Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Az ideális könyvtáros

855 Aufrufe

Veröffentlicht am

Morfondírozások az ideális könyvtárosról a Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek 2. órára.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Az ideális könyvtáros

 1. 1. AZ IDEÁLIS KÖNYVTÁROS Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek 2. – 2011. október 11.
 2. 2. <ul><li>„… legyen sánta.” </li></ul>Umberto Eco szerint…
 3. 3. <ul><li>Az egyetlen igazi, hamisítatlan és utánozhatatlan keresőmotor </li></ul>A karikatúrák szerint…
 4. 4. <ul><li>„… egyszerűen Noah Wyle.” </li></ul>Egy anonim blogger szerint…
 5. 5. <ul><li>„ Értse és szeresse a gyerekeket és a munkáját... Mindenről lehessen beszélgetni vele.&quot; </li></ul>A gyerekek szerint…
 6. 6.
 7. 7. Néhány kérdés <ul><li>Kit nevezünk könyvtárosnak? </li></ul><ul><li>Együtt a klasszikus és a modern tudás </li></ul><ul><li>A könyvtáros mint marketingeszköz </li></ul><ul><li>Könyvtárosideál – emberideál? </li></ul><ul><li>Tudós könyvtárosok vagy könyvtártudósok? </li></ul><ul><li>A könyvtárosképzés megújuló céljai </li></ul><ul><li>Egyáltalán: mi az az ideális? Kinek ideális? </li></ul><ul><ul><li>A szakmának? </li></ul></ul><ul><ul><li>Az olvasónak? </li></ul></ul><ul><ul><li>A fenntartónak? </li></ul></ul><ul><ul><li>Vagy csak megfelelünk a sztereotípiáknak? </li></ul></ul>
 8. 8. Kétszáz éve <ul><li>Gruber: De praefectis bibliothecarum </li></ul><ul><li>Az ideális könyvtárvezető… </li></ul><ul><ul><li>művelt, a tudományokban, tudománytörténetben jártas, </li></ul></ul><ul><ul><li>ismeri és használja az élő és holt nyelveket, </li></ul></ul><ul><ul><li>buzgó, de nem fecseg, </li></ul></ul><ul><ul><li>igényes és tájékozott, </li></ul></ul><ul><ul><li>erkölcsileg feddhetetlen, </li></ul></ul><ul><ul><li>alázatos, „áttetsző”, </li></ul></ul><ul><ul><li>nem személyválogató, </li></ul></ul><ul><ul><li>sem nem szigorú, sem nem engedékeny. </li></ul></ul><ul><ul><li>„… a könyvtári munka nem önmagáért, a könyvtár nem kevesek kedvtelésére való, hanem arra, hogy a műveltséget, tudást az adott viszonyok között elképzelhető legszélesebb körben előmozdítsa és gyarapítsa” </li></ul></ul>
 9. 9. Mennyire vagyunk fontosak? <ul><li>A könyvtárosság társadalmi megbecsültsége - könyvtárosok és az olvasók szempontjai </li></ul><ul><li>Egy horvát felmérés szerint: hat értelmiségi foglalkozás közül a könyvtárosság </li></ul><ul><ul><li>A könyvtárosok szerint: a harmadik legfontosabb </li></ul></ul><ul><ul><li>A felhasználók szerint: az ötödik legfontosabb </li></ul></ul><ul><li>Alacsony presztízs – miért? </li></ul><ul><ul><li>Szerény képviseltség a közéletben </li></ul></ul><ul><ul><li>A könyvtárosok is tehetnek róla </li></ul></ul>
