Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pim

523 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Pim

 1. 1. Enfald eller mångfald? - en studie om jämställdhet och mångfald i rederibranschen.
 2. 2. Uppdrag? - Jämställdhet- & mångfaldsplan
 3. 3. Syfte?
 4. 4. Frågeställning?- Hur ser företaget ut idag gällande jämställdhet och mångfald?- Hur kan man utifrån befintlig teori och forskning på området förklarajämställdhets- och mångfaldssituationen på företaget?- Vilka teoretiskt grundade motiv ger stöd för att företaget bör arbetamed jämställdhet och mångfald?- Hur kan företaget aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald iorganisationen?
 5. 5. Metod
 6. 6. Metod
 7. 7. Resultat
 8. 8. Resultat Landpersonal Kvinnor Män 46 % 54 %
 9. 9. Resultat Ledandebefattning Kvinnor Män 25 % 75 %
 10. 10. Resultat Sjöpersonal Kvinnor Män 6 % 94 %
 11. 11. Resultat Enkät
 12. 12. Resultat Upplever du att du blivit diskriminerad på grund av ditt kön? Kvinnor Män100 10075 745025 22 0 4 0 0 Ja, flertalet gånger Ja, någon enstaka gång Nej
 13. 13. Resultat Har du blivit utsatt för kränkande kommentarer som anspelar på din könstillhörighet? Kvinnor Män I procent100 97 85755025 15 0 3 Ja, någon enstaka gång Nej
 14. 14. Resultat Upplever du att jargongen är tillåtande för både män och kvinnor Kvinnor Män I procent 90 8167.5 74 4522.5 26 19 0 Ja Nej
 15. 15. Resultat Har du blivit erbjuden möjligheter till kompetensutveckling? Kvinnor Män I procent 70 6552.5 35 37 33 3017.5 23 13 0 Ja, i en utsträckning jag är nöjd med Ja, men ej tillräckligt Nej
 16. 16. Resultat - Jargong - Avancemangs möjligheter - Kompetensutveckling
 17. 17. Resultat Intervjuer
 18. 18. Resultat- Jargong- Jämställdhet- Mångfald- Rekrytering- Kompetensutveckling
 19. 19. Analys
 20. 20. Analys
 21. 21. Slutdiskussion
 22. 22. Slutdiskussion ?
 23. 23. Rekommendation- Medvetandegöra- Kvalitativ jämställdhet - Uppmuntra kvinnliga sökande - Erbjud kompetensutveckling - Se över resursfördelning- Mångfald - Rekryteringsprocessen - Annonsera ut tjänster - Utbilda
 24. 24. TACK!

×