Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
›

w *

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

Poliisijohtaja Tomi Vuori
Poliisihallitus

Tiedonsaantipyyntö

27.8.2014 Dnro

Esitut...
%
3573

Päätös

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

Joonas Pekkanen
joonas@pekkanen. org

7.9.2015 Dnro 123/62/14

Asiakirjojen l...
VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

Käyntiosoite
Albertinkatu 25 A
00180 Helsinki

3)
9)

Päätös

7.9.2015 Dnro 123/62/14

virast...
V
: -9

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

Päätös

7.9.2015 Dnro 123/62/14

ApuIaisvaltakunnansyyttäjän ratkaistua pyytämäänne a...
POLIISI

POLIISIHALLITUS

Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lausuntopyyntö ID-15541B8619

1(1)

28.08.2014 POL-2014-10904

»1
4...
Poliisihallitus

Viite: POL-2014-10904

Vastaus

1.9.2014 Dnro R 13/257

Esitutkintaan 8180/R/15107/13 liittyvä tiedonsaa...
9 N, 
*Q Vastaus

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO
1.9.2014 Dnro R 13/257

Rekisterin laajuus on siten yksi keskeinen seikka ar...
POLIISI

POLIISIHALLITUS

Poliisihallitus
Resurssiyksikkö

Lausuntopyyntö ID-1554190214

1 (2)

02.09.2014 POL-2014-10904
...
›- p O L' l s | Lausuntopyyntö ID-1554190214 2 (2)

POLIISIHALLITUS

 

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-as...
'poLiisi

POLIISIHALLITUS

Keskusrikospoliisi

Lausuntopyyntö ID-1554221736 1 (2)

02.09.2014 POL-2014-10904

SALASSA PIDE...
POLIISI

POLIISIHALLITUS

Ajallinen laajuus

Lausuntopyyntö ID-1554221736 2 (2)

1. Kuinka monta epäiltynä rekisteröityä h...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18
SALASSA PIDETTÄVÄ i 305

Lausuåölojaustaso "lD-1554ä21736 1 (2)

 JulkLlö2il999)24i§n4jaf-k ...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18
sALAssA PIDETTÄVÄ 307

Lausuråltolaustaso “ID-15532l45703 2 (2)

 JuIkL(621'1999ii2-11§n4ja...
POLIISI

KESKUSIIKOSPOLI lSI

Poliisihallitus

8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

 SALASSA PIDETTÄVÄ 303
l Suojaustaso Ill j
...
POLIISI

KESXUSRIKOSFOLIISI

Aikaväli

8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

SALASSA PIDETTÄVÄ . 309
Suojaustaso Ill I 2 (2)
JUI...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

310

SALASSA PIDETTÄVÄ , 

Suojaustaso Ill
JulkL(521'1999)241§n 4 ja 5 k

l

i i tiili» it....
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

Ai

A. I

3

Ä

V

. ..km

an; 

mm”. 

PSN

Awm

www

A3

N_ u
M

S m. 

 

šäümšwüšäšá šš...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

SALASSA PIDETTÄVÄ
Suojaustaso Ill
Juemsuweseaosrts k

y Istet y re : s er ja tletojäneste m...
8180/R/15107/13 Li 3 LllTE 18

SALASSA PIDETTÄVÄ 313
Suojaustaso lll

 SISÄASIAINMINISTERIÖ Jüluirjesuosmauogris k
Poliisi...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

SALASSA PIDETTÄVÄ j 314
Suojaustaso lIl k

i

 

SISÄASIAINMINISTERIÖ JIIlIIt-IiéäUMiQšEGWS...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18

SALASSA PIDETTÄVÄ l 315
Suojaustaso IlI j
JGIIEROSUäEEDSTIES k

SiSÄASIAINMINISTERIÖ
Poliis...
8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18
SALASSA PIDETTÄVÄ 315

Suojaustaso Ill
 A SISÄASlAINMIMSTERIÖ JLIIET EL05T5 k 1
V Poliisiosa...
ä
353

Lisätutkintapyyntö

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

Poliisijohtaja Tomi Vuori
Poliisihallitus

3.11.2014 Dnro

Esitutk...
p o L l I s l Kirje ID-1554755544 1 

POLIISIHALLITUS

17.11.2014 POL-2014-14206

SALASSA PIDETTÄVÄ
Suojaustaso ili
-iLlik...
POLIISI

POLIISIHALLITUS

Kirje ID-1554755644 2 (2)

Valtakunnansyyttäjänviraston lisätutkintapyynnössä ei ole mainittu ta...
Vastaus kirjeeseen

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

Poliisihallitus

20.11.2014

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero

Vastauksenn...
ä
353

2 (3)
Vastaus kirjeeseen

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

20.11.2014

henkilöiden kannalta. Materiaalia ei ole tarkoi...
y , "l" l Vastaus kirjeeseen

VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO

20.11.2014
3. Lopuksi
Sinänsä olisi peräti outoa, jos Poliisi...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Valtakunnansyyttäjän viraston vastaus tietopyyntöön koskien poliisihallituksen epäiltyjen rekisteriä

1.624 Aufrufe

Veröffentlicht am

VKSV:n vastaus 7.9.2015.

