Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

3rd quarter aralin 1 asya

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 40 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie 3rd quarter aralin 1 asya (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

3rd quarter aralin 1 asya

 1. 1. 3rd Quarter KAREN D. DOLOJAN T-I Beneg National High School Aralin 1. Panahon ng Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 2. 2. Gawain 1. Hula -salita GTEAR BNIATIR FECNAR PALUGTRO KDASARU MOCAR OLOPRECEANSSINA OTMANTO EPEORU CONSPLETINOTAN MERMOKANISLIT
 3. 3. Gawain 1. Hula -salita GREAT BRITAIN FRANCE PORTUGAL KRUSADA MARCO POLO RENAISSANCE OTTOMAN EUROPE CONSTANTINOPLE MERKANTILISMO
 4. 4. Gawain 2. ALIN SA MGA SSD. ANG MGA BANSA NA UNANG NAKARATING SA ASYA? GREAT BRITAIN FRANCE PORTUGAL KRUSADA MARCO POLO RENAISSANCE OTTOMAN EUROPE CONSTANTINOPLE MERKANTILISMO
 5. 5. Gawain 2.SAGOT GREAT BRITAIN FRANCE PORTUGAL KRUSADA MARCO POLORENAISSANCE OTTOMAN EUROPE CONSTANTINOPLE MERKANTILISMO
 6. 6. GAWAIN 3. BIGAY-KAHULUGAN KOLONYALISMO
 7. 7. KAHULUGAN IMPERYALISMO -isang paraan ng pananakop kung saan ang malalaki o makapangyarihang bansa ay naghahangad na palawakin ang kanilang teritoryo
 8. 8. KOLONYALISMO -isang tuwirang pananakop ng isang bansa upang mapakinabangan ang likas na yaman ng isang mahinang bansa
 9. 9. PAG-ISIPAN NATIN! 1. Nakaranas ba ang Timog at Kanlurang Asya ng Imperyalismo at Kolonyalismo? 2. Ano kaya naging karanasan ng mga Asyano sa sa panahong sila ay pinag haharian ng mga imperyalista at mga kolonyalista? 3. May kabutihan ba ang pananakop? Nabago kaya nito ang pamumuhay at buhay ng mga Asyano?
 10. 10. UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA Timog AT Kanlurang Asya • Maunlad ang Asya dahil patuloy na pinagyaman at pinagbuti ng mga Asyano ang mga ambag ng sinaunang kabihasnan na siyang nakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. • Masagana ang pamumuhay sa kontinente dahil sa mga likas na yamang matatagpuan dito.
 11. 11. UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA Timog AT Kanlurang Asya • Nakatulong ito sa mga Asyano dahil dito sila kumukuha ng mga produktong kanilang ikinakalakal. • Nakarating ang mga produktong Asyano sa Europe sa pamamagitan ng kalakalan.
 12. 12. Mga Sinaunang Ruta ng Kalakalan • Hilagang Ruta • Peking (kasalukuyang Beijing) sa China • Mga disyerto sa Gitnang Asya • Samarkand at Bukhara sa Uzbekistan • Caspian Sea • Black Sea • Constantinople
 13. 13. Mga Sinaunang Ruta ng Kalakalan • Gitnang Ruta • India • Strait of Hormuz • Persian Gulf • Antioch, Aleppo, at Damascus sa Turkey
 14. 14. Mga Sinaunang Ruta ng Kalakalan • Timog na Ruta • India • Indian Ocean • Arabian Peninsula • Red Sea • Cairo o Alexandria sa Egypt
 15. 15. • Noong una ay dumaraan lamang sa mga sinaunang ruta ang mga Asyano patungo sa Europe. • Hinangad ng mga Kanluranin na marating ang iba pang lupain sa Asya.
 16. 16. • Dumating ang panahon na ang ruta ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal ng Asyano at Europeo ay sinakop ng naghaharing Turkong Ottoman. Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman , tanging ang mga Italyanong mangangalakal lamang ang pinayagang makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Anong naging epekto nito?
 17. 17. quiz 1-3. Ibigay ang Tatlong Rutang angkalakalan 4. Aling grupo ang sumakop sa mga ruta? 5. Sino lamang ang pinapayagang makadaan dito? 6. Tumutukoy sa pananakop na ang layunin ay pakinabnagan ang likas na yaman ng isang mahinanag bansa? 7. Tumutukoy sa pananakop na ang layunin ay palawakin ang teritoryo 8-10. Mga bansang nanguna sa pananakop?
 18. 18. Balik-aral Tumutukoy sa pananakop na ang layunin ay pakinabangan ang likas na yaman ng isang mahinanag bansa Tumutukoy sa pananakop na ang layunin ay palawakin ang teritoryo
