Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANUBUKU PANDUANUNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU    EDISI 2010
Kata Alu-aluanNaib CanselorUniversiti Malaysia TerengganuBismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum w.b.t. dan Selamat Sejah...
Kata Alu-aluanTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)Universiti Malaysia TerengganuBismillahirrahmanirrahim.Ass...
Isi Kandungan                               Muka Surat   Kata Alu-aluan Naib Canselor  ...
Senarai Lampiran                                     Muka Surat      Lampiran 1 :...
1.0  PENDAHULUANLatihan Industri (LI) merupakan kursus yang memberi peluang kepada pelajarUMT untuk mendapat pendedahan ...
3.0   JAWATANKUASA LATIHAN INDUSTRI3.1   Jawatankuasa Latihan Industri Universiti (JKLIU)Penyelarasan LI di peringkat...
4.0  BIDANG     KUASA   DAN  TANGGUNGJAWAB    JAWATANKUASA    LATIHAN INDUSTRI4.1  Jawatankuasa Latihan...
5.0   POLISI DAN PROSEDUR LATIHAN INDUSTRI5.1   Status Latihan Industri    LI adalah kursus wajib bagi program di...
5.5  Kehadiran    Pelajar perlu menghadiri LI sepenuhnya tertakluk kepada peraturan-    peraturan di organisasi, i...
6.0  TANGGUNGJAWAB PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI FAKULTI,    PENYELARAS     LATIHAN  INDUSTRI    PROGRAM,  ...
6.3  Penyelia Latihan Industri UMT   a) Melakukan lawatan dan penyeliaan ke atas kumpulan pelajar yang     telah d...
7.0   MAKLUMAT LATIHAN INDUSTRI MENGIKUT FAKULTI7.1   Fakulti Pengurusan dan Ekonomi                 ...
7.3  Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan                   Jam   Tempoh             ...
8.0    GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI8.1   Proses Penempatan Pelajara) Kaedah Penempatan PelajarUmumnya, pihak fakul...
Jadual 1: Carta Alir Proses Penempatan Latihan IndustriKeterangan/Tanggungjawab       Carta Alir          R...
8.2   Proses Penyeliaan dan Penilaian Jadual 2 di bawah menunjukkan proses penyeliaan dan penilaian Latihan Industri ba...
Bil       Aktiviti       Latihan Industri    Latihan Industri   Latihan Industri           ...
Jadual 3: Carta Alir Proses Penyeliaan dan Penilaian LI Pelajar            Keterangan/Tanggungjawab      ...
LAMPIRAN
Lampiran 1                           Contoh surat permohonanNamaAlamat surat-menyuratPoskod dan ...
Lampiran 2                           Contoh Curriculum Vitae              RESUME ...
Lampiran 2                      Contoh Curriculum VitaeWORK EXPERIENCE Period   Organisation  Des...
Lampiran 2                 Contoh Curriculum VitaeOTHERSLanguage ability   Language    Writing  Spe...
Lampiran 3                                      Contoh Borang LI-01         ...
Lampiran 3                                Contoh Borang LI-015. Syarat-syarat ditetapkan o...
Lampiran 4                                        Contoh Borang LI-02       ...
Lampiran 4                             Contoh Borang LI-024. Untuk Kegunaan Pejabat (diisi ole...
Lampiran 5                          Contoh Borang LI-03          UNIVERSITI MALAYSIA TE...
Lampiran 6                         Contoh Borang LI-04          UNIVERSITI MALAYSIA TER...
Lampiran 7                                 Contoh Borang LI-05-SULIT           ...
Lampiran 7                                            Contoh Borang LI-05-SULIT...
Lampiran 8                                Contoh Borang LI-06-SULIT            ...
09 Keupayaan memberi dan menerima arahan    dengan jelas dan bersopan              1  2  3  4  5  ...
Lampiran 8                                           Contoh Borang LI-06-SULIT ...
Lampiran 9                                  Contoh Borang LI-07-SULIT          ...
Lampiran 9                                 Contoh Borang LI-07-SULITC. PENGGUNAAN ICT DAN...
Lampiran 10                                      Contoh Borang LI-08-SULIT      ...
Lampiran 10                                           Contoh Borang LI-08-SULIT ...
Lampiran 10                              Contoh Borang LI-08-SULIT            UN...
Untuk pertanyaan, sila hubungi   Urusetia Latihan Industri Fakulti :1. Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE)  Universiti...
Untuk keterangan lanjut sila hubungiPusat Jaringan Industri dan Khidmat Komuniti (INComS)     Universiti Malaysia Tere...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Bahan bengkel kik 2

2.981 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bahan bengkel kik 2

 1. 1. UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANUBUKU PANDUANUNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU EDISI 2010
 2. 2. Kata Alu-aluanNaib CanselorUniversiti Malaysia TerengganuBismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum w.b.t. dan Selamat SejahteraSaya bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurniaNya, sayaberkesempatan merakamkan sepatah dua kata dalam buku Panduan LatihanIndustri UMT yang dikelolakan oleh Pusat Jaringan Industri dan KhidmatKomuniti (INComS), Universiti Malaysia Terengganu buat julung kalinyaditerbitkan.Saya rasa amat bangga kerana INComS telah berjaya menerbitkan buku panduanini yang sangat penting sebagai bahan rujukan yang menggariskan antara laindasar, bidang tugas dan tanggungjawab, serta peraturan dan prosedur yangberkait dengan pengendalian Latihan Industri di UMT.Ini merupakan suatu usaha murni bagi meningkatkan lagi perkembangan mentaldan intelektual mahasiswa sebagai golongan yang menjadi harapan bangsa dannegara sejajar dengan perkembangan pasaran kerjaya yang sentiasa kompetitif.Sesungguhnya melalui penerbitan buku panduan ini sudah tentu dapatmempertingkatkan dan memantapkan gerak kerja mahasiswa sebagai pelengkapkepada ketrampilan diri yang laku kerja di samping meraih kejayaan dalambidang akademik.Adalah menjadi harapan saya, penerbitan buku panduan ini akan menjadi asaskepada usaha untuk menjana pendapat dan idea bagi meningkatkan lagi dayadan kekuatan pemikiran serta tahap profesionalisma mahasiswa dalammenghadapi kehidupan yang makin mencabar setelah bergraduat nanti.Saya mengambil kesempatan ini untuk menasihatkan para mahasiswa agarsentiasa bersiap siaga memperlengkapkan diri dalam bidang akademik dan terusmaju bagi mempertingkat dan memantapkan tahap profesionalisma mahasiswamenerusi Latihan Industri ini.Akhir kata, saya mengucapkan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalampenghasilan buku panduan ini dan kepada semua mahasiswa SELAMAT MAJUJAYA.Wassalam.Prof. Dr. Aziz bin DeramanNaib Canselor i
