05. art romà context

Julia Valera
Julia ValeraProfessora um IES Banús
JÚLIA LÓPEZ VALERA
Basada en la del professor
A.Nuñez
Índex
2.- El context històric:
1.- Introducció: Roma un gran Imperi
2.1- Monarquia (753 – 509 aC. )
2.2- República ( 509 - 31 aC. )
2.3- Imperi ( 27 aC. – 476 dC )
3.- Períodes artístics
INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
Al segle VIII la península itàlica vivien diversos pobles: Al nord i centre: els etruscs, al centre
els llatins (Laci) i al sud el grecs (Magna Grècia).
ORIGENS HISTÒRICS DE ROMA
ORIGENS LLEGENDARIS
Llegenda de Ròmul i Rem.
A mitjans del segle VIII aC. ( 753 aC )
algunes tribus d’origen llatí (pastors i
agricultors) és van agrupar a la riba del
riu Tiber, en una zona estratègica on
hi havia un gual que permetia
travessar el riu amb facilitat. Van
emmurallar la zona donant origen a la
ciutat de Roma .
INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
Roma tan sols era un petit poblat quan, el segle V. aC. la ciutat grega d’Atenes va assolir el seu
màxim esplendor.
Però poc a poc,
els romans van
conquerir i van
organitzar un
gran imperi que
comprenia totes
les terres que
envolten el
Mediterrani.
INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI
MÀXIMA EXTENSIÓ DE L’IMPERI ROMÀ
ETAPES HISTÒRIQUES
EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES
La civilització romana té una durada molt llarga: 753 a.C 476
1) La Monarquia etrusca ( 753 - 509 aC.)
2) La República romana ( 509 -27 aC.)
3) L’Imperi romà ( 27 aC.- 476 dC.)
MONARQUIA REPÚBLICA IMPERI
753-509 aC 509 –27 aC 27 aC-476 dC
Fundació de ROMA OCTAVI AUGUST
1r emperador romà
Caiguda de
l’IMPERI ROMÀ
Segons la forma de govern podem diferenciar tres etapes:
1229
ANYS
LA MONARQUIA (753 -509 a.C)
EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA
És el moment en que es funda la ciutat per la unió de diferents tribus de pastors i agricultors al
votant del riu Tíber. És una etapa de formació i creixement.
Políticament la ciutat és governada per un rei assessorat pel Senat (primeres institucions). El rei té
tots els poders: governa, fa les lleis, administra justícia, és el cap religiós i mana l’exèrcit.
Hi haurà 7 reis, el primers dels quals serà Ròmul (coincidint amb la llegenda). Durant l’últim període
d’aquesta etapa la monarquia serà dominada i ocupada pels etruscos (els tres últims monarques
seran etruscos).
Econòmicament tot i que la majoria de la població es dedica a l’agricultura i la ramaderia,
comença a desenvolupar-se l’artesania i el comerç produint-se un gran creixement econòmic i de
la ciutat.
EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA
Aquest desenvolupament i creixement de la ciutat provocarà els primers enfrontaments i conquestes
de les ciutats veïnes(necessitat d’espai).
Últim rei: Tarquini fou deposat pel
Senat, lliurant-se de la dominació etrusca
i donant lloc a l’aparició de la República
el 509 aC.
Durant aquest període tindria lloc el llegendari enfrontament
entre les ciutats Roma i Alba Longa resolt mitjançant el combat
entre el germans Horàcis (Romans) i els Curiacis (Alba Longa) a
favor dels primers, i pel qual Roma va sotmetre als albanos.
LA REPÚBLICA (509 - 27 a,C)
EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
Durant la República el poder estarà en mans del SENAT: assemblea formada per Patricis que
assessora i controla als MAGISTRATS (encarregats de fer complir les lleis i decisions presses pel
SENAT durant un any).
El 509 a.C els romans van expulsar els reis etruscs, i van instaurar un nou sistema polític: la
República.
LA REPÚBLICA (509 - 27 a,C)
La República és una època d’expansió territorial: Durant aquesta època es produeixen la major part
de les conquestes romanes.
És per tant una època de guerres i enfrontaments amb d’altres pobles. Les guerres més conegudes
seran les Guerres Púniques contra els cartaginesos.
Durant aquesta època Roma
va estendre el seu poder per
les dues ribes del Mediterrani
(Mare Nostrum)
CONQUESTES ROMANES
DURANT LA REPÚBLICA
EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
La república també és una època de desigualtats i conflictes socials:
A les ciutats hi havia atur i al camp els camperols s’havien de vendre les terres perquè no podien
vendre els seus productes.
Les conquestes havien aportat a Roma enormes riqueses, (terres, esclaus ...) però com el repartiment
va estar desigual, els rics es van fer més rics i la majoria dels plebeus es van anar empobrint.
Les desigualtats van provocar revoltes i
violentes guerres civils.
També és van produir rebel·lions d’esclaus com la
