Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Szkoła podstawowa nr 2 nowa

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Do szkoły!!!
Do szkoły!!!
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 46 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Szkoła podstawowa nr 2 nowa (20)

Aktuellste (20)

Anzeige

Szkoła podstawowa nr 2 nowa

 1. 1. RADA RODZICÓW SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE „Sześciolatek w przyjaznej szkole” – jak moja szkoła przygotowała się na przyjęcie sześciolatków do pierwszej klasy.
 2. 2. SZEŚCIOLATEK W PRZYJAZNEJ SZKOLE „Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje”. Janusz Korczak ul. Reja 15 82 – 400 Sztum www.sp2.sztum.net
 3. 3. SZKOLNE MURY Z DUSZĄ TUTAJ NIKT NIE ZABŁĄDZI W części, która należy do „maluchów” znajdują się trzy „ulice”. Ulica na parterze zwana ULICĄ KLAS PIERWSZYCH, ulica na pierwszym piętrze należąca do klas drugich nazwana ULICĄ KLAS DRUGICH i na najwyższej kondygnacji swoje sale lekcyjne mają „trzeciaczki”, stąd też nazwa: ULICA KLAS TRZECICH.. Prócz ulic, są też aleje: aleja „Komputerowa”, aleja „Ciekawej Książki”, aleja „Zwinności i sprawności” i inne.
 4. 4. MARTYNKA I IGNAŚ ZAPRASZAJĄ NA SPACER PO SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MAKSYMILIANA GOLISZA W SZTUMIE
 5. 5. Ulice i aleje „miasta klas I-III”
 6. 6. Z pasją Mali Redaktorzy od lat tworzą swoją szkolną gazetkę
 7. 7. Sale lekcyjne klas pierwszych Szkoła dysponuje odpowiednimi salami zabawowo – lekcyjnymi, które podzielone są na część edukacyjną i część rekreacyjną.  W części zabawowej znajduje się wykładzina, tam też znalazły swoje miejsce zabawki, klocki, układanki…  Każda sala posiada kącik „Małego czytelnika” , „kącik przyrodniczy”.  Sale wyposażone są w projektor, laptop - sprzęt sprzyja atrakcyjności zajęć.  Osobno funkcjonuje sala komputerowa, w której odbywają się zajęcia komputerowe.  Dla każdego dziecka wyznaczone jest osobne stanowisko pracy. Piękna nasza „Dwójka cała”
 8. 8. Witamy sześciolatki  W przypadku uczniów sześcioletnich w pierwszym okresie ich nauki realizowany jest okres adaptacyjny, który trwa nie krócej niż miesiąc, a którego długość reguluje wychowawca klasy.  Obejmuje on zajęcia diagnostyczne (w tym diagnozę rysunku) i integracyjne prowadzone przez specjalistę socjoterapeutę, badania przesiewowe logopedyczne, obserwacje klasy przez psychologa i pedagoga szkolnego, badania SRD. Piękna nasza „Dwójka cała”
 9. 9. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ODNIESIENIU DO SPRAWOWANIA OPIEKI NAD UCZNIAMI I ZACHOWANIA ZASAD BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W SZKOLE Nauczyciele i uczniowie pracują w systemie bezdzwonkowym. Przerwy (z zachowaniem higieny pracy ucznia, przy jednoczesnym uwzględnieniu planu zajęć), reguluje nauczyciel. W czasie przerw opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel (wg zasad, które szczegółowo omawia regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli). Nauczyciel zobowiązany jest, po zakończeniu zajęć, sprowadzić dzieci do szatni i dopilnować opuszczenia przez nie szkoły (od roku szkolnego 2011/2012 szatnia znajdująca się na wysokim parterze budynku przeznaczona jest tylko dla uczniów klas I, uczniowie klas II i III pozostawiają okrycia zewnętrzne przy salach lekcyjnych) lub skierować je do świetlicy szkolnej, przekazać wskazanym w oświadczeniu (deklaracji) upoważnionym osobom. Nauczyciel