Veröffentlicht in: Recht
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Valtakunnansyyttäjän viraston vastaus tietopyyntöön koskien poliisihallituksen epäiltyjen rekisteriä

 1. 1. › w * VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisihallitus Tiedonsaantipyyntö 27.8.2014 Dnro Esitutkintaan 8180IRl15107l13 liittyvä tiedonsaantipyyntö Käyntiosoite Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki Olen tutkinnanjohtajana otsikossa mainitun ilmoituksen johdosta toimi- tettavassa esitutkinnassa. Asiassa on kyse poliisin epäiltyjen tietojärjes- telmän käyttöön ja valvontaan liittyvistä virkarikosepäilyistä. Epäiltyjen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä toimii Poliisihallitus. Asiassa syyttäjäksi määrätyn Valtionsyyttäjä Jarmo Hirvosen pyynnöstä pyydän Poliisihallitusta selvittämään järjestelmästä alempana yksilöidyt tiedot ja toimittamaan ne allekirjoittaneelle. Tiedot tarvitaan vireillä ole- vaa esitutkintaa ja tulevaa syyteharkintaa varten. Pyydän selvittämään: 1. Kuinka monta epäiltynä rekisteröityä henkilöä tietojärjestelmässä on (henkilöitä, jotka on kirjattu epäillyksi ilmoitustyyppisen tapahtuman yh- teydessä)? 2. Kuinka monta myötävaikuttajana rekisteröityä henkilöä tietojärjestel- mässä on (henkilöitä, jotka on kirjattu myötävaikuttajiksi ilmoitustyyppi- sen tapahtuman yhteydessä)? 3. Kuinka monen muun henkilön henkilötietoja tietojärjestelmässä on (havaintotietojen yhteyteen kirjattuja nimiä, puhelinmuistioista kirjattuja nimiä ja puhelinnumeroja jne. )? 4. Kuka tai ketkä ovat toimineet rekisteri- ja tietojärjestelmäselostee- seen merkittyinä vastuuhenkilöinä ennen Jari Råmania (Tietosuojase- Ioste 3.1.2013)? Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite PL 333 010 3620 800 00181 Helsinki 0100 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. fi
 2. 2. % 3573 Päätös VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Joonas Pekkanen joonas@pekkanen. org 7.9.2015 Dnro 123/62/14 Asiakirjojen luovuttamista koskeva pyyntönne 18.11.2014 1 Asian tausta Käyntiosoite Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki Olette 18.11.2014 lähettänyt Valtakunnansyyttäjänvirastoon tietopyyn- nön, jolla olette pyytänyt Valtakunnansyyttäjänvirastoa luovuttamaan käyttöönne "Mikko Paateron antaman vastauksen Valtakunnansyyttä- jänviraston selvityspyyntöön liittyen epäiltyjen rekisteriin. " Keskusteltua- ni asiasta jutun syyteharkinnasta vastaavan apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalskeen kanssa olen ilmoittanut teille, että asiakirja on viran- omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §: n 1 mo- mentin 3-kohdan nojalla salassa pidettävä ja että asiakirjan julkisuutta arvioidaan uudelleen sen jälkeen, kun asia on ollut esillä tuomioistui- men istunnossa. Käsitykseni mukaan tietopyyntönne kohteena on joko Poliisihallituksen 19.9.2014 allekirjoitettu asiakirja POL-2014-10904 tai 17.11.2014 alle- kirjoitettu asiakirja POL-2014-14206, jotka liittyvät tutkintailmoituksen 8180/R/15107/13 johdosta toimitettuun esitutkintaan. Poliisihallitus on luokitellut asiakirjat salaiseisi julkisuuslain (621/1999) 24 §: n 1 momen- tin 4 ja 5 kohtien nojalla (poliisin rekisterit sekä tekniset ja taktiset me- netelmät). Samaa asiakirjaa ovat pyytäneet myös eräät toimittajat. Poliisihallitus on 30.1.2015 antanut niiden johdosta päätöksen, jossa todetaan asia- kirjapyynnön kohdistuvan asioihin POL-2014-10904 ja POL-2014- 14206. Näille asianumeroille on kirjattu seuraavat asiakirjat: 1) 27.8.2014 Valtakunnansyyttäjänviraston tiedonsaantipyyn- tö Poliisihallitukselle 2) 28.8.2014 Poliisihallituksen täydennyspyyntö Valtakunnan- syyttäjänvirastolle 3) 1.9.2014 Valtakunnansyyttäjänviraston täydennyt Poliisi- hallitukselle 2.9.2014 Poliisihallituksen sisäinen selvityspyyntö resurssi- yksikölle 5) 2.9.2014 Poliisihallituksen selvityspyyntö Keskusrikospolii- sille 6) 18.9.2014 Keskusrikospoliisin selvitys Poliisihallitukselle 7) 19.9.2014 Poliisihallituksen vastaus Valtakunnansyyttäjän- 4) Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite PL 333 010 3620 800 00181 Helsinki 0100 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. ñ