d’Espartac
EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
L’IMPERI (27 a.C - 476)
L’Imperi s’inicia amb el nomenament d’Octavi com a emperador l’any 27 a.C pel SENAT, que li atorga
també el nom d’August, que significa “escollit pels déus”.
Durant l’Imperi cal diferenciar dues etapes:
A) Un període d’esplendor i prosperitat: “La Pax Romana” (s. I, II, III)
B) Crisi, enfonsament i caiguda de l’Imperi Romà ( segles III al 476 )
EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
LA PAX ROMANA (Segles. I, II, III )
Durant aquest període s’aconsegueix la màxima expansió i la màxima prosperitat:
EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
Roma es converteix en la capital del món.
Es realitzen les últimes conquestes i s’envolten amb “limes” (mena de fronteres emmurallades i
vigilades per un exèrcit poderós) per defensar-se dels bàrbars.
És una època de gran prosperitat
econòmica: Millora la producció
agrícola, ramadera i artesanal. Es
milloren les vies de comunicació i el
comerç.
Aquesta prosperitat es veurà reflectida
a les ciutats, que es van embellir amb
la construcció de gran obres
arquitectòniques.
També és un període en que les arts i
les lletres assoliren un gran
desenvolupament .
L’Art es va convertir en un instrument bàsic de demostració de poder. Per tot arreu es va difondre
imatges de l’emperador per tal de magnificar el càrrec i de fidelitzar a la població amb aquest,
creant tipologies, que podien arribar inclús a la divinització.
EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
LA CRISI DE L’IMPERI ( BAIX IMPERI ROMÀ de mitjans del s. III – 476 )
A mitjans del segle III una profunda i llarga crisi marcarà l’inici de la decadència i desaparició
de l’Imperi Romà.
Tres són les causes principals que provocaren la caiguda i desaparició d’aquest imperi:
EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
a) La Corrupció interna: Corrupció política, abús de poder, primacia de l' interès
personal sobre l' interès públic.
b) Aparició i difusió del Cristianisme: Nova religió monoteista que presenta noves
idees: igualtat, llibertat... que són contraries a la societat romana.
c) Invasions Barbares: Els bàrbars envaeixen l’imperi i tallen les vies de comunicació.
Disminueix el comerç, abandonament de les ciutats i ruralització de la civilització
romana.
EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES
Al segle V un conjunt de
pobles germànics van envair
l’Imperi Romà.
LES INVASIONS BÀRBARES DEL SEGLE V
L’Imperi Romà d’Orient va
poder resistir les invasions,
però l’Imperi Romà
d’Occident va ser ocupat pels
pobles bàrbars.
L’any 476 un cap bàrbar,
Odoacre, va destituir a Ròmul
August, el darrer emperador
de l’imperi Romà d’occident.
L’any 476 marca la fi de l’Edat antiga i l’inici de l’Edat mitjana. L’Imperi romà d’Orient va sobreviure
fins al segle XV dC. sota la denominació d’Imperi Bizantí.
REPÚBLICA
(509 - 27 aC.)
IMPERI
(27aC.- 476)
-753 Fundació (Històrica i
llegendària).
-Sistema Polític:
Monarquia (7 reis) tres
últims etrucs
-Primeres institucions
(Senat).
- Lluites amb ciutats
veïnes.
- Últim rei: Tarquí, fou
deposat pel Senat,
sorgint la República (509
aC).
- Domini dels Patricis ( Senat
Consols i magistrats)
- Expansió territorial per la
Mediterrània: occidental i oriental.
(Guerres Púniques)
- Guerres civils: Diferències socials.
- Rebel·lió d’esclaus: Espartac
- Fundat per Octavi August
- ALT IMPERI (ss. I-III). Dinasties (Julia-
Clàudia, Flàvia, Antonina...). S’arriba a la
màxima expansió territorial. “Pax
Romana”.
- Classicisme romà, amb una revifada de les
influències hel·lenístiques.
- BAIX IMPERI (III-476) Decadència. Divisió
de l’Imperi Teodosi (395).
-Invasions Barbares. Cau Imperi romà
occident.
3 ETAPES
MONARQUIA
(753 - 509 aC.)
RESUM CONTEXT HISTÒRIC:
B) Art Romà Republicà: Cronològicament des del 509, quan van ser expulsats
els etruscs però pròpiament romà del segle III al I aC.
PERIÒDES ARTÍSTICS
PERÍODES ARTÍSTICS
Des del punt de vista artístic al llarg de la civilització romana podem diferenciar tres períodes:
A) Art Etrusc: Arriba a la seva màxima esplendor durant els segles VII al V a.C però s’estén
fins el segle III aC.
C) Art Romà Imperial: Del segle I aC. al segle III dC. ( Art genuïnament romà)
D) Art tardorromà: A finals del s. III dC s’inicia l’abandonament del classicisme i una
tendència a l’esquematisme i la rigidesa
AMPLIAR INFORMACIÓ
AMPLIAR INFORMACIÓ
TEXTOS
1.- Primera aproximació a la Història de la
civilització romana (Nivell Bàsic)
2.- Història de la civilització romana per
etapes ( ampliat )
VIDEOS
1 von 19