 10. 10. Könyvtároseszmény – embereszmény? <ul><li>Napjaink „ideális embere”: </li></ul><ul><ul><li>„ jó kifejezőképesség gel és meggyőzőképességgel rendelkezik </li></ul></ul><ul><ul><li>nem gyökértelen : kötődik környezetéhez, de toleráns mások (más nemzetek, hitek képviselőivel, más képességekkel rendelkezőkkel szemben) </li></ul></ul><ul><ul><li>felelős módon gondolkodik a környezet védelméről </li></ul></ul><ul><ul><li>igyekszik megőrizni egészségét </li></ul></ul><ul><ul><li>megállja helyét az általa választott pályán, de szükség esetén képes a korrekcióra .” </li></ul></ul>Rónyai Tünde (2004)
 11. 11. Szakmai kompetenciák <ul><li>Általános műveltség </li></ul><ul><li>Szakmai műveltség, tájékozottság </li></ul><ul><li>Elméleti és gyakorlati könyvtártudományi ismeretek </li></ul><ul><li>(Szakmai) nyelvtudás </li></ul>
 12. 12. Személyiségjegyek <ul><li>Jó kommunikációs készség </li></ul><ul><li>Kedvesség </li></ul><ul><li>Türelem </li></ul><ul><li>Tolerancia </li></ul>
 13. 13. Hiányosságok <ul><li>A modern információs technológiák ismeretében és alkalmazásában </li></ul><ul><li>A nyelvtudás alkalmazhatóságában </li></ul><ul><li>… és a könyvtárosképzés hiányosságai </li></ul>
 14. 14. A jövő (és a jelen) fontos kompetenciái Forrás: Tóth Máté: (Információs szak)emberek a változó világban (2002)
 15. 15. Új feladatok <ul><li>Az ideális könyvtár: forrásközpont Az ideális könyvtáros: megteremti az információszerzés lehetőségét </li></ul><ul><li>Új horizontok a felhasználóképzésben </li></ul>
 16. 16. A közelmúlt elvárásai a jövő könyvtárosaitól <ul><li>Legyen jártas az új technológiában , de őrizze a hagyományos értékeket is – mint a jó kommunikációs készség, általános műveltség és naprakész szakmai tudás. </li></ul>
 17. 17. Bibliothecarius doctus? <ul><li>„ A feladatot csak olyan réteg láthatja el, mely információtechnikai s ugyanakkor történeti klasszikus műveltség gel bír: új műveltségi elit, mely a könyvek világában való otthonos tájékozódását a komputerkorszakban is megőrzi.” (Nyíri Kristóf) </li></ul><ul><li>A jövő könyvtárosa – tudós könyvtáros vagy könyvtártudós? </li></ul>
 18. 18. Összefonódások <ul><li>Múlt és jövő </li></ul><ul><li>Klasszikus és modern </li></ul><ul><li>Egyén és közösség </li></ul><ul><li>Emberi és szakmai </li></ul><ul><li>„… az önkiteljesítés, egyéniségkimunkálás és az alázat, szolgálat, kötelességteljesítés nem egymást kizáró, hanem egymást feltételező fogalmak ká válnak. Ha a könyvek világában, és ez a világ lehet természetesen a digitalizált világ is, otthonosságra törekszem, akkor persze önérvényesítésről van szó, de egyúttal arról is, hogy betöltöm azt a szerepem a társadalomban, amelynek betöltésére hivatásom van. Önmegvalósítás és társadalmi szerep felvállalása tehát egybeesni látszanak.” (Győri Erzsébet) </li></ul>
 19. 19. Új célok a könyvtárosképzésben <ul><li>Új kompetenciák fejlesztése </li></ul><ul><ul><li>Nagyobb hangsúly a kommunikációs, lélektani, pedagógiai, társadalomelméleti képzésen </li></ul></ul><ul><li>Integrált képzés </li></ul><ul><ul><li>Együtt kapjon hangsúlyt a hagyományos és a modern könyvtártudományi ismeretek oktatása </li></ul></ul><ul><li>Szakkönyvtáros-képzés </li></ul><ul><ul><li>… azaz lehetőség a tudós könyvtárosok kiművelésére </li></ul></ul>
 20. 20. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Kámán Veronika

×