 3. 3. Kata Alu-aluanTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)Universiti Malaysia TerengganuBismillahirrahmanirrahim.Assalamualaikum w.b.t. dan Selamat SejahteraDikesempatan ini saya memanjangkan sekalung penghargaan kepada pihakPusat Jaringan Industri dan Khidmat Komuniti (INComS) kerana memberipeluang kepada saya untuk mencoretkan sepatah dua kata dalam Buku PanduanLatihan Industri UMT kelolaan dan terbitan Pusat Jaringan Industri dan KhidmatKomuniti.Dalam zaman teknologi maklumat yang melanda dan begitu mencabar untuksetiap mahasiswa hadapi, sewajarnyalah setiap mahasiswa didedahkan secarapraktikal tentang perkembangan yang berlaku dalam dunia pekerjaanbersesuaian dengan bidang pengajian masing-masing sejajar dengan aruspembangunan negara yang melanda kehidupan hari ini. Pendedahan danpengalaman yang ditimba daripada interaksi semasa Latihan Industri (LI) bukansahaja berupaya membentuk mahasiswa yang cakna terhadap perjalanankehidupan selepas bergraduat, malah peluang sedemikian juga dapatmemperluas dan mempertingkatkan bidang pengetahuan serta memantapkantahap profesionalisma mahasiswa dalam bidang masing-masing.Adalah diharapkan, buku panduan ini dan ketersediaan peluang latihandimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa sejajar dengan matlamat LI UMTyang ingin melahirkan mahasiswa yang berpengalaman, memahami nilai etikaprofesional dan memiliki kemahiran asas profesional pekerjaan, sertaberkebolehan untuk melakukan kerja mengikut bidang masing-masing.Justeru, dalam kesempatan menjalani LI mahasiswa seharusnya merebutpeluang ini untuk menimba sebanyak mungkin ilmu dan pengalaman sertamengambil inisiatif untuk menyesuaikan diri dengan suasana tempat latihan danakur dengan tugas yang diamanahkan demi mempertingkatkan ketrampilanprofesionalisma masing-masing.Akhir kata saya ingin merakamkan setinggi penghargaan dan ucapan syabaskepada semua yang terlibat dalam menjayakan penerbitan buku panduan ini.Sekian, wassalamProf. Dr. Noor Azhar b. Mohamed ShaziliTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)ii
 4. 4. Isi Kandungan Muka Surat Kata Alu-aluan Naib Canselor i Kata Alu-aluan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan ii Antarabangsa Senarai Lampiran iv Senarai Jadual iv1.0 Pendahuluan 12.0 Objektif 13.0 Jawatankuasa Latihan Industri 3.1 Jawatankuasa Latihan Industri Universiti 2 3.2 Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti 24.0 Bidang Kuasa dan Tanggungjawab Jawatankuasa Latihan Industri 4.1 Jawatankuasa Latihan Industri Universiti 3 4.2 Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti 35.0 Polisi dan Prosedur Latihan Industri 5.1 Status Latihan Industri 4 5.2 Jam Kredit 4 5.3 Tempoh 4 5.4 Penempatan 4 5.5 Kehadiran 4 5.6 Penyeliaan 5 5.7 Penilaian 56.0 Tanggungjawab Penyelaras Latihan Industri Fakulti, Penyelaras Latihan Industri Program, Penyelia Latihan Industri UMT, Penyelia Industri dan Pelajar 6.1 Penyelaras Latihan Industri Fakulti 6 6.2 Penyelaras Latihan Industri Program 6 6.3 Penyelia Latihan UMT 7 6.4 Penyelia Industri 7 6.5 Pelajar 77.0 Maklumat Latihan Industri Mengikut Fakulti 7.1 Fakulti Pengurusan dan Ekonomi 8 7.2 Fakulti Sains dan Teknologi 8 7.3 Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan 9 7.4 Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin 98.0 Garis Panduan Latihan Industri 8.1 Proses Penempatan Pelajar 10 8.2 Proses Penyeliaan dan Penilaian 12 Lampiran 15 iii
 5. 5. Senarai Lampiran Muka Surat Lampiran 1 : Surat Permohonan 15 Lampiran 2 : Contoh Curriculum Vitae 17 Lampiran 3 : Borang LI-01 20 Borang Maklum Balas Permohonan Latihan Industri Lampiran 4 : Borang LI-02 22 Borang Akuan Lapor Diri Latihan Industri Lampiran 5 : Borang LI-03 24 Laporan Maklumat Latihan Yang Akan Dijalankan Semasa Latihan Industri Lampiran 6 : Borang LI-04 25 Laporan Kemajuan Latihan Industri Lampiran 7 : Borang LI-05 26 Borang Penilaian Penyelia UMT Lampiran 8 : Borang LI-06 28 Borang Penilaian Penyelia Industri Lampiran 9 : Borang LI-07 31 Pembentangan Laporan Lampiran 10:Borang LI-08 33 Laporan Akhir Latihan Industri Lampiran 11:Borang LI-09 35 Markah Keseluruhan Penilaian Latihan Industri Senarai Jadual Muka SuratJadual 1 Carta Alir Proses Penempatan Latihan Industri 11Jadual 2 Proses Penyeliaan dan Penilaian 12Jadual 3 Carta Alir Proses Penyeliaan dan Penilaian Latihan Industri 14 Pelajar iv
 6. 6. 1.0 PENDAHULUANLatihan Industri (LI) merupakan kursus yang memberi peluang kepada pelajarUMT untuk mendapat pendedahan kerjaya bagi satu tempoh yang ditetapkan.Semasa LI, pelajar akan ditempatkan di organisasi swasta/awam yangbersesuaian dengan bidang pengajian yang diikuti di universiti. Menerusi LI,pelajar berpeluang untuk menimba pengalaman bekerja serta mendapat latihandi organisasi dalam suasana kerja sebenar. LI juga dapat meningkatkan potensidan membentuk sahsiah pelajar yang memenuhi keperluan pasaran kerja.Secara khususnya, LI memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktik danmengaplikasikan teori yang mereka pelajari semasa di universiti kepada situasisebenar di alam pekerjaan. Pelajar juga dapat menyumbang idea dan usaha bagimembangunkan, mempertingkatkan serta memantapkan aspek yang relevan didalam organisasi tersebut.UMT menawarkan program-program pengajian di peringkat ijazah pertama danprogram di peringkat diploma yang kebanyakannya mewajibkan pelajarmenjalani LI. Menerusi Urusetia Latihan Industri, organisasi-organisasidikenalpasti bagi tujuan penempatan pelajar. Keberkesanan pelaksanaanpenempatan pelajar ini memerlukan sokongan serta kerjasama organisasi-organisasi tersebut. Maklumbalas daripada organisasi dan pelajar