Recomendados

06. art romà arquitectura von
06. art romà arquitectura06. art romà arquitectura
06. art romà arquitecturaJulia Valera
11.1K views35 Folien
07. art romà escultura von
07. art romà escultura07. art romà escultura
07. art romà esculturaJulia Valera
9.1K views20 Folien
Kouros I Kore von
Kouros I KoreKouros I Kore
Kouros I KoreCarme Aranda- Mònica Navarro
34.3K views21 Folien
01. art clàssic grècia context històric von
01. art clàssic grècia context històric01. art clàssic grècia context històric
01. art clàssic grècia context històricJulia Valera
21.7K views22 Folien
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC von
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRIC
ART ROMÀ: CONTEXT HISTÒRICAntonio Núñez
66.3K views19 Folien
1. EL PARTENÓ von
1. EL PARTENÓ1. EL PARTENÓ
1. EL PARTENÓAssumpció Granero
5.5K views182 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam von
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgamFitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgamJulia Valera
11.1K views22 Folien
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC) von
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)Antonio Núñez
87.5K views29 Folien
Erectèon von
ErectèonErectèon
ErectèonCarme Aranda- Mònica Navarro
33.1K views20 Folien
ART ROMÀ IMPERIAL von
ART ROMÀ IMPERIALART ROMÀ IMPERIAL
ART ROMÀ IMPERIALAntonio Núñez
48.2K views21 Folien
Teatre d'Epidaure von
Teatre d'EpidaureTeatre d'Epidaure
Teatre d'EpidaureCarme Aranda- Mònica Navarro
37.1K views15 Folien
Aqüeducte de les ferreres von
Aqüeducte de les ferreresAqüeducte de les ferreres
Aqüeducte de les ferreresTatiana Ruiz Roldan
14.5K views17 Folien