 3. 3. VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Käyntiosoite Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki 3) 9) Päätös 7.9.2015 Dnro 123/62/14 viraston tiedonsaantipyyntöön 3.11.2014 VaItakunnansyyttäjänviraston Iisätutkintapyyntö Poliisihallitukselle 17.11.2014 Poliisihallituksen vastaus Valtakunnansyyttä- jänviraston Iisätutkintapyyntöön 10) 20.11.2014 Valtakunnansyyttäjänviraston vastaus Poliisi hallitukselle 11) 12.12.2014 Poliisihallituksen kirje Valtakunnansyyttäjänvi- rastolle Käsitykseni mukaan tietopyyntönne kohteena on joko edellä olevan luettelon asiakirja 7 tai 9. Edellä mainitut asiakirjat on apulaisvaltakun- nansyyttäjä Jorma Kalskeen tekemällä päätöksellä päätetty luovuttaa niitä pyytäneille toimittajille. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on perustellut päätöstään seuraavasti: Postiosoite PL 333 00181 Helsinki Tässä asiassa on kyse rikosepäilyistä, jotka liittyvät henki- lötietojen käsittelystä po/ iisitoimessa annetun lain 4 §zssä tarkoitetun epäityjen tietojärjestelmän ohjeistuksessa, kou- lutuksessa ja valvonnassa epäiltyihin puutteisiin, virheisiin ja laiminlyönteihin. Epäiltyjen tietojärjestelmä on henkilöre- kisteri, johon merkitty tieto on / uonteensa vuoksi perustel- lusti sa/ aista. Katson kuitenkin, että tällaisessa asiayhtey- dessä, jossa on kyse rekisteriin ja sen sisältöön liittyvistä rikosepäilyistä, ei ole perusteltua määrätä salaisiksi sellai- sia rekisteriin liittyviä tietoja, joita joko voidaan pitää vir- heellisinä tai jotka yleisellä tasolla kuvaavat rekisterin ra- kennetta, toimintaa tai käytäntöjä, ellei salaiseksi määrää- miselle ole merkinnän kohteen suojaamiseen liittyvää syy- tä. Siltä osin kuin kyse on julkisuuslain 24 §: n 1 momentin 4 kohdan soveltamisesta katson, ettei asiakirjoissa ole mi- tään sellaista, joka paljastaisi rekisterin sisältöä. Katson erityisesti, että tieto rekisterin laajuudesta on yksi keskei- nen seikka aNioitaessa rikoksesta epäiltyjen menettelyn moitittavuutta. Tiedolla on tämän vuoksi merkitystä myös rikoksesta epäiltyjen puo/ ustautumisen ja oikeudenmukai- sen oikeudenkäynnin toteutumisen kanna/ ta. Siltä osin kuin kyse on julkisuuslain 24 §: n 1 momentin 5 -kohdan soveltamisesta katson, ettei asiakirjoissa ole mi- tään sellaista tietoa, jonka julkaiseminen vaarantaisi rikos- ten ehkäisemistä ja selvittämistä tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden taikka rangaistuslaitoksen järjestyksen yllä- pitämistä. Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite 010 3620 800 0100 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. ti
 4. 4. V : -9 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Päätös 7.9.2015 Dnro 123/62/14 ApuIaisvaltakunnansyyttäjän ratkaistua pyytämäänne asiakirjaa koske- van julkisuuskysymyksen edellä kuvatulla tavalla ei enää ole teille 18.11.2014 annetussa kielteisessä vastauksessa mainittua perustetta asiakirjan luovuttamiseen. Koska kyseessä on kokonaisuus, toimitan samalla myös muut siihen liittyvät julkiset asiakirjat (yhteensä 25 sivua). Tiedossani on, että olette valittanut VaItakunnansyyttäjänvirastossa 18.11.2014 tehdystä kielteisestä asiakirjanluovutuspäätöksestä Helsin- gin haIlinto-oikeudelle. Tämän vuoksi lähetän tämän ratkaisun tiedoksi myös sinne. V Valtionsyyttäjä h -Mikko Hämäläinen TIEDOKSI: HaIIinto-oikeustuomari Marja Viima, Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL 333 010 3620 800 00180 Helsinki 00181 Helsinki 0100 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. fi
 5. 5. POLIISI POLIISIHALLITUS Valtakunnansyyttäjänvirasto Lausuntopyyntö ID-15541B8619 1(1) 28.08.2014 POL-2014-10904 »1 4 s l Täydennyspyyntö esitutkintaan liittyvässä tiedonsaantipyynnössä POLIISIHALLITUS Olette toimittaneet Poliisihallituksen tiedonsaantipyynnön liittyen esitutkin- taan 8180/R/15107/13 poliisin epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöön ja val- vontaan Iiittyvissä virkarikosepäilyissä. Poliisihallitus pyytää seuraavilta osilta täydennystä tietopyyntöönne: Peruste tietojen saantiin Pyydetään ilmoittamaan säädösperuste tietopyynnölle. Onko kyseessä po- Iiisilain (872/2011) 4 luvun 2 §: n perusteella osoitettu pyyntö? Ajallinen laajuus Pyydetään yksilöimään tarkasti, miltä aikaväliltä nämä 1-3. kohdissa maini- tut tiedot pyydetään? Täydennys pyydetään toimittamaan Poliisihallitukseen kirjaamoon viitteellä POL-2014-10904. Poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisiylitarkastaja Jorma Laitinen Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Po- liisihallitus 28.08.2014 klo 15.21. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden- taa kirjaamosta. Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINKI kirjaamo. poliisihallitus@poliisi. ti Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780