 19. 19. Activity 1. HALO- KAHULUGAN KDASARU ISANG KILUSAN NA INILUNSAD NG SIMBAHAN UPANG MABAWI ANG BANAL NA LUGAR, ANG JERUSALEM
 20. 20. Activity 1 ISANG ITALYANONG ADBENTURERONG MANGANGALAKAL NA TAGA VENICE.
 21. 21. Activity 1 RECEANSSINA BINIBIGYANG DIIN NITO ANG PAGBABALIK INTERES SA MGA KAALAMANG LAKIKAL SA Greece at Rome
 22. 22. Activity 1 CONSPLETINOTAN Nagsisislbing rutang pangkalakalan mula Europe patungong India
 23. 23. Activity 1 prinsipyong pang-ekonomiya na kung may maraming ginto at pilak, may pagkakataon na maging mayaman at makapangyarihan ang isang bansa. MERMOKANISLIT
 24. 24. Activity 2.Sagutin 1. Alin sa mga dahilan sa pagpunta ng mg a Kanluranin sa Asya ang higit na nakaimpluensiya sa kanilang desisyon sa pananakop? 2. Paano tinanggap ng mga bansang Asyano ng mga naganap na pananakop? 3. May kabutihan ba ang pananakop? Nabago kaya nito ang pamumuhay at buhay ng mga Asyano?
 25. 25. Balik-aral SPAIN PORTUGAL NETHERLANDS FRANCE
 26. 26. Mga Bansang Europeo na nanguna sa Pagtuklas at Panggalugad
 27. 27. Mga Bansang Nasakop Ferdinand Magellan -bagamat isang Portuges, isinagawa niya ang paglalayag sa ngalan at pagtataguyod ng hari ng Spain. 1521- narating niya ang Pilipinas
 28. 28. Mga Bansang Nasakop: Hormuz sa Persian Gulf, Aden sa Red Sea, Cochin at Goa sa India, Malacca sa Malaya, Ternate sa Moluccas, at Macao sa China. Nagtatag din ng himpilan sa Formosa(Taiwan ngayon) Nanguna: Francisco de Almeida- unang viceroy ng Portugal sa Asya Alfonso Albuquerque- nagtalaga sa Goa bilang kapitolyo ng imperyo ng Portugal sa Asya
 29. 29. BINUO ANG Dutch East India Company- isang kompanya ng mga namumuhunan na binuo upang mapalawig ang ang kalakalan sa pamamagitan ng pananakop ng lupain. Nasakop: • Moluccas- pinagkukunan ng pampalasa • Formosa • Malacca-isang daungan sa estratihikong daanan ng kalakalan • East Indies- Indonesia ngayon
 30. 30. BINUO ANG FRENCH East India Company- Sa papamagitan nito nakapagbukas ang mga French ng isang tanggapang komersyal sa Pondicherry , India.
 31. 31. QUIZ 1-4. Anu -ano ang mga bansang Kanluranin na sumakop sa Asya? 5-7 Tukuyin ang mga kasalukuyang pangalan ng bansa 5. Persia 6.Formosa 7. East Indies 8. bagamat isang Portuges, isinagawa niya ang paglalayag sa ngalan at pagtataguyod ng hari ng Spain 9. isang kompanya ng mga namumuhunan na binuo upang mapalawig ang ang kalakalan sa pamamagitan ng pananakop ng lupain. 10. Pulo na pinagkukunan ng pampalasa
 32. 32. KABANTUGAN KAYAMANAN PANANAMPALATAYA PAMPALASA
 33. 33. KANLURANG ASYA Sa Unang Yugto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Kanlurang Asyan ay hindi pa nagkakainteres ang mga Kanluranin dahil ito ay sakop ng mga Turkong Ottoman. Ang naghahari sa panahong ito ay ang relihiyong Islam. Noong 1507, nakuha ang Oman at Muscat ng mga mangangalakal na Portuges ngunit pinatalsik naman ng mga Arabe noong 1650.
 34. 34. KANLURANG ASYA Noong 1907, ang Bahrain ay naging protectorate ng Great Britain ngunit hindi rin nagtagal ,pinatalsik ang mga British ng isang Heneral na si Shah Reza Pahlavi.
 35. 35. IKALAWANG YUGTO ng Kolonyalismoat Imperyalismo (Ika-18 Hanggang ika-19 siglo)
 36. 36. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO - nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang karibal na mga bansa. 1.UDYOK NG NASYONALISMO
 37. 37. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO -nangangailan ng pagkukunan ng mga hilaw na materyal at pamilihan ng mga produktong yari mula sa kanila kaya sila ay nagpalawak ng teritoryo. 2. REBOLUSYONG INDUSTRIYAL
 38. 38. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO - nais ng mga nasyon sa Europe na magkaroon ng malawak na kapangyarihan upang labanan ang kanilang karibal na mga bansa. 3. KAPITALISMO
 39. 39. APAT NA PANGUNAHING SALIK SA PANAHON NG IMPERYALISMO - Isinulat ni Rudyard Kipling, ipinasailalim sa isang kaisipan na ang mga nasasakupan ay pabigat sa mga kanluraning bansa. 4. WHITE MAN’S BURDEN
 40. 40. QUIZ

×