Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, projektikoordinaattori Heini Maijanen, Socom Oy

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 13 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (17)

Anzeige

Ähnlich wie Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, projektikoordinaattori Heini Maijanen, Socom Oy (20)

Weitere von Kai Kortelainen (9)

Anzeige

Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa, projektikoordinaattori Heini Maijanen, Socom Oy

 1. 1. Kolmannen sektorin osuus kunnallisen sosiaalipolitiikan toteuttamisessa Kunnallisen sosiaalipolitiikan iltapäivä tiistai 12.11.2013 Projektikoordinaattori Heini Maijanen MontEri-hanke, Socom Oy
 2. 2. Yhdistysten määrä Kaakkois-Suomessa Yhteensä 7 497 rekisteröitynyttä yhdistystä, joista  3 289 toimii Etelä-Karjalassa ja  4 208 Kymenlaaksossa (Patentti- ja rekisterihallituksen alueen yhdistyslistaus 2013)
 3. 3. Monimuotoinen kolmas sektori Vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys Jäsen- ja palveluorientoitunut yhdistys Palvelutuotantoon suuntautunut yhdistys Käsitys perustehtävästä Sääntöjen mukaisen toiminnan tarjoaminen jäsenistölle Säännönmukainen toiminta jäsenistölle + palvelutoimintaa Asiakaslähtöinen palvelutoiminta Arvot Arvostetaan jäsenistölle tuottavaa perustoimintaa ja siihen liittyvää osaamista Jäsenistölle kohdistuva toiminta ja osaaminen sekä palvelutoiminta  vastakkainasettelua esiintyy Asiakkaiden tarpeisiin vastaavat laadukkaat palvelut, joilla riittävä kysyntä Ohjautumine n Säännöt, jäsenistön tarpeet ja avustuslinjaukset Säännöt, jäsenistön tarpeet ja avustuslinjaukset. Toisaalta palvelujen käyttäjien ja tilaajien tarpeet Palvelujen käyttäjien ja tilaajien tarpeista ja säännöistä Toiminta-alue Paikallisesti, koska jäsenistö ohjaa toimintaa Jäsenlähtöinen toiminta paikallisesti, voi laajentua alueellisesti palveluntuottajan roolissa Paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti kysyntälähtöisesti Tulovirrat Jäsen-, osallistumis- ja pääsymaksut sekä erilaiset avustukset, talkoot Jäsentulot, avustukset, talkootoiminta ja palvelutoiminnan tuotot Kohdennetut avustukset, yritysyhteistyö ja palveluiden tuotot Näkemykset tulevaisuude n roolista Perustoiminnan pysyminen laadukkaana Perustoiminta yhdistyksen kivijalka. Palvelutoiminta tukee tätä. Mitä suuremmaksi palvelutoiminta kasvaa, sitä vähemmän yhdistys pystyy toimimaan äänitorvena alkuperäisessä tarkoituksessa Toiminnan tarkoitusta tukevat palvelut ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen identiteetti Motivaation lähteenä yhdistyksen perustarkoitus ja siihen liittyvä osaaminen Uudet osaamisvaatimukset voivat aiheuttaa epävarmuutta ja tyytymättömyyttä Kytkeytyy palvelujen tuottamiseen ja siihen liittyvään osaamiseen Perinteinen järjestötoiminta Lähde: mukaillen http://www.kolmaslahde.fi/tukea/tyokalut Palveluja tuottava järjestötoiminta
