Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Semi detailed lesson plan

Requirements in Panitikan

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

Semi detailed lesson plan

  1. 1. I. Layunin  Nakapaglalahad ng impormasyong natutuhan sa napakinggang teksto  Napapahalagahan ang mga biyaya ng Diyos mula sa kalikasan  Maintindihan ang tekstong binasa ng guro II. Paksang Aralin a. Paksa: Paglalahad ng impormasyon mula sa tekstong napakinggan b. Sanggunian: Ang Bagong Batang Pinoy 2 (Filipino), pahina 486-489 c. Kagamitan: Larawan ng palay, bigas at mga nagugutom; aklat; visual aids III. Pamamaraan A. Panimulang Gawain 1. Pambungad na Panalangin 2. Pagtala ng liban at pagsasaayos ng silid B. Balik-Aral Isulat sa patlang ang S kung Sanhi at B kung Bunga ang sinalungguhitang bahagi ng pangungusap. ___1. Ayaw kunin ni Mark ang laruan dahil hindi iyon sa kanya ___2. Malakas ang ulan kasi may bagyo ___3. Nag-aaral ng mabuti si Renz. Kaya siya ay pumasa sa pagsusulit. C. Paglalahad 1. Pagganyak Ipakita ang larawan ng palay, bigas,kanin at tao o batang nagugutom Itanong: Ano ang napansin ninyo sa mga larawan? Magkakaugnay ba ang mga ito sa isa’t isa? Bakit? Magpapakita ang guro ng larawan ng pagtatanim ng palay at pag- aararo sa bahagi ng kapatagan. Itanong: Sino-sino ang nakikita ninyo sa larawan? Sino sa inyo ang nakaalam ng ganitong gawain? 2. Pagtalakay  Basahin ang kuwento na makikita sa aklat; pahina 486-487  Itatanong: Ano ang gintong butil? Ano-ano ang pinagdaanan ni Mang Zacarias upang magkaroon ng magandang ani ng palay? Ano naman ang suliranin na kinahaharap ng isang tulad ni Mang Zacarias? Ano ang epekto ng kasipagan ni Mang Zacarias? 3. Pagpapahalaga Paano mo pahahalagahan ang mga biyaya ng Diyos mula sa kalikasan na kanyang inilaan para sa tao at bayan?
  2. 2. 4. Gawaing Pagpapayaman Igrupo ang mga estudyante sa apat Unang Grupo – Maglahad ng impormasyong napanood sa telebisyon, nasaksihan o narinig tungkol sa mga magsasaka. Ikalawang Grupo – Magkuwento tungkol sa nabasa o narinig na balita sa mga palayang sinalanta ng bagyo o peste. Ikatlong Grupo – Magtala ng mga paraan kung papaano pangangalagaan ang pananim ng mga magsasaka. Ikaapat na Pangkat – Magtala ng mga paraan kung papaano pahahalagahan ang kanin at iba pang pagkain na mula sa palay. D. Paglalahat Ano ang kahalagahan ng pagkuha ng tamang impormasyon sa mga binabasa o pinakikinggan? IV. Paglalapat Pakinggan ang babasahing teksto ng guro at isulat ang mga mahahalagang impormasyon sa papel. V. Takdang Aralin Magsulat ng isang balita na napanood sa TV o narinig sa radyo. Ibahagi ito sa klase.

×