Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Open Government Partnership - Verohallinnon viestintäpäivä 14.2.2013

570 Aufrufe

Veröffentlicht am

Joonas Pekkasen esitys verohallinnon verotuspäivillä Open Government Partnership -toimintasuunnitelmasta, Avoimesta ministeriöstä ja Open Knowledge Finlandista.

Veröffentlicht in: News & Politik
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Open Government Partnership - Verohallinnon viestintäpäivä 14.2.2013

 1. 1. To klo 14:30Avoin hallinto – Open Government Partnership -hankeJoonas PekkanenPerustaja, Avoin Ministeriö
 2. 2. linkedin.com/in/pekkanen fi.okfn.org avoinministerio.fi avoinhallinto.fi openministry.info opengovpartnership.org
 3. 3. obama
 4. 4. 1. Lisätään valmisteluprosessien avoimuutta2. Painotetaan vuorovaikutusosaamista viranhaltijoiden ja virkamiesten työn- ja toimenkuvissa3. Vahvistetaan ennakoivaa julkaisemista ja viestintää4. Edistetään osallistuvaa budjetointia5. Lisätään ICT:n ja sähköisen asioinnin kehittämisen avoimuutta ja asiakaslähtöisyyttä6. Lisätään avoimia ja etäseurattavia kokouksia
 5. 5. Avoin toiminta:Lisätään valmisteluprosessien Esim konk erkkejavoimuutta toim reet tisi ä enpi s teis ta tä Kansliapäälliköt ovat vuonna 2005 allekirjoittaneet sitoumuksen avoimuuden ja kuulemisen edistämisestä omissa ministeriössään ja hallinnonalallaan. Kansliapäälliköt uudistavat sitoumuksensa. Kansliapäälliköt toimivat ministeriöidensä ”avoimuusjohtajina”, vastaavat avoimuuden edelleen kehittämisestä ministeriöissään, hallinnonaloillaan ja yhtenäisessä valtioneuvostossa sekä levittävät hyviä käytäntöjä omalta hallinnonalaltaan. --- Valtionhallinnon virastoilta ja kunnilta kerätään vapaaehtoisia sitoumuksia avoimuuden edistämiseksi.Virastot viestivät kotisivuillaan, miten ja millaisin toimenpitein avoimuutta virastoissa edistetään.
 6. 6. 1. Hallituksen esityksistä laaditaan yleiskieliset otsikot ja tiivistelmät2. Päätösten visualisointi3. Virkamiehille ja viranhaltijoille järjestetään selkeän kielen ja selkokielen koulutusta4. Hallinnon tuottamien tekstien ymmärrettävyys testataan kansalaisilla ja palvelujen käyttäjillä5. Vähennetään tuotettavan tekstin määrää ja käytetään tuttuja termejä6. Helpotetaan tiedon löytämistä ja ymmärtämistä7. Selkeytetään asiakaskirjeiden ja päätösten ymmärrettävyyttä erityisesti silloin, kun käytetään vakiotekstejä
 7. 7. Selkeä kieli Esim konk erkkej reet ä toim tisi enpi s teis ta tä Virkamiehille ja viranhaltijoille järjestetään selkeän kielen, selkokielen ja visualisoinnin koulutusta molemmilla kotimaisilla kielillä. Ministeriöt ja virastot tekevät hankkeiden virkamiehille asiantuntijoiden avulla koulutussuunnitelman sekä seuraavat sen toteutumista ja koulutuksen vaikutuksia. Virastot laativat myös selkeän kielen ja selkokielen tarkistuslistan koulutuksen tueksi ja työssä hyödynnettäväksi.
 8. 8. 1. Avataan ja julkaistaan uusia tietovarantoja sekä muutetaan nykyisiä koneluettavaan muotoon2. Avoimen datan ja tiedon käyttöehdot selkeiksi3. Vahvistetaan henkilötietojen, tietosuojan ja avoimen datan yhteensovittamiseen osaamista ja ymmärrystä
 9. 9. Avoin tieto Esim konk erkkej reet ä toim tisi enpi s teis ta tä Kootaan tieto julkisen hallinnon tietovarannoista ja niiden sisältämistä tiedoista linkittämällä virastojen ja kuntien tietojärjestelmäselosteet yhteen paikkaan. Avoimen datan ja avoimen rajapinnan vaatimus sisällytetään tietojärjestelmähankintoihin ja arkkitehtuuriperiaatteisiin, niin että tietojärjestelmiin on mahdollista rakentaa vaihtoehtoisia käyttöliittymiä. Laaditaan JHS-suositus avoimen tiedon käyttöehdoista pohjautuen kansainvälisiin käytäntöihin. Rakennetaan keskeisiin viranomaisrekistereihin omien tietojen katselutoiminto ja uudelleenkäyttöoikeus.
 10. 10. 1. Kansalaisyhteiskunnan omaehtoisen toiminnan esteiden purkaminen2. Virkamiesten aloitteellinen läsnäolo ja tavoitettavuus3. Välineiden ja koulutuksen tarjoaminen järjestöille
 11. 11. Hallinto mahdollistajana Esim konk erkkej reet ä toim tisi enpi s teis ta tä Perustetaan vapaaehtoinen avoimuusagentin rooli kaikkiin virastoihin ja määritellään, mitä avoimuusagenteilta odotetaan ja millainen heidän roolinsa on. Halukkaat virkamiehet ja viranhaltijat voivat ilmoittautua omasta tahdostaan avoimuusagenteiksi. Tiedotetaan kaikille virastoille avoimuudesta ja pyydetään johtajia ja päälliköitä sitoutumaan avoimuusjohtajiksi. Avoimuusagentit ja -johtajat ovat kansalaisten tavoitettavissa ja pitävät myös toisiinsa yhteyttä avoimuuden edistämiseksi julkishallinnossa.
 12. 12. Mitä seuraavaksi?
 13. 13. Perustuslain muutosKansalaisaloitelakia säädettäessä tehtiin muutos perustuslakiin:oikeudesta tehdä aloite säädetään perustuslaissa.Kansanvallan käytännön toteuttamisen merkittävä helpottaminen.
 14. 14. Ideoista laeiksi Avoin ministeriö tarjoaa työkalut ja asiantuntija- apua, jotta kansalaiset voivat yhdessä kehittää ideoista laadukkaita kansalaisaloitteita Kommen- Lakiehdo-Kansalaiset tusten Kampanjan Kampanja antavat tointi ja Eduskunta Laki luon- suunnittelu ( 6 kk! ) ideoita keskustelu nostelu Kansalaisaloitelain mukaan aloitteelle tarvitaan 50,000 vahvaa sähköistä allekirjoitusta, jotta eduskunta ottaa sen käsittelyynsä.
 15. 15. http://www.wired.co.uk/news/archive/2013-01/24/finland-copyright-law-crowdsource http://yle.fi/uutiset/tekijanoikeuslaki_sukupolvikysymys_-_nuorisojarjestot_tyrmaavat_lex_karpelan/6481499
 16. 16. joonas.pekkanen@avoinministerio.fi 050 584 6800

×