 4. 4. Miltä kuntien ja järjestöjen välinen yhteistyö näyttää Kaakkois-Suomessa? •Selvitys pohjautuu yhdistyksille ja kuntatoimijoille suunnattuihin sähköisiin kyselyihin KaakkoisSuomessa • Yhdistysvastaajia 196, joista 70 % toimii vapaaehtoisen resurssin varassa • Kuntavastaajia 7/16 •Raportti luettavissa osoitteessa: www.socom.fi/julkaisut
 5. 5. Järjestöjen ja kuntien välinen yhteistyö
 6. 6. Yhteistyön haasteet järjestöjen näkökulmasta
 7. 7. Yhteiset tavoitteet, mutta erilaiset keinot ‒ Fyysinen pääoma (resurssit, välineet, toimitilat): ‒ JÄRJESTÖTvoimavarojen kustannussäästöt, tehokkaampi käyttö, suuremmat tapahtumat - Tavoittaa niitä ihmisiä, jotka eivät hakeudu palvelujen piiriin - ”Ihmisten arjen asiantuntijoita” tuntee jäsenistön ja myös laajemmin paikallisen yhteisön tarpeet ruohonjuuritasolla ‒ Henkinen pääoma Monipuolista (toimijoiden osaaminen ja osaamisen arkipäivän tukea: kartoittaminen): tietoa ja ohjausta, HYVINVOIVAT JA ‒ tiedon jakaminen ja laajentaminen vertaistukea - Asukkaiden äänen esiintuojia TERVEET molemmin puolin ASUKKAAT  Yhdessä tekemistä - Alueen kehittäminen: kunnan ‒ Sosiaalinen pääoma elinvoima ja viihtyisyys parantunut – (luottamus, varavuoroinen kunta tuntuu kokonaiselta kunnioittaminen ja toisten arvostus): ‒ ‒ Päällekkäisyyksien välttäminen Alueen yhteisöllisyys ja yhteishenki vahvistuu - ‒ Symbolinen pääoma (maine ja identiteetti): ‒ ‒ ‒ Yhteistyöllä enemmän näkyvyyttä Tieto meistä lisääntyy vaikuttaminen - Monipuolisemmat, täydentävät ja uudet palvelut, jotka lisäävät kunnan KUNTA vetovoimaisuutta  palvelut Työllistämisvaikutukset
 8. 8. Huomioita yhteistyökyselyn pohjalta  Paikoittain yhteistyö kuntien ja järjestöjen välillä vireää, mutta sitä leimaa sattumanvaraisuus ja riippuu pitkälti henkilötason suhteista  Järjestöt hyvin heterogeeninen joukko ja järjestöjen välinen yhteistyö on myös satunnaista  Laajenevat kunnat ja paikalliset yhdistykset eivät välttämättä kohtaa  On tärkeää erottaa toisistaan vastikkeeton (vapaaehtoistyö) ja vastikkeellinen (palvelutuotanto) järjestötyö
 9. 9. Uusia avauksia  Kohtaamispaikat/kansalaistoiminnan keskus tukemaan seudullisia/kuntakohtaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteita ja toimintamalleja?  Yhteistyön onnistuminen vaatii koordinoivaa panosta - kenelle se kuuluu – voiko sitä jakaa?  Miten kuntien kirjoitetusta kunta-järjestöyhteistyöstrategioista huomio saataisiin itse prosessiin – eri toimijoiden väliset keskustelut?
 10. 10. Yhteistyön kehittäminen ar voverkon avulla
 11. 11.  kokoaa tiedon Kaakkois-Suomen järjestöistä ja yhdistyksistä
 12. 12. YKSIN VAI YHESSÄ? – järjestöpäivä la 30.11. klo 10-15 Lappeenrannassa, Saimaan ammattikorkeakoululla, osoitteessa • Missä asioissa kansalaisjärjestöjen Skinnarilankatu 36 yhteistyö on tarpeellista? Miten yhteistyöhön päästään? Tarvitaanko tähän rakenteita? • Mitä konkreettisia välineitä tarvitaan järjestöjen toimintaedellytysten turvaamiselle ja vahvistamiselle? Ilmoittaudu mukaan 18.11. mennessä www.socom.fi/ilmoittautuminen
 13. 13. Yhteystiedot: Projektikoordinaattori Heini Maijanen puh. 050 434 2443, heini.maijanen@socom.fi www.socom.fi/MontEri www.yhdistysinfo.fi www.facebook.com/MonteriHanke

×