№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx

K
Фіксування та
етикетування
матеріалу.
Визначення віку
риб
Консервація риб
Найбільш доступною в даний час консервуючою речовиною
для риб є 10% водний розчин формаліну, який готують з 1
частини концентрованого формаліну та 9 частин води.
Спійману рибу після її смерті поміщають у ємність з 10%
водним розчином формаліну, при цьому об'єм рідини
повинен бути не меншим ніж у 2 рази більше сумарного
об'єму риб у пробі. Тривалість фіксації не менше 3-4 діб.
Спійману рибу після її смерті поміщають у ємність з 10% водним розчином формаліну, при цьому об'єм
рідини повинен бути не меншим ніж у 2 рази більше сумарного об'єму риб у пробі. В іншому випадку
можлива неповна або неякісна консервація наукового матеріалу. Не рекомендується занурювати в
консервуючий розчин живу рибу, тому що в цьому випадку через судомне скорочення м'язів, дуже
часто, відбувається фіксація риби у вигнутому положенні та з відкритим ротом, що ускладнить її
подальше вивчення. Отже, необхідно по можливості розправляти тіло риби при її консервації.
Зазвичай, для цього риб фіксують відразу після їхньої смерті і поміщають у таку ємність, яка б
дозволяла всім об'єктам даної проби лежати в прямому положенні. При створенні іхтіологічних
колекцій рекомендується після фіксації риб у 10% розчині формаліну зберігати матеріал у 70% водному
розчині етанолу, оскільки в таких умовах тканини риб схильні до деформації, декальцинації та
депігментації меншою мірою, ніж при зберіганні у 10% водному розчині формаліну.При проведенні
більшості гістологічних, біохімічних та інших досліджень риб використовуються інші консервуючі
рідини. Насамперед, 96% етиловий спирт (етанол).
Етикетування зібраного матеріалу
Вид____________________________________
Місце вилову___________________________
Дата вилову____________________________
Знаряддя та спосіб лову_________________
Колектор_______________________________
Кожна проба (вибірка) законсервованого в польових умовах матеріалу
повинна мати написану на папері етикетку, яка містить перелічені вище дані.
Для того щоб занесені на етикетку дані про матеріал зберігалися тривалий час,
необхідно дотримуватися таких умов: 1) використовувати для етикеток
щільний папір (краще пергамент) та, по можливості, уникати його
неодноразових перегинів;2) напис на етикетці повинен наноситися водо- або
спиртонерозчинною речовиною, при зберіганні матеріалу у водному розчині
формаліну можна користуватися тушшю (напис на етикетці зберігається дуже
довго), простим олівцем (напис буде зберігатися кілька тижнів або місяців),
водонерозчинним маркером (капілярною ручкою) , на яких є напис
«permanent» Використання кулькової ручки для написання етикеток не
рекомендується, оскільки такий напис руйнується у воді швидше.
Жовтень 2022 р.
Придунайське
озеро
Б.-пісочник
№
L
m
Sex
Вік
Жовтень 2022 р.
Придунайське
озеро
Б.-пісочник
№
L
m
Sex
Вік
Psychrolutes marcidus
ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК
1. Особливості зовнішньої
будови риби
2. Форма тіла, голови, положення та
форма рота
я
За сформованою в іхтіологічній
практиці традиції морфологічний опис
риби дається на її ліву сторону, лише у
випадках, коли це потрібно (явна
морфологічна асиметрія), наводяться
особливості будови правої сторони
риби. Зрозуміло, що це правило є
винятки, пов'язані з природною
асиметрією деяких риб, наприклад,
камбалоподібних.Частина ознак, що
розглядаються в рамках даного розділу,
строго кажучи, не відносяться до
зовнішньоморфологічних, але часто в
силу традиції групуються таким
чином.Опис зовнішнього вигляду риби
починають із зазначення загальної
форми тіла риби та співвідношення
розмірів голови з рештою тіла.
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
Торпедоподібний. Багато риб мають форму тіла, цього або близького до нього типу (тунцові, скумбрієві, лососеві, кефалеві,
оселедцеві, тріскові та ін).
Стрілоподібний. Тіло зазвичай довге, спинний та анальний плавці, як правило, значно зміщені до хвоста. Рило сильно
загострене (щука, сарган, сайра).
Стрічковий. Тіло довге і сильно стиснуте з боків, (шабля-риба, оселедцевий король).
Угревидний. У риб, що мають таку форму тіла, воно довге, овальне або кругле на поперечному зрізі (круглороти, вугри, в'юн).
Стиснутий з боків. Такий тип форми тіла дуже поширений у риб, зокрема й наших водойм, наприклад, у ляща, густери.
Стиснутий дорзовентрально. Характерний таких риб, як скати і морський чорт, подкаменщик.
Стиснутий асиметрично. Цей тип будови тіла риб характерний для камбалоподібних
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
У всіх риб виділяють три основні відділи тіла: голова,
тулуб і хвіст. Зовнішньою межею між головою і
тулубом є задній край зябрової кришки (без зябрової
перетинки), між тулубом і хвостом - анальний отвір.
При описі особливостей будови голови вказується її
приблизний відносний розмір, наприклад, голова
велика, становить близько третини довжини тіла.
При вивченні особливостей будови очей необхідно вказати їхній відносний розмір і положення на голові. Крім того, слід звернути увагу на наявність
