3 хроно.pptx

K
3 хроно.pptx
Екзогенний ритм - біологічний ритм, який обумовлений
періодичними фактми зовнішнього середовища, що не
належать до біологічної системи. Такий ритм є
вимушеним коливанням та пасивною реакцією на
зовнішні періодичні впливи.
Ендогенний ритм - біологічний ритм, що генерується
та підтримується всередині самої біологічної системи
різних її рівнях. сюди відносяться активні, автономні
та спонтанні коливання.
Адаптивні
-регулярні зміни
життєдіяльності
біологічних
систем, що
збігаються за
періодом із
зовнішніми
геофізичними
циклами
 Функціональні
-підтримують
регулярний перебіг
процесів
життєдіяльності,
сталість параметрів
внутрішнього
середовища
 на молекулярному рівні добова
періодичність характерна для репарації й
реплікації ДНК,
 на клітинному рівні – для поділу
епітеліальних стовбурових клітин,
 на популяційно-видовому рівні сезонна або
річна періодичність властива «хвилям
життя»
Зовнішні (екзогенні)
– це біоритми, що
формуються під дією
зовнішніх
синхронізаторів
(світло, температура,
атмосферний тиск,
їжа, а для людини –
ще й різні соціальні
чинники)
Внутрішні (ендогенні)
– це ритми, що
виникають всередині
біосистеми під дією
внутрішніх
синхронізаторів і
відносно не залежать
від зовнішніх
чинників
За сучасними уявленнями,
основою адаптивних ритмів є
внутрішня (ендогенна)
програма.
За це відкриття лауреатами
Нобелівської премії з
фізіології і медицини у 2017 р.
стали Д. Холл, М. Росбаш і
М. Янг (усі – США).
Виявилось, що добові ритми
мають молекулярно-
генетичну природу, і за їхню
періодичність відповідають
гени, які назвали часовими.
Пейсмекер (водій ритму) - функціонально чи
морфологічно виділена спеціалізована структура, яка
породжує певний біологічний ритм.
У різних органах та тканинах організму існує система
автономних осциляторів (або пейсмекерів), здатних
підтримувати коливання без періодичних зовнішніх
сигналів.
3 хроно.pptx
Косинор – математичний метод аналізу циркадіанних
(головним чином добових) біологічних ритмів шляхом їх
наближення до синусоїди для вибраного періоду часу
(зазвичай 24 години) дозволяє обчислювати параметри
отриманої синусоїди: амплітуду, середній рівень (мезор), а
також їх довірчі інтервали, фазу та зміщення фаз між
процесами та інші.
При косинор-аналізі обчислюються три основні
параметри: мезор (середнє значення або рівень),
амплітуда коливання та акрофаза (момент часу коли
коливання досягає свого максимального значення).
Осцилятор - коливальна система, що створює ендогенний
ритм завдяки системі внутрішніх зворотних зв'язків.
Ендогенні циркадіанні осцилятори організовані на
клітинному рівні спеціалізованою групою клітин-
пейсмекерів. Зворотні зв'язки між пейсмекером і
ефектором забезпечують спеціалізовані «ген-часові»
білки, при цьому вони є продуктами, які пригнічують
транскрипцію цих же генів.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ
ХРОНОГРАМИ
3 хроно.pptx
Періодограма – математичний метод для
виявлення періодичних компонентів (що
перевищують рівень «шуму») біологічного
ритму та оцінки їх достовірності.
Періодом позначається час між однаковими станами
сусідніх циклів. Число циклів, що завершилися в
одиницю часу, називається частотою процесу.
Періодичні цикади (Magicicada) — рід цикад із 13- та 17-річними життєвими циклами,
поширених у східній Північній Америці. Ці комахи демонструють унікальну комбінацію
довгих життєвих циклів, періодичності і масових появ.
Амплітуда - це ступінь відхилення досліджуваного показника з
обох боків від середньої. Розмах коливання – різниця між
максимальним та мінімальним значенням величини процесу. Для
такої математичної функції, як синусоїда, розмах дорівнює
подвоєній амплітуді.
3 хроно.pptx
Мезор – це величина,яка відповідає середньому значенню
корисного сигналу.
Фаза – момент циклу, коли реєструється конкретна величина
сигналу. Момент найбільшого підйому називають акрофазою,
момент найбільшого спаду – батифазою.
3 хроно.pptx
Фазовий кут – різниця фаз двох ритмів. Зазвичай використовується
зміщення фазових кутів внутрішнього циркадіанного ритму щодо
зовнішнього задатчика. Якщо ритм захоплений задатчиком часу,
його фаза протікає синхронно з фазою задатчика, а фазовий кут
ритму залишається постійним.
3 хроно.pptx
Цикл – реалізація біологічного ритму протягом одного періоду
(тобто фрагмент періодичної кривої).
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
В биоритмологии изучают:
1) суточные биологические ритмы и их основные параметры (с помощью
графически-параметрического метода хронобиологического анализа)
2) фазы суточных ритмов по данным о продолжительности (периоды) и их
положению во времени в течение суток.
Такие операции осуществляются с целью изучить характеристики временной
организации исследуемой системы.
Для оценки совпадения или различия временных процессов проводят
корреляционный анализ:
1) между различными ритмическими процессами для оценки их связи с
расположением субпопуляций и степени их удаленности друг от друга. С этой
целью последовательно определяли коэффициент корреляции (r) между
соседними (и другими) субпопуляциями;
2) между пространственными характеристиками ритма в разное время суток для
определение их зависимости от его временных изменений.
Свободный ритм - состояние биологического ритма, когда он
проявляет свои собственные (эндогенные) свойства. Этот ритм не
связан с внешним задатчиком времени, а определяется только
внутренними свойствами осциллятора. Часто такой термин относят
к циркадианным ритмам в условиях «изоляции от времени».
Свободнотекущий ритм - биологический ритм в состоянии
свободного бега. Как правило, термин применяется к циркаритмам.
Период такого ритма не постоянный, а зависит от внешних условий
(уровня освещенности, температуры, уровня рН), отличается
индивидуальной и межвидовой изменчивостью и склонен к
случайным флуктуациям.
Задатчик времени - как правило, это внешний фактор, «сигнал
времени», периодически используется в качестве "силы
принуждения" и, соответственно, обеспечивает захват
(синхронизацию) биологического ритма. Если он недостаточно
сильный, биологический ритм переходит в свободнотекущее
состояние. при этом может происходить десинхронизация
биологического ритма относительно задатчика. Важнейший
задатчик для циркадианных ритмов - суточный режим освещения
(свет - тьма).
Захват ритма - сочетание по времени ведомого биологического
ритма с внешним ведущим периодическим ритмом (задатчиком
времени). В таком состоянии период биологического ритма равен
периоду ведущего колебания, а фазовый угол между задатчиком и
биоритмом остается строго постоянным, причем его величина
зависит как от свойств биоосцилятора, так и задатчика. Если
задатчик недостаточно мощный, биологический ритм перестает
быть захваченным и переходит в свободное течение. В промежутке
между этими двумя состояниями происходит модуляция периода.
Два внутренних осциллятора ("("В1" и "В2" на а, в) с различными
свободнопотоковыми периодами ( 1 и 2) захваченные одним задатчиком "с"
(на б, г) с собственным периодом
3. После процесса захвата внутренних ритмов внешним оба внутренних (("в
1" и
"В2") изменяли значение своего периода на значение периода задатчика.
Сочетание осцилляторов - взаимозахват (синхронизация) двух и
более ритмов между собой. Если собственные периоды колебаний
разные, в результате сочетания достигается промежуточное,
«компромиссное» значения общего периода
Окно захвата - определенный диапазон периодов биологического
ритма, в котором может пройти его синхронизация и захват
внешним задатчиком времени.
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
3 хроно.pptx
1 von 43