 6. 6. Poliisihallitus Viite: POL-2014-10904 Vastaus 1.9.2014 Dnro R 13/257 Esitutkintaan 8180/R/15107/13 liittyvä tiedonsaanti pyyntö Käyntiosoite Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki Olen 27.8.2014 lähettänyt otsikkoasiassa eräitä epäiltyjen tietojärjestel- mään liittyviä numerotietoja koskevan pyynnön. Poliisihallitus on 29.8.2014 pyytänyt täydentämään tietopyyntöä tiedonsaantiperusteen ja ajallisen laajuuden osalta. Peruste tietojen saantiin Jutun syyttäjäksi määrätty Valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen on pyytänyt hankkimaan tiedot. Tiedot tarvitaan vireillä olevaa esitutkintaa ja tule- vaa syyteharkintaa varten. Syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §: n 1 momentin mukaan syyttäjällä on salassapitosäännösten estämättä oikeus maksutta saada viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä vir- katehtävien suorittamista varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, jollei sel- laisen tiedon tai asiakirjan antamista syyttäjälle tai tietojen käyttämistä todisteena ole laissa kielletty tai rajoitettu. Esitutkintalain (805/2011) 2 luvun 4 §: n 1 momentin mukaan syyttäjä johtaa esitutkintaa, jos poliisimiehen epäillään tehneen rikoksen virka- tehtävän suorittamisen yhteydessä. Saman säännöksen 2 momentin mukaan tutkinnanjohtajana toimiessaan syyttäjällä on tuossa tehtäväs- sään samat toimivaltuudet kuin tutkinnanjohtajana toimivalla päällys- töön kuuluvalla poliisimiehellä. Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 7 §: n mukaan epäiltyjen tietojärjestelmän rekisterinpitäjä on Poliisihallitus. Asiassa on kyse epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöön, valvontaan ja hallinnointiin liittyvistä rikosepäilyistä. Rikoksesta epäiltynä kuullut ovat toistuvasti vedonneet siihen, ettei heillä mm. rekisterin laajuuden vuoksi käytännössä edes olisi ollut mahdollisuuksia sen sisällön valvomiseen. Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite PL 333 010 3620 800 00181 Helsinki 0100 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. fi
 7. 7. 9 N, *Q Vastaus VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO 1.9.2014 Dnro R 13/257 Rekisterin laajuus on siten yksi keskeinen seikka arvioitaessa rikokses- ta epäiltyjen menettelyn moitittavuutta. Ottaen huomioon, että esitutkin- nassa selvitetään epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöön liittyviä Iainvas- taisuuksia, tietoa rekisterin laajuudesta ei nähdäkseni voida pitää viran- omaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §: n 1 mo- mentin 5-kohdassa tarkoitettuna poliisin taktisia ja teknisiä menetelmiä koskevana tietona. Ajallinen laajuus Epäiltyjen rikosten tekoaika alkaa vuodesta 2009. Esitutkinnan ja syyte- harkinnan kannalta keskeiset ajankohdat ovat 1.1.2010, ns. Putin-vuo- don tapahtumapäivä 10.4.2013 ja tämänhetkinen tilanne. Pyydän toi- mittamaan tietopyynnössä yksilöidyt luvut näiltä päiviltä. Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL 333 010 3620 800 00180 Helsinki 00181 Helsinki 0100 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. fi
 8. 8. POLIISI POLIISIHALLITUS Poliisihallitus Resurssiyksikkö Lausuntopyyntö ID-1554190214 1 (2) 02.09.2014 POL-2014-10904 SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso Ill JulkL (621/1999) 24.1 §: n 4ja 5 k (l) §: n k Esitutkintaan 8180lRl15107l1 3 liittyvä tiedonsaanti pyyntö POLIISIHALLITUS Liittyen poliisin epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöön ja valvontaa koskeviin virkarikosepäilyihin asiassa syyttäjäksi määrätyn Valtionsyyttäjä Jarmo Hir- vosen pyynnöstä tutkinnanjohtajana toimiva Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on pyytänyt Poliisihallitusta selvittämään järjestelmästä alem- pana yksilöidyt tiedot, ja toimittamaan ne asiassa tutkinnanjohtajana toimi- neelle valtionsyyttäjälle viipymättä. Tiedot tarvitaan vireillä olevaa esitutkin- taa ja tulevaa syyteharkintaa varten. Tarkemmin asiassa on kyse epäiltyjen tietojärjestelmän (EPRl: n) käyttöön, valvontaan ja hallinnointiin liittyvistä rikosepäilyistä. Epäiltyjen tietojärjes- telmän rekisterinpitäjänä toimii Poliisihallitus. Valtionsyyttäjä on perustellut pyyntöään syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §: n 1 momentilla, jonka mukaan syyttäjällä on salassapito- säännösten estämättä oikeus saada maksutta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä virkatehtävien suorittamista varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista syyttäjälle tai tietojen käyttämistä todisteena ole kielletty tai rajoitettu. Esitutkintalain (805/2011) 2 luvun 4 §: n 1 momentin mukaan syyttäjä johtaa esitutkintaa, jos poliisimiehen epäillään tehneen rikoksen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä. 2 momentin mukaan tutkinnanjohtajana toimies- saan syyttäjällä on tuossa tehtävässään samat toimivaltuudet kuin tutkin- nanjohtajana toimivalla päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä. 1. Poliisihallitusta/ Resurssiyksikköä pyydetään selvittämään, kuka tai ket- kä ovat toimineet rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteeseen merkittyinä vas- tuuhenkilöinä ennen Jari Råmania (Tietosuojaseloste 3.1 .2013)? Tieto pyydetään toimittamaan Poliisihallituksen esikuntaan viipymättä. Tomi Vuori Poliisijohtaja Poliisiylitarkastaja Jorma Laitinen Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINKI kirjaamo. poliisihallitus@poliisi. ñ Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780 l-'Wiliw 4