різних виростів шкіри на краях очного яблука і описати їх, якщо вони є. При дослідженні прижиттєвого забарвлення риби, крім забарвлення голови,
тулуба та плавників, необхідно вказати і колір райдужної оболонки ока.
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
Форму рота у риб прийнято ділити на три основні типи: верхній (нижня щелепа сильно висунута вперед і
вгору, по відношенню до верхньої - чехонь), кінцевий (верхня і нижня щелепи однакової довжини - скумбрієві,
синець) і нижній (верхня щелепа помітно довша за нижню) - в'юнові, подуст, осетрові). У багатьох риб будова
рота відноситься до проміжних підтипів, наприклад, напівверхній (уклеї) і напівнижній (лящ). Крім опису
положення рота на голові, часто вказується і його форма, наприклад, у риб з нижнім ротом, він може бути
напівмісячної форми (білуга) або у вигляді поперечної щілини (подуст, осетр). Важливим таксономічним
ознакою багатьом груп риб (наприклад, лососевидних) є відносне розташування заднього краю верхньої
щелепи. положення якого зазвичай вказують щодо якоїсь частини ока, наприклад, «задній край верхньої
щелепи досягає вертикалі середини ока або злегка заходить за неї».
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
Забарвлення та
лусковий покрив
При описі забарвлення риби необхідно вказати, чи належить вона до свіжопійманих особин або до тих, що зберігаються в тому чи іншому консервуючому розчині, в останньому випадку
наводиться тип консервуючого розчину. який також може позначатися на рівні безпеки забарвлення риби. Спочатку дається характеристика фарбування голови, потім тулуба та плавників. Крім
загальної інтенсивності фонового забарвлення (світла чи темна) тієї чи іншої частини риби необхідно вказати число, колір, розміри та положення плям та смуг, які часто мають таксономічне
значення. Якщо помітних плям і смуг на тілі риби немає, це необхідно вказати. Якщо риба не має луски, то це обов'язково вказується. У таких випадках необхідно перевірити той факт, що у багатьох
риб при редукції лускавого покриву зазвичай зберігаються луски, через які проходить тулубовий сейсмосенсорний канал. При описі лускавого покриву необхідно вказати тип луски (циклоїдна,
ктеноідна, якщо видозмінена, то як), її відносний розмір та характер розподілу на голові та тулуб риби. Якщо є окремі помітно збільшені або видозмінені луски, вони також обов'язково описуються (їх
форма, число та положення на тілі).
Incisilabeo behri
Candidia barbata
𝑇𝑎𝑟𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑒𝑟𝑎𝑒
Статева та вікова
структура популяцій
Однією з найважливіших показників структури популяцій риб є
статевий склад. Отже, необхідно правильно визначати стать та
стадії зрілості для всіх риб наших водойм. Стать риби можна
визначати, ґрунтуючись на її зовнішній будові. Статевий
диморфізм найбільш яскраво буває виражений безпосередньо в
період нересту, коли у багатьох риб формуються значні
відмінності між статями – лососеві, харіусові. У сигових і
коропових статеві відмінності виражені слабше.
Вік риб визначається за лускою, кістками та отолітами.
Принцип визначення віку риб заснований на властивості луски
та кісток утворювати нашарування у вигляді кілець, що
чередуються.
Визначення віку по отолітах
Отоліти або слухові камені знаходяться у слуховій капсулі риб. Їх
кількість, форма та розміри значною мірою залежать від
таксономічної приналежності риби.Для визначення віку та темпів
зростання використовуються найбільші отоліти, що знаходяться у
слуховому апараті.
правое внутреннее ухо
клюворылой антиморы (Antimora rostrate)
Для вилучення отолітів голову риби розрізають поздовжньо або (частіше) поперечно в потиличній
ділянці і пінцетам акуратно витягують отоліт з лівої та правої слухових капсул. У дуже великих риб,
наприклад судака, отоліт можна витягти зі слухової капсули, не роблячи розрізу черепа зверху. Для
цього сильно відтягують зяброву кришку, видаляють м'язи зі слухової капсули, зрізають її зовнішню
стінку і витягують отолити пінцетом.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=igywmjc1MdU&feature=emb_logo
Схема будівлі отоліту судака (за Кафанової, 1984). А – нижній край; В – верхній край; С – передній край; D – задній край; а – центр; ab - напрямок
виміру.
Отолити арктичного гольця (Salvelinus alpinus) у відбитому світлі, справа – його зріз, проведений по
сірій лінії. Цифрами відзначені межі річних приростів. Видно, що цьому отоліту 16 років.
Визначення віку за хребцями
Для визначення віку риб за хребцями використовують хребці передньої частинитулубного
відділу хребта. І хребці та гіпуральні елементи скелета хвостового плавця вирізують і
очищають від м'яких тканин, потім висушують і поміщають у паперові пакети..
Визначення віку за лускою
Луску треба брати зі спинної частини (поряд зі спинним плавцем), вище бічної лінії, а у
риб, що не мають бічної лінії, із середини бока. Взяти треба кілька лусок (5-6). Для
визначення місця взяття лускавих проб використовується 3 принципи: воно має бути
максимально наближено до місця закладки перших лусочок у мальків, луска повинна бути
досить великою і найменш схильною до ерозії.
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
1 von 30

