Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Sähkön pientuotannon kasvumahdollisuudet Suomessa

Sähkön pientuotannon kannattavuus, vientipotentiaali ja tarvittavat energiapoliittiset toimenpiteet Suomessa

 • Als Erste(r) kommentieren

Sähkön pientuotannon kasvumahdollisuudet Suomessa

 1. 1. FinSolar -hankkeen vetäjä, DI Karoliina Auvinen Kasvua ja työllisyyttä sähkön ja lämmön pientuotannolla –seminaari Kansalaisinfo, Helsinki, 23.2.2015 Sähkön pientuotanto Suomessa
 2. 2. Uusiutuvaan energiaan perustuvat sähkön pientuotantomuodot Suomessa - Aurinkosähkö - Pien-CHP, yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto - Puukaasu, biokaasu (mädätys), bio-polttolaitokset - Pientuulivoima - Pienvesivoima - Negawatit, energiatehokkuus 23.2.2015 Karoliina Auvinen 2
 3. 3. Sähkön pientuotannon tilanne Suomessa - Järjestelmät ovat tyypillisesti kokoluokkaa 2–300 kW, energiaveromuutos mahdollistaa isommat voimalat - Mökit, omakotitalot ja taloyhtiöt - Maatilat - Kylät maaseudulla ja asuinalueet kaupungeissa - Julkisen sektorin, kaupan ja teollisuuden kiinteistöt - Suomessa pientuotanto vielä hyvin vähäistä - Aurinkosähkön verkkoonkytketty kapasiteetti arviolta 4-6 MW, mökkijärjestelmiä noin 40 000 kpl - Biokaasu-CHP-laitoksia oli 36 kpl vuonna 2012. Suunnitteilla tai rakenteilla oli 20 yhteismädätyslaitosta ja 14 maatilalaitosta. - Suomella ei hajautetun energian tavoitteita, tilastointi puuttuu 23.2.2015 Karoliina Auvinen 3
 4. 4. Cleantech -vientipotentiaali merkittävä • 1,3 miljardia ihmistä elää ilman sähköä maailmalla • Suomalaisten vahvuuksia: • hybridijärjestelmät • älykkäät energiajärjestelmät, saarekeratkaisut (edullisempaa kuin uudet jakeluverkot tai maakaapelointi) • älykäs energian käyttö, kysyntäjousto • uusi teknologia ja IT-sovellukset
 5. 5. Sähkön pientuotannon parissa toimii jo yli sata suomalaista yritystä ja organisaatiota • Paljon pieniä yrityksiä, kasvu vaikeaa Suomessa • Yritykset tarvitsevat referenssejä ja kassavirtaa kotimarkkinoilta • Kansainvälinen kilpailu on kovaa • Riskisijoittajien määrä vähentynyt Suomessa • Rahoituksen saaminen vaikeutunut • Suomalaisten pitäisi ”vetää enemmän kotiin päin” • Julkisen sektorin cleantech-hankinnat • Kehitysyhteistyö, kehitysrahoitus, Team Finland
 6. 6. Miten saadaan aurinkoenergian kotimarkkinat liikkeelle?
 7. 7. Aalto-yliopiston FinSolar-hanke • Kotimarkkinat ovat tärkeä alusta uusien liiketoimintamallien, teknologioiden ja osaamisen kehittämiseksi. • Ratkotaan haasteita, jotka jarruttavat parhaillaan aurinkoenergiainvestointien toteuttamista Suomessa. • Kehitetään toiminta- ja rahoitusmalleja kunnille, kauppaketjuille ja taloyhtiöille. • Tunnistetaan lainsäädännöllis-hallinnollisia esteitä sekä laaditaan niihin ratkaisuehdotuksia. • FinSolar -hanketta rahoittaa Tekes, mukana yli 50 organisaatiota ja se kestää vuoden 2015 loppuun. • Lisätietoja laica.fi/finsolar-hanke
 8. 8. Aurinkosähkö säästää ostoenergiaa Aurinkoenergia ei vastaa Suomessa talven energiatarpeeseen, mutta kesällä aurinko paistaa oikeaan aikaan. Aurinkosähkö vähentää ostosähkön määrää silloin, kun toimitilarakennukset kuluttavat eniten sähköä ilmastointiin. 23.2.2015 Karoliina Auvinen 8 Kuva: Aurinkoisen heinäkuun päivän sähkön tuntihinta, Helsingin Energian asiakkaiden sähkönkulutus sekä Suvilahden aurinkovoimalan mallinnettu tuotanto.
