Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
El Pla d’Accessibilitat Municipal
Mobilitat i Transport Públic
25 de febrer de 2019
Índex
 Els antecedents
 La normativa vigent
 El significat i els objectius del Pla d’Accessibilitat
 Els resultats – E...
Els antecedents
3
El Pla d’Accessibilitat de 1999
• Sant Feliu de Llobregat va elaborar un primer Pla d’Accessibilitat l’any 1999 en col·lab...
5
El Pla d’Actuació del Mandat (PAM 2016 -2019)
• El Pla d’Actuació de Mandat (PAM) és una eina de planificació estratègic...
6
El Pla d’Actuació del Mandat (PAM 2016 -2019)
• L’eix 3.2 inclou l’objectiu de “Millorar la qualitat dels espais i equip...
7
Sol·licituds de suport a la Diputació de Barcelona
• Els anys 2016 i 2017, sol·licitem a la Diputació de Barcelona supor...
8
L’Estudi de caracterització dels encreuaments (2016)
ASPECTES
AVALUATS
A CADA
CRUÏLLA
• Un dels objectius de l’Estudi va...
9
Integració de la informació en el Gis municipal
• Nova eina de consulta per als tècnics municipals.
La normativa
10
11
La redacció del Pla d’Accessibilitat és d’obligat
compliment d’acord amb la Llei 13/2014
• Entorn normatiu bàsic que s’...
Significat i objectius del Pla
12
13
Què és el Pla d’Accessibilitat i quins són els seus
objectius?
• El Pla d’Accessibilitat és un instrument de promoció d...
Resultats del Pla – Estat Actual
14
• Àmbit d’actuació comprèn tots els carrers de Sant Feliu, amb 3 nivells d’anàlisi:
 Anàlisi en zona d’estudi detallat: D...
16
Àmbit d’actuació del Pla
17
Àmbit d’actuació del Pla
18
Resultats del Pla – Estat Actual
• El 96% de la longitud dels trams de carrer analitzats pel Pla és accessible o bé ho ...
19
Resultats del Pla – Estat Actual
20
Resultats del Pla – Estat Actual (participació ciutadana)
• El mes d’abril de 2018 es va endegar un procés de participa...
Les propostes del Pla
21
22
• Per a cada tram de la zona d’estudi detallat o ETE el Pla presenta una proposta d’intervenció.
• Les propostes d’inte...
23
Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
24
Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
25
Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
26
Les propostes del Pla – Prioritat d’intervenció
27
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
28
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
29
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
30
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
31
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
32
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
33
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
34
Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
Annex: Ampliació dels resultats
35
Resultats: Tipologia i amplades de carrer
36
Resultats: Tipologia i amplades de carrer
37
Resultats: Pendents longitudinals
38
Resultats: Pendents longitudinals
39
Resultats: Tipologia i amplada de les voreres
40
Resultats: Tipologia i amplada de les voreres
41
Resultats: Amplada lliure d’obstacles
42
Resultats: Amplada lliure d’obstacles
43
Resultats: Amplada lliure d’obstacles
44
Resultats: Tipologies de passos i guals de vianants
45
Resultats: Tipologies de passos i guals de vianants
46
Resultats: Irregularitats en el paviment de la vorera
de la zona d’estudi detallada i singularitats
47
Resultats: Disseny no accessible del mobiliari i dels
elements urbans
48
20190306 presentacio del pla_d_accessibilitat
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