Was ist angesagt?(20)

Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam von Julia Valera
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgamFitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Fitxa 11 altar de zeus a pèrgam
Julia Valera11.1K views
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC) von Antonio Núñez
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
ART GREC (CONTEXT HISTÒRIC)
Antonio Núñez87.5K views
08. art bizantí 16 17 von Julia Valera
08. art bizantí 16 1708. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 17
Julia Valera11K views
Fitxa 5 atena àptera o atenea niké von Julia Valera
Fitxa 5 atena àptera o atenea nikéFitxa 5 atena àptera o atenea niké
Fitxa 5 atena àptera o atenea niké
Julia Valera4.1K views
Fitxa 6 teatre d'epidaure von Julia Valera
Fitxa 6 teatre d'epidaureFitxa 6 teatre d'epidaure
Fitxa 6 teatre d'epidaure
Julia Valera7.5K views
Fitxa 10 hermes amb dionís infant von Julia Valera
Fitxa 10 hermes amb dionís infantFitxa 10 hermes amb dionís infant
Fitxa 10 hermes amb dionís infant
Julia Valera12.8K views
Retrat eqüestre de marc aureli von Ramon Pujola
Retrat eqüestre de marc aureliRetrat eqüestre de marc aureli
Retrat eqüestre de marc aureli
Ramon Pujola21.9K views

Destacado

ARQUITECTURA ROMANA von
ARQUITECTURA ROMANAARQUITECTURA ROMANA
ARQUITECTURA ROMANAAntonio Núñez
70.5K views48 Folien
04.art etrusc von
04.art etrusc04.art etrusc
04.art etruscJulia Valera
3.7K views22 Folien
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS von
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSAntonio Núñez
31.7K views27 Folien
Escultura Romana von
Escultura RomanaEscultura Romana
Escultura Romanajulijurado
1.3K views78 Folien
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT von
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRATROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRAT
ROMA ESCULTURA (I). INTRODUCCIÓ I RETRATAssumpció Granero
6.2K views156 Folien
Fitxa 64 eros i psique von
Fitxa 64 eros i psiqueFitxa 64 eros i psique
Fitxa 64 eros i psiqueJulia Valera
6.1K views13 Folien

Destacado(17)

ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS von Antonio Núñez
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOSART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
ART ETRUSC: SARCÒFAG DEL ESPOSOS
Antonio Núñez31.7K views
Escultura Romana von julijurado
Escultura RomanaEscultura Romana
Escultura Romana
julijurado1.3K views
Fitxa 64 eros i psique von Julia Valera
Fitxa 64 eros i psiqueFitxa 64 eros i psique
Fitxa 64 eros i psique
Julia Valera6.1K views
Powerpoint Unitat 3. Art Grec von scardona11
Powerpoint Unitat 3. Art GrecPowerpoint Unitat 3. Art Grec
Powerpoint Unitat 3. Art Grec
scardona116.5K views
Escultura, conceptes bàsics von Antonio Núñez
Escultura, conceptes bàsicsEscultura, conceptes bàsics
Escultura, conceptes bàsics
Antonio Núñez11.7K views

Similar a 05. art romà context

Antiga roma (català) von
Antiga roma (català)Antiga roma (català)
Antiga roma (català)Olmo Heras
20.9K views29 Folien
Contex HistòRic De Roma von
Contex HistòRic De RomaContex HistòRic De Roma
Contex HistòRic De RomaCarme Aranda- Mònica Navarro
1.6K views13 Folien
Grup6 von
Grup6Grup6
Grup6BlocESO
1.7K views43 Folien
Etapes de la història de roma von
Etapes de la història de roma Etapes de la història de roma
Etapes de la història de roma adrianusvictorianus
2.4K views6 Folien
La història dels romans von
La història dels romansLa història dels romans
La història dels romanshistorialavilaroja
3.1K views22 Folien
Història Roma (política i economia) von
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)professor_errant
4.4K views34 Folien

