SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 47
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Sociala medier ur ett
 museiperspektiv
Erfarenheter från Nordiska museet

Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14
 Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier
Om	
  föredraget	
  
•   Nordiska museet
•   Avdelningen Nya medier
•   Våra kanaler
•   Varför sociala medier?
•   Så påverkar det organisationen
•   Hur blir vi framgångsrika?
•   Resultat
•   Så går vi vidare
Nordiska museet
Nordiska museet
Nordiska museet§ 	
  360	
  byggnader	
  
§ 	
  1,5	
  miljoner	
  föremål	
  
§ 	
  4	
  000	
  hyllmeter	
  publika?oner	
  
§ 	
  4	
  000	
  hyllmeter	
  arkivalier	
  
             	
  
Nordiska museet
          § 	
  230	
  000	
  fysiska	
  besökare/år	
  
          § 	
  51	
  000	
  besök/mån	
  på	
  hemsidan	
  
          § 	
  2039	
  vänner	
  på	
  Facebook	
  
          § 	
  1	
  215	
  ”followers”	
  på	
  TwiKer	
  
                        	
  
Vårt uppdrag

Samla	
  
Vårt uppdrag
Vårda	
  
Vårt uppdrag
   Visa	
  
Avdelningen Nya medier
Organisa?on	
  
 Kommunicera	
  
kunskapsbanken	
                         Marknadsföring	
  
                   Ledning	
  


       Nya	
  medier	
         Kommunika3onsavdelningen	
        Avd	
         Avd	
        Avd	
     Avd	
  
Nya	
  medier	
  
  Kommunika3on	
  
                              Produk3on	
  

               Kunskapsbanken	
  


Personal:	
  
• Producent	
  
• Projektledare	
               Strategi	
  
• Digital	
  navigatör	
  
• IT-­‐sek?on	
  
Kommunika3va	
  insatser	
  	
  
         i	
  sociala	
  medier	
           Strategier	
  och	
  handlingsplaner	
  


Omvärldsbevakning	
  
              Digital	
  navigatör	
  

 Utbildning/fortbildning	
                  Internt	
  stöd	
  3ll	
  avdelningarna	
  
                 Kommunika3onsplanering	
  i	
  
                 sociala	
  medier	
  
Våra kanaler i sociala
    medier
?
                     2013 - ff
                         ?
            2012
                         ?
        2011
             Instagram	
      2010

2009
Varför sociala medier?
Insamling	
  
Kunskaps               Omvärlds
spridning	
    Kunskapsbanken	
    bevakning	
  
           Dialog	
  
Transparens	
    Kontaktytor	
  
Förtroendeingivande	
  
             Långsiktighet	
  
Tillgänglighet	
  
Ordinarie	
  öppeGder	
  

Synlighet	
  i	
  kanaler	
  målgrupperna	
  
besöker	
  på	
  sin	
  fri3d	
  


Interagrera	
  utanför	
  arbets3d?	
  
Kontaktytor	
  
         Från en röst till många
Kontaktytor	
  
Från en kanal till många
Kontaktytor	
  


Från envägskommunikation…          …till dialog
Utforska nya mötesplatser	
  
             	
  
          Andras	
  	
  
          kanaler	
  
        Egna	
  platser	
  i	
  
         sociala	
  
        mediekanaler	
  

        Egna	
  hemsidor	
  
”Museums	
  of	
  the	
  future:	
  
  providing	
  the	
  personal,	
  
collabora?ng	
  with	
  the	
  crowd”	
  

  h"p://www.guardian.co.uk/culture-­‐professionals-­‐network/culture-­‐professionals-­‐blog/2012/may/17/museum-­‐
  development-­‐future-­‐debate?CMP=twt_gu	
  
Fram?dens	
  museer:	
  
             	
  
 Är	
  extremt	
  personligt	
  relevanta	
  
Drar	
  nyNa	
  av	
  tekniskt	
  kunnig	
  publik	
  
      Bryter	
  ner	
  barriärer	
  
Så påverkar det
organisationen
Interna arbetssätt	
  
Öppenhet	
  
Hur arbetar vi?	
  