Recomendados

Клас кісткові риби von
Клас кісткові рибиКлас кісткові риби
Клас кісткові рибиtbuts1969
1.1K views18 Folien
тема 6 von
тема 6тема 6
тема 6cit-cit
1.9K views40 Folien
записо von
записозаписо
записоLala Lalala
358 views9 Folien
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx von
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptxkatral1968
3 views98 Folien
заняття 3 von
заняття 3заняття 3
заняття 3olga_ruo
1.2K views27 Folien
родини промислових риб von
родини промислових рибродини промислових риб
родини промислових рибkostyuchik
7.1K views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a №5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx

річковий рак von
річковий ракрічковий рак
річковий ракРоманчук Марія
10.7K views27 Folien
Урок 20 von
Урок 20Урок 20
Урок 20Nila Luchkova
226 views22 Folien
маруняк аня риби von
маруняк аня рибимаруняк аня риби
маруняк аня рибиOksana Shakun
367 views13 Folien
будова та життєдіяльність риб von
будова та життєдіяльність риббудова та життєдіяльність риб
будова та життєдіяльність рибRiyigor
21.7K views29 Folien
Молюски в куточку природи ДНЗ von
Молюски в куточку природи ДНЗМолюски в куточку природи ДНЗ
Молюски в куточку природи ДНЗAnhelina Mytsura
1.5K views13 Folien
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних. von
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.labinskiir-33
12.2K views15 Folien

Similar a №5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx(20)

