Betekenis stadslandbouw

Jurgen Hoogendoorn
Jurgen Hoogendoornadviseur Master Urban Management at Hogeschool van Amsterdam um Het Breedschap
Twitter @jrgnhoogendoorn
Stadslandbouw en de rol voor de
ontwikkeling van Amsterdam Innovatielab 020-stadslandbouw
 8 maart 2013

 Jurgen Hoogendoorn
 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
Wat the hack is going on?

1. Economie vanuit historisch perspectief + sociologische
  duiding; liquid modernity
2. Ruimtelijke Economische werkelijkheid na 2008
3. Ontwikkelingen in de samenleving
4. Innovatie in de ruimtelijke sector
5. Braakliggen als voorbeeld; veel moestuinen
6. Stadslandbouw in Amsterdam
Globalisering

• Door neo-liberale hoogtij en ict in afgelopen decennia
• Crises lijkt een fundamenteel en structureel breekpunt
• Maar globale macht multinationals is nog steeds
 actueel maar staat onder steeds meer druk (kom ik op
 terug)
Permanente onzekerheid
• Volgens socioloog Zygmunt Bauman is mens sinds
 industriële revolutie in permanente onzekerheid (liquid
 modernity)
• Door de nationale overheden is onzekerheid altijd
 geïnterpreteerd als veiligheidsvraagstuk (als
 angstreductie van burgers) en daarmee dienend aan het neo liberale
  kapitalisme

• Staatsveiligheid (extern, intern,) gezondheid (woningwet
 1901), risicoreductie, etc
• Globale kapitalisme – transnationale problemen (zoals
 milieu, klimaat, voedsel en huidige crises) worden
 nationaal aangepakt -> gedoemd te mislukken
Nieuwe werkelijkheid na 2008 (ruimtelijk
-economisch)

 Einde krediet- en vastgoed aangedreven project- en
 gebiedsontwikkeling (geen/weinig effectieve vraag naar woningen,
 kantoren, winkels etc)


 Vastgoed- en bouwsector weet niet te innoveren en gaat
 grotendeels over de kop (creative destruction – Schumpeter)

 Gemeenten; van grondexploitant naar medespeler (o.a. op
 basis van “Nieuw Krachtenveld, Nieuwe Paradigma's van Prof. Willem Verbaan)
Oorzaken wegvallen vraag

 Financieringsproblematiek (risicomijdend gedrag bij
 ontwikkelaars en consumenten en banken)

 Maatschappelijke veranderingen: afname kantoorgebruik
 door vergrijzing, HNW, duurzaamheidwens (hergebruik)
 etc.

 Ook in kwalitatieve zin omslag van aanbodsturing naar
 vraagsturing
Systeemfout in (RO-)systeem GROEI

• Financierings-, ruimtelijk-juridisch systeem gebaseerd
 op groei (sinds wederopbouw na WOII)
• Groeidenken zit in genen en cultuur ruimtelijke
 professionals
• We leven in een vergrijzend en krimpend werelddeel
 dat Europa heet
Burger verhoudt zich anders tot overheid
(nieuwe sociologische/maatschappelijke werkelijkheid)

Recente publicaties 4 voorbeelden

  De Boom en het Rizoom; overheidssturing in een
  netwerksamenleving. (feb. 2010, MinBZK)
  Nieuwe media, kansen voor dienstverlening (okt. 2011)
  Loslaten, vertrouwen en verbinden; over burgers en
  binding; (dec. 2011, Jos van der Lans)
  Vertrouwen in burgers (mei 2012 WRR)
Voorbeelden Burgerkracht
• Energierevolutie van onderop; Winddelen (Delfzijl),
 collectieve aankoop zonnepanelen etc
• Buurtzorg
• Thuisafgehaald.nl
• Stadslandbouw
• Kleinehoefprint.nl
• Overdatum.or
• Dumpsterdiving
• As we speak Starbucks Engeland wegens
 “belastingontduiking” (legaal is nog niet ethisch)
Sociologisch resultaat/werkelijkheid