menjadipanduan kepada universiti untuk menambahbaik serta memantapkan pengisianLI secara berterusan.Tujuan LI adalah untuk: a) Melahirkan pelajar yang mempunyai pendedahan pengalaman kerja dalam suasana kerja sebenar. b) Memantapkan kemahiran insaniah pelajar yang dapat membantu meningkatkan potensi lakukerja mereka. c) Membentuk sahsiah pelajar yang memenuhi keperluan pasaran kerja.2.0 OBJEKTIFSetelah menjalani LI, pelajar-pelajar akan dapat:a) Menimba pengalaman dan kemahiran asas pekerjaan yang berkait dengan program pengajian masing-masing.b) Mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kuliah kepada realiti alam pekerjaan.c) Menjalin dan mengekalkan hubungan dengan ahli/kumpulan profesional dalam bidang masing-masing.d) Memahami nilai etika profesional dalam bidang masing-masing.e) Menunjukkan kebolehan dalam pekerjaan dan seterusnya meningkatkan peluang untuk mendapat pekerjaan apabila bergraduat. 1
 7. 7. 3.0 JAWATANKUASA LATIHAN INDUSTRI3.1 Jawatankuasa Latihan Industri Universiti (JKLIU)Penyelarasan LI di peringkat universiti dilaksanakan oleh Pusat Jaringan Industridan Khidmat Komuniti (INComS) dengan kerjasama fakulti. JawatankuasaLatihan Industri peringkat universiti adalah seperti berikut:Pengerusi : Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)Ahli : Pengarah Pusat Jaringan Industri dan Khidmat Komuniti : Pengarah Pusat Kualiti dan Pembangunan Akademik : Timbalan Dekan Akademik dan HEP Fakulti : Penyelaras Latihan Industri Fakulti : Timbalan Pendaftar Bahagian Akademik : Wakil Tetap Pejabat BendahariUrusetia : Pusat Jaringan Industri dan Khidmat Komuniti (INComS)3.2 Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti (JKTLIF)Penyelarasan LI di peringkat fakulti adalah seperti berikut:Pengerusi : Timbalan Dekan (Akademik dan HEP)Setiausaha / Urusetia : Penyelaras Latihan Industri FakultiAhli : Penyelaras Latihan Industri Program Carta Organisasi Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti Timbalan Dekan ( Akademik dan HEP) Penyelaras LI Fakulti Pegawai Tadbir N41 atau setara Penyelaras Penyelaras PenyelarasLatihan Industri Latihan Industri Latihan Industri Pembantu Tadbir N17 Program A Program B Program C2
 8. 8. 4.0 BIDANG KUASA DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA LATIHAN INDUSTRI4.1 Jawatankuasa Latihan Industri Universiti (JKLIU) a) Menentukan dasar, peraturan dan garis panduan LI di peringkat universiti. b) Menyelaras semua penempatan LI. c) Menjadi pengantara antara agensi penempatan LI dan universiti. d) Melaporkan perkembangan pelaksanaan LI kepada universiti. e) Memutuskan kaedah penyelesaian terhadap sebarang masalah yang timbul berkait dengan LI dari semasa ke semasa. f) Mewujudkan pangkalan data agensi dan rekod penempatan LI di peringkat universiti. g) Mengeluarkan sijil kepada semua pelajar yang menghadiri LI.4.2 Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti (JKTLIF) a) Memastikan pelaksanaan LI mengikut garis panduan LI universiti atau seperti yang ditetapkan oleh badan profesional program. b) Mengenalpasti dan menentukan kesesuaian agensi untuk penempatan LI pelajar. c) Melantik penyelia LI serta memberi latihan kemahiran pemantauan dan penyeliaan. d) Menyelaras pemilihan tempat, penempatan pelajar, proses penyeliaan dan pemantauan LI. e) Memberi penerangan dan taklimat kepada pelajar sebelum mereka menjalani LI. f) Melaporkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Latihan Industri kepada fakulti. g) Penyelaras Latihan Industri Program adalah bertanggungjawab ke atas pengurusan pemarkahan LI. h) Mesyuarat JKTLIF akan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 2 bulan. 3
 9. 9. 5.0 POLISI DAN PROSEDUR LATIHAN INDUSTRI5.1 Status Latihan Industri LI adalah kursus wajib bagi program diploma dan kebanyakan program prasiswazah di UMT (rujuk bahagian 7.0).5.2 Jam Kredit a) Pengiraan jam kredit adalah mengikut garis panduan oleh Kementerian Pengajian Tinggi iaitu 1 jam kredit bersamaan dengan 2 minggu Latihan Industri kecuali : i. Program Diploma Perikanan: 1 jam kredit bersamaan dengan 1 minggu LI. ii. Program Sarjana Muda Perakaunan adalah 1 jam kredit bersamaan dengan 3 minggu LI. b) Jumlah jam kredit dibenarkan bagi kursus LI adalah 4 hingga 12 kredit.5.3 Tempoh a) Pelajar wajib mendaftar kursus LI dalam tempoh prapendaftaran pada semester sebelumnya. b) Pelajar akan menjalani LI selepas semester ke-4 bagi program pengajian 3 tahun atau selepas semester ke-6 bagi program pengajian 4 tahun (rujuk Jadual 2). c) Tempoh LI ditentukan mengikut keperluan program (rujuk bahagian 7.0).5.4 Penempatan a) Penempatan LI boleh ditentukan oleh penyelaras atau cadangan daripada pelajar tertakluk kepada persetujuan Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti. b) Tempat LI bolehlah terdiri daripada mana-mana organisasi/agensi yang dapat mengaplikasikan pengetahuan serta membangunkan kemahiran pelajar. 4
 10. 10. 5.5 Kehadiran Pelajar perlu menghadiri LI sepenuhnya tertakluk kepada peraturan- peraturan di organisasi, institusi atau agensi penempatan yang terlibat. Sebarang ketidakhadiran mesti mendapat kelulusan daripada pihak organisasi atau universiti.5.6 Penyeliaan a) Penyelia LI UMT mestilah terdiri daripada pegawai akademik UMT yang mempunyai kepakaran dalam bidang berkenaan. Pegawai bukan akademik yang mempunyai kepakaran boleh dilantik sebagai penilai bersama. b) Penyelia LI UMT perlu melakukan lawatan penyeliaan sekurang-kurangnya sekali sepanjang tempoh LI.5.7 Penilaian a) Penilaian LI adalah berdasarkan laporan penyelia UMT, laporan penyelia industri, pembentangan, buku log, laporan akhir dan lain-lain aspek penilaian yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. b) Penggredan adalah berdasarkan gred abjad dan mata nilaian seperti yang ditetapkan di dalam Peraturan Akademik UMT. 5