Similar a 05. art romà context(20)

Antiga roma (català) von Olmo Heras
Antiga roma (català)Antiga roma (català)
Antiga roma (català)
Olmo Heras20.9K views
Grup6 von BlocESO
Grup6Grup6
Grup6
BlocESO1.7K views
Història Roma (política i economia) von professor_errant
Història Roma (política i economia)Història Roma (política i economia)
Història Roma (política i economia)
professor_errant4.4K views
Prehistòria i h. antiga von Jaime P
Prehistòria i h. antigaPrehistòria i h. antiga
Prehistòria i h. antiga
Jaime P764 views
Grup5 von BlocESO
Grup5Grup5
Grup5
BlocESO1.5K views
Civilització Romana von blogsoller
Civilització RomanaCivilització Romana
Civilització Romana
blogsoller113.9K views
13. L'IMPERI ROMÀ von jcorbala
13. L'IMPERI ROMÀ13. L'IMPERI ROMÀ
13. L'IMPERI ROMÀ
jcorbala1.6K views
L'Antiga Roma von pilar23gm
L'Antiga RomaL'Antiga Roma
L'Antiga Roma
pilar23gm5K views
Imperi romà von sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi16887 views
Imperi romà von sergi16
Imperi romàImperi romà
Imperi romà
sergi162.7K views

Más de Julia Valera

De súbdits a ciutadans von
De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadansJulia Valera
1.2K views83 Folien
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya von
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaJulia Valera
11.6K views40 Folien
Preguntes història 2015 2017 von
Preguntes història 2015 2017Preguntes història 2015 2017
Preguntes història 2015 2017Julia Valera
6K views9 Folien
Com és l'examen d'història a les pau von
Com és l'examen d'història a les pau Com és l'examen d'història a les pau
Com és l'examen d'història a les pau Julia Valera
6.3K views3 Folien
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833) von
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Julia Valera
13.5K views36 Folien
Mapa conceptual art von
Mapa conceptual artMapa conceptual art
Mapa conceptual artJulia Valera
3K views29 Folien

Más de Julia Valera(20)

De súbdits a ciutadans von Julia Valera
De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadans
Julia Valera1.2K views
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya von Julia Valera
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanyaUnitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Unitat 4. la construcció d'un règim liberal a catalunya i espanya
Julia Valera11.6K views
Preguntes història 2015 2017 von Julia Valera
Preguntes història 2015 2017Preguntes història 2015 2017
Preguntes història 2015 2017
Julia Valera6K views
Com és l'examen d'història a les pau von Julia Valera
Com és l'examen d'història a les pau Com és l'examen d'història a les pau
Com és l'examen d'història a les pau
Julia Valera6.3K views
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833) von Julia Valera
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Julia Valera13.5K views
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art von Julia Valera
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'artUnitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Julia Valera14.1K views
Unitat 6 els serveis von Julia Valera
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveis
Julia Valera5.8K views
Unitat 5. la indústria von Julia Valera
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústria
Julia Valera11.5K views
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1 von Julia Valera
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Julia Valera7.3K views
Art romànic context i característiques von Julia Valera
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiques
Julia Valera32.4K views
Fitxa 22 mosaics de l'absis de la catedral de monreale von Julia Valera
Fitxa 22 mosaics de l'absis de la catedral de monrealeFitxa 22 mosaics de l'absis de la catedral de monreale
Fitxa 22 mosaics de l'absis de la catedral de monreale
Julia Valera9.7K views
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble von Julia Valera
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera7.5K views
Fitxa 13 laocoont i els seus fills von Julia Valera
Fitxa 13 laocoont i els seus fillsFitxa 13 laocoont i els seus fills
Fitxa 13 laocoont i els seus fills
Julia Valera13.7K views
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura von Julia Valera
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
3. l'agricultura, la ramaderia, la pesca i la silvicultura
Julia Valera18.4K views
L'escenari físic de les activitats humanes von Julia Valera
L'escenari físic de les activitats humanesL'escenari físic de les activitats humanes
L'escenari físic de les activitats humanes
Julia Valera3.5K views
2. l'organització econòmica de les societats von Julia Valera
2. l'organització econòmica de les societats2. l'organització econòmica de les societats
2. l'organització econòmica de les societats
Julia Valera10.8K views
1. l'organització política de les societats von Julia Valera
1. l'organització política de les societats1. l'organització política de les societats
1. l'organització política de les societats
Julia Valera16.5K views
Proyecto franco ha muerto von Julia Valera
Proyecto franco ha muertoProyecto franco ha muerto
Proyecto franco ha muerto
Julia Valera861 views
Fitxa 27 mare de déu de veciana von Julia Valera
Fitxa 27 mare de déu de vecianaFitxa 27 mare de déu de veciana
Fitxa 27 mare de déu de veciana
Julia Valera5.5K views