Burger
• Ontsystematiseerd (wegens gebrek aan vertrouwen in systemen)
• Nieuw ethiek
• Regelt het zelf wel (buiten de systemen)
• Zoekt de menselijke maat
• Delen is het nieuwe vermenigvuldigen = macht (kennis
 an sich is geen macht meer omdat het in overvloed
 aanwezig en bereikbaar is via internet)
• Klein is het nieuwe groot

•  Pssst…….In Spanje trek naar platteland groter dan naar de stad; hippe neo-rurales
Werkelijkheid noopt tot innoveren; chaoskruis
 Bron: Jaap Peters, Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden. Strategie uit chaos, 2008.
Hoe innoveren in ruimtelijk domein

 Tijdelijk is het nieuwe permanent
 Experiment de structurele vorm
 In samenspraak met samenleving en door inzet sociale
 media Herman Wijffels in Tegenlicht 17 september jl. “Kijk ook
 eens naar buiten ipv naar je beeldscherm (met cijfers en
 modellen)”
Is niets doen een optie?
Kosten braakliggen: tussen € 15.000 en € 40.000
per ha per jaar
Betekenis stadslandbouw
Stedelijke vernieuwingsgebieden en
bestaande stad
Uitleggebieden/herontwikkeling
Opkomst stadslandbouw

  Vanuit braakliggende terreinen en leegstaande
  gebouwen (situatie van overvloed). Voorbeelden:

•  Creatieve City Lab
•  Foodcenter
•  Buurtmoestuinen
•  Farming the City
•  Tuinen van West
•  Growndowntown/plantlab
•  Boleniustuin
•  tuinboonjemee.nl
Bedrijfsleven

• Rabobank; “Voedsel verbindt Amsterdam”
• duurzame voedselstrategie voor de metropool (2011)
  Binnenkort Ambtswoninggesprek
• Vervolg Urban Agriculture summit 2012; Philips en
 Deloitte innovatietraject voor ontwikkelen en realiseren
 economisch rendabele stadslandbouw
• Philips/plantlab
En de gemeente?

Beleidsmatig vooral nog verkenning en visievormend
• Notitie stad en landbouw (dro/ez); ruimtelijk
  economische aspecten landbouw in metropool
• Voedselvisie; over economie, duurzaamheid en
  gezondheid. Ook stadslandbouw! (met input van
  ambtswoninggesprek)Voor zomerreces 2013 zijn beide notities klaar.
Van woorden naar daden

• In Utrecht heeft WUR onderzoek gedaan; “van
 voedselbank naar voedseltuin” Conclusie haalbare
 businesscase
• In Rotterdam “Uit je Eigen stad”
Van woorden naar daden in 020?
Tuinen van West in 2013/2014 gerealiseerd
Tuinen van West praktisch

Grondprijscategorieën (toepassing TvW)
• Horeca (theehuis)
• Cultuur en Ontspanning (Sauna)
• Hotel (Hotel)
• Bedrijfsruimte (bedrijfsruimte met max 30% kantoor)
• Sport (Manege)
• Recreatie (Camping)
• Recreatie (stadslandbouw)
Stadslandbouw in Tuinen van West

• Bebouwde gedeelten van stadslandbouwgedeelte €
 circa max € 192,- per m2 bvo

• Landbouwgrond/teeltgedeelte bedraagt canon € 1.200
 per jaar gebaseerd op pachtbeleid van ministerie EL &
 I. Er is rekening gehouden met kleinschalige en
 recreatieve karakter
Betekenis van stadslandbouw voor 020
Officieel nog geen standpunt, maar off the record:
• Gezondheidswinst; vers voedsel en door bewerking=beweging
• Wateropvang; regen opslaan in groenten ipv snel afvoeren (=
  meerwaarde)
• Maatschappelijke betrokkenheid; nieuw eigenaarschap ruimte en
  sociale cohesie; mensen ontmoeten elkaar via stadslandbouw
• Financieel; verliesreductie en voorkomen beheerkosten
  braakliggende terreinen, potentieel verdienmodel, alternatief voor
  verlieslatende traditionele landbouw (zoals bijv. in gebied Tuinen van
  West)
• Ruimtelijk; minder verloedering, meer groen, meer biodiversiteit, meer
  recreatie
• Klimaat; minder CO2 uitstoot, tegengaan hittestress
DANK VOOR UW AANDACHT
1 von 25

