Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Kajsa hartig digikult_130411
Kajsa hartig digikult_130411
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 47 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Andere mochten auch (11)

Ähnlich wie Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet (20)

Anzeige

Weitere von Kajsa Hartig (14)

Sociala medier ur ett museiperspektiv, erfarenheter från Nordiska museet

 1. 1. Sociala medier ur ett museiperspektiv Erfarenheter från Nordiska museet Föredrag vid Institutet för Informationsteknologi, 2012-03-14 Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier
 2. 2. Om  föredraget   •  Nordiska museet •  Avdelningen Nya medier •  Våra kanaler •  Varför sociala medier? •  Så påverkar det organisationen •  Hur blir vi framgångsrika? •  Resultat •  Så går vi vidare
 3. 3. Nordiska museet
 4. 4. Nordiska museet
 5. 5. Nordiska museet §   360  byggnader   §   1,5  miljoner  föremål   §   4  000  hyllmeter  publika?oner   §   4  000  hyllmeter  arkivalier    
 6. 6. Nordiska museet §   230  000  fysiska  besökare/år   §   51  000  besök/mån  på  hemsidan   §   2039  vänner  på  Facebook   §   1  215  ”followers”  på  TwiKer    
 7. 7. Vårt uppdrag Samla  
 8. 8. Vårt uppdrag Vårda  
 9. 9. Vårt uppdrag Visa  
 10. 10. Avdelningen Nya medier
 11. 11. Organisa?on   Kommunicera   kunskapsbanken   Marknadsföring   Ledning   Nya  medier   Kommunika3onsavdelningen   Avd   Avd   Avd   Avd  
 12. 12. Nya  medier   Kommunika3on   Produk3on   Kunskapsbanken   Personal:   • Producent   • Projektledare   Strategi   • Digital  navigatör   • IT-­‐sek?on  
 13. 13. Kommunika3va  insatser     i  sociala  medier   Strategier  och  handlingsplaner   Omvärldsbevakning   Digital  navigatör   Utbildning/fortbildning   Internt  stöd  3ll  avdelningarna   Kommunika3onsplanering  i   sociala  medier  
 14. 14. Våra kanaler i sociala medier
 15. 15. ? 2013 - ff ? 2012 ? 2011 Instagram   2010 2009
 16. 16. Varför sociala medier?
 17. 17. Insamling   Kunskaps Omvärlds spridning   Kunskapsbanken   bevakning   Dialog  
 18. 18. Transparens   Kontaktytor  
 19. 19. Förtroendeingivande   Långsiktighet  
 20. 20. Tillgänglighet   Ordinarie  öppeGder   Synlighet  i  kanaler  målgrupperna   besöker  på  sin  fri3d   Interagrera  utanför  arbets3d?  
 21. 21. Kontaktytor   Från en röst till många
 22. 22. Kontaktytor   Från en kanal till många
 23. 23. Kontaktytor   Från envägskommunikation… …till dialog
 24. 24. Utforska nya mötesplatser     Andras     kanaler   Egna  platser  i   sociala   mediekanaler   Egna  hemsidor  
 25. 25. ”Museums  of  the  future:   providing  the  personal,   collabora?ng  with  the  crowd”   h"p://www.guardian.co.uk/culture-­‐professionals-­‐network/culture-­‐professionals-­‐blog/2012/may/17/museum-­‐ development-­‐future-­‐debate?CMP=twt_gu  
 26. 26. Fram?dens  museer:     Är  extremt  personligt  relevanta   Drar  nyNa  av  tekniskt  kunnig  publik   Bryter  ner  barriärer  
 27. 27. Så påverkar det organisationen
 28. 28. Interna arbetssätt  
 29. 29. Öppenhet   Hur arbetar vi?  
 30. 30. Ärlighet   Synliga frågor och svar  
 31. 31. Mogenhet   Är vi redo?   hNp://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostream/  
 32. 32. Utmaningar   •  Skapa  förståelse  för  och  insikt  om  verktygen   •  Skapa  förståelse  för  behoven  aN  förändra   arbetsprocesser   •  Öka  den  digitala  förståelsen  och  kompetensen   hos  medarbetarna   •  Öka  kunskapen  om  upphovsräNsliga  frågor   •  Få  mandat  och  delegera  arbetsuppgi]er   •  Kunna  visa  resultat   •  Det  tar  ?d…!   hNp://www.flickr.com/photos/like_the_grand_canyon/2558640888/sizes/z/in/photostream/  
 33. 33. Hur blir vi framgångsrika?
 34. 34. Decentralisera Kommunikatörerna   Redak3onsgrupper   Enskilda   medarbetare  
 35. 35. Möta rädslor… ”Med  en  digital  värderingsgrund  e]ersträvar  man  aN  möta  en  mångfald   av  åsikter  och  värderingar  genom  aN  möta  människor,  oberoende  av  3d   plats,  som  kan  utmana  och  utveckla  den  egna  tolkningen  av  omvärlden.”     ”En  mer  analog  värderingsgrund  bygger  i  större  utsträckning  på  det   fysiska  rummet…  Med  en  analog  värdering  utgår  man  o]are  från  eN  mer   begränsat  antal  personer  som  man  väljer  aN  skapa  en  rela3on  med.”     Brit  Stakston,  Gilla!,  Idealista  förlag,  2011     …och analoga värderingar
 36. 36. Se över arbetsprocesser Ge medarbetarna: •  Tid •  Mandat •  Kontinuerligt stöd
 37. 37. Utbilda …i dialog  
 38. 38. Visa resultat! Utvärdera och analysera  
 39. 39. Hur uppfattas vi? Foto:  Fredrik  Avar,  CC-­‐BY-­‐SA,  hNp://en.wikipedia.org/wiki/File:Nordiska_Museet_18_juli_2006.jpg  
 40. 40. Lyssna Ett exempel från Facebook   Foto:  Okänd.  Nordiska  museet.  hNp://www.digitaltmuseum.se  
 41. 41. Lyssna
 42. 42. Analysera!
 43. 43. Resultat
 44. 44. Synligare   Mer  ?llgängliga   Mer  kommunicerande   Effek?vare  analyser   Nya  arbetsmetoder   Ökad  kunskap  internt  
 45. 45. Så går vi vidare
 46. 46. SäKa  upp  tydligare  mål   Analysera  möjliga  kanaler   Arbeta  vidare  med  intern  förankring   FortsäKa  omvärldsbevakningen   Strategier   Handlingsplaner  
 47. 47. Tack! Kajsa Hartig, Digital navigatör, Avdelningen Nya medier E-post: kajsa.hartig@nordiskamuseet.se Blogg: http://nyamedier.blogg.nordiskamuseet.se Twitter: @kajsahartig

×