 9. 9. Aurinkosähkön hinnat pudonneet Suomessa samaa tahtia kuin Saksassa • Case Vuores-talon aurinkosähköjärjes- telmä (45 kW), koulukeskus, Tampere, 2014 • vuosituotto 6,7% • takaisinmaksuaika 14,5 vuotta, käyttöikä 30 vuotta • sähkön kiinteä hinta 6 senttiä/kWh 25 vuoden aikana 23.2.2015 Karoliina Auvinen 9
 10. 10. Case yrityskiinteistö, Pori, 2014 • Kiinteistö Oy Aurinkopajan aurinkosähkö- (49,5 kW) ja maalämpöjärjestel mä (60 kW) • Vuosituotto 9% • Takaisinmaksuaika 11 vuotta, käyttöikä 30 vuotta • Sähkön kiinteä hinta 6 senttiä/kWh 25 vuoden aikana 23.2.2015 Karoliina Auvinen 10
 11. 11. Korkotuottojen vertailua • Kannattavissa aurinkosähkö- investoinneissa sisäinen korkokanta 6,7- 9% (uudisrakennuskohteet, kiinteistöt joiden katolle helppo asentaa) • Omakotitaloissa tuotto tasoa 0,7- 1,7% Vertaa: • Säästötilien talletuskorot 0,10- 1,65% tammikuussa 2015 • Suorien kiinteistösijoitusten kokonaistuotto Suomessa 4,4% vuonna 2013 • Lämpöpumppuinvestoinnit yli 10% 23.2.2015 Karoliina Auvinen 11
 12. 12. Sähkön hintavertailua: itse tuotettu aurinkosähkö vs. ostosähkö • Aurinkosähkön kiinteä hinta 25 vuoden ajalle 6 snt/kWh ilman veroja ja 7,4 snt/kWh ALV:n 24% kanssa Vertaa: • Sähkön keskimääräinen loppukuluttajahinta vuosina 2011-2014 yritys- ja yhteisöasiakkaat 9 snt/kWh ja pientalot 14 snt/kWh 23.2.2015 Karoliina Auvinen 12
 13. 13. Poliittis-hallinnollisia esteitä ja ratkaisuehdotuksia • Sähkön pientuotannon verotusrajan nosto 100 kVA/800 MWh käsittelyssä eduskunnassa – tärkeää saada maaliin!!! • Kuntien vaihtelevat lupakäytännöt -> pk-seudun mallin mukaan yhtenäiset kansalliset käytännöt • Alkupääoman puute -> kunnille cleantech-leasing rahoitusinstrumentti • Nollaenergiarakentamisessa sähkön pientuotannon ylijäämästä ei hyötyä -> netotus E-luvun laskentaan • Kotitaloudet rajattu pois uusiutuvan energian kannustimien piiristä Suomessa -> vrk- tai kk-netotus, verovähennys tai investointituki 2/23/2015 Johtaminen ja organisaatiot, energia-innvaatiotutkimus 13
 14. 14. Kiitos! Lisätietoja: http://laica.fi/finsolar-hanke/ DI Karoliina Auvinen, karoliina.auvinen@aalto.fi, 050 462 4727
 15. 15. Lähteitä • Gaia Consulting. 2014. Saatavissa: https://www.tem.fi/files/41148/Sahkon_pientuotannon_kilpailukyky_-_loppuraportti_- _final_%28ID_15372%29.pdf • Kallio Atte ja Rasinkoski Asko. 2014. Säätövoimaa Suvilahden aurinkovoimalasta [blogi]. Saatavissa: http://blogi.helen.fi/suvilahden-aurinkovoimalasta-saatovoimaa/ • Tahkokorpi Markku. 12/2014. Case Vuores-talo. Saatavissa: http://laica.fi/2015/01/16/case- vuores-talo/ • Tahkokorpi Markku. 12/2014. Case KOy Aurinkopaja yrityskiinteistön aurinkosähköinvestointi. Saatavissa: http://laica.fi/2014/12/30/case-koy-aurinkopaja- yrityskiinteiston-aurinkosahkoinvestointi/ • Kauppalehti. Talletuskorot [verkkojulkaisu]. Säästötilit [viitattu: 23.1.2015]. Saatavissa: http://www.kauppalehti.fi/5/i/porssi/korot/index.jsp?selected=talletuskorot • Kaleva Hanna. 2014. The Finnish Property Market 2014. KTI Kiinteistötieto Oy. Saatavissa: http://www.kti.fi/kti/doc/fpm/KTI_FPM14_net.pdf • Sulpu ry. 2014. Lämpöpumppujen merkitys ja tulevaisuus. Saatavissa: http://www.sulpu.fi/documents/184029/209175/Lampopumppujen-merkitys-ja-tulevaisuus- SULPU.pdf • Tilasto: Energian hinnat [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-7984. 3. Vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.1.2015]. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/ehi/2014/03/ehi_2014_03_2014-12-17_tie_001_fi.html 23.2.2015 Laitoksen nimi 15

×