Más contenido relacionado

Similar a Betekenis stadslandbouw(20)

Betekenis stadslandbouw

 • 1. Twitter @jrgnhoogendoorn Stadslandbouw en de rol voor de ontwikkeling van Amsterdam Innovatielab 020-stadslandbouw 8 maart 2013 Jurgen Hoogendoorn Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
 • 2. Wat the hack is going on? 1. Economie vanuit historisch perspectief + sociologische duiding; liquid modernity 2. Ruimtelijke Economische werkelijkheid na 2008 3. Ontwikkelingen in de samenleving 4. Innovatie in de ruimtelijke sector 5. Braakliggen als voorbeeld; veel moestuinen 6. Stadslandbouw in Amsterdam
 • 3. Globalisering • Door neo-liberale hoogtij en ict in afgelopen decennia • Crises lijkt een fundamenteel en structureel breekpunt • Maar globale macht multinationals is nog steeds actueel maar staat onder steeds meer druk (kom ik op terug)
 • 4. Permanente onzekerheid • Volgens socioloog Zygmunt Bauman is mens sinds industriële revolutie in permanente onzekerheid (liquid modernity) • Door de nationale overheden is onzekerheid altijd geïnterpreteerd als veiligheidsvraagstuk (als angstreductie van burgers) en daarmee dienend aan het neo liberale kapitalisme • Staatsveiligheid (extern, intern,) gezondheid (woningwet 1901), risicoreductie, etc • Globale kapitalisme – transnationale problemen (zoals milieu, klimaat, voedsel en huidige crises) worden nationaal aangepakt -> gedoemd te mislukken
 • 5. Nieuwe werkelijkheid na 2008 (ruimtelijk -economisch)  Einde krediet- en vastgoed aangedreven project- en gebiedsontwikkeling (geen/weinig effectieve vraag naar woningen, kantoren, winkels etc)  Vastgoed- en bouwsector weet niet te innoveren en gaat grotendeels over de kop (creative destruction – Schumpeter)  Gemeenten; van grondexploitant naar medespeler (o.a. op basis van “Nieuw Krachtenveld, Nieuwe Paradigma's van Prof. Willem Verbaan)
 • 6. Oorzaken wegvallen vraag  Financieringsproblematiek (risicomijdend gedrag bij ontwikkelaars en consumenten en banken)  Maatschappelijke veranderingen: afname kantoorgebruik door vergrijzing, HNW, duurzaamheidwens (hergebruik) etc.  Ook in kwalitatieve zin omslag van aanbodsturing naar vraagsturing
 • 7. Systeemfout in (RO-)systeem GROEI • Financierings-, ruimtelijk-juridisch systeem gebaseerd op groei (sinds wederopbouw na WOII) • Groeidenken zit in genen en cultuur ruimtelijke professionals • We leven in een vergrijzend en krimpend werelddeel dat Europa heet
 • 8. Burger verhoudt zich anders tot overheid (nieuwe sociologische/maatschappelijke werkelijkheid) Recente publicaties 4 voorbeelden  De Boom en het Rizoom; overheidssturing in een netwerksamenleving. (feb. 2010, MinBZK)  Nieuwe media, kansen voor dienstverlening (okt. 2011)  Loslaten, vertrouwen en verbinden; over burgers en binding; (dec. 2011, Jos van der Lans)  Vertrouwen in burgers (mei 2012 WRR)
 • 9. Voorbeelden Burgerkracht • Energierevolutie van onderop; Winddelen (Delfzijl), collectieve aankoop zonnepanelen etc • Buurtzorg • Thuisafgehaald.nl • Stadslandbouw • Kleinehoefprint.nl • Overdatum.or • Dumpsterdiving • As we speak Starbucks Engeland wegens “belastingontduiking” (legaal is nog niet ethisch)