20190306 presentacio del pla_d_accessibilitat

27 Aufrufe

Veröffentlicht am

Document aprovat pel ple del 28 de març de 2019

 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

20190306 presentacio del pla_d_accessibilitat

 1. 1. El Pla d’Accessibilitat Municipal Mobilitat i Transport Públic 25 de febrer de 2019
 2. 2. Índex  Els antecedents  La normativa vigent  El significat i els objectius del Pla d’Accessibilitat  Els resultats – Estat Actual  Les propostes  Annex: Ampliació dels resultats
 3. 3. Els antecedents 3
 4. 4. El Pla d’Accessibilitat de 1999 • Sant Feliu de Llobregat va elaborar un primer Pla d’Accessibilitat l’any 1999 en col·laboració amb el Consorci de Recursos i Documentació per a l’Autonomia Personal (CRID). Portada del Pla d’Accessibilitat de l’any 1999 (capítol de via pública) • El Pla del 99 presenta un grau d’execució del 96 %. Grau d’execució del Pla d’accessibilitat de 1999 • Es tracta d’un document molt complet i exhaustiu que incorpora 4 grans capítols:  Pla d’accessibilitat a la via pública  Pla d’accessibilitat en els edificis  Pla d’accessibilitat en els transport  Pla d’accessibilitat en la comunicació • Aquest Pla tenia una vigència de 10 anys, i per tant era necessari iniciar la seva actualització. 4
 5. 5. 5 El Pla d’Actuació del Mandat (PAM 2016 -2019) • El Pla d’Actuació de Mandat (PAM) és una eina de planificació estratègica que marca les actuacions a seguir per l’Equip de Govern durant el mandat i que té com a base l’acord de govern entre ICV- EUiA-ISF i PSC. • El PAM 16-19 s’estructura en quatre nivells partint de quatre grans objectius de ciutat que determinen la direcció estratègica i clarifiquen la visió del municipi. EIX 1 EIX 2 EIX 3 EIX 4 Fomentar la igualtat de drets, deures i oportunitats Impulsar el desenvolupament econòmic i vetllar pel dret al treball Consolidar l'entorn urbà i natural, adequant-lo a les persones i les seves necessitats Aprofundir en un model obert i participatiu de govern
 6. 6. 6 El Pla d’Actuació del Mandat (PAM 2016 -2019) • L’eix 3.2 inclou l’objectiu de “Millorar la qualitat dels espais i equipaments de la ciutat
 7. 7. 7 Sol·licituds de suport a la Diputació de Barcelona • Els anys 2016 i 2017, sol·licitem a la Diputació de Barcelona suport tècnic, a través del seu Catàleg de Serveis, per procedir a l’actualització del Pla d’Accessibilitat a la Via Pública. Sol·licitud que vam cursar a la Diputació de Barcelona els anys 2016 i 2017 per requerir el seu suport tècnic • Després de la denegació del recurs l’any 2016, al 2017 la Diputació accepta donar suport a l’Ajuntament de Sant Feliu. • S’estableix un sistema de cofinançament del Pla. Amb un import total de 42.000 €, l’Ajuntament assumeix la despesa de 14.700 € (exercici 2018). • La Diputació es fa responsable de la contractació d’una empresa externa per a la redacció de Pla. Aquest encàrrec recau en l’Estudi d’Arquitectura MºMercè Corominas Noguera.
 8. 8. 8 L’Estudi de caracterització dels encreuaments (2016) ASPECTES AVALUATS A CADA CRUÏLLA • Un dels objectius de l’Estudi va ser esdevenir una eina de detecció de disfuncionalitats als encreuaments (paviments tàctils i encaminaments, ressalts, senyalització, ...).
 9. 9. 9 Integració de la informació en el Gis municipal • Nova eina de consulta per als tècnics municipals.
 10. 10. La normativa 10
 11. 11. 11 La redacció del Pla d’Accessibilitat és d’obligat compliment d’acord amb la Llei 13/2014 • Entorn normatiu bàsic que s’aplica i dona forma als continguts del Pla: Legislació estatal:  Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la “Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”  Reial Decret 505/2007 (BOE 113 del 11/05/2007). Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i la utilització d’espais públics urbanitzats i edificacions.  Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament sobre condicions bàsiques per a l’accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social.  Reial Decret 1544/2007, de 23 de novembre, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació en l’accés i utilització dels mitjans de transport per a persones amb discapacitat.  Ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització dels espais bpúblics urbanitzats.  Código Técnico de la Edificación. Reial Decret 314/2006, de 17 de març de 2006, modificat per successius RD, especialment pel Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat. Legislació catalana:  Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat. Fins que no s’aprovi el decret de desplegament d’aquesta nova llei, encara és vigent el desplegament tècnic de la llei precedent, la Llei 20/1991:  Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de la accessibilitat i de supressió de barrares arquitectòniques, i de aprovació del  Codi d’accessibilitat.
 12. 12. Significat i objectius del Pla 12