 9. 9. ›- p O L' l s | Lausuntopyyntö ID-1554190214 2 (2) POLIISIHALLITUS Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Po- liisihallitus 02.09.2014 klo 12.47. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden- taa kirjaamosta. Tiedoksi Poliisiylijohtaja
 10. 10. 'poLiisi POLIISIHALLITUS Keskusrikospoliisi Lausuntopyyntö ID-1554221736 1 (2) 02.09.2014 POL-2014-10904 SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso lll JulkL (621/1999) 24.1 §: n 4 ja 5 k (l) §: n k Esitutkintaan 8180lRl151 07/13 liittyvä tiedonsaantipyyntö Perustelut POLIISIHALLITUS Liittyen poliisin epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöön ja valvontaa koskeviin virkarikosepäilyihin asiassa syyttäjäksi määrätyn Valtionsyyttäjä Jarmo Hir- vosen pyynnöstä tutkinnanjohtajana toimiva Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on pyytänyt Poliisihallitusta selvittämään järjestelmästä alem- pana yksilöidyt tiedot, ja toimittamaan ne asiassa tutkinnanjohtajana toimi- neelle valtionsyyttäjälle viipymättä. Tiedot tarvitaan vireillä olevaa esitutkin- taa ja tulevaa syyteharkintaa varten. Tarkemmin asiassa on kyse epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöön, valvontaan ja hallinnointiin liittyvistä rikosepäi- Iyistä. Rekisterin laajuus on yksi keskeinen seikka arvioitaessa rikoksesta epäilty- jen menettelyn moitittavuutta. Asiassa tutkinnanjohtajana toimivan valtion- syyttäjä Hämäläisen mukaan tietoa rekisterin laajuudesta ei voida pitää vi- ranomaisten julkisuudesta annetun lain 24 §: n 1 momentin 5 kohdan tieto- na. Valtionsyyttäjä on perustellut pyyntöään syyttäjälaitoksesta annetun lain (439/2011) 25 §: n 1 momentilla, jonka mukaan syyttäjällä on salassapito- säännösten estämättä oikeus saada maksutta viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta yhteisöltä virkatehtävien suorittamista varten tarvittavat tiedot ja asiakirjat, jollei sellaisen tiedon tai asiakirjan antamista syyttäjälle tai tietojen käyttämistä todisteena ole kielletty tai rajoitettu. Esitutkintalain (805/2011) 2 luvun 4 §: n 1 momentin mukaan syyttäjä johtaa esitutkintaa, jos poliisimiehen epäillään tehneen rikoksen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä. 2 momentin mukaan tutkinnanjohtajana toimies- saan syyttäjällä on tuossa tehtävässään samat toimivaltuudet kuin tutkin- nanjohtajana toimivalla päällystöön kuuluvalla poliisimiehellä. Poliisihallitus tulkitsee, että peruste tietojen saantiin on poliisilain (872/2011) 4 luvun 2 §. Poliisihallitus pyytää Keskusrikospoliisia selvittä- mään ja toimittamaan tiedot Poliisihallitukselle viipymättä: Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINKI kirjaamo. poliisihaIlitus@poliisiti Puh. +358 295 480181, Faksi +358 295 411 780 HOšlinl t;
 11. 11. POLIISI POLIISIHALLITUS Ajallinen laajuus Lausuntopyyntö ID-1554221736 2 (2) 1. Kuinka monta epäiltynä rekisteröityä henkilöä tietojärjestelmässä on (henkilöitä, jotka on kirjattu epäillyksi ilmoitustyyppisen tapahtuman yhtey- dessä)? 2. Kuinka monta myötävaikuttajana rekisteröityä henkilöä tietojärjestelmäs- sä on (henkilöitä, jotka on kirjattu myötävaikuttajiksi ilmoitustyyppisen tapahtuman yhteydessä)? 3. Kuinka monen muun henkilön henkilötietoja tietojärjestelmässä on (havaintotietojen yhteyteen kirjattuja nimiä, puhelinmuistioista kirjattuja nimiä ja puhelinnumeroja jne)? Epäiltyjen rikosten tekoaika alkaa vuodesta 2009. Esitutkinnan ja syytehar- kinnan kannalta keskeinen ajankohta on 1.1.2010. Toinen keskeinen ajan- kohta on ns. Putin -vuodon tapahtumapäivä 10.4.2013 sekä tämänhetkinen tilanne. Tutkinnanjohtaja pyytää toimittamaan yllä yksilöidyt luvut näiltä päi- viltä. Poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisiylitarkastaja Jorma Laitinen Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhallintajärjestelmässä. Po- liisihallitus 02.09.2014 klo 12.45. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden- taa kirjaamosta.
 12. 12. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ i 305 Lausuåölojaustaso "lD-1554ä21736 1 (2) JulkLlö2il999)24i§n4jaf-k POLIISIHALLITUS 19.9.2014 POL-2014-10904 SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso IlI JulkL (621/1999) 24.1 §: n 4, 5 k (l) §1n k Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläisen 27.8.2014 pyyntö Poliisihallituksen vastaus esitutkintaan 8180lRI15107l13 liittyvään tiedonsaantipyyntöön Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on pyytänyt yllä otsikko-kentässä mainitussa asiassa lisätietoja. Poliisihallitus on tämän johdosta pyytänyt epäiltyjen tietojärjestelmään (EPRI) liittyviä tietoja kirjallisesti Keskusrikos- poliisilta ja rekisterinpidon vastuisiin liittyviä tietoja niin ikään kirjallisesti Po- liisihallituksen resurssiyksiköltä. Poliisihallitus lähettää ohessa EPRl: iin liittyvät pyydetyt lukumäärätiedot