 11. 11. 6.0 TANGGUNGJAWAB PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI FAKULTI, PENYELARAS LATIHAN INDUSTRI PROGRAM, PENYELIA LATIHAN INDUSTRI UMT, PENYELIA INDUSTRI DAN PELAJAR6.1 Penyelaras Latihan Industri Fakulti a) Mencalonkan penyelia Latihan Industri (LI) kepada Jawatankuasa Tetap Latihan Industri Fakulti (JKTLIF). b) Menyelaras pemilihan tempat, penempatan pelajar, proses penyeliaan dan pemantauan LI. c) Memberi penerangan dan taklimat kepada pelajar sebelum mereka menjalani LI. d) Mengurus penempatan pelajar dengan organisasi/syarikat/agensi berkenaan mengikut program pengajian. e) Menyelaras aktiviti dan jadual lawatan Penyelia LI UMT. f) Menyelaras laporan LI. g) Menyelaras markah dan gred LI. h) Melaporkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Latihan Industri kepada fakulti. i) Menjadi ahli Jawatankuasa Latihan Industri Universiti (JKLIU)6.2 Penyelaras Latihan Industri Program a) Merancang dan menyelaras LI. b) Mengenalpasti organisasi yang sesuai untuk pelajar menjalani LI. c) Memastikan syarat-syarat LI yang ditetapkan oleh jabatan dipenuhi. d) Memberi maklumat pelajar yang akan menjalani LI ke organisasi yang berkenaan. e) Menyediakan kaedah penilaian. f) Memberi taklimat kepada pelajar tentang tanggungjawab yang perlu dilaksanakan. g) Memantau pelaksanaan LI dengan mengadakan lawatan ke organisasi. h) Mengemukakan keputusan LI pelajar kepada fakulti. i) Memberi nasihat terhadap kebajikan pelajar berkaitan dengan LI.6
 12. 12. 6.3 Penyelia Latihan Industri UMT a) Melakukan lawatan dan penyeliaan ke atas kumpulan pelajar yang telah ditetapkan. b) Mengadakan penyelarasan dengan Penyelia Industri di tempat latihan. c) Membuat penilaian hasil lawatan menggunakan Borang LI-05. d) Mendapatkan laporan mengenai pelajar daripada Penyelia Industri (Borang LI-06). e) Menyemak, menyelia dan menilai laporan LI pelajar (Borang LI-08). f) Menilai pembentangan laporan LI pelajar (Borang LI-07). g) Menyerahkan markah keseluruhan LI kepada Penyelaras LI Program.6.4 Penyelia Industri a) Menentukan penempatan dan deskripsi tugas pelajar. b) Memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada pelajar. c) Memantau kerja-kerja yang dijalankan oleh pelajar. d) Membuat penilaian ke atas pelajar dengan menggunakan Borang LI-06 dan mengembalikan kepada Penyelaras Latihan Industri Fakulti. e) Memaklumkan kepada Penyelaras Latihan Industri Fakulti mengenai sebarang masalah semasa pelajar menjalani latihan di organisasi.6.5 Pelajar a) Mengesahkan kelayakan menjalani LI melalui sistem e-LI. b) Mendaftar kursus semasa proses pra-pendaftaran. c) Memohon dan melengkapkan proses penempatan LI menerusi sistem e-LI. d) Menghadiri taklimat/bengkel LI yang diadakan oleh pihak fakulti/jabatan. e) Melapor diri dan menjalani LI di tempat yang dipersetujui mengikut tempoh waktu seperti yang telah ditetapkan. f) Mematuhi peraturan dan syarat yang ditetapkan oleh UMT dan organisasi. g) Melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh dedikasi. h) Melaporkan kepada Penyelaras LI Fakulti jika menghadapi sebarang masalah. i) Melengkapkan borang-borang yang berkait dengan LI dan menyerahkan kepada Penyelaras LI Fakulti dalam masa yang ditetapkan. j) Membuat catatan dalam Buku Log, menyediakan dan membentangkan laporan akhir. 7
 13. 13. 7.0 MAKLUMAT LATIHAN INDUSTRI MENGIKUT FAKULTI7.1 Fakulti Pengurusan dan Ekonomi Jam Tempoh Kod Penyelaras LIBil Nama Program Kredi (Minggu Status Kursus Program t ) SM Pengurusan1. PGN4992 6 12 Wajib Dr. Safiek Mokhlis (Pemasaran) SM Ekonomi Dr. Azlina Abd.2. EKN4992 6 12 Elektif (Sumber Alam) Aziz Dr. Mohd Shaari3. SM Perakaunan AKN4992 8 24 Wajib Abd. Rahman Cik Nor Ezdianie4. SM Kaunseling KOG4992 12 24 Wajib Omar SM Pengurusan Cik Rozita Mohd5. (Polisi & Sekitaran Wajib SOS4992 6 12 Nawi Sosial)7.2 Fakulti Sains dan Teknologi Jam Tempoh Kod Penyelaras LIBil Nama Program Kredi (Minggu Status Kursus Program t ) SM Teknologi Dr. Mohamad bin1. TKA4992 6 12 Wajib (Alam Sekitar) Awang SM Teknologi Maklumat En. Mohd Sarif bin2. TMK4992 6 12 Elektif (Kejuruteraan Abd Manap Perisian) SM Sains Cik Chong Nyuk3. (Matematik MAT4992 4 8 Wajib Sian Kewangan) SM Sains4. (Matematik MAT4992 4 8 Wajib En. Loy Kak Choon Komputasi) SM Sains5. SBB4992 4 8 Elektif Dr. Chong Ju Lian (Sains Biologi) SM Sains Gunaan (Pemuliharaan &6. SBB4992 4 8 Elektif Dr. Chong Ju Lian Pengurusan Biodiversiti) SM Sains Pn. Norliawati bt.7. SKM4992 4 8 Elektif (Sains Kimia) Mohd Sidek SM Sains Cik Maisarah binti8. (Kimia Analisis & SKM4992 4 8 Elektif Jaafar Persekitaran) SM Sains Gunaan Pn. Wan Hafiza9. (Fizik, Elektronik SFZ4992 6 12 Wajib binti Wan Hassan & Instrumentasi)8
 14. 14. 7.3 Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan Jam Tempoh Kod Penyelaras LIBil Nama Program Kredi (Minggu Status Kursus Program t ) SM Sains Gunaan En. Mohammad1. SBP4992 4 8 Wajib (Perikanan) Zaidi b. Zakaria SM Agroteknologi En. Mohammad2. SBP4992 4 8 Wajib (Akuakultur) Zaidi b. Zakaria SM Agroteknologi Pn. Wan Zawiah3. (Teknologi GST4992 4 8 Wajib Wan Abdullah Lepastuai) SM Sains Makanan (Perkhidmatan Dr. Mohd Nizam4. MKP4992 8 16 Wajib Makanan dan Lani Pemakanan) SM Sains Makanan Cik Nizaha Juhaida5. (Teknologi MKT4992 8 16 Wajib Mohamad Makanan)6. Diploma Perikanan SBP2992 12 12 Wajib Dr. Marina Hassan7.4 Fakulti Pengajian Maritim & Sains Marin Jam Tempoh Kod Statu Penyelaras LIBil Nama Program Kredi (Minggu Kursus s Program t ) SM Sains (Sains Dr. Mohd Fadzil1. MSM4992 4 8 Wajib Samudera) Mohd Akhir SM Sains (Biologi Dr. Mohd Fadzil2. MBM4992 4 8 Wajib Marin) Mohd Akhir En. Mohd SM Pengurusan3. MPM4992 6 12 Wajib Sharifuddin Bin (Maritim) Ahmad SM Sains Gunaan En. Che Wan Mohd4. (Teknologi MTM4992 6 12 Wajib Noor Wan Othman Maritim) SM Sains (Sains Nautika dan En. Juhaizi Mohd5. MSN4992 6 12 Wajib Pengangkutan Yusof Maritim) 9