маруняк аня риби von Oksana Shakun
маруняк аня рибимаруняк аня риби
маруняк аня риби
Oksana Shakun367 views
будова та життєдіяльність риб von Riyigor
будова та життєдіяльність риббудова та життєдіяльність риб
будова та життєдіяльність риб
Riyigor21.7K views
Молюски в куточку природи ДНЗ von Anhelina Mytsura
Молюски в куточку природи ДНЗМолюски в куточку природи ДНЗ
Молюски в куточку природи ДНЗ
Anhelina Mytsura1.5K views
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних. von labinskiir-33
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.
Розмноження та розвиток земноводних.Сезонні явища в житті земноводних.
labinskiir-3312.2K views
тема акули von ltasenko
тема акулитема акули
тема акули
ltasenko665 views
Кісткові риби von labinskiir-33
Кісткові рибиКісткові риби
Кісткові риби
labinskiir-3313.6K views
заняття 6 von olga_ruo
заняття 6заняття 6
заняття 6
olga_ruo782 views
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та von school8zv
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та
8КЛАС класрізноманітність плазунів, їх значення в природі та
school8zv1.9K views
Кісткові риби von Ivan Dudnik
Кісткові рибиКісткові риби
Кісткові риби
Ivan Dudnik8.2K views
Водне середовище існування організмів von school32
Водне середовище існування організмівВодне середовище існування організмів
Водне середовище існування організмів
school3217.8K views
Екологічні групи гідробіонтів von zhmekapanova
Екологічні групи гідробіонтівЕкологічні групи гідробіонтів
Екологічні групи гідробіонтів
zhmekapanova23.6K views
класифікація риби von kostyuchik
класифікація рибикласифікація риби
класифікація риби
kostyuchik7K views

Más de katral1968

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxkatral1968
5 views25 Folien
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptkatral1968
1 view22 Folien
Аквакультура введение.pptx von
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptxkatral1968
12 views100 Folien
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptxkatral1968
5 views64 Folien
Видоутворення у риб.pptx von
Видоутворення у риб.pptxВидоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptxkatral1968
6 views91 Folien
Круглоротіе.pptx von
Круглоротіе.pptxКруглоротіе.pptx
Круглоротіе.pptxkatral1968
9 views52 Folien

Más de katral1968(8)

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von katral1968
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptx
katral19685 views
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von katral1968
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
katral19681 view
Аквакультура введение.pptx von katral1968
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptx
katral196812 views
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von katral1968
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptx
katral19685 views
Видоутворення у риб.pptx von katral1968
Видоутворення у риб.pptxВидоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
katral19686 views
Круглоротіе.pptx von katral1968
Круглоротіе.pptxКруглоротіе.pptx
Круглоротіе.pptx
katral19689 views
Міксини.pptx von katral1968
Міксини.pptxМіксини.pptx
Міксини.pptx
katral196810 views
3 хроно.pptx von katral1968
3 хроно.pptx3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
katral196819 views

Último

Літературні дати 2024 року von
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 рокуssuser15a891
150 views30 Folien
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
203 views38 Folien
гопчук а.а.pptx von
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptxssuser389ffd
8 views21 Folien
Правила прийому 2024.pdf von
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
15 views9 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 views24 Folien

Último(20)

Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home15 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a8915 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України