nii- tä koskevine Keskusrikospoliisin vastauksineen. Hämäläinen on lisäksi tiedustellut, kuka tai ketkä ovat toimineet EPRl: n re- kisteri- ja tietojärjestelmäselosteeseen merkittyinä vastuuhenkilöinä ennen rekisterinpitopäällikkö Jari Råmania (Tietosuojaseloste 3.1.2013). Poliisihallituksen tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi on saanut resurs- siyksikössä tehtäväkseen selvitellä rekisteri- ja tietojärjestelmäselosteeseen liittyvää kysymystä. Selvitystyön mukaan edeltävä seloste on ajalta, jolloin poliisin ylijohto on vielä toiminut sisäministeriössä. Huolellisenkaan etsinnän ja selvittelyn jälkeen selostetta ei ole sisäministeriön kirjaamosta löytynyt. Asiassa on mm. oltu yhteydessä sisäministeriön tietopalveluun sekä sen päällikköön Manu Hernaan. Poliisihallituksessa ymmärretään, että tässä asiassa olisi tarpeen saada vi- rallinen, kirjaamoon toimitettu seloste. Kun sellaista ei kuitenkaan ole löyty- nyt, toimittaa Poliisihallitus ohessa sillä olevan selosteen, joka on ollut Polii- sihallituksen virkamiesten hallussa. Suuriniemen mukaan ei ole syytä epäil- lä, ettei kyse olisi tuona aikana virallisesta ja voimassa olleesta rekiste- riselosteesta. /x Poliisiylijohtaja MikljPaatero _'f , r N' Poliisijohtaja Tomi Vuori POLIISIHALLITUS Vuorikatu 20 A, PL 302, 00101 HELSINKI kirjaamopoliisihallitus@poliisi. fi Puh. 071 878 0181, Faksi 071 8781649
 13. 13. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 sALAssA PIDETTÄVÄ 307 Lausuråltolaustaso “ID-15532l45703 2 (2) JuIkL(621'1999ii2-11§n4ja5k POLIISIHALLITUS LIITTEET Keskusrikospoliisin 18.9.2014 vastaus EPRI: n rekisteri- ja tietojärjestelmäseloste
 14. 14. POLIISI KESKUSIIKOSPOLI lSI Poliisihallitus 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ 303 l Suojaustaso Ill j lVmM$1999l24 l §: n! la sk I (2) 13.9.2014 POL-2014-11172 SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso Ill JulkL (621/1999) 24,1 §: n 4 ja 5 k (l) §: n k Poliisihallituksen lausuntopyyntö 2.9.2014 (POL-2014-10904) KESKUSRIKOSPOLIISIN VASTAUS TIEDONSAANTIPYYNTÖÖN Asia VASTAUS KESKUSRIKOSPOLIISI Poliisihallitus on viitekohdassa mainitussa kirjeessään pyytänyt Keskusri- kospoliisilta esitutkintaan 8180/R/15107/13 liittyen eräitä tietoja Epäiltyjen tietojärjestelmään (Epri) liittyen (alla olevat kysymykset 1-3). 1. Kuinka monta epäiltynä rekisteröityä henkilöä tietoläáestelmässä on (henkilöitä, jotka on kirjattu epäillyksi ilmoitustyyppisen tapahtuman yhteydessä)? . 2. Kuinka monta myötävaikuttajana rekistátyä henkilöä tietojärjes- telmässä on (henkilöitä, jotka on kirjattu myötävaikuttajiksi ilmoitus- tyyppisen tapahtuman yhteydessä)? 3. Kuinka monen muun henkilön henkilötietoja tietojärjestelmässä on (havaintotietojen yhteyteen kirjattuja nimiä, puhelinmuistioista kirjat- tuja nimiä ja puhelinnumeroja jne. )? Tietopyynnön ajallisen laajuuden osalta on todettu, että epäiltyjen rikosten tekoaika alkaa vuodesta 2009. Esitutkinnan ja syyteharkinnan kannalta keskeiseksi ajankohdaksi on todettu 1.1.2010. Toiseksi keskeiseksi ajan- kohdaksi on todettu ns. Putin -vuodon tapahtumapäivä 10.4.2013 sekä li- säksi tämänhetkinen tilanne. Asian tutkinnanjohtaja on pyytänyt toimitta- maan yksilöidyt tiedot edellä mainituilta päiviltä (1 .1 .2010. 10.4.2013 ja ny- kyhetki). Keskusrikospoliisissa on selvitetty kysyttyjä asioita. Keskusrikospoliisin Tiedusteluosastosta saadun tiedon mukaan Epri tai sen kyselyjädestelmä ei mahdollista tietojen selvittämistä tilanteessa, jossa ky- sytty henkilö- tai osumamäärä on liian suuri. Eprin kyselyjärjestelmä antaa kyseisessä tilanteessa vastauksen "Osumia yli 1000 termille, tarkenna ha- kua: " (liite 1). Lisäksi saadun tiedon mukaan Eprin käyttäjillä tai valvovalla päätteellä ei ole mahdollisuutta tehdä kyselyä myötävaikuttajan roolin pe- rusteella. Ainoa Epristä kyselyn kautta saatava tilas/ totieto on ns. olioiden lukumäärä kyselyn tekohetkellä (liite 2). Edellä todetun perusteella Epristä puuttuu mahdollisuus kysyä tietoja lau- suntopyynnössä mainittujen tietojen perusteella. Asian selvittämisen yhtey-
 15. 15. POLIISI KESXUSRIKOSFOLIISI Aikaväli 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ . 309 Suojaustaso Ill I 2 (2) JUIKLlÖZI 1999241 § n: : ja 5 K dessä on kuitenkin käynyt ilmi, että tietokannan ylläpidosta vastaavalla Hal- tikin järjestelmäasiantuntijalla on pääsy varsinaiseen Eprin tietokantaan ja suoraan siihen tehtävään kyselyyn. “ Keskusrikospoliisi on Poliisihallituksen kanssa käydyn keskustelun jälkeen siirtänyt kysyttyjen tietojen selvittämisen Haltikille 10.9.2014. Haltik on 18.9.2014 toimittanut Keskysrikospoliisille esitettyihin kysymyksiin liittyen seuraavat tiedot: Epäillyksi rek. Myötävaikuttalakslrek. 