Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sturen met sturende burgers

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

Ähnlich wie Sturen met sturende burgers (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Sturen met sturende burgers

  1. 1. Als je loslaat heb je beide handen vrij VAN DOE-HET-ZELF NAAR DOE-HET –SAMEN-MAATSCHAPPIJ STUREN MET STURENDE BURGERS
  2. 2. Definities  Burgerparticipatie 1.0: Inspraak nadat een bestuursbesluit is genomen, maar voordat het definitief is  Burgerparticipatie 2.0: Gemeente organiseert interactie tijdens voorbereiding van het besluit  Burgerparticipatie 3.0:  De burger neemt het initiatief en de gemeente kan participeren
  3. 3. Signalen vanuit de praktijk  Actief burgerschap is een beweging waar je niet meer omheen kunt  Burgers nemen op alle maatschappelijke terreinen initiatieven  Initiatieven van burgers vinden hun oorsprong in zingeving  Burgers zoeken naar allianties bij het realiseren van hun initiatief  Er ontstaan allerlei nieuwe sociale informele verbanden  Veel burgerinitiatieven vragen om vertrouwen  Burgers leveren met hun initiatieven vaak maatwerk en een hoge kwaliteit  Burgerinitiatieven worden sociale ondernemingen  Burgers kunnen nieuwe oplossingen vinden voor maatschappelijk problemen
  4. 4. Voorbeeldgemeenten Berkelland Zeist Teylingen Soest Dordrecht Wijchen Texel Schijndel Hellendoorn Vaals
  5. 5. EXPERIMENTEERIDEEËN KLIK OM ZELF TEKST TOE TE VOEGEN
  6. 6. Meer massa creëren  Start een vrijwilligersacademie  Evalueer burgerinitiatief dat ver gevorderd is  Organiseer burgerinitiatief als gezamenlijk leerproces  Baken een belangrijke niet makkelijk bereikbare doelgroep af en vindt met behulp van leden uit die groep een strategie om hun initiatieven te ondersteunen waar nodig  Twee of meer initiatieven die niet alleen elkaar kunnen versterken, maar ook het gemeentelijk beleid  Burgerinitiatief met toegevoegde waarde voor bedrijven, en bedrijven met toegevoegde waarden voor burgerinitiatief
  7. 7. Ruimte geven en grip houden  Benoem aanbesteding zorg en welzijn kavels waarop burgers kunnen intekenen en maak sociale cohesie een belangrijk criterium  Betrek burgers bij een aanbesteding  Geef maatschappelijk vastgoed in handen van een groep uiteenlopende initiatiefnemers en maak hen verantwoordelijk voor de exploitatie  Formuleer met gemeenteraad het ideale burgerinitiatief  Beschouw burgerinitiatief als vorm van uitvoering van gemeentelijk beleid
  8. 8. Grip houden door ruimte te geven  Raad voor gebiedsontwikkeling met zetels en stemrecht voor gebruikers van het gebied  Maak burgerinitiatief partner van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid  Leer ambtenaren switchen tussen verschillende gemeentelijke rollen  Geef ambtenaren een macht en verantwoordelijkheid om een burgerinitiatief te ondersteunen
  9. 9. financiën: win-win  Start samen met bewoners een buurthulpcentrale die doet wat nu al kan en die zich ontwikkelt tot meer  Neem burgerinitiatieven mee als reële optie om te bezuinigen en tegelijkertijd voorzieningen op peil te houden  Start gemeentelijke coöperatie waaraan ook burgers en bedrijven kunnen deelnemen  Laat twee gemeentelijke afdelingen samen een burgerinitiatief ondersteunen (alliantiecontract)
  10. 10. Als je loslaat heb je beide handen vrij  Bewoners als partners bij gemeentelijke projecten en beleid  Bewoners als opdrachtnemers bij uitbesteding van reguliere gemeentelijke taken  Bewoners als gangmakers voor meer overheidsparticipatie bij bewonersinitiatieven

×