№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx

 • 2. Консервація риб Найбільш доступною в даний час консервуючою речовиною для риб є 10% водний розчин формаліну, який готують з 1 частини концентрованого формаліну та 9 частин води. Спійману рибу після її смерті поміщають у ємність з 10% водним розчином формаліну, при цьому об'єм рідини повинен бути не меншим ніж у 2 рази більше сумарного об'єму риб у пробі. Тривалість фіксації не менше 3-4 діб.
 • 3. Спійману рибу після її смерті поміщають у ємність з 10% водним розчином формаліну, при цьому об'єм рідини повинен бути не меншим ніж у 2 рази більше сумарного об'єму риб у пробі. В іншому випадку можлива неповна або неякісна консервація наукового матеріалу. Не рекомендується занурювати в консервуючий розчин живу рибу, тому що в цьому випадку через судомне скорочення м'язів, дуже часто, відбувається фіксація риби у вигнутому положенні та з відкритим ротом, що ускладнить її подальше вивчення. Отже, необхідно по можливості розправляти тіло риби при її консервації. Зазвичай, для цього риб фіксують відразу після їхньої смерті і поміщають у таку ємність, яка б дозволяла всім об'єктам даної проби лежати в прямому положенні. При створенні іхтіологічних колекцій рекомендується після фіксації риб у 10% розчині формаліну зберігати матеріал у 70% водному розчині етанолу, оскільки в таких умовах тканини риб схильні до деформації, декальцинації та депігментації меншою мірою, ніж при зберіганні у 10% водному розчині формаліну.При проведенні більшості гістологічних, біохімічних та інших досліджень риб використовуються інші консервуючі рідини. Насамперед, 96% етиловий спирт (етанол).
 • 4. Етикетування зібраного матеріалу Вид____________________________________ Місце вилову___________________________ Дата вилову____________________________ Знаряддя та спосіб лову_________________ Колектор_______________________________
 • 5. Кожна проба (вибірка) законсервованого в польових умовах матеріалу повинна мати написану на папері етикетку, яка містить перелічені вище дані. Для того щоб занесені на етикетку дані про матеріал зберігалися тривалий час, необхідно дотримуватися таких умов: 1) використовувати для етикеток щільний папір (краще пергамент) та, по можливості, уникати його неодноразових перегинів;2) напис на етикетці повинен наноситися водо- або спиртонерозчинною речовиною, при зберіганні матеріалу у водному розчині формаліну можна користуватися тушшю (напис на етикетці зберігається дуже довго), простим олівцем (напис буде зберігатися кілька тижнів або місяців), водонерозчинним маркером (капілярною ручкою) , на яких є напис «permanent» Використання кулькової ручки для написання етикеток не рекомендується, оскільки такий напис руйнується у воді швидше.
 • 6. Жовтень 2022 р. Придунайське озеро Б.-пісочник № L m Sex Вік Жовтень 2022 р. Придунайське озеро Б.-пісочник № L m Sex Вік
 • 8. 1. Особливості зовнішньої будови риби 2. Форма тіла, голови, положення та форма рота я За сформованою в іхтіологічній практиці традиції морфологічний опис риби дається на її ліву сторону, лише у випадках, коли це потрібно (явна морфологічна асиметрія), наводяться особливості будови правої сторони риби. Зрозуміло, що це правило є винятки, пов'язані з природною асиметрією деяких риб, наприклад, камбалоподібних.Частина ознак, що розглядаються в рамках даного розділу, строго кажучи, не відносяться до зовнішньоморфологічних, але часто в силу традиції групуються таким чином.Опис зовнішнього вигляду риби починають із зазначення загальної форми тіла риби та співвідношення розмірів голови з рештою тіла.
 • 10. Торпедоподібний. Багато риб мають форму тіла, цього або близького до нього типу (тунцові, скумбрієві, лососеві, кефалеві, оселедцеві, тріскові та ін). Стрілоподібний. Тіло зазвичай довге, спинний та анальний плавці, як правило, значно зміщені до хвоста. Рило сильно загострене (щука, сарган, сайра). Стрічковий. Тіло довге і сильно стиснуте з боків, (шабля-риба, оселедцевий король). Угревидний. У риб, що мають таку форму тіла, воно довге, овальне або кругле на поперечному зрізі (круглороти, вугри, в'юн). Стиснутий з боків. Такий тип форми тіла дуже поширений у риб, зокрема й наших водойм, наприклад, у ляща, густери. Стиснутий дорзовентрально. Характерний таких риб, як скати і морський чорт, подкаменщик. Стиснутий асиметрично. Цей тип будови тіла риб характерний для камбалоподібних
 • 12. У всіх риб виділяють три основні відділи тіла: голова, тулуб і хвіст. Зовнішньою межею між головою і тулубом є задній край зябрової кришки (без зябрової перетинки), між тулубом і хвостом - анальний отвір. При описі особливостей будови голови вказується її приблизний відносний розмір, наприклад, голова велика, становить близько третини довжини тіла.
 • 13. При вивченні особливостей будови очей необхідно вказати їхній відносний розмір і положення на голові. Крім того, слід звернути увагу на наявність різних виростів шкіри на краях очного яблука і описати їх, якщо вони є. При дослідженні прижиттєвого забарвлення риби, крім забарвлення голови, тулуба та плавників, необхідно вказати і колір райдужної оболонки ока.