 15. 15. 8.0 GARIS PANDUAN LATIHAN INDUSTRI8.1 Proses Penempatan Pelajara) Kaedah Penempatan PelajarUmumnya, pihak fakulti akan menentukan organisasi atau syarikat untuk pelajarmenjalani LI. Walau bagaimanapun, pelajar digalakkan untuk mencadangkantempat latihan industri yang berkaitan dengan program pengajian dan tertaklukkepada persetujuan fakulti.Pelajar digalakkan memilih organisasi atau syarikat bertaraf multinasional danyang berorientasikan keusahawanan. Penempatan LI di luar negara bolehdipertimbangkan dan tertakluk kepada persetujuan universiti. Jadual 1menunjukkan proses penempatan LI.b) Ciri-Ciri Umum OrganisasiCiri-ciri umum organisasi adalah:  Bilangan staf mestilah tidak kurang daripada 10 orang atau yang berdaya saing.  Syarikat swasta, agensi kerajaan atau badan berkanun yang mempunyai kaitan dengan program pengajian yang diikuti.  Organisasi yang diluluskan oleh Jawatankuasa LI Fakulti.c) Kaedah Permohonan i. Pelajar dikehendaki memohon untuk menjalani LI melalui sistem e-LI. ii. Pelajar dikehendaki menyediakan Curriculum Vitae (Lampiran 2) dan salinan sijil-sijil berkaitan yang disahkan sekiranya perlu.d) Lapor Diri i. Pelajar dikehendaki melapor diri pada tarikh dan masa yang ditetapkan. ii. Pelajar dikehendaki menghantar borang lapor diri (Borang LI-02) pada minggu pertama latihan kepada Penyelaras LI Fakulti.10
 16. 16. Jadual 1: Carta Alir Proses Penempatan Latihan IndustriKeterangan/Tanggungjawab Carta Alir Rujukan Mula1. Jabatan mengenalpasti dan Kenalpasti dan memaklumkan senarai maklumkan pelajar yang akan menjalani senarai pelajar LI kepada Penyelaras LI Fakulti2. Penyelaras LI Fakulti Mengadakan - Buku Panduan LI mengadakan taklimat LI taklimat - Surat permohonan (Lampiran 1)3. Membuat permohonan Permohonan - Curriculum Vitae penempatan LI penempatan LI (Lampiran 2 ) - Borang jawapan Gagal daripada organisasi Keputusan - Surat penerimaan/4. Keputusan permohonan penolakan tawaran Lulus daripada organisasi (Borang Maklumkan keputusan agihan Maklumbalas5. Penyelaras LI Fakulti Permohonan LI) memaklumkan keputusan (Borang LI-01) agihan kepada pelajar Mengedarkan surat lantikan penyelia - Surat lantikan UMT penyelia UMT Taklimat - Buku Log LI6. Taklimat Persediaan LI Persediaan LI - Borang-borang yang berkaitan7. Pelajar lapor diri Lapor Diri - Borang Lapor Diri (LI-02) Tamat 11
 17. 17. 8.2 Proses Penyeliaan dan Penilaian Jadual 2 di bawah menunjukkan proses penyeliaan dan penilaian Latihan Industri bagi program sarjana muda dan diploma mengikut mod berikut: i. Mod A - Tempoh LI semasa cuti di antara semester 4 dan 5. ii. Mod B - Tempoh LI semasa semester akhir pengajian (semester 6 atau 8). iii. Mod C - Tempoh LI semasa cuti semester akhir pengajian (semester 6). Jadual 3 menunjukkan carta alir proses penyeliaan dan penilaian pelajar. Jadual 2: Proses Penyeliaan dan Penilaian Bil Aktiviti Latihan Industri Latihan Industri Latihan Industri (Sarjana Muda) (Sarjana Muda) (Diploma) Mod A Mod B Mod C Cuti Antara Semester Akhir Semester 6 Semester 4 & 5 Pengajian (12 minggu) (8 minggu atau 12 (16 atau 24 minggu) minggu) 1. Pelajar melengkapkan Borang Minggu pertama Minggu pertama Minggu pertama Deskripsi Latihan (LI-03) selepas lapor diri selepas lapor diri selepas lapor diri bersama Penyelia Industri. 2. Pelajar mengisi Buku Log Sepanjang Sepanjang Sepanjang setiap hari bekerja dan tempoh LI tempoh LI tempoh LI disahkan setiap minggu oleh Penyelia Industri. 3. Pelajar menghantar Borang Minggu ke-6 Minggu ke-10 Minggu ke-10 Laporan Kemajuan LI (LI-04) kali pertama kepada Penyelaras LI Fakulti. 4. Pelajar menghantar Borang - Minggu ke-18 - Laporan Kemajuan LI (LI-04) kali kedua kepada Penyelaras LI Fakulti. 5. Penyelia LI Fakulti melawat Minggu ke-5 hingga Sm Kaunseling: Minggu ke-10 dan menyelia di tempat ke-6 (LI-05) latihan industri. Penyelia LI (LI-05)  Penyeliaan 1 Fakulti perlu isi Borang Minggu 4-7 Penyeliaan Lawatan (LI-05). (LI-05 kali Penghantaran draf pertama pertama) Laporan LI kepada Penyelia LI Fakulti.  Penyeliaan 2 Pelajar LI Sm Sains (Sains Minggu 12-16 Nautika & Pengangkutan (LI-05 kali kedua) Maritim) yang menjalani LI di atas kapal akan  Penyeliaan 3 menggunakan format Minggu 20-22 penyeliaan berbeza (LI-05 kali ketiga) berdasarkan keperluan jabatan. Sm. Perakaunan/ Sm. Pengurusan (Maritim)/ Sm Sains (Sains Nautika &12
 18. 18. Bil Aktiviti Latihan Industri Latihan Industri Latihan Industri (Sarjana Muda) (Sarjana Muda) (Diploma) Mod A Mod B Mod C Cuti Antara Semester Akhir Semester 6 Semester 4 & 5 Pengajian (12 minggu) (8 minggu atau 12 (16 atau 24 minggu) minggu) Pengangkutan Maritim)  Penyeliaan 1 Minggu 5-6 (LI-05 kali pertama)  Penyeliaan 2 Minggu 20-21 (LI-05 kali kedua) Sm. Sn Makanan:  Penyeliaan 1 Minggu 10-12 (LI-05 kali pertama)6. Penyelia Industri menghantar Borang Penilaian Penyelia Industri (LI-06) kepada Seminggu selepas LI tamat Penyelaras LI Fakulti.7. Pelajar membentangkan laporan akhir LI di Jabatan. Penilaian dibuat dengan Tarikh pembentangan akan ditentukan oleh Jabatan masing- menggunakan Borang masing Penilaian Pembentangan LI (LI-07).8. Pelajar menyerahkan laporan akhir kepada jabatan masing- Tarikh penyerahan laporan akhir akan ditentukan oleh Jabatan masing. masing-masing9. Penyelia UMT yang dilantik akan menilai laporan LI pelajar dengan menggunakan Tarikh penghantaran markah penilaian Laporan LI akan Borang Penilaian Laporan ditentukan oleh Jabatan masing-masing Akhir LI (LI-08).10. Markah keseluruhan penilaian LI (Borang LI-09) perlu Tarikh penghantaran markah keseluruhan penilaian LI akan dihantar kepada Penyelaras ditentukan oleh Jabatan masing-masing LI Program.11. Penyelaras LI Program akan memasukkan markah akhir ke Tarikh memasukkan gred akhir ke dalam SIP sebelum sistem dalam Sistem Integrasi SIP ditutup Pensyarah (SIP). 13