1.1.2009 - 1.1.2010 6735 1591 1168 1.1.2009 - 10.4.2013 26276 6798 9027 1.1.2009 - 18.9.2014 28833 7209 9316 LIITTEET Haltik on ilmoittanut, että sen toimittamista em. tuloksista on jätetty ulos ra- hanpesuun liitetyt henkilöt. Huomioitavaa tuloksissa on Haltikin ilmoituksen mukaan se, että järjestel- mään ei ole mahdollista kirjata päivämäärää, jolloin tietty henkilö on lisätty järjestelmään tai liitetty tapahtumaan. Päivämäärätietoja järjestelmässä käytetään tapahtumien kirjaamisessa joissa mahdollisia päivämääriä ovat: - tiedon vastaanottopäivä - tapahtuman tallennuspäivä - tapahtuman alkupäivä (milloin ko. tapahtuma on tapahtunut) - tapahtuman loppupäivä (milloin ko. tapahtuma on päättynyt) Poiminnassa annettuja aikamääreitä on Haltikln vastauksen mukaan käy- tetty siten, että annettua päivämäaräa on käytetty tapahtuman alkupäivänä. Tuloksissa aikavälin henkilömäärä tarkoittaa henkilöitä, jotka on liitetty ta- pahtumiin, joiden alkupäivä sijoittuu annettuun aikaväliin. Haltik on lisäksi ilmoittanut, että mikäli halutaan tarkat luvut henkilöistä juuri kysyttyinä päivinä, tulee poiminta suorittaa kyseisenä päivänä varmuusko- pioidusta datasta, jolloin saadaan takautuvasti "reaaliaikainen" poiminnan tulos. ”i Å/ j/ ÄÅO C. ç__, g--, Qcg Keskusrikospoliisin apulaispäällikkö Tero Kurenmaa Rikostarkastaja Pirkka Kuusela 1. Eprin ilmoitus 2. Eprin tilastollinen raportti 10.9.2014
 16. 16. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 310 SALASSA PIDETTÄVÄ , Suojaustaso Ill JulkL(521'1999)241§n 4 ja 5 k l i i tiili» it. .. i I! . T ä äš E_ . Eååmu Ušütua . ..mua : a EEEO , .rw, .t. mušns 6252023_ m: x
 17. 17. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 Ai A. I 3 Ä V . ..km an; mm”. PSN Awm www A3 N_ u M S m. šäümšwüšäšá šššä <šå a x a . .vmezeaswåssa šasšošm Hon. äosåsqaa @å äänessä »E2 32:80 moon. museum 8:2 8505.? HSM saa? m: så . näe meiän 322 šåamuh samma” šåššeáš a saamaa” am Sššüoášm . .Ru å Emomüm 794305459 gåsf_ å
 18. 18. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso Ill Juemsuweseaosrts k y Istet y re : s er ja tletojäneste mäseloste sekä irtformointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § Julkisuuslaki ((521/1999) 18 § EPÄILTYJEN TIETOJÄRJESTELMÄ 312 š'š SISÄASIAINMINISTERIÖ § Poliisiosasto '. . Tielojärjeseimän mm (tietojärjestelmä ja sen Ileioryhma. ) 2 Rex slenr-altaja l POLIISIN YLIJOHTO Sisäasiainministeriö Postiosoite: PL 26, 00023 Valtioneuvosto Käyntiosoite: Vuorikatu 20, 00100 Helsinki Puhelin (09) 160 01Naihde 3 Tielcjäuesteirrar SiifiWI: "zvaplloj : POLIISIN TIETOHALLINTOKESKUS Postiosoite: PL 56, 96301 Rovaniemi Käyntiosoite: Rantavitikantie 33. 96300 Rovaniemi 4. Ru sternodu" Vgsiud henxuo i i Sisäasiainministeriö, poliisiosasto J Tietohallintopäällikkö Tapani Hämäläinen, puh. (09) 160 44606 5 Tietojärjestelmän rekiste- rlaszo tu hoitava *ler-klid Poliisin tietohallintokeskus Järjestelmäasiantuntija Anne Sandberg, puh. 071 878 7789 sen pullqsli-š Poliisilaki (493/1995), poliisiasetus (1112/1995), henkilötietolaki (523/1999), laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa (761/2003), niihin myöhemmin tehtyi- ' ne muutoksineen. T-elcjaneslelmal. Käytin» “/ “"“”S Epäiltyjen tietojädestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysy- vä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpidettävä henkilörekisteri. tehtävien suorittamiseksi hankittuja rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietoja henkilöistä, joiden on syytä epäillä: 1. syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vanke- utta; tai 2. myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta, tai huumausai- ' neen käyttörikokseen. Poliisilla on oikeus käyttää epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja myös muuhun kuin niiden keräämis- ja tallettamistalkoitusta vastaavaan tarkoitukseen, jos tiedot ovat tarpeen: l Epäiltyjen tietojärjestelmä voi sisältää poliisilain 1 §: n 1 momentissa säädettyjen l . Valtion turvallisuuden varmistamiseksi . Välittömän henkeä tai terveyttä uhkaavan vaaran taikka huomattavan omaisuusvahingon torjumiseksi . Sellaisen rikoksen ennalta estämiseksi tai selvittämiseksi, josta saattaa seurata vankeutta
 19. 19. 8180/R/15107/13 Li 3 LllTE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ 313 Suojaustaso lll SISÄASIAINMINISTERIÖ Jüluirjesuosmauogris k Poliisiosasto a sekä informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999] 10 ja 24 § Julklsuuslaki ((521/1999) 18 § 4. Henkilöllisyyden selvittämiseksi suoritettaessa sellaista poliisin yksittäistä tehtävää, joka välttämättä edellyttää henkilöllisyyden varmistamista. Poliisin henkilörekisterin tietoja saa käyttää myös poliisin tutkimus- ja suunnitte- lutoiminnassa. Samoin tietoja saa käyttää poliisin koulutustoiminnassa, jos tie- dot ovat koulutuksen toteuttamiseksi välttämättömiä. J? B Tietojärjestelmän saan- ndnrrwkaisel Kola-ahtaat Tiedot epäiltyjen tietojärjestelmään saadaan poliisin