 • 17. Форму рота у риб прийнято ділити на три основні типи: верхній (нижня щелепа сильно висунута вперед і вгору, по відношенню до верхньої - чехонь), кінцевий (верхня і нижня щелепи однакової довжини - скумбрієві, синець) і нижній (верхня щелепа помітно довша за нижню) - в'юнові, подуст, осетрові). У багатьох риб будова рота відноситься до проміжних підтипів, наприклад, напівверхній (уклеї) і напівнижній (лящ). Крім опису положення рота на голові, часто вказується і його форма, наприклад, у риб з нижнім ротом, він може бути напівмісячної форми (білуга) або у вигляді поперечної щілини (подуст, осетр). Важливим таксономічним ознакою багатьом груп риб (наприклад, лососевидних) є відносне розташування заднього краю верхньої щелепи. положення якого зазвичай вказують щодо якоїсь частини ока, наприклад, «задній край верхньої щелепи досягає вертикалі середини ока або злегка заходить за неї».
 • 20. При описі забарвлення риби необхідно вказати, чи належить вона до свіжопійманих особин або до тих, що зберігаються в тому чи іншому консервуючому розчині, в останньому випадку наводиться тип консервуючого розчину. який також може позначатися на рівні безпеки забарвлення риби. Спочатку дається характеристика фарбування голови, потім тулуба та плавників. Крім загальної інтенсивності фонового забарвлення (світла чи темна) тієї чи іншої частини риби необхідно вказати число, колір, розміри та положення плям та смуг, які часто мають таксономічне значення. Якщо помітних плям і смуг на тілі риби немає, це необхідно вказати. Якщо риба не має луски, то це обов'язково вказується. У таких випадках необхідно перевірити той факт, що у багатьох риб при редукції лускавого покриву зазвичай зберігаються луски, через які проходить тулубовий сейсмосенсорний канал. При описі лускавого покриву необхідно вказати тип луски (циклоїдна, ктеноідна, якщо видозмінена, то як), її відносний розмір та характер розподілу на голові та тулуб риби. Якщо є окремі помітно збільшені або видозмінені луски, вони також обов'язково описуються (їх форма, число та положення на тілі). Incisilabeo behri Candidia barbata 𝑇𝑎𝑟𝑢𝑚𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑤𝑎𝑙𝑘𝑒𝑟𝑎𝑒
 • 22. Однією з найважливіших показників структури популяцій риб є статевий склад. Отже, необхідно правильно визначати стать та стадії зрілості для всіх риб наших водойм. Стать риби можна визначати, ґрунтуючись на її зовнішній будові. Статевий диморфізм найбільш яскраво буває виражений безпосередньо в період нересту, коли у багатьох риб формуються значні відмінності між статями – лососеві, харіусові. У сигових і коропових статеві відмінності виражені слабше. Вік риб визначається за лускою, кістками та отолітами. Принцип визначення віку риб заснований на властивості луски та кісток утворювати нашарування у вигляді кілець, що чередуються.
 • 23. Визначення віку по отолітах Отоліти або слухові камені знаходяться у слуховій капсулі риб. Їх кількість, форма та розміри значною мірою залежать від таксономічної приналежності риби.Для визначення віку та темпів зростання використовуються найбільші отоліти, що знаходяться у слуховому апараті. правое внутреннее ухо клюворылой антиморы (Antimora rostrate)
 • 24. Для вилучення отолітів голову риби розрізають поздовжньо або (частіше) поперечно в потиличній ділянці і пінцетам акуратно витягують отоліт з лівої та правої слухових капсул. У дуже великих риб, наприклад судака, отоліт можна витягти зі слухової капсули, не роблячи розрізу черепа зверху. Для цього сильно відтягують зяброву кришку, видаляють м'язи зі слухової капсули, зрізають її зовнішню стінку і витягують отолити пінцетом. https://www.youtube.com/watch?time_continue=106&v=igywmjc1MdU&feature=emb_logo Схема будівлі отоліту судака (за Кафанової, 1984). А – нижній край; В – верхній край; С – передній край; D – задній край; а – центр; ab - напрямок виміру.
 • 25. Отолити арктичного гольця (Salvelinus alpinus) у відбитому світлі, справа – його зріз, проведений по сірій лінії. Цифрами відзначені межі річних приростів. Видно, що цьому отоліту 16 років.
 • 26. Визначення віку за хребцями Для визначення віку риб за хребцями використовують хребці передньої частинитулубного відділу хребта. І хребці та гіпуральні елементи скелета хвостового плавця вирізують і очищають від м'яких тканин, потім висушують і поміщають у паперові пакети..
 • 27. Визначення віку за лускою Луску треба брати зі спинної частини (поряд зі спинним плавцем), вище бічної лінії, а у риб, що не мають бічної лінії, із середини бока. Взяти треба кілька лусок (5-6). Для визначення місця взяття лускавих проб використовується 3 принципи: воно має бути максимально наближено до місця закладки перших лусочок у мальків, луска повинна бути досить великою і найменш схильною до ерозії.