 19. 19. Jadual 3: Carta Alir Proses Penyeliaan dan Penilaian LI Pelajar Keterangan/Tanggungjawab Carta Alir Mula Pelajar mendaftar1. Pelajar mendaftar kursus LI dalam tempoh Kursus LI pra-pendaftaran pada semester sebelumnya.2. Permohonan penempatan LI (menghadiri sesi taklimat / bengkel, Permohonan penyediaan surat permohonan dan CV). Penempatan LI3. Pelajar lapor diri untuk latihan industri. Melengkapkan Borang LI-02 dan Borang LI-02 dihantar kepada Penyelaras LI Fakulti.4. Pelajar melengkapkan Borang Maklumat Latihan (LI-03) bersama Borang LI-03 Penyelia Industri. Buku Log5. Pelajar mengemaskini buku log setiap hari bekerja. Buku log perlu disahkan oleh Penyelia Industri setiap minggu.6. Pelajar melengkapkan dan menghantar Laporan Kemajuan LI (LI-04) Borang LI-04 pada masa yang ditentukan kepada Penyelaras LI Fakulti.7. Lawatan Penyelia UMT ke tempat LI. Penyelia UMT melengkapkan Borang LI– 05 Borang Penilaian Penyelia UMT (LI-05).8. Tamat penempatan Latihan Industri di organisasi. Tamat penempatan LI9. Penyelia Industri melengkapkan Borang Penilaian Penyelia Industri (LI- 06) dan hantar kepada Penyelaras LI Fakulti. Borang LI– 0610. Pelajar membentang laporan akhir LI. Penilaian dibuat dengan Borang LI-07 menggunakan Borang Penilaian Pembentangan (LI-07).11. Pelajar menyiap dan menyerahkan laporan LI kepada jabatan masing- Siap dan serah masing. laporan akhir12. Penyelia UMT menilai laporan akhir pelajar dengan menggunakan Borang LI-08 Borang Penilaian Laporan Akhir LI (LI-08).13. Penyelia UMT melengkapkan Borang Markah Keseluruhan Penilaian LI Borang LI-09 (LI-09) dan dihantar kepada Penyelaras LI program. Menjana keputusan14. Penyelaras LI program memasukkan markah akhir ke dalam Sistem Akhir LI Integrasi Pensyarah (SIP) dalam tempoh yang ditetapkan. Tamat 14
 20. 20. LAMPIRAN
 21. 21. Lampiran 1 Contoh surat permohonanNamaAlamat surat-menyuratPoskod dan BandarEmailTarikhPengurus LatihanSyarikat ABCDamansara UtamaKuala LumpurMelalui:Penyelaras Latihan IndustriFakulti Sains dan TeknologiUniversiti Malaysia Terengganu21030 Kuala Terengganu,Terengganu Darul Iman.Tuan/Puan,PERMOHONAN PENEMPATAN LATIHAN INDUSTRIDengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.Adalah dimaklumkan bahawa saya pelajar tahun akhir ijazah/diploma dalampengajian _________________ (cth: Matematik Komputasi / TeknologiPersekitaran/ Kaunseling) di Universiti Malaysia Terengganu (UMT).Sehubungan dengan itu, saya berminat untuk mendapatkan tempat latihanindustri di dalam organisasi tuan di dalam bidang yang berkait denganprogram akademik saya.Latihan Industri tersebut di atas merupakan sebahagian daripada keperluanuntuk bergraduat. Tempoh latihan industri ini selama ______ minggu bermuladari _______(tarikh/bulan/tahun) hingga _________ (tarikh/bulan/tahun).Bersama-sama ini, disertakan salinan curriculum vitae dan dokumen yangdiperlukan untuk rujukan pihak tuan. Saya berharap mendapat jawapan yangpositif daripada organisasi tuan dalam masa yang terdekat.Terima kasih.Yang benar,(Nama :……………………………….)No. Kad Pengenalan ………………… 15
 22. 22. Lampiran 2 Contoh Curriculum Vitae RESUME Photo Name : Address : Contact No. : Email : PERSONAL DETAILSNRIC No. : Gender :Date of Birth : Marital Status :Age : Religion : EDUCATION Period Institution Level Achievement16
 23. 23. Lampiran 2 Contoh Curriculum VitaeWORK EXPERIENCE Period Organisation Designation ResponsibilitiesCO-CURRICULAR ACTIVITIES Period Location Activity Participation Remarks 17
 24. 24. Lampiran 2 Contoh Curriculum VitaeOTHERSLanguage ability Language Writing SpeakingHobbiesACADEMIC REFEREEName :Designation :Organisation :Tel No. :Email :18
 25. 25. Lampiran 3 Contoh Borang LI-01 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BORANG MAKLUMBALAS PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI ( diisi oleh Pihak Industri )1. Maklumat OrganisasiNama : Telefon :Alamat : Faks :2. Akuan PenerimaanPihak kami bersetuju/tidak bersetuju untuk menerima pelajar-pelajar berikutuntuk menjalani latihan industri seperti di atas sebagaimana dipohon:Bil Nama No Matrik Program 1 2 3 43. Maklumat LatihanTarikh Lapor : Alamat Lapor Diri :DiriMasa Lapor :Diri4. Kemudahan Disediakan oleh OrganisasiPihak kami juga bersedia untuk menyediakan kemudahan-kemudahan sepertiberikut: YA TIDAK YA TIDAK1. Penginapan 3. Makan-minum2. Pengangkutan 4. Elaun BulananLain-lain Kemudahan (nyatakan jika ada):_____________________________________ 19
 26. 26. Lampiran 3 Contoh Borang LI-015. Syarat-syarat ditetapkan oleh Organisasi (jika ada)Pihak kami turut mensyaratkan agar pelajar-pelajar terlibat memenuhi perkara-perkara berikut :6. Pengesahan oleh Wakil OrganisasiTandatangan : Cop Jawatan Rasmi :Nama :Tarikh : Mohon kembalikan borang yang telah siap diisi kepada : Penyelaras Latihan Industri Fakulti …………………………………………………………………….. Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu TerengganuAtau fakskan kepada : 09-668……..20
 27. 27. Lampiran 4 Contoh Borang LI-02 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BORANG AKUAN LAPOR DIRI LATIHAN INDUSTRI ( diisi oleh Penyelia Industri )1. Maklumat OrganisasiNama : Telefon :Alamat : Faks :2. Akuan Lapor Diri PelajarDengan ini disahkan bahawa pelajar berikut telah melapor diri bagi menjalani LatihanIndustri seperti di atas :Nama :No. Matrik : No. Kad Pengenalan :Program :Tarikh Lapor Diri :Alamat Kediaman :Semasa LatihanIndustriTelefon : Emel :Tempoh Latihan :Tandatangan :Pelajar3. Pengesahan oleh Wakil OrganisasiDisahkan bahawa segala maklumat di atas adalah benar :Tandatangan : Cop Jawatan/Rasmi :Nama :Tarikh : 21
 28. 28. Lampiran 4 Contoh Borang LI-024. Untuk Kegunaan Pejabat (diisi oleh Penyelaras LI Fakulti)Diterima dan disemak oleh :Tandatangan : Cop Jawatan/Rasmi :Nama :Tarikh/Masa :Catatan :22
 29. 29. Lampiran 5 Contoh Borang LI-03 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU LAPORAN MAKLUMAT LATIHAN YANG AKAN DIJALANKAN SEMASA LATIHAN INDUSTRINAMA PELATIH : NAMA ORGANISASI:NO. MATRIK :PROGRAM :PERKARA/ASPEK YANG PELATIH MAHU TUMPUKAN SEMASA LATIHAN:AKTIVITI YANG DIRANCANG OLEH ORGANISASI:RANGKA LATIHAN INDUSTRI ORGANISASI(AKTIVITI/SASARAN,PELAKSANAAN/PENYELIAAN,PENCAPAIAN, ULASANPELATIH)LAIN-LAIN 23
 30. 30. Lampiran 6 Contoh Borang LI-04 UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU LAPORAN KEMAJUAN LATIHAN INDUSTRINAMA PELATIH : NAMA DAN ALAMAT ORGANISASI:NO. MATRIK :PROGRAM : NO. TEL/FAX : NAMA PENYELIA :KEKUATAN ORGANISASI :ANALISIS TERHADAP SISTEM KERJA YANG TELAH/SEDANG PELAJARI:PENGENALPASTIAN MASALAH :24