na początku roku szkolnego dokonuje przeszkolenia uczniów z właściwego użytkowania szatni, wyznaczając uczniowi jego miejsce i kontroluje oznakowanie zewnętrznego okrycia dziecka (worka na obuwie i stroju gimnastycznego). Oznakowanie jest obowiązkiem, który nakłada się na rodzica (opiekuna prawnego) dziecka, a o którym jest informowany w dniu rozpoczęcia roku szkolnego i podczas pierwszego zebrania rodziców. Jeżeli nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej kończy zajęcia, a zespół klasowy je kontynuuje – nauczyciel zobowiązany jest do oczekiwania na nauczyciela przedmiotu (język angielski, religia) w klasie i zagospodarowania uczniom przerwy, zasada obowiązuje także w drugą stronę, a więc w przypadku zakończenia zajęć języka angielskiego lub religii, a kontynuacji zajęć edukacji wczesnoszkolnej przez zespół klasowy nauczyciel przedmiotu oczekuje wraz z dziećmi na wychowawcę klasy. Wychowawca na początku roku szkolnego zobowiązany jest do przeprowadzenia zajęć, dotyczących bezpiecznej drogi do szkoły (pogadanka, zajęcia praktyczne – wyjście w teren) oraz zapoznania uczniów z obowiązującymi Zasadami dojazdów autobusem szkolnym (o ile w swoim zespole ma uczniów korzystających z tej formy komunikacji). Wychowawca zapoznaje dzieci z obowiązującym prawem szkolnym – regulaminami- (w dostosowany do wieku dzieci sposób), w tym także omawia regulamin użytkowania sali komputerowej i sali gimnastycznej (przy czym sam zobowiązany jest do stosowania się do obowiązków nałożonych na niego, a zapisanych w powyższych regulaminach). Zaznajamia dzieci z terenem szkoły (budynek – toaleta, gabinet pielęgniarki, zastępcy dyrektora, biblioteka, stołówka, sklepik szkolny: otoczenie szkoły: wejście do budynku, plac klas I-III). Fragment prawa szkolnego „Obowiązki nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej”
 10. 10. Piękna nasza „Dwójka cała” Nasze sale zajęć
 11. 11. Piękna nasza „Dwójka cała” Zajrzyjmy jeszcze do mojej klasy
 12. 12. Piękna nasza „Dwójka cała”
 13. 13. Piękna nasza „Dwójka cała” - sala gimnastyczna
 14. 14. Piękna nasza „Dwójka cała” – Dzień Sportu
 15. 15. Piękna nasza „Dwójka cała” - gimnastyka
 16. 16. Ruch – to zdrowie! Na siłowni…
 17. 17. Ruch – to zdrowie
 18. 18. Wspólne zajęcia wychowania fizycznego Zabawy na placu zabaw Spacery Zajęcia na basenie Ruch – to zdrowie!
 19. 19. O KAŻDEJ PORZE ROKU – KORZYSTAMY Z ZABAW NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 20. 20. Można ruszać się „ekologicznie”. Łączymy sport z ochroną przyrody
 21. 21. Nie zapominamy o zdrowym śniadaniu Smacznego…
 22. 22. Piękna nasza „Dwójka cała”
 23. 23. Piękna nasza „Dwójka cała” Świetlica szkolna
 24. 24. Będę starał się być dobrym i uczciwym uczniem. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, rodziców i kolegów. Będę kochał swoją Ojczyznę - Polskę. Będę uczył się tego, co ważne i piękne". Tradycja szkoły – Pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej
 25. 25. TRADYCJA SZKOŁY – PASOWANIE NA UCZNIA KLASY PIERWSZEJ
 26. 26. Zapinaj pasy „Pan Pancernik – maskotka akcji Bądź widoczny na drodze Nasza szkoła opracowała program szkolny dla klas I-III „Bezpieczni – bezpieczniej” Od początku września policja, strażacy , ratownicy medyczni, ratownicy wodni prowadzą pogadanki, spotkania, warsztaty, akcje - uczą dzieciaki naszej „Dwójki” – Jak być bezpiecznym. Wspólnie dbamy o bezpieczeństwo „Tych Najmłodszych”