poliisilain 1 §: n 1 momentin tehtävien suorittamiseksi hankkimista rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotie- doista. G ñeiojärjestelman tietojen saännonmukalnan luovutus ja käyttö Poliisiyksiköllä ja poliisin henkilöstöön kuuluvalla on oikeus käyttää poliisin hen- * kilörekisterin tietoja siten kuin henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15ja 16 §tssä säädetään, Epäiltyjen tietojärjestelmää saavat käyttää teknisen käyttöyhteyden avulla vain rikostiedustelu-, rikosanalyysi ja tarkkailutehtäviin määrätyt poliisin henkilöstöön kuuluvat. Epäiltyjen tietojärjestelmän tietoja luovutetaan teknisen käyttöyhteyden avulla ' henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 19 §: n 2 momentin pe- i rusteella rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen rikostiedustelu-, rikosanalyysi- taii tarkkailutehtäviin määrätyille virkamiehille. ä l Kansainväliseen poliisiyhteistyöhön liittyvästä henkilötietojen käsittelystä sääde- tään henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 6 luvussa. 1 C. Telujäneslelman ja ; jgjgf/ yçpgmlslsillämä' Epäiltyjen tietojärjestelmä voi sisältää poliisilain 1 §: n 1 momentissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi hankittuja rikostiedustelu-, tarkkailu- ja havaintotietoja henkilöistä, joiden on syytä epäillä: 1. syyllistyvän tai syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vankeutta; tai 2. myötävaikuttavan tai myötävaikuttaneen rikokseen, josta saattaa seurata enemmän kuin kuusi kuukautta vankeutta, tai huumausaineen käyttöri- kokseen. Henkilön henkilöllisyyttä koskevista tiedoista saadaan tallettaa täydellinen nimi, syntymäaika, henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, kansalaisuus, slviilisääty, syn- l * tymävaltio, syntymäkotikunta, kotikunta, ammatti, osoite ja puhelinnumero tai muu yhteystieto, tieto henkilön kuolemasta sekä ulkomaalaisen henkilön mat- l kustusasiakirjan tiedot. n. Tletojarjsslotmán laatu «“= ""la"“”"P“"= a"”* Epäiltyjen tietojärjestelmä on poliisin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu pysy- vä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ylläpldettävä henkilörekisteri, jonka ulkopuolinen käyttö on estetty.
 20. 20. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ j 314 Suojaustaso lIl k i SISÄASIAINMINISTERIÖ JIIlIIt-IiéäUMiQšEGWS k j Poliisiosasto yhdistetty reklsterl- ja tletolärjestelmäseloste sekä informolntiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 s Julkisuuslakl ((321/1999) 18 § Käyttäjällä on tehtävässään rekisterinpitäjän ohjeiden mukaan myönnetty henki- lökohtainen tekninen käyttöoikeus ja salasana. Käyttöoikeuksia myönnetään . vain virka- ja työtehtävien edellyttämässä laajuudessa rikostiedustelu-, rikosana- lyysi ja tarkkailutehtäviin määrätyille henkilöille. l å l l Epäiltyjen tietojärjestelmän käyttöä valvotaan erikseen ohjeistettujen periaattei- den mukaisesti. Järjestelmän ja sen tietojen käyttöä ja käyttäjämääriä seurataan i l mm. käytöstä muodostuvan lokiseurannan avulla käytön Iainmukaisuuden seu- j g raamiseksi. Tietojärjestelmien käytön Iainmukalsuutta valvotaan myös laillisuus- i, L valvontaan liittyvien kenttäkäyntien yhteydessä. l i Polilsihallinnon hallinnollisen ja organisatorisen tietoturvallisuuden perustana on , i j sisäasiainministeriön tietoturvallisuuspolitiikka, jossa on huomioitu valtionhallin- z i non tietoturvallisuuden johtoryhmän (VAHTI) antamat tietoturvallisuuteen liittyvät a g ohjeet ja suositukset. Politiikassa määritellään mm. teknisissä järjestelmissä ja tietoliikenneyhteyksissä tietoturvallisuuden suhteen noudatettavat periaatteet. S l Politiikkaa on tarkennettu poliisihallinnon tletoturvaperiaatteilla, jossa esitetään å poliisin tietoturvallisuuden hallintajäijestelmän täsmennetyt toimintalinjat. ' l l . j A i 5 12 -takutsamslaui i . i- henkilötunnus, etunimet, sukunimi ja vapaa tekstihaku ; i' i Valtakunnallinen tietojärjestelmä Epäiltyjen tietojäijestelmästä tiedot poistetaan kymmenen vuoden kuluttua vii- meisen epäiltyä rikosta koskevan merkinnän tekemisestä. Säädösperusta: 3 Henkilötietolaki (523I1999) 7 § l Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu lakl (761/2003) 20 § j Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettu laki (621/1999) 24 § l Poliisilaki (493/1995) 43 § l l l l i Epäiltyjen tietojärjestelmä on salassa pidettävä julkisuuslain 24 § 1 momentti 4 J' kohdan perusteella. Tietojärjestelmän tiedot ovat lisäksi käyttöoikeusrajoitettuja. l i Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 20 §: n mukaan epäilty- i jen tietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta (teknisen käyttöyhteyden avulla tai ' konekielisessä muodossa) päättää rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjan tähän - tehtävään määräämä muu poliisiyksikkö. Poliisilain 43 §: n