 31. 31. Lampiran 7 Contoh Borang LI-05-SULIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PENYELIA UMTNAMA PELAJAR : _________________________ PROGRAM :__________________NO. MATRIK : _________________________ NO. K/P : ____________________ORGANISASI : _______________________________________________________PENYELIA UMT : _______________________________________________________TARIKH / MASA : _______________________________________________________Sila nyatakan penilaian tuan/puan untuk aspek berikut dengan membulatkan huruf yangberkaitan. PANDUAN PENILAIAN 1 2 3 4 5(Sangat Rendah) (Rendah) (Sedarhana) (Tinggi) (Sangat Tinggi)A. PENGISIAN BUKU LOG 01 Kekemasan laporan 1 2 3 4 5 02 Isi laporan 1 2 3 4 5 03 Konsistensi dalam mengemaskini laporan 1 2 3 4 5B. PEMERHATIAN 04 Ketepatan masa datang bertugas 1 2 3 4 5 05 Ketertiban dalam percakapan 1 2 3 4 5 06 Kesesuaian dan kesopanan berpakaian 1 2 3 4 5 07 Keyakinan diri 1 2 3 4 5C. TEMUBUAL 08 Mengenalpasti objektif,matlamat dan struktur organisasi 1 2 3 4 5 09 Mengenalpasti sistem / kaedah pelaksanaan organisasi 1 2 3 4 5 10 Kefahaman mengenai tugas 1 2 3 4 5 11 Keupayaan melaksanakan tugas 1 2 3 4 5 12 Keupayaan mengenalpasti masalah 1 2 3 4 5 13 Keupayaaan mengemukakan pandangan mengenai masalah 1 2 3 4 5 yang dikenalpasti 14 Sumbangan yang signifikan kepada organisasi 1 2 3 4 5 15 Berupaya menonjolkan imej positif UMT 1 2 3 4 5 25
 32. 32. Lampiran 7 Contoh Borang LI-05-SULIT Komen Penyeliaa) Kesesuaian penempatan dan skop latihan organisasi dengan bidang pengajianpelajar________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Kesesuaian organisasi untuk penempatan latihan industri UMT pada masa akandatang.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) Cadangan________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Jumlah Markah =  20% 75Tandatangan & Cop PenyeliaTarikh : _________________Nota:Kepada Penyelia UMT:a) Borang ini digunakan oleh Penyelia UMT semasa melawat dan memantau aktiviti Latihan Industrib) Sila kembalikan borang penilaian ini kepada: Penyelaras Latihan Industri Program ..................................................................................................... Fakulti ........................................... Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu26
 33. 33. Lampiran 8 Contoh Borang LI-06-SULIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BORANG PENILAIAN PENYELIA INDUSTRINAMA PELAJAR : _______________________ PROGRAM :____________________NO. MATRIK : _______________________ NO. K/P : ______________________ORGANISASI : ______________________________________________________PENYELIA INDUSTRI : _______________________________________________________TARIKH / MASA : _______________________________________________________Sila nyatakan penilaian tuan/puan untuk aspek berikut dengan membulatkan huruf yangberkaitan. PANDUAN PENILAIAN 5 1 2 3 4 (Sangat(Sangat Rendah) (Rendah) (Sedarhana) (Tinggi) Tinggi)BAHAGIAN I – PENILAIAN PERIBADI PELAJARA. DISIPLIN PELAJAR 01 Kesediaan mematuhi peraturan yang ditetapkan 02 Isi laporan 1 2 3 4 5 03 Ketepatan waktu dalam menjalankan sesuatu 1 2 3 4 5 dengan jujur dan amanah 1 2 3 4 5B. DEDIKASI, KEYAKINAN DAN KEUPAYAAN 04 Sikap positif dan kesungguhan dalam menjalankan tugas 1 2 3 4 5 05 Keyakinan diri dan keupayaan menghadapi situasi 1 2 3 4 5 mencabar 06 Kesesuaian dan kesopanan berpakaian 1 2 3 4 5 07 Keyakinan diri 1 2 3 4 5C. KERJASAMA 08 Kesediaan melibatkan diri bersama anggota lain dalam 1 2 3 4 5 menjalankan tugas yang diberikan 09 Kesanggupan memberi bantuan kepada anggota lain 1 2 3 4 5 walaupun di luar tugas yang diberikanD. PERGAULAN DAN KOMUNIKASI 08 Keupayaan berinteraksi dan menyampaikan 1 2 3 4 5 buah fikiran dengan jelas Lampiran 8 Contoh Borang LI-06-SULIT 27
 34. 34. 09 Keupayaan memberi dan menerima arahan dengan jelas dan bersopan 1 2 3 4 5 10 Kesediaan untuk bertanya bagi mendapatkan maklumat dan tunjuk ajar 1 2 3 4 5 11 Ketahanan berhadapan dengan situasi mencabar 1 2 3 4 5BAHAGIAN II – PENILAIAN PRESTASI KERJAA. KEFAHAMAN MENGENAI TUGAS 12 Pengetahuan tentang tugas yang diamanahkan 1 2 3 4 5 13 Mempunyai ilmu asas dalam menjalankan tugas 1 2 3 4 5B. KEUPAYAAN MELAKSANAKAN TUGAS 14 Kemampuan menggunakan pengetahuan dalam 1 2 3 4 5 melaksanakan tugasC. KUALITI KERJA 15 Hasil kerja menepati kualiti yang diperlukan 1 2 3 4 5 16 Kesungguhan kerja 1 2 3 4 5D. PENGURUSAN MASA 17 Kemampuan dalam melaksanakan sesuatu kerja dalam 1 2 3 4 5 tempoh yang diberikan 18 Kemampuan dalam membahagikan masa semasa 1 2 3 4 5 melaksanakan beberapa tugas dalam tempoh yang diberikanE. KEPIMPINAN 19 Bakat kepimpinan 1 2 3 4 5F. SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI 20 Kesediaan menyumbang idea dan hasil kerja yang 1 2 3 4 5 bermanfaat kepada organisasiULASAN KESELURUHAN MENGENAI PELAJAR__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________28
 35. 35. Lampiran 8 Contoh Borang LI-06-SULIT Komen Penyelia Industria) Kesesuaian penempatan dan skop latihan organisasi dengan bidang pengajianpelajar__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________b) Kesesuaian organisasi untuk penempatan latihan industri UMT pada masa akandatang.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________c) Cadangan____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Jumlah Markah =  20% 100Tandatangan & Cop PenyeliaTarikh : _________________ = _____________Nota:Kepada Penyelia Industri:c) Borang ini digunakan oleh Penyelia Industri untuk menilai pencapaian pelajar sepanjang tempoh Latihan Industrid) Sila kembalikan borang penilaian ini kepada: Penyelaras Latihan Industri Program ...................................................................................... Fakulti ........................................... Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu 29