Ärlighet	
  
        Synliga frågor och svar	
  
Mogenhet	
  
Är vi redo?	
  

         hNp://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostream/	
  
Utmaningar	
  
•   Skapa	
  förståelse	
  för	
  och	
  insikt	
  om	
  verktygen	
  
•   Skapa	
  förståelse	
  för	
  behoven	
  aN	
  förändra	
  
   arbetsprocesser	
  
•   Öka	
  den	
  digitala	
  förståelsen	
  och	
  kompetensen	
  
   hos	
  medarbetarna	
  
•   Öka	
  kunskapen	
  om	
  upphovsräNsliga	
  frågor	
  
•   Få	
  mandat	
  och	
  delegera	
  arbetsuppgi]er	
  
•   Kunna	
  visa	
  resultat	
  
•   Det	
  tar	
  ?d…!	
  
                   hNp://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostream/	
  
Hur blir vi framgångsrika?
Decentralisera
         Kommunikatörerna	
  

         Redak3onsgrupper	
  

         Enskilda	
  
         medarbetare	
  
Möta rädslor…
  ”Med	
  en	
  digital	
  värderingsgrund	
  e]ersträvar	
  man	
  aN	
  möta	
  en	
  mångfald	
  
  av	
  åsikter	
  och	
  värderingar	
  genom	
  aN	
  möta	
  människor,	
  oberoende	
  av	
  3d	
  
  plats,	
  som	
  kan	
  utmana	
  och	
  utveckla	
  den	
  egna	
  tolkningen	
  av	
  omvärlden.”	
  
  	
  
  ”En	
  mer	
  analog	
  värderingsgrund	
  bygger	
  i	
  större	
  utsträckning	
  på	
  det	
  
  fysiska	
  rummet…	
  Med	
  en	
  analog	
  värdering	
  utgår	
  man	
  o]are	
  från	
  eN	
  mer	
  
  begränsat	
  antal	
  personer	
  som	
  man	
  väljer	
  aN	
  skapa	
  en	
  rela3on	
  med.”	
  
  	
  
  Brit	
  Stakston,	
  Gilla!,	
  Idealista	
  förlag,	
  2011	
  
  	
              …och analoga värderingar
Se över arbetsprocesserGe medarbetarna:
•  Tid
•  Mandat
•  Kontinuerligt stöd
Utbilda
      …i dialog	
  
Visa resultat!
Utvärdera och analysera	
  
Hur uppfattas vi?

Foto:	
  Fredrik	
  Avar,	
  CC-­‐BY-­‐SA,	
  hNp://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordiska_Museet_18_juli_2006.jpg	
  
Lyssna
                                      Ett exempel från Facebook	
  
Foto:	
  Okänd.	
  Nordiska	
  museet.	
  hNp://www.digitaltmuseum.se	
  
Lyssna
Analysera!
Resultat
Synligare	
  

Mer	
  ?llgängliga	
  

Mer	
  kommunicerande	
  

Effek?vare	
  analyser	
  

Nya	
  arbetsmetoder	
  

Ökad	
  kunskap	
  internt	
  
Så går vi vidare
SäKa	
  upp	
  tydligare	
  mål	
  

Analysera	
  möjliga	
  kanaler	
  

Arbeta	
  vidare	
  med	
  intern	
  förankring	
  

FortsäKa	
  omvärldsbevakningen	
  

Strategier	
  

Handlingsplaner	
  
Tack!

Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier
    E-post: kajsa.hartig@nordiskamuseet.se
  Blogg: http://nyamedier.blogg.nordiskamuseet.se
         Twitter: @kajsahartig

Weitere ähnliche Inhalte

Andere mochten auch

7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes
7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes
7 challenges (and possible solutions) in 7 minutesKajsa Hartig
 
Från en kanal till många
Från en kanal till mångaFrån en kanal till många
Från en kanal till mångaKajsa Hartig
 
Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.
Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.
Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.Kajsa Hartig
 
KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...
KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...
KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...Kajsa Hartig
 
Samla berättelser från människor på flykt
Samla berättelser från människor på flyktSamla berättelser från människor på flykt
Samla berättelser från människor på flyktKajsa Hartig
 
Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23
Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23
Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23Kajsa Hartig
 
Kulturarvsorganisationerna och sociala_medier
Kulturarvsorganisationerna och sociala_medierKulturarvsorganisationerna och sociala_medier
Kulturarvsorganisationerna och sociala_medierKajsa Hartig
 
KEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collections
KEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collectionsKEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collections
KEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collectionsKajsa Hartig
 
Berättarseminarium 18 mars
Berättarseminarium 18 marsBerättarseminarium 18 mars
Berättarseminarium 18 marsKajsa Hartig
 
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106Kajsa Hartig
 
KEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museum
KEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museumKEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museum
KEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museumKajsa Hartig
 

Andere mochten auch (11)

7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes
7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes
7 challenges (and possible solutions) in 7 minutes
 
Från en kanal till många
Från en kanal till mångaFrån en kanal till många
Från en kanal till många
 
Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.
Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.
Digital First? Keynote, AMA MArketing Day, 7 November 2013.
 
KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...
KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...
KEYNOTE: Digitala samlingar - en central resurs för museer i en föränderlig v...
 
Samla berättelser från människor på flykt
Samla berättelser från människor på flyktSamla berättelser från människor på flykt
Samla berättelser från människor på flykt
 
Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23
Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23
Människan först, Internet och staden, Internetdagarna 2015-11-23
 
Kulturarvsorganisationerna och sociala_medier
Kulturarvsorganisationerna och sociala_medierKulturarvsorganisationerna och sociala_medier
Kulturarvsorganisationerna och sociala_medier
 
KEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collections
KEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collectionsKEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collections
KEYNOTE: Digitala samlingar / Digital collections
 
Berättarseminarium 18 mars
Berättarseminarium 18 marsBerättarseminarium 18 mars
Berättarseminarium 18 mars
 
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106
Digitala medier och förmedling, föreläsning på Curatorutbildningen, SU, 121106
 
KEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museum
KEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museumKEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museum
KEYNOTE: Re-aligning digital for the responsive and participatory museum
 

Ähnlich wie Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet

Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010SpringtimePR
 
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskapMarknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskapSpringtimePR
 
Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...
Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...
Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...Lars Lundqvist
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december SpringtimePR
 
Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projekt
Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projektAtt orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projekt
Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projektSvenskt Projektforum
 
Berghs presentation 24nov
Berghs presentation 24novBerghs presentation 24nov
Berghs presentation 24novSpringtimePR
 
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjulDigitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjulDavid Haskiya
 
Värmland24maj201anette2
Värmland24maj201anette2Värmland24maj201anette2
Värmland24maj201anette2camillakallgren
 
Sociala Medier Fredrik Dolleus
Sociala Medier Fredrik DolleusSociala Medier Fredrik Dolleus
Sociala Medier Fredrik DolleusFredrik Dolleus
 
Digital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsDigital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsSpringtimePR
 
André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...
André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...
André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...André Skagervik
 
Sociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta Consulting
Sociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta ConsultingSociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta Consulting
Sociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta ConsultingCrescando
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSpringtimePR
 

Ähnlich wie Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet (20)

Implementationssupport
ImplementationssupportImplementationssupport
Implementationssupport
 
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
Springtime på Regis seminarium om sociala medier 27 maj 2010
 
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
Kreativa processer, Föreläsning 1 2011
 
Kreativa processer dag 1 2013
Kreativa processer dag 1 2013Kreativa processer dag 1 2013
Kreativa processer dag 1 2013
 
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskapMarknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
Marknads-PR på Berghs: Socialt medielandskap
 
Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...
Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...
Betydelsen av strategi för verksamhets- och produktutveckling (Arbetsmaterial...
 
Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december Föreläsning på Berghs 14 december
Föreläsning på Berghs 14 december
 
Sociala medier och events
Sociala medier och eventsSociala medier och events
Sociala medier och events
 
Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projekt
Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projektAtt orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projekt
Att orkestrera mångfald för att utveckla kollektiva kompetenser i projekt
 
Berghs presentation 24nov
Berghs presentation 24novBerghs presentation 24nov
Berghs presentation 24nov
 
Disruptivemediaconference08
Disruptivemediaconference08Disruptivemediaconference08
Disruptivemediaconference08
 
Brands and Social Media
Brands and Social MediaBrands and Social Media
Brands and Social Media
 
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjulDigitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
Digitalt berättande - vägar fram, fallgropar och återuppfunna hjul
 
Värmland24maj201anette2
Värmland24maj201anette2Värmland24maj201anette2
Värmland24maj201anette2
 
Internkom
InternkomInternkom
Internkom
 
Sociala Medier Fredrik Dolleus
Sociala Medier Fredrik DolleusSociala Medier Fredrik Dolleus
Sociala Medier Fredrik Dolleus
 
Digital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på BerghsDigital PR - föreläsning på Berghs
Digital PR - föreläsning på Berghs
 
André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...
André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...
André Skagervik: Om morgondagens marknadsföring...
 
Sociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta Consulting
Sociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta ConsultingSociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta Consulting
Sociala Medier B2B - Sveriges Annonsörer 130319 | Nauta Consulting
 
Sociala medier i B2B
Sociala medier i B2BSociala medier i B2B
Sociala medier i B2B
 

Mehr von Kajsa Hartig

Museums creating value online Kajsa Hartig april 23 2020
Museums creating value online  Kajsa Hartig april 23 2020 Museums creating value online  Kajsa Hartig april 23 2020
Museums creating value online Kajsa Hartig april 23 2020 Kajsa Hartig
 
Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...
Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...
Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...Kajsa Hartig
 
Collecting the ephemeral social media photograph for the future
Collecting the ephemeral social media photograph for the futureCollecting the ephemeral social media photograph for the future
Collecting the ephemeral social media photograph for the futureKajsa Hartig
 
The Museum Experience as Digital First
The Museum Experience as Digital FirstThe Museum Experience as Digital First
The Museum Experience as Digital FirstKajsa Hartig
 
#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...
#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...
#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...Kajsa Hartig
 
Suniweb-konferensen 2017-10-19
Suniweb-konferensen 2017-10-19Suniweb-konferensen 2017-10-19
Suniweb-konferensen 2017-10-19Kajsa Hartig
 
Finding space and time for digital transformation
Finding space and time for digital transformationFinding space and time for digital transformation
Finding space and time for digital transformationKajsa Hartig
 
Step out of the comfortzone to re-imagine the museum experience
Step out of the comfortzone to re-imagine the museum experienceStep out of the comfortzone to re-imagine the museum experience
Step out of the comfortzone to re-imagine the museum experienceKajsa Hartig
 
Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015
Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015
Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015Kajsa Hartig
 
Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014
Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014
Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014Kajsa Hartig
 
Digital Engagement at the Nordiska museet
Digital Engagement at the Nordiska museetDigital Engagement at the Nordiska museet
Digital Engagement at the Nordiska museetKajsa Hartig
 
Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013
Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013
Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013Kajsa Hartig
 
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03Kajsa Hartig
 

Mehr von Kajsa Hartig (14)

Museums creating value online Kajsa Hartig april 23 2020
Museums creating value online  Kajsa Hartig april 23 2020 Museums creating value online  Kajsa Hartig april 23 2020
Museums creating value online Kajsa Hartig april 23 2020
 
Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...
Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...
Developing strategic approaches to content, conversation and audience engagem...
 
Collecting the ephemeral social media photograph for the future
Collecting the ephemeral social media photograph for the futureCollecting the ephemeral social media photograph for the future
Collecting the ephemeral social media photograph for the future
 
The Museum Experience as Digital First
The Museum Experience as Digital FirstThe Museum Experience as Digital First
The Museum Experience as Digital First
 
#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...
#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...
#Metoo – Building Capacity for Online Collecting of Extraordinary Event (And ...
 
A Digital Mindset
A Digital MindsetA Digital Mindset
A Digital Mindset
 
Suniweb-konferensen 2017-10-19
Suniweb-konferensen 2017-10-19Suniweb-konferensen 2017-10-19
Suniweb-konferensen 2017-10-19
 
Finding space and time for digital transformation
Finding space and time for digital transformationFinding space and time for digital transformation
Finding space and time for digital transformation
 
Step out of the comfortzone to re-imagine the museum experience
Step out of the comfortzone to re-imagine the museum experienceStep out of the comfortzone to re-imagine the museum experience
Step out of the comfortzone to re-imagine the museum experience
 
Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015
Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015
Collecting the digital: Helsinki November 2, 2015
 
Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014
Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014
Digital transformation, presentation at We Are Museums June 5 2014
 
Digital Engagement at the Nordiska museet
Digital Engagement at the Nordiska museetDigital Engagement at the Nordiska museet
Digital Engagement at the Nordiska museet
 
Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013
Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013
Presentation at Shift Happens V in York July 8 2013
 
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
Creative Commons och Nordiska museet 2013-06-03
 

Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet

 • 1. Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier
 • 2. Om  föredraget   •  Nordiska museet •  Avdelningen Nya medier •  Våra kanaler •  Varför sociala medier? •  Så påverkar det organisationen •  Hur blir vi framgångsrika? •  Resultat •  Så går vi vidare
 • 5. Nordiska museet §   360  byggnader   §   1,5  miljoner  föremål   §   4  000  hyllmeter  publika?oner   §   4  000  hyllmeter  arkivalier    
 • 6. Nordiska museet §   230  000  fysiska  besökare/år   §   51  000  besök/mån  på  hemsidan   §   2039  vänner  på  Facebook   §   1  215  ”followers”  på  TwiKer    
 • 9. Vårt uppdrag Visa  
 • 11. Organisa?on   Kommunicera   kunskapsbanken   Marknadsföring   Ledning   Nya  medier   Kommunika3onsavdelningen   Avd   Avd   Avd   Avd  
 • 12. Nya  medier   Kommunika3on   Produk3on   Kunskapsbanken   Personal:   • Producent   • Projektledare   Strategi   • Digital  navigatör   • IT-­‐sek?on  
 • 13. Kommunika3va  insatser     i  sociala  medier   Strategier  och  handlingsplaner   Omvärldsbevakning   Digital  navigatör   Utbildning/fortbildning   Internt  stöd  3ll  avdelningarna   Kommunika3onsplanering  i   sociala  medier  
 • 14. Våra kanaler i sociala medier
 • 15. ? 2013 - ff ? 2012 ? 2011 Instagram   2010 2009
 • 17. Insamling   Kunskaps Omvärlds spridning   Kunskapsbanken   bevakning   Dialog  
 • 18. Transparens   Kontaktytor  
 • 19. Förtroendeingivande   Långsiktighet  
 • 20. Tillgänglighet   Ordinarie  öppeGder   Synlighet  i  kanaler  målgrupperna   besöker  på  sin  fri3d   Interagrera  utanför  arbets3d?  
 • 21. Kontaktytor   Från en röst till många
 • 22. Kontaktytor   Från en kanal till många
 • 24. Utforska nya mötesplatser     Andras     kanaler   Egna  platser  i   sociala   mediekanaler   Egna  hemsidor  
 • 25. ”Museums  of  the  future:   providing  the  personal,   collabora?ng  with  the  crowd”   h"p://www.guardian.co.uk/culture-­‐professionals-­‐network/culture-­‐professionals-­‐blog/2012/may/17/museum-­‐ development-­‐future-­‐debate?CMP=twt_gu  
 • 26. Fram?dens  museer:     Är  extremt  personligt  relevanta   Drar  nyNa  av  tekniskt  kunnig  publik   Bryter  ner  barriärer  
 • 30. Ärlighet   Synliga frågor och svar  
 • 31. Mogenhet   Är vi redo?   hNp://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostream/  
 • 32. Utmaningar   •  Skapa  förståelse  för  och  insikt  om  verktygen   •  Skapa  förståelse  för  behoven  aN  förändra   arbetsprocesser   •  Öka  den  digitala  förståelsen  och  kompetensen   hos  medarbetarna   •  Öka  kunskapen  om  upphovsräNsliga  frågor   •  Få  mandat  och  delegera  arbetsuppgi]er   •  Kunna  visa  resultat   •  Det  tar  ?d…!   hNp://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostream/  
 • 33. Hur blir vi framgångsrika?
 • 34. Decentralisera Kommunikatörerna   Redak3onsgrupper   Enskilda   medarbetare  
 • 35. Möta rädslor… ”Med  en  digital  värderingsgrund  e]ersträvar  man  aN  möta  en  mångfald   av  åsikter  och  värderingar  genom  aN  möta  människor,  oberoende  av  3d   plats,  som  kan  utmana  och  utveckla  den  egna  tolkningen  av  omvärlden.”     ”En  mer  analog  värderingsgrund  bygger  i  större  utsträckning  på  det   fysiska  rummet…  Med  en  analog  värdering  utgår  man  o]are  från  eN  mer   begränsat  antal  personer  som  man  väljer  aN  skapa  en  rela3on  med.”     Brit  Stakston,  Gilla!,  Idealista  förlag,  2011     …och analoga värderingar
 • 36. Se över arbetsprocesser Ge medarbetarna: •  Tid •  Mandat •  Kontinuerligt stöd
 • 37. Utbilda …i dialog  
 • 39. Hur uppfattas vi? Foto:  Fredrik  Avar,  CC-­‐BY-­‐SA,  hNp://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordiska_Museet_18_juli_2006.jpg  
 • 40. Lyssna Ett exempel från Facebook   Foto:  Okänd.  Nordiska  museet.  hNp://www.digitaltmuseum.se  
 • 44. Synligare   Mer  ?llgängliga   Mer  kommunicerande   Effek?vare  analyser   Nya  arbetsmetoder   Ökad  kunskap  internt  
 • 45. Så går vi vidare
 • 46. SäKa  upp  tydligare  mål   Analysera  möjliga  kanaler   Arbeta  vidare  med  intern  förankring   FortsäKa  omvärldsbevakningen   Strategier   Handlingsplaner  
 • 47. Tack! Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier E-post: kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Blogg: http://nyamedier.blogg.nordiskamuseet.se Twitter: @kajsahartig