Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

El verb. el present d'indicatiu actiu

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Declinacions
Declinacions
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 5 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie El verb. el present d'indicatiu actiu (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Anzeige

El verb. el present d'indicatiu actiu

  1. 1. E L V E R B . E L P R E S E N T D ’ I N D I C AT I U A C T I U LLENGUA LLATINA
  2. 2. MORFOLOGIA DEL VERB (I) El verb llatí té els mateixos accidents que el verb català: • Persona: primera, segona i tercera • Nombre: singular i plural • Temps: present, imperfet, futur, perfet, plusquamperfet i futur perfet • Mode: indicatiu, subjuntiu i imperatiu • Veu: activa i passiva • Formes no personals: infinitiu, participi i supí Però els verbs llatins poden presentar diferents arrels segons el temps en què es conjuguin: duc-o (present d’indicatiu) dux-i (perfet d’indicatiu)
  3. 3. MORFOLOGIA DEL VERB (II) Per conèixer totes les arrels (temes) d’un verb, hem de saber l’enunciat: 1a p. present indicatiu 2a p. present indicatiu infinitiu present perfet indicatiu supí am-o am-as am-are amav-i amat-um Al diccionari sempre hi trobaràs aquestes cinc formes: • Les tres primeres serveixen per saber a quina conjugació pertany el verb (n’hi ha quatre). • L’enunciat del verb serveix per saber sobre quina arrel cal conjugar cada temps: Alguns temps es formen sobre l’arrel o tema de present (tres primeres formes). Serveix per conjugar el present, l’imperfet i el futur imperfet d’indicatiu, actiu i passius. D’altres, sobre l’arrel o tema de perfet (quarta forma). Serveix per conjugar el perfet, el plusquamperfet i el futur perfet d’indicatiu actius I d’altres, sobre l’arrel o tema de supí (cinquena forma). Serveix per formar el participi, que alhora s’utilitza en alguns temps passius. Alguns verbs són irregulars i cal consultar el diccionari.
  4. 4. EL PRESENT D’INDICATIU ACTIU Expressa les accions que tenen lloc en el moment en què es parla. Nombre Persona 1a conjugació 2a conjugació 3a conjugació 3a conjugació mixta 4a conjugació singular 1a am-o mone-o reg-o capi-o audi-o 2a ama-s mone-s reg-i-s capi-s audi-s 3a ama-t mone-t reg-i-t capi-t audi-t plural 1a ama-mus mone-mus reg-i-mus capi-mus audi-mus 2a ama-tis mone-tis reg-i-tis capi-tis audi-tis 3a ama-nt mone-nt reg-u-nt capi-u-nt audi-u-nt • A la primera i segona conjugació, les desinències s’uneixen a l’arrel. • A la tercera conjugació, com que l’arrel acaba en consonant, s’afegeix la vocal i entre arrel i terminació, excepte a la 3ª p del plural, que és u. • La tercera conjugació mixta segueix el model de la quarta, però es classifica com a tercera perquè l’infinitiu el fa com a la tercera conjugació. • En la quarta conjugació hi ha una vocal d’unió en la tercera persona del plural per analogia amb la tercera conjugació.
  5. 5. 1. Analitza morfològicament les següents formes verbals i tradueix-les: sciunt praebes administrant quiescunt haurit relinquis creamus vivunt vulneratis custodit sedes timetis discedunt sunt 2. Tradueix aquestes oracions: Perfidia et invidia amicitias corrumpunt. Procellas atque piratarum insidias nautae timent. Hastis et sagittis insulae incolae piratas repellunt atque familias defendunt. Puellae diligenter aviae fabulas audiunt. Puellae rosis mensam ornant. Deae pudicitiam et industriam amant.

×