 36. 36. Lampiran 9 Contoh Borang LI-07-SULIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU BORANG PENILAIAN LATIHAN INDUSTRI PEMBENTANGAN LAPORAN (20%)NAMA PELAJAR : ___________________________ PROGRAM :________________NO. MATRIK : ___________________________ NO. K/P : __________________ORGANISASI : _______________________________________________________PENYELIA UMT : _______________________________________________________TARIKH / MASA : _______________________________________________________ PANDUAN PENILAIAN 1 2 3 4 5(Sangat Rendah) (Rendah) (Sedarhana) (Tinggi) (Sangat Tinggi)A. PEMBENTANGAN (25%) 01 Penampilan 1 2 3 4 5 02 Gaya / Bahasa 1 2 3 4 5 03 Kelancaran 1 2 3 4 5 04 Kejelasan 1 2 3 4 5 05 Ketepatan 1 2 3 4 5B. ISI KANDUNGAN (40%) 06 Pengenalan kepada organisasi 1 2 3 4 5 07 Perincian tugas-tugas yang telah diberikan dan 1 2 3 4 5 dijalankan 08 Pengenalan kepada isu yang dipilih 1 2 3 4 5 09 Perbincangan isu 1 2 3 4 5 10 Ketepatan menganalisis isu 1 2 3 4 5 11 Cadangan mengatasi isu 1 2 3 4 5 12 Kemahiran tambahan yang diperolehi 1 2 3 4 5 13 Kesimpulan 1 2 3 4 530
 37. 37. Lampiran 9 Contoh Borang LI-07-SULITC. PENGGUNAAN ICT DAN BAHAN PEMBENTANGAN (20%) 14 Gambarajah/Jadual 1 2 3 4 5 15 Kejelasan 1 2 3 4 5 16 Susunan slaid/ Kandungan slaid/ Kepadatan 1 2 3 4 5 17 Kreativiti dan inovatif 1 2 3 4 5D. SESI SOAL JAWAB (15%) 18 Kefahaman 1 2 3 4 5 19 Ketepatan 1 2 3 4 5 20 Kejelasan 1 2 3 4 5 Markah =  20% 100 Jumlah keseluruhanKomen :______________________________________________________________________________________________________________________Disahkan oleh :______________________________Nama Penilai :Cop Rasmi :Tarikh : 31
 38. 38. Lampiran 10 Contoh Borang LI-08-SULIT BORANG PENILAIAN LAPORAN AKHIR LATIHAN INDUSTRI (40%)NAMA PELAJAR : _______________________________________________________NO. MATRIK : ______________________ NO. K/P : _______________________TEMPAT L.I : _______________________________________________________ _______________________________________________________PENYELIA UMT : __________________________PENYELIA LI : _______________ Pemeriksa Perkara Jabatan Rumusan ringkas mengenai maklumat organisasi,aktiviti Ringkasan organisasi, tugas yang telah dijalankan dan hasil kerja yang telah /10 Eksekutif dicapai Nama, alamat organisasi Pengenalan Jenis aktiviti organisasi (core business) kepada /5 Carta organisasi, kakitangan utama Organisasi Peta dan gambar (jika ada) Pengenalan kepada isu yang dipilih Perbincangan isu Ketepatan menganalisis isu Isi Kandungan Cadangan mengatasi isu /50 Kemahiran tambahan yang diperolehi Kesimpulan Rumusan pengalaman & kemahiran yang diperolehiPengalaman dan Kaitan dengan teori dalam program di UMTkemahiran yang Ilmu yang telah dipelajari yang membantu dalam latihan /10telah diperolehi Sumbangan pelajar kepada organisasi Sumbangan organisasi kepada pelajar Rangkaian perhubungan yang telah dijalankan Masalah yang Kekurangan ilmu dan teori yang perlu dipertingkatkan dihadapi Kekurangan kemahiran yang perlu dipertingkatkan /5 Kemahiran komunikasi yang perlu dipertingkatkan Rumusan Rumusan keseluruhan latihan yang telah dijalankan /10 Format: Tepat /Gaya penulisan dan tatabahasa Penghargaan Kesempurnaan Persembahan gambarajah dan jadual: jelas teratur dan kemas /10 Laporan Rujukan/Lampiran: mencukupi, relevan Jumlah /100%Catatan : Sila gunakan borang di muka surat sebelah untuk komen/pembetulan dan cadangan sekiranyaada.Disahkan oleh,…………………………………….........Nama Pemeriksa dan Cop rasmi32
 39. 39. Lampiran 10 Contoh Borang LI-08-SULIT SALINAN KEPADA PELAJAR Nama pelajar : No. matrik : PENGESAHAN KOMEN/ CADANGAN/ Perkara PEMBETULAN PEMBETULAN DARI PEMERIKSA Rumusan ringkas mengenai maklumat Rumusan organisasi,aktiviti organisasi, tugas yang Eksekutif telah dijalankan dan hasil kerja yang telah dicapai Nama, alamat organisasi Pengenalan Jenis aktiviti organisasi (core business) kepada Carta organisasi, kakitangan utama Organisasi Peta dan gambar (jika ada) Pengenalan kepada isu yang dipilih Perbincangan isu Ketepatan menganalisis isuIsi Kandungan Cadangan mengatasi isu Kemahiran tambahan yang diperolehi Kesimpulan Rumusan pengalaman & kemahiran yang diperolehi Kaitan dengan teori dalam program di Pengalaman UMTdan kemahiran Ilmu yang telah dipelajari yang membantu yang telah dalam latihan diperolehi Sumbangan pelajar kepada organisasi Sumbangan organisasi kepada pelajar Rangkaian perhubungan yang telah dijalankan Kekurangan ilmu dan teori yang perlu dipertingkatkanMasalah yang Kekurangan kemahiran yang perlu dihadapi dipertingkatkan Kemahiran komunikasi yang perlu dipertingkatkan Sila beri rumusan keseruruhan latihan Rumusan yang telah dijalankan Format: Tepat /Gaya penulisan dan tatabahasa PenghargaanKesempurnaan Persembahan gambarajah dan jadual: Laporan jelas teratur dan kemas Rujukan/Lampiran: mencukupi, relevan Disahkan oleh, Disahkan oleh,Pengesahan Pemeriksa ................................ ................................ Pemeriksa dan Cop Rasmi Pemeriksa dan Cop Rasmi Tarikh: Tarikh: 33
 40. 40. Lampiran 10 Contoh Borang LI-08-SULIT UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU MARKAH KESELURUHAN PENILAIAN LATIHAN INDUSTRINAMA PELAJAR : ___________________________PROGRAM :_________________NO. MATRIK : ______________________ NO. K/P : __________________ORGANISASI : _______________________________________________________PENYELIA UMT : _______________________________________________________ Laporan Yang Dinilai Peratus Markah Markah1. Laporan Penyelia Industri 20%2. Lawatan Penyelia UMT 20%3. Pembentangan Pelajar 20%4. Laporan Akhir 40%Jumlah Keseluruhan 100%Disahkan Oleh:_________________________Nama Penyelia dan Cop RasmiTarikh :34
 41. 41. Untuk pertanyaan, sila hubungi Urusetia Latihan Industri Fakulti :1. Fakulti Pengurusan dan Ekonomi (FPE) Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel : 09-6684432 Faks : 09-66842372. Fakulti Sains dan Teknologi (FST) Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel : 09-6683287 Faks : 09-66833263. Fakulti Agroteknologi dan Sains Makanan (FASM) Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel : 09-6683362 Faks : 09-66834344. Fakulti Pengajian Maritim dan Sains Marin (FMSM) Universiti Malaysia Terengganu 21030 Kuala Terengganu, Terengganu. Tel : 09-6683732 Faks : 09-6683193 35
 42. 42. Untuk keterangan lanjut sila hubungiPusat Jaringan Industri dan Khidmat Komuniti (INComS) Universiti Malaysia Terengganu (UMT) 21030 Kuala Terengganu Terengganu, MALAYSIA. Tel: +609-668 4415 / +609-668 4169 Faks: +609-668 4567

×