 • 10. Sociologisch resultaat/werkelijkheid Burger • Ontsystematiseerd (wegens gebrek aan vertrouwen in systemen) • Nieuw ethiek • Regelt het zelf wel (buiten de systemen) • Zoekt de menselijke maat • Delen is het nieuwe vermenigvuldigen = macht (kennis an sich is geen macht meer omdat het in overvloed aanwezig en bereikbaar is via internet) • Klein is het nieuwe groot • Pssst…….In Spanje trek naar platteland groter dan naar de stad; hippe neo-rurales
 • 11. Werkelijkheid noopt tot innoveren; chaoskruis Bron: Jaap Peters, Niets nieuws onder de zon en andere toevalligheden. Strategie uit chaos, 2008.
 • 12. Hoe innoveren in ruimtelijk domein  Tijdelijk is het nieuwe permanent  Experiment de structurele vorm  In samenspraak met samenleving en door inzet sociale media Herman Wijffels in Tegenlicht 17 september jl. “Kijk ook eens naar buiten ipv naar je beeldscherm (met cijfers en modellen)”
 • 13. Is niets doen een optie? Kosten braakliggen: tussen € 15.000 en € 40.000 per ha per jaar
 • 17. Opkomst stadslandbouw Vanuit braakliggende terreinen en leegstaande gebouwen (situatie van overvloed). Voorbeelden: • Creatieve City Lab • Foodcenter • Buurtmoestuinen • Farming the City • Tuinen van West • Growndowntown/plantlab • Boleniustuin • tuinboonjemee.nl
 • 18. Bedrijfsleven • Rabobank; “Voedsel verbindt Amsterdam” • duurzame voedselstrategie voor de metropool (2011) Binnenkort Ambtswoninggesprek • Vervolg Urban Agriculture summit 2012; Philips en Deloitte innovatietraject voor ontwikkelen en realiseren economisch rendabele stadslandbouw • Philips/plantlab
 • 19. En de gemeente? Beleidsmatig vooral nog verkenning en visievormend • Notitie stad en landbouw (dro/ez); ruimtelijk economische aspecten landbouw in metropool • Voedselvisie; over economie, duurzaamheid en gezondheid. Ook stadslandbouw! (met input van ambtswoninggesprek) Voor zomerreces 2013 zijn beide notities klaar.
 • 20. Van woorden naar daden • In Utrecht heeft WUR onderzoek gedaan; “van voedselbank naar voedseltuin” Conclusie haalbare businesscase • In Rotterdam “Uit je Eigen stad”
 • 21. Van woorden naar daden in 020? Tuinen van West in 2013/2014 gerealiseerd
 • 22. Tuinen van West praktisch Grondprijscategorieën (toepassing TvW) • Horeca (theehuis) • Cultuur en Ontspanning (Sauna) • Hotel (Hotel) • Bedrijfsruimte (bedrijfsruimte met max 30% kantoor) • Sport (Manege) • Recreatie (Camping) • Recreatie (stadslandbouw)
 • 23. Stadslandbouw in Tuinen van West • Bebouwde gedeelten van stadslandbouwgedeelte € circa max € 192,- per m2 bvo • Landbouwgrond/teeltgedeelte bedraagt canon € 1.200 per jaar gebaseerd op pachtbeleid van ministerie EL & I. Er is rekening gehouden met kleinschalige en recreatieve karakter
 • 24. Betekenis van stadslandbouw voor 020 Officieel nog geen standpunt, maar off the record: • Gezondheidswinst; vers voedsel en door bewerking=beweging • Wateropvang; regen opslaan in groenten ipv snel afvoeren (= meerwaarde) • Maatschappelijke betrokkenheid; nieuw eigenaarschap ruimte en sociale cohesie; mensen ontmoeten elkaar via stadslandbouw • Financieel; verliesreductie en voorkomen beheerkosten braakliggende terreinen, potentieel verdienmodel, alternatief voor verlieslatende traditionele landbouw (zoals bijv. in gebied Tuinen van West) • Ruimtelijk; minder verloedering, meer groen, meer biodiversiteit, meer recreatie • Klimaat; minder CO2 uitstoot, tegengaan hittestress
 • 25. DANK VOOR UW AANDACHT