Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Cv 2011 Linked In

9.220 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Cv 2011 Linked In

  1. 1. Curriculum Vitae Jos BosmaPersonaliaNaam Jos J.J. BosmaE-mail josbosma@gmail.comGeboortedatum 7 december 1982Na onaliteit NederlandsBurgerlijke staat SamenwonendRijbewijs Rijbewijs BEOpleidingen2005-2011 Hanzehogeschool Groningen, Personeelsmanagement [bachelor diploma]2001-2005 Friesland College Heerenveen, CIOS [diploma]2000-2001 Del on College Zwolle, Top-HAVO [cer ficaten]1995-2000 Rijksscholengemeenschap Steenwijk, HAVOWerkervaring2010-heden Think too organisa eadviseurs, Groningen Func e: Junior Organisa eadviseur Hierbij heb ik diverse opdrachten vervuld waaronder IT opdrachten, het verzorgen van [management] simula egames en het vervullen van acteursrollen voor sollicita e gesprekken. Daarnaast heb ik op dit moment een jdelijke opdracht als Junior Organisa eadviseur, waarbij ik diverse HR-opdrachten uitvoer voor klanten van Think too organisa eadviseurs.2004-2008 Moderna Tex elservice, Steenwijk Func e: Waarnemend bedrijfsleider in een filiaal met 25 personeelsleden2000-2003 Moderna Tex elservice, Steenwijk Func e: Chauffeur witgoed en medewerker wasserij2003 Camping de Adelhof ****, Vledder Func e: Animator, organiseren van culturele en sportac viteiten op camping met een capaciteit van circa 1.000 personen1997-1999 Landgoed de Eese, Eesveen Func e: Assisteren van de jachtopziener en bloemenkweker
  2. 2. Curriculum Vitae Jos BosmaStages2009-2010 Afstudeerstage Think too organisa eadviseurs Bij Think too ben ik afgestudeerd op het gebied van Leidinggeven en Het Nieuwe Werken. Daarbij heb ik een advies geschreven over de gevolgen van leidinggeven, wanneer Het Nieuwe Werken wordt toegepast. Het Nieuwe Werken is een visie om werken effec ever, efficiënter en ook plezieriger te maken voor zowel de organisa e als de medewerker. Naast mijn afstuderen heb ik vele opdrachten verricht op het gebied van HR, ICT, simula egames en Het Nieuwe Werken.2008-2009 Derdejaars stage Traffic4u b.v. [zoekmachine marke ngbureau] In een half jaar heb ik onderzoek gedaan. Het doel van het onderzoek was een aanbeveling te geven over de rollen en taken die verbonden zijn aan een veranderingsproces binnen de organisa e die het beste passen bij de HR-afdeling van Traffic4u. Naast het onderzoek heb ik bijgedragen aan: - het in beeld brengen van de interne- en externe arbeidsmarkt; - transi es op de arbeidsmark in kaart brengen; - het werving- en selec eproces; - het voeren van sollicita egesprekken; - overleg- en verantwoordelijkheidstructuren in kaart brengen; - overige HR-werkzaamheden.2007-2008 Tweedejaars stage Nacap b.v. [interna onaal aannemersbedrijf] Gedurende een half jaar heb ik bijgedragen aan: - een wervingscampagne voor vacatures, dit betekent het ontwerpen van personeelsadverten es en het werven en selecteren van sollicitanten; - een careermanagementprogram voor medewerkers die de ambi e hebben door te stromen binnen de organisa e; - een sociaal jaarverslag; - een introduc eboek; - beheergerichte HR- werkzaamheden.2003-2004 Eigen onderneming Creac ve, studie opdracht Als afstudeeronderdeel van het CIOS heb ik in teamverband een eigen onderneming opgericht (ingeschreven bij Kamer van Koophandel). Creac ve was gespecialiseerd in het bedenken en organiseren van klantspecifieke culturele en sportac viteiten voor overheidsinstellingen en bedrijven. In de func e van Personeelsfunc onaris