Anzeige

Más contenido relacionado

Destacado(17)

Similar a Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, sosiaalineuvos Maija Perho, Huoltaja-­‐säätiön isännistön puheenjohtaja(20)

Anzeige

Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti, sosiaalineuvos Maija Perho, Huoltaja-­‐säätiön isännistön puheenjohtaja

  1. Miten kunnallista sosiaalipolitiikkaa voidaan toteuttaa tavoitteellisesti Sosiaalineuvos, kapunginvaltuutettu Maija Perho Kouvola 11.11.2013 12.11.2013 Esittäjän nimi 1
  2. Strategia ja siitä johdettavat ohjelmat • Kokonaisnäkemys eri sektoreiden välisistä kytkennöistä, talouden, elinkeinoelämän, palvelutuotannon keskinäisriippuvuudesta • Ymmärrys hyvinvointipanostusten/-investointien merkityksestä ja tuottavuudesta lyhyellä ja pitemmällä aikavälillä • Sitoutuminen yhteiseen vastuuseen • • 12.11.2013 TURUSSA Hyvinvointiohjelma Kilpailukykyohjelma Esittäjän nimi 2
  3. Hallinto- ja palvelurakenne/-asenne • Siiloja vai laajoja kokonaisuuksia • Kokonais- vai osavastuut • Kokonaisnäkemys vai siilipuolustus • Korkeat vai matalat hierarkiat • Kunnan työntekijä – kuluerä vai voimavara • Luottamus vai kontrolli • Kuntalainen – häirikkö vai osallinen 12.11.2013 Esittäjän nimi 3
  4. Kumppanuudet • Valtion aluehallinto • Kirkko • Yritykset, esim. hankintaosaaminen, yhteiskuntavastuu • Poliisi • Kulttuurin tuottajat • Järjestöt • Ym, Ym 12.11.2013 Esittäjän nimi 4
  5. Häiriöpalveluita vai hyvinvoinnin edistämistä ja ennakointia • Asuminen ja rakennettu ympäristö - liikkuminen, esteettömyys, viherympäristö, kauneus - yhteiset olohuoneet Vapaa-aikatoimi (kulttuuri-, liikunta-,nuoriso-) yhteistyössä Soten kanssa ehkäisemään syrjäytymistä Järjestöt voimavaraksi - neuvoloissa ohjausta harrastusten ja vauvakerhoihin, isäryhmiin, parisuhdeneuvontaan, perheliikuntaan ym. - ikäihmisille kulttuuria ja kuljetuksia, vapaaehtoistyön organisointi, tietoa ikäryhmittäin toiminnasta (järjestöportaali) 12.11.2013 Esittäjän nimi 5
  6. Esimerkkejä • Ehkäisevä lastensuojelu • - uskallus siirtää painopistettä – kodinhoitajat kunniaan, sosiaalityöntekijät perheisiin - onnistumisia mm. Imatralla, säästöä huostaanotoissa Panostaminen muistisairauksien varhaiseen toteamiseen ja hoitoon - tarvitaan osaamista (geriatri, muistihoitaja) ja koulutusta, varhaista tukea ja säännöllistä seurantaa ja tukea omaishoitajille – päästään irti pyöröovisyndroomasta, turhista terveyskeskuskäynneistä ja liian varhaisesta laitoshoidosta - Uudessakaupungissa toimintamallilla saatu mittavia säästöjä ja samalla arjen turvaa 12.11.2013 Esittäjän nimi 6
  7. Aktiivista työllistämistä/osallistamista • Jos kunnilla on varaa maksaa Kelalle miljoonia työmarkkinaosuutta, eikö olisi varaa käyttää ne miljoonat työllistämispalveluihin • - hyöty tulisi osallisuuden kokemusten ja syrjäytymisen vähenemisen kautta sekä yksilölle että kuntataloudelle - toiminnalle mielekkyyttä yhdessä työllistettävien kanssa Mitä kouluttamaton mutta kokenut saa tehdä, voisiko suurempi joustavuus olla sittenkin kokonaisuuden etu. Ihmisten tarpeet ja työn saanti voisivat kohdata paremmin. 12.11.2013 Esittäjän nimi 7
  8. IT, osallisuus ja prosessit • Kuntalaisten osallisuus verkossa helpoksi ja vuorovaikutteiseksi, kuuleminen aidoksi (mm. asukasraadit, nuorisovaltuustot, neuvostot ym) • Kannattaisiko työntekijöiden hyvinvointiin sittenkin sastata, kun selvitykset ao. investoinneista puhuvat selvää kieltä (sairastaminen vähenee, varhe-maksut pienenvät, tehokkuus kasvaa kts. mm. Naantali) • Valta, vastuu ja terveen järjen käyttö samalle henkilölle – kasvatetaan luottamuspääomaa. 12.11.2013 Esittäjän nimi 8
  9. 12.11.2013 Esittäjän nimi 9
Anzeige