Último

Redissenyar la nostra feina.pdf von
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
14 views4 Folien
PGA 23-24 von
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
9 views48 Folien
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T von
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
9 views48 Folien
RECORDAR.pptx von
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 views19 Folien
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre von
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 views1 Folie
Avaluar competències sl.pptx von
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
15 views37 Folien

05. art romà context

 • 1. JÚLIA LÓPEZ VALERA Basada en la del professor A.Nuñez
 • 2. Índex 2.- El context històric: 1.- Introducció: Roma un gran Imperi 2.1- Monarquia (753 – 509 aC. ) 2.2- República ( 509 - 31 aC. ) 2.3- Imperi ( 27 aC. – 476 dC ) 3.- Períodes artístics
 • 3. INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI Al segle VIII la península itàlica vivien diversos pobles: Al nord i centre: els etruscs, al centre els llatins (Laci) i al sud el grecs (Magna Grècia). ORIGENS HISTÒRICS DE ROMA ORIGENS LLEGENDARIS Llegenda de Ròmul i Rem. A mitjans del segle VIII aC. ( 753 aC ) algunes tribus d’origen llatí (pastors i agricultors) és van agrupar a la riba del riu Tiber, en una zona estratègica on hi havia un gual que permetia travessar el riu amb facilitat. Van emmurallar la zona donant origen a la ciutat de Roma .
 • 4. INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI Roma tan sols era un petit poblat quan, el segle V. aC. la ciutat grega d’Atenes va assolir el seu màxim esplendor. Però poc a poc, els romans van conquerir i van organitzar un gran imperi que comprenia totes les terres que envolten el Mediterrani.
 • 5. INTRODUCCIÓ: ROMA UN GRAN IMPERI MÀXIMA EXTENSIÓ DE L’IMPERI ROMÀ
 • 6. ETAPES HISTÒRIQUES EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES La civilització romana té una durada molt llarga: 753 a.C 476 1) La Monarquia etrusca ( 753 - 509 aC.) 2) La República romana ( 509 -27 aC.) 3) L’Imperi romà ( 27 aC.- 476 dC.) MONARQUIA REPÚBLICA IMPERI 753-509 aC 509 –27 aC 27 aC-476 dC Fundació de ROMA OCTAVI AUGUST 1r emperador romà Caiguda de l’IMPERI ROMÀ Segons la forma de govern podem diferenciar tres etapes: 1229 ANYS
 • 7. LA MONARQUIA (753 -509 a.C) EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA És el moment en que es funda la ciutat per la unió de diferents tribus de pastors i agricultors al votant del riu Tíber. És una etapa de formació i creixement. Políticament la ciutat és governada per un rei assessorat pel Senat (primeres institucions). El rei té tots els poders: governa, fa les lleis, administra justícia, és el cap religiós i mana l’exèrcit. Hi haurà 7 reis, el primers dels quals serà Ròmul (coincidint amb la llegenda). Durant l’últim període d’aquesta etapa la monarquia serà dominada i ocupada pels etruscos (els tres últims monarques seran etruscos). Econòmicament tot i que la majoria de la població es dedica a l’agricultura i la ramaderia, comença a desenvolupar-se l’artesania i el comerç produint-se un gran creixement econòmic i de la ciutat.
