чи три лежать над
основами грудних плавців і позаду них.
За очима приблизно на їхньому рівні розташовані
бризгальця — від невеликого до великого. Очі
позбавлені миготливої перетинки та розташовані
дорсолатерально чи латерально. Рот, від
невеликого до великого розміру, розташований
помітно попереду очей. Ніздрі розташовані
подовжньо. У більшості видів є вусики і добре
розвинені борозенки, що йде від ніздрі до рота.
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Прибережні та океанічні, пелагічні та
донні акули, поширених головним чином
у тропічних та субтропічних, а іноді й у
теплих помірних водах. Ряд включає
близько 32 видів акул загальною
довжиною від менше 70см до майже
20м, у тому числі найбільшу сучасну
акулу і найбільший вид риб - китову
акулу.
П’ятниста шорна акула
Brachaelurus waddi
Вусата акула-нянька Ginglymostoma cirratum
Бамбукова (котяча) акула
Chiloscyllium punctatum
Заливна коврова акула
Orectolobus halei
Південна шарфова акула
Parascyllium variolatum
Зеброва акула Stegostoma fasciatum
Китова акула Rhincodon typus
Китова акула Rhincodon typus
Китовая акула Rhincodon typus
8. Ряд
Кархариноподібні
Carcharhiniformes
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Самый большой из восьми отрядов акул. Местами
обитания кархаринообразных являются главным
образом прибрежные регионы морей,
расположенных в тропических и умеренных
широтах. Некоторые виды, в том числе бычья
акула, встречаются даже в пресной воде.
У всех кархаринообразных имеются два спинных
плавника, анальный плавник, мигательная
перепонка на глазах.
Гигантська акула-молот Sphyrna mokarran
Круглоголова акула-молот
Sphyrna corona
Малоголова молот-рыба Sphyrna tiburo
Звичайна акула-молот Sphyrna zygaena
Довгокрилая акула Carcharhinus longimanus
Тигрова акула Galeocerdo cuvier
Акула-бик, або ж тупорила акула
Carcharhinus leucas
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
Синя, або ж блакитна акула Prionace glauca.
Вусата котяча акула Poroderma africanum
Європейськая котяча акула
Scyliorhinus canicula
Европейская кошачья акула
Scyliorhinus canicula
Котяча акула Proscyllium venustum
Одноплавникова котяча акула
Pentanchus profundicolus
Многожаберникообразные Hexanchiformes
Ламнообразные Lamniformes
Пилоносообразные Pristiophoriformes
Разнозубообразные Heterodontiformes
Скватинообразные Squatiniformes
Катранообразные Squaliformes
Воббегонгообразные Orectolobiformes
Кархаринообразные Carcharhiniformes
1 von 98

Recomendados

Кісткові риби von
Кісткові рибиКісткові риби
Кісткові рибиIvan Dudnik
8.2K views11 Folien
Хрящові риби von
Хрящові рибиХрящові риби
Хрящові рибиIvan Dudnik
7.2K views8 Folien
Клас Хрящові риби.Загальна характеристика, особливості процесів життєдіяльнос... von
Клас Хрящові риби.Загальна характеристика, особливості процесів життєдіяльнос...Клас Хрящові риби.Загальна характеристика, особливості процесів життєдіяльнос...
Клас Хрящові риби.Загальна характеристика, особливості процесів життєдіяльнос...labinskiir-33
7.8K views16 Folien
Фауна Солодкого Лиману von
Фауна Солодкого ЛимануФауна Солодкого Лиману
Фауна Солодкого ЛимануLera Kochetova
273 views9 Folien
тема акули von
тема акулитема акули
тема акулиltasenko
660 views6 Folien
родини промислових риб von
родини промислових рибродини промислових риб
родини промислових рибkostyuchik
7.1K views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a №8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx

заняття 3 von
заняття 3заняття 3
заняття 3olga_ruo
1.1K views27 Folien
Ссавці von
СсавціСсавці
СсавціRostanets Valeriy
256 views106 Folien
різном ракоп von
різном ракопрізном ракоп
різном ракопРоманчук Марія
1.9K views23 Folien
Мій досвід von
Мій досвідМій досвід
Мій досвідШкола №7 Миргород
1.6K views33 Folien
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та von
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі таschool8zv
1.9K views39 Folien
Тип хордові von
 Тип хордові Тип хордові
Тип хордовіЛюдмила Адаменко
3.2K views11 Folien

Similar a №8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx(20)

заняття 3 von olga_ruo
заняття 3заняття 3
заняття 3
olga_ruo1.1K views
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та von school8zv
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та
school8zv1.9K views
заняття 8 von olga_ruo
заняття 8заняття 8
заняття 8
olga_ruo1.1K views
опора і рух von konvalia007
опора і рухопора і рух
опора і рух
konvalia0072.5K views
ряд коропоподібні von natalibio
ряд коропоподібніряд коропоподібні
ряд коропоподібні
natalibio5.6K views
заняття 1 von olga_ruo
заняття 1заняття 1
заняття 1
olga_ruo529 views
різноманітність плазунів 1 von Лайт Ягами
різноманітність плазунів 1різноманітність плазунів 1
різноманітність плазунів 1
Лайт Ягами20.1K views
Різноманітність птахів von labinskiir-33
Різноманітність птахівРізноманітність птахів
Різноманітність птахів
labinskiir-3318K views
Клас Земноводні. Загальна характеристика. von labinskiir-33
Клас Земноводні. Загальна характеристика.Клас Земноводні. Загальна характеристика.
Клас Земноводні. Загальна характеристика.
labinskiir-3316.5K views

Más de katral1968

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxkatral1968
5 views25 Folien
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptkatral1968
1 view22 Folien
Аквакультура введение.pptx von
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptxkatral1968
12 views100 Folien
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptxkatral1968
5 views64 Folien
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx von
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptxkatral1968
20 views30 Folien
Видоутворення у риб.pptx von
Видоутворення у риб.pptxВидоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptxkatral1968
6 views91 Folien

Más de katral1968(9)

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von katral1968
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptx
katral19685 views
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von katral1968
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
katral19681 view
Аквакультура введение.pptx von katral1968
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptx
katral196812 views
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von katral1968
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptx
katral19685 views
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx von katral1968
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
katral196820 views
Видоутворення у риб.pptx von katral1968
Видоутворення у риб.pptxВидоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
katral19686 views
Круглоротіе.pptx von katral1968
Круглоротіе.pptxКруглоротіе.pptx
Круглоротіе.pptx
katral19687 views
3 хроно.pptx von katral1968
3 хроно.pptx3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
katral196819 views

Último

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 views14 Folien
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
36 views10 Folien
Фіз-ра.pdf von
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 views15 Folien
ЗУ.pdf von
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 views6 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
11 views15 Folien
11 компетентностей НУШ.pdf von
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
32 views3 Folien

Último(19)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 views
11 компетентностей НУШ.pdf von olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
структура МР 23-24.pptx von home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 views
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf von olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 views
Методичний річний 23-24.doc von home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 views
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf von olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 views
9 ціннісних орієнтирів.pdf von olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 views

№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx

Hinweis der Redaktion

 1. https://www.youtube.com/watch?v=OxAdvI3Lb7Y
 2. https://www.youtube.com/watch?v=BLuVexLjQNM
 3. https://www.youtube.com/watch?v=nHKYplECais&t=38s