 13. 13. 13 Què és el Pla d’Accessibilitat i quins són els seus objectius? • El Pla d’Accessibilitat és un instrument de promoció de l’accessibilitat que identifica les barreres arquitectòniques en els diferents àmbits (via pública, edificis, transports i comunicació), en proposa solucions, en fa un pressupost i estableix un programa per a la seva progressiva eliminació per tal d’assolir que el municipi sigui plenament accessible, d'una manera racional i planificada. • Les propostes d’intervenció del Pla han d’afavorir l’autonomia i la socialització dels col·lectius amb més restriccions de mobilitat: Persones que pateixen una discapacitat permanent • Limitacions motrius • Limitacions sensorials • Limitacions psíquiques, intel·lectuals o cognitives Persones amb limitacions transitòries Persones que cuiden i envolten a les persones amb limitacions Benefici per a la resta de la població • Els objectius del Pla són:  Acomplir la normativa. La redacció del Pla d’accessibilitat és d’obligat compliment (Llei 13/2014).  Dur a terme una actualització del Pla d’Accessibilitat de 1999, pel que fa a l’àmbit de la Via Pública.  Sobre l’inventari d’infraestructures del municipi, donar consciència municipal del que ja hi ha adaptat i el que manca per fer.  Oferir informació tècnica que pot servir per a futures intervencions. Actuar com a Pla de PREVENCIÓ de barreres.  Establir les bases del Protocol per l’Accessibilitat, eina que ha de permetre una tasca col·laborativa i continuada entre les associacions i entitats de persones amb discapacitat i l’Ajuntament, pel que fa a les actuacions més representatives que es duen a terme a l’espai públic. El Pla representa un compromís tècnic i polític envers la transformació de la ciutat cap a la plena accessibilitat en benefici de tothom.
 14. 14. Resultats del Pla – Estat Actual 14
 15. 15. • Àmbit d’actuació comprèn tots els carrers de Sant Feliu, amb 3 nivells d’anàlisi:  Anàlisi en zona d’estudi detallat: Diagnosi de màxims de tots els paràmetres d’accessibilitat + propostes d’intervenció.  Anàlisi en zona d’estudi general: Diagnosi de paràmetres bàsics d’accessibilitat + descripció general de la resta d’aspectes d’accessibilitat.  Elements de tractament especial (ETE): Espais de la via pública amb una casuística especial (morfologia o grau de detall que requereixen per ser analitzats:  Parcs i zones enjardinades  Passos a nivell • La unitat de gestió de l’anàlisi de l’accessibilitat és el TRAM (porció o fragment de la via compresa entre dos cruïlles). • A nivell de presentació de resultats, el Pla ha diferenciat segons es tracti de l’àmbit residencial o de l’àmbit industrial. 15 Àmbit d’actuació del Pla
 16. 16. 16 Àmbit d’actuació del Pla
 17. 17. 17 Àmbit d’actuació del Pla
 18. 18. 18 Resultats del Pla – Estat Actual • El 96% de la longitud dels trams de carrer analitzats pel Pla és accessible o bé ho poden ser amb petites intervencions. • El 100% dels elements de tractament especial presenta garantides les condicions bàsiques d’accessibilitat, si bé caldrà fer petites actuacions de millora.
 19. 19. 19 Resultats del Pla – Estat Actual
 20. 20. 20 Resultats del Pla – Estat Actual (participació ciutadana) • El mes d’abril de 2018 es va endegar un procés de participació ciutadana que va consistir en la presentació dels treballs del Pla d’Accessibilitat i en la realització d’una enquesta d’opinió vers l’estat actual de l’accessibilitat (diagnosi subjectiva) (58 enquestes obtingudes). Actuacions prioritàries per millorar l’accessibilitat Aspectes que dificulten la mobilitat i accessibilitat
 21. 21. Les propostes del Pla 21
 22. 22. 22 • Per a cada tram de la zona d’estudi detallat o ETE el Pla presenta una proposta d’intervenció. • Les propostes d’intervenció s’articulen a partir de fitxes tram per tram. • El Pla estableix un pla d’etapes (5 etapes) de les intervencions pressupostades. • El pressupost total d’execució material del Pla és de 1.234.028,96 €. • El Pla també preveu l’establiment d’un Protocol d’Accessibilitat, on es defineixin els criteris a seguir a l’hora d’efectuar obres a la via pública, el qual tingui un consens entre entitats i associacions de discapacitats i els tècnics municipals de l’Ajuntament. Les propostes del Pla L’objectiu de les propostes del Pla és garantir la plena accessibilitat a tots els trams de carrer analitzats, tret d’aquells casos en que el supòsit d’inaccessibilitat és conseqüència del pendent del carrer
 23. 23. 23 Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
 24. 24. 24 Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
 25. 25. 25 Les propostes del Pla – Resultat de la seva aplicació
 26. 26. 26 Les propostes del Pla – Prioritat d’intervenció
 27. 27. 27 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 28. 28. 28 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 29. 29. 29 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 30. 30. 30 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 31. 31. 31 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 32. 32. 32 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 33. 33. 33 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 34. 34. 34 Les propostes del Pla – Fitxes d’actuació
 35. 35. Annex: Ampliació dels resultats 35
 36. 36. Resultats: Tipologia i amplades de carrer 36
 37. 37. Resultats: Tipologia i amplades de carrer 37
 38. 38. Resultats: Pendents longitudinals 38
 39. 39. Resultats: Pendents longitudinals 39
 40. 40. Resultats: Tipologia i amplada de les voreres 40
 41. 41. Resultats: Tipologia i amplada de les voreres 41
 42. 42. Resultats: Amplada lliure d’obstacles 42
 43. 43. Resultats: Amplada lliure d’obstacles 43
 44. 44. Resultats: Amplada lliure d’obstacles 44
 45. 45. Resultats: Tipologies de passos i guals de vianants 45
 46. 46. Resultats: Tipologies de passos i guals de vianants 46
 47. 47. Resultats: Irregularitats en el paviment de la vorera de la zona d’estudi detallada i singularitats 47
 48. 48. Resultats: Disseny no accessible del mobiliari i dels elements urbans 48

×