 27. 27. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo dzieci, można dużo mówić i pisać. Wszystkie słowa najlepiej jeżeli są czymś poparte. W ramach realizacji programu "Bezpieczni - bezpieczniej" odbywają się cykliczne spotkania i pogadanki. Na początku roku szkolnego przypominało się dzieciom o bezpiecznej drodze do szkoły (temat ten jest aktualny przez cały czas) i odbyły się spotkania z policjantami. W czasie zimowym i przed świętami odbyło się spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy poruszyli problem niebezpiecznych zabaw z ogniem, prądem, ostrymi narzędziami i niebezpiecznymi urządzeniami. Przestrzegali dzieci przed wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne i kontaktami z nieznajomymi. Radzili, jak i kogo informować w razie zagrożenia. Podpowiadali, jak spędzać czas bezpiecznie i wesoło. Nasi przyjaciele – strażacy
 28. 28. Nasi przyjaciele – policjanci – z nimi zawsze bezpiecznie
 29. 29. Potrafimy udzielać I pomocy To ja, w I klasie
 30. 30. Tyle się dzieje… Mali Patrioci
 31. 31. Przyszli aktorzy i muzycy...
 32. 32. Tyle się dzieje... Święto Biblioteki
 33. 33. Tyle się dzieje... Dzień wróżb i czarów… Dzień Pierniczka
 34. 34. Tyle się dzieje... Dzień Pluszowego Misia
 35. 35. Tyle się dzieje... Mikołajkowe zmagania matematyczne
 36. 36. Ze świątecznymi życzeniami Tyle się dzieje... Nie zamykają się w szkole, wychodzą na zewnątrz Dzień życzliwości i pozdrowień
 37. 37. Czytamy , wspierając kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, wspólnie tworzymy ozdoby świąteczne, bierzemy udział w zajęciach otwartych, uroczystościach szkolnych i klasowych. Po prostu jesteśmy, taki jest zamysł istnienia naszej „Dwójki”. Rodzice Tyle się dzieje... Rodzice uczestniczą w życiu szkolnym swoich pociech
 38. 38. Święto Pieczonego Ziemniaka Jasełka Wspólnie przygotowujemy pierniczki Tyle się dzieje... Lepimy pierogi
 39. 39. Nasza Pani wicedyrektor z naszymi dzieciaczkami Tyle się dzieje... Rozwijamy swoje kompetencje wychowawcze … i bardzo się lubimy, to zdjęcie mówi samo za siebie
 40. 40. Tyle się dzieje... Dzień otwarty
 41. 41. Tyle się dzieje... Dzień otwarty - ćwiczymy
 42. 42. Projekty, programy, kampanie, akcje… Projekt WND-POKL.09.01.02-22-233/11 pn. Raz, Dwa, Trzy – zajęcia dodatkowe i doposażenie bazy dydaktycznej w materiały edukacyjne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Sztum współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja
 43. 43. Edycja 2011/2012 Edycja 2012/2013 Edycja 2013/2014
 44. 44. Mały Samorząd Uczniowski klas 1 – 3 Opiekunowie Samorządu: p. Mariola Lewandowska. P. Krystyna Bugowska- Marcinkowska Mały Samorząd Uczniowski klas 1 – 3 r. szk. 2013/2014 Oskar Cebula IIIa Róża Witkowska IIIa Alicja Ścisłowska.
 45. 45. Do zobaczenia w Naszej Szkole
 46. 46. Aby uczyć „maluchy” trzeba je po prostu kochać. Zmieniać się dla nich, odkrywać ich pasje, zainteresowania. Dostrzegać ich wewnętrzne piękno. Mówić im, że dadzą radę, że potrafią. Przytulić, pogłaskać, ale i wymagać. Tak właśnie jest w Naszej szkole. Nigdy nie żałowałyśmy, ani przez chwilę, że nasze dzieci trafiły TU w wieku sześciu lat. Teraz są w drugiej klasie, a ich doświadczenia, umiejętności przerosły nasze oczekiwania. Są kreatywne, uwielbiają doświadczenia, wycieczki, wychowanie fizyczne, zabawy, koło muzyczne, plastyczne. Chcą poznawać świat. mama Martynki i mama Ignasia Opracowanie : Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie

×