 • 8. EL CONTEXT HISTÒRIC: LA MONARQUIA Aquest desenvolupament i creixement de la ciutat provocarà els primers enfrontaments i conquestes de les ciutats veïnes(necessitat d’espai). Últim rei: Tarquini fou deposat pel Senat, lliurant-se de la dominació etrusca i donant lloc a l’aparició de la República el 509 aC. Durant aquest període tindria lloc el llegendari enfrontament entre les ciutats Roma i Alba Longa resolt mitjançant el combat entre el germans Horàcis (Romans) i els Curiacis (Alba Longa) a favor dels primers, i pel qual Roma va sotmetre als albanos.
 • 9. LA REPÚBLICA (509 - 27 a,C) EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA Durant la República el poder estarà en mans del SENAT: assemblea formada per Patricis que assessora i controla als MAGISTRATS (encarregats de fer complir les lleis i decisions presses pel SENAT durant un any). El 509 a.C els romans van expulsar els reis etruscs, i van instaurar un nou sistema polític: la República.
 • 10. LA REPÚBLICA (509 - 27 a,C) La República és una època d’expansió territorial: Durant aquesta època es produeixen la major part de les conquestes romanes. És per tant una època de guerres i enfrontaments amb d’altres pobles. Les guerres més conegudes seran les Guerres Púniques contra els cartaginesos. Durant aquesta època Roma va estendre el seu poder per les dues ribes del Mediterrani (Mare Nostrum) CONQUESTES ROMANES DURANT LA REPÚBLICA EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
 • 11. La república també és una època de desigualtats i conflictes socials: A les ciutats hi havia atur i al camp els camperols s’havien de vendre les terres perquè no podien vendre els seus productes. Les conquestes havien aportat a Roma enormes riqueses, (terres, esclaus ...) però com el repartiment va estar desigual, els rics es van fer més rics i la majoria dels plebeus es van anar empobrint. Les desigualtats van provocar revoltes i violentes guerres civils. També és van produir rebel·lions d’esclaus com la d’Espartac EL CONTEXT HISTÒRIC: LA REPÚBLICA
 • 12. L’IMPERI (27 a.C - 476) L’Imperi s’inicia amb el nomenament d’Octavi com a emperador l’any 27 a.C pel SENAT, que li atorga també el nom d’August, que significa “escollit pels déus”. Durant l’Imperi cal diferenciar dues etapes: A) Un període d’esplendor i prosperitat: “La Pax Romana” (s. I, II, III) B) Crisi, enfonsament i caiguda de l’Imperi Romà ( segles III al 476 ) EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
 • 13. LA PAX ROMANA (Segles. I, II, III ) Durant aquest període s’aconsegueix la màxima expansió i la màxima prosperitat: EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI Roma es converteix en la capital del món.
 • 14. Es realitzen les últimes conquestes i s’envolten amb “limes” (mena de fronteres emmurallades i vigilades per un exèrcit poderós) per defensar-se dels bàrbars. És una època de gran prosperitat econòmica: Millora la producció agrícola, ramadera i artesanal. Es milloren les vies de comunicació i el comerç. Aquesta prosperitat es veurà reflectida a les ciutats, que es van embellir amb la construcció de gran obres arquitectòniques. També és un període en que les arts i les lletres assoliren un gran desenvolupament . L’Art es va convertir en un instrument bàsic de demostració de poder. Per tot arreu es va difondre imatges de l’emperador per tal de magnificar el càrrec i de fidelitzar a la població amb aquest, creant tipologies, que podien arribar inclús a la divinització. EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI
 • 15. LA CRISI DE L’IMPERI ( BAIX IMPERI ROMÀ de mitjans del s. III – 476 ) A mitjans del segle III una profunda i llarga crisi marcarà l’inici de la decadència i desaparició de l’Imperi Romà. Tres són les causes principals que provocaren la caiguda i desaparició d’aquest imperi: EL CONTEXT HISTÒRIC: L’IMPERI a) La Corrupció interna: Corrupció política, abús de poder, primacia de l' interès personal sobre l' interès públic. b) Aparició i difusió del Cristianisme: Nova religió monoteista que presenta noves idees: igualtat, llibertat... que són contraries a la societat romana. c) Invasions Barbares: Els bàrbars envaeixen l’imperi i tallen les vies de comunicació. Disminueix el comerç, abandonament de les ciutats i ruralització de la civilització romana.
 • 16. EL CONTEXT HISTÒRIC: ETAPES Al segle V un conjunt de pobles germànics van envair l’Imperi Romà. LES INVASIONS BÀRBARES DEL SEGLE V L’Imperi Romà d’Orient va poder resistir les invasions, però l’Imperi Romà d’Occident va ser ocupat pels pobles bàrbars. L’any 476 un cap bàrbar, Odoacre, va destituir a Ròmul August, el darrer emperador de l’imperi Romà d’occident. L’any 476 marca la fi de l’Edat antiga i l’inici de l’Edat mitjana. L’Imperi romà d’Orient va sobreviure fins al segle XV dC. sota la denominació d’Imperi Bizantí.
 • 17. REPÚBLICA (509 - 27 aC.) IMPERI (27aC.- 476) -753 Fundació (Històrica i llegendària). -Sistema Polític: Monarquia (7 reis) tres últims etrucs -Primeres institucions (Senat). - Lluites amb ciutats veïnes. - Últim rei: Tarquí, fou deposat pel Senat, sorgint la República (509 aC). - Domini dels Patricis ( Senat Consols i magistrats) - Expansió territorial per la Mediterrània: occidental i oriental. (Guerres Púniques) - Guerres civils: Diferències socials. - Rebel·lió d’esclaus: Espartac - Fundat per Octavi August - ALT IMPERI (ss. I-III). Dinasties (Julia- Clàudia, Flàvia, Antonina...). S’arriba a la màxima expansió territorial. “Pax Romana”. - Classicisme romà, amb una revifada de les influències hel·lenístiques. - BAIX IMPERI (III-476) Decadència. Divisió de l’Imperi Teodosi (395). -Invasions Barbares. Cau Imperi romà occident. 3 ETAPES MONARQUIA (753 - 509 aC.) RESUM CONTEXT HISTÒRIC:
 • 18. B) Art Romà Republicà: Cronològicament des del 509, quan van ser expulsats els etruscs però pròpiament romà del segle III al I aC. PERIÒDES ARTÍSTICS PERÍODES ARTÍSTICS Des del punt de vista artístic al llarg de la civilització romana podem diferenciar tres períodes: A) Art Etrusc: Arriba a la seva màxima esplendor durant els segles VII al V a.C però s’estén fins el segle III aC. C) Art Romà Imperial: Del segle I aC. al segle III dC. ( Art genuïnament romà) D) Art tardorromà: A finals del s. III dC s’inicia l’abandonament del classicisme i una tendència a l’esquematisme i la rigidesa
 • 19. AMPLIAR INFORMACIÓ AMPLIAR INFORMACIÓ TEXTOS 1.- Primera aproximació a la Història de la civilització romana (Nivell Bàsic) 2.- Història de la civilització romana per etapes ( ampliat ) VIDEOS