Recomendados

Біологічні ритми von
Біологічні ритмиБіологічні ритми
Біологічні ритмиВалентина Леонтьева
294 views16 Folien
залози von
залозизалози
залозиОксана Сырцова
1.4K views17 Folien
регуляція життєдіяльності організму тварини von
регуляція життєдіяльності організму тваринирегуляція життєдіяльності організму тварини
регуляція життєдіяльності організму твариниЕлена Новохатняя
4.1K views15 Folien
Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини. von
Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини.Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини.
Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму в організмі людини.ludmilalesichna
5.7K views10 Folien
Рецепотри клітинних мембран von
Рецепотри клітинних мембранРецепотри клітинних мембран
Рецепотри клітинних мембранEugene Shorikov
5.7K views37 Folien
Биохимические циклы von
Биохимические циклы Биохимические циклы
Биохимические циклы Alla Lutskina
2.8K views26 Folien

Más contenido relacionado

Más de katral1968

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxkatral1968
5 views25 Folien
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptkatral1968
1 view22 Folien
Аквакультура введение.pptx von
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptxkatral1968
12 views100 Folien
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptxkatral1968
5 views64 Folien
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx von
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptxkatral1968
3 views98 Folien
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx von
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptxkatral1968
20 views30 Folien

Más de katral1968(9)