heb ik gedurende een jaar deelgenomen aan het bestuur van Creac ve. Als personeelsfunc onaris heb ik een personeelsbeleidsplan geschreven en hebben we met het gehele bestuur een ondernemingsplan opgesteld om een goedlopend bedrijf te creëren.2003-2004 Afstudeerstage CIOS Gedurende een jaar ben ik twee dagen per week werkzaam geweest bij jongerenwerkonderneming Clicks [s ch ng OpMaat]. Ik heb een beleidsplan geschreven voor Clicks en in teamverband een ondernemingsplan opgesteld om op een laagdrempelige manier contact te leggen met hangjongeren. In de tussen jd was ik werkzaam als jeugdwerker.
  3. 3. Curriculum Vitae Jos BosmaNevenac viteiten2010-heden Oprichten Alumnicommissie Ergasia, studievereniging Personeelsmanagement Verantwoordelijk voor het oprichten van de alumnicommissie (met twee anderen).2010-heden Sponsorcommissie Volleybalvereniging Veracles Als commissielid ben ik verantwoordelijk voor het genereren en behouden van sponsorinkomsten voor de vereniging.2009 Assessor bij trainingsbureau HanzeConnect Als assessor heb ik deelgenomen aan de assessmentgesprekken van het loopbaantraject Kansen voor Kenniswerkers.2008 Studieloopbaanbegeleider Personeelsmanagement Hanzehogeschool Als studieloopbaanbegeleider gaf ik gedurende een studiejaar verschillen de trainingen aan 1e jaars studenten, waaronder studievaardigheden, projectvaardigheden, sollicita etrainingen en prak jkoriënta e. Daarnaast begeleidde ik een 13-tal studenten bij hun loopbaantraject.2007-2010 Oprichten van Ergasia, studievereniging Personeelsmanagement Binnen deze vereniging vervulde ik de func es van vice-voorzi er en penningmeester. Hierin was ik verantwoordelijk voor de aansturing van de commissies en aanspreekpunt van de studievereniging. Als vice-voorzi er was ik verantwoordelijk voor de onderlinge verhoudingen/ contacten binnen en buiten de vereniging. Als penningmeester was ik verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging en de contacten met sponsoren en leden van de vereniging.2005-2007 Bestuur SPA, Studievereniging Personeel en Arbeid Intern coördinator voor verscheidene commissies. Hierin was ik een intern aanspreekpunt van alle leden en coördineerde ik de commissies.2005 Bestuur Introduc ekamp Het introduc ekamp van de opleiding Personeelsmanagement Hanzehogeschool wordt jaarlijks georganiseerd. Gedurende een week ben ik medeverantwoordelijk voor 130 aspirant-eerstejaars studenten. Het maken van een programma en een voorbereidingskamp zijn hierin een vereiste. Het introduc ekamp vindt plaats in de Belgische Ardennen.2002-2007 Volleybalkampen Steevast Jaarlijks organiseren, tezamen met een aantal teamgenoten, van volleybalkampen gedurende een lang weekend voor circa 40 personen.2004 Young Enterprise Interna onal Examina on, University of Cambridge Studieproject voor ‘Jonge Ondernemers’. Ik heb een examen gedaan bij Universiteit Utrecht met als onderwerp MKB bedrijven en jongondernemerschap.
  4. 4. Curriculum Vitae Jos BosmaVaardighedenTalenkennis Nederlands moedertaal Engels goed Duits basisComputerkennis Microso Office, BPOS [Business Produc vity Online Suite] PersMaster & Pris [Personeel Informa e Systemen]InteressesSport Volleybal, tennis, skiën en zeilenOverig Bijwonen van vak-gerelateerde workshops en seminars, o.a. van de NVP [Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisa eontwik- keling]Referen eLourens DijkstraOrganisa epsycholoog, Think too Organisa eadviseursContact: 06-52636258E-mail: ldijkstra@thinktoo.nl

×