Занятие №1 Екологічні чинники.pptx von katral1968
Занятие №1 Екологічні чинники.pptxЗанятие №1 Екологічні чинники.pptx
Занятие №1 Екологічні чинники.pptx
katral19685 views
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt von katral1968
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.pptПрофессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
Профессиональное обслуживание пресноводных аквариумов.ppt
katral19681 view
Аквакультура введение.pptx von katral1968
Аквакультура введение.pptxАквакультура введение.pptx
Аквакультура введение.pptx
katral196812 views
1. БСП Кто такие рыбы.pptx von katral1968
1. БСП Кто такие рыбы.pptx1. БСП Кто такие рыбы.pptx
1. БСП Кто такие рыбы.pptx
katral19685 views
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx von katral1968
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
№8 Спецкурс Хрящові риби Акули.pptx
katral19683 views
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx von katral1968
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
№5 Фіксування. Визначення віку риб.pptx
katral196820 views
Видоутворення у риб.pptx von katral1968
Видоутворення у риб.pptxВидоутворення у риб.pptx
Видоутворення у риб.pptx
katral19686 views
Круглоротіе.pptx von katral1968
Круглоротіе.pptxКруглоротіе.pptx
Круглоротіе.pptx
katral19689 views
Міксини.pptx von katral1968
Міксини.pptxМіксини.pptx
Міксини.pptx
katral196810 views

Último

chitannya.pptx von
chitannya.pptxchitannya.pptx
chitannya.pptxOlgaGorbenko1
13 views14 Folien
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...ssuser15a891
198 views24 Folien
шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 views19 Folien
Цифрові права та обов’язки von
Цифрові права та обов’язкиЦифрові права та обов’язки
Цифрові права та обов’язкиНБУ для дітей
16 views31 Folien
ІКТ Захарчун.pdf von
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
7 views6 Folien

Último(20)

Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891198 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a8915 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891150 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo6 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891199 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b7 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891203 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України

3 хроно.pptx

 • 2. Екзогенний ритм - біологічний ритм, який обумовлений періодичними фактми зовнішнього середовища, що не належать до біологічної системи. Такий ритм є вимушеним коливанням та пасивною реакцією на зовнішні періодичні впливи.
 • 3. Ендогенний ритм - біологічний ритм, що генерується та підтримується всередині самої біологічної системи різних її рівнях. сюди відносяться активні, автономні та спонтанні коливання.
 • 4. Адаптивні -регулярні зміни життєдіяльності біологічних систем, що збігаються за періодом із зовнішніми геофізичними циклами  Функціональні -підтримують регулярний перебіг процесів життєдіяльності, сталість параметрів внутрішнього середовища
 • 5.  на молекулярному рівні добова періодичність характерна для репарації й реплікації ДНК,  на клітинному рівні – для поділу епітеліальних стовбурових клітин,  на популяційно-видовому рівні сезонна або річна періодичність властива «хвилям життя»
 • 6. Зовнішні (екзогенні) – це біоритми, що формуються під дією зовнішніх синхронізаторів (світло, температура, атмосферний тиск, їжа, а для людини – ще й різні соціальні чинники) Внутрішні (ендогенні) – це ритми, що виникають всередині біосистеми під дією внутрішніх синхронізаторів і відносно не залежать від зовнішніх чинників
 • 7. За сучасними уявленнями, основою адаптивних ритмів є внутрішня (ендогенна) програма. За це відкриття лауреатами Нобелівської премії з фізіології і медицини у 2017 р. стали Д. Холл, М. Росбаш і М. Янг (усі – США). Виявилось, що добові ритми мають молекулярно- генетичну природу, і за їхню періодичність відповідають гени, які назвали часовими.
 • 8. Пейсмекер (водій ритму) - функціонально чи морфологічно виділена спеціалізована структура, яка породжує певний біологічний ритм. У різних органах та тканинах організму існує система автономних осциляторів (або пейсмекерів), здатних підтримувати коливання без періодичних зовнішніх сигналів.
 • 10. Косинор – математичний метод аналізу циркадіанних (головним чином добових) біологічних ритмів шляхом їх наближення до синусоїди для вибраного періоду часу (зазвичай 24 години) дозволяє обчислювати параметри отриманої синусоїди: амплітуду, середній рівень (мезор), а також їх довірчі інтервали, фазу та зміщення фаз між процесами та інші. При косинор-аналізі обчислюються три основні параметри: мезор (середнє значення або рівень), амплітуда коливання та акрофаза (момент часу коли коливання досягає свого максимального значення).
 • 11. Осцилятор - коливальна система, що створює ендогенний ритм завдяки системі внутрішніх зворотних зв'язків. Ендогенні циркадіанні осцилятори організовані на клітинному рівні спеціалізованою групою клітин- пейсмекерів. Зворотні зв'язки між пейсмекером і ефектором забезпечують спеціалізовані «ген-часові» білки, при цьому вони є продуктами, які пригнічують транскрипцію цих же генів.
 • 14. Періодограма – математичний метод для виявлення періодичних компонентів (що перевищують рівень «шуму») біологічного ритму та оцінки їх достовірності.
 • 15. Періодом позначається час між однаковими станами сусідніх циклів. Число циклів, що завершилися в одиницю часу, називається частотою процесу.
 • 16. Періодичні цикади (Magicicada) — рід цикад із 13- та 17-річними життєвими циклами, поширених у східній Північній Америці. Ці комахи демонструють унікальну комбінацію довгих життєвих циклів, періодичності і масових появ.
 • 17. Амплітуда - це ступінь відхилення досліджуваного показника з обох боків від середньої. Розмах коливання – різниця між максимальним та мінімальним значенням величини процесу. Для такої математичної функції, як синусоїда, розмах дорівнює подвоєній амплітуді.
 • 19. Мезор – це величина,яка відповідає середньому значенню корисного сигналу.
 • 20. Фаза – момент циклу, коли реєструється конкретна величина сигналу. Момент найбільшого підйому називають акрофазою, момент найбільшого спаду – батифазою.
 • 22. Фазовий кут – різниця фаз двох ритмів. Зазвичай використовується зміщення фазових кутів внутрішнього циркадіанного ритму щодо зовнішнього задатчика. Якщо ритм захоплений задатчиком часу, його фаза протікає синхронно з фазою задатчика, а фазовий кут ритму залишається постійним.
 • 24. Цикл – реалізація біологічного ритму протягом одного періоду (тобто фрагмент періодичної кривої).
 • 28. В биоритмологии изучают: 1) суточные биологические ритмы и их основные параметры (с помощью графически-параметрического метода хронобиологического анализа) 2) фазы суточных ритмов по данным о продолжительности (периоды) и их положению во времени в течение суток. Такие операции осуществляются с целью изучить характеристики временной организации исследуемой системы. Для оценки совпадения или различия временных процессов проводят корреляционный анализ: 1) между различными ритмическими процессами для оценки их связи с расположением субпопуляций и степени их удаленности друг от друга. С этой целью последовательно определяли коэффициент корреляции (r) между соседними (и другими) субпопуляциями; 2) между пространственными характеристиками ритма в разное время суток для определение их зависимости от его временных изменений.
 • 29. Свободный ритм - состояние биологического ритма, когда он проявляет свои собственные (эндогенные) свойства. Этот ритм не связан с внешним задатчиком времени, а определяется только внутренними свойствами осциллятора. Часто такой термин относят к циркадианным ритмам в условиях «изоляции от времени». Свободнотекущий ритм - биологический ритм в состоянии свободного бега. Как правило, термин применяется к циркаритмам. Период такого ритма не постоянный, а зависит от внешних условий (уровня освещенности, температуры, уровня рН), отличается индивидуальной и межвидовой изменчивостью и склонен к случайным флуктуациям.
 • 30. Задатчик времени - как правило, это внешний фактор, «сигнал времени», периодически используется в качестве "силы принуждения" и, соответственно, обеспечивает захват (синхронизацию) биологического ритма. Если он недостаточно сильный, биологический ритм переходит в свободнотекущее состояние. при этом может происходить десинхронизация биологического ритма относительно задатчика. Важнейший задатчик для циркадианных ритмов - суточный режим освещения (свет - тьма).
 • 31. Захват ритма - сочетание по времени ведомого биологического ритма с внешним ведущим периодическим ритмом (задатчиком времени). В таком состоянии период биологического ритма равен периоду ведущего колебания, а фазовый угол между задатчиком и биоритмом остается строго постоянным, причем его величина зависит как от свойств биоосцилятора, так и задатчика. Если задатчик недостаточно мощный, биологический ритм перестает быть захваченным и переходит в свободное течение. В промежутке между этими двумя состояниями происходит модуляция периода.
 • 32. Два внутренних осциллятора ("("В1" и "В2" на а, в) с различными свободнопотоковыми периодами ( 1 и 2) захваченные одним задатчиком "с" (на б, г) с собственным периодом 3. После процесса захвата внутренних ритмов внешним оба внутренних (("в 1" и "В2") изменяли значение своего периода на значение периода задатчика.
 • 33. Сочетание осцилляторов - взаимозахват (синхронизация) двух и более ритмов между собой. Если собственные периоды колебаний разные, в результате сочетания достигается промежуточное, «компромиссное» значения общего периода
 • 34. Окно захвата - определенный диапазон периодов биологического ритма, в котором может пройти его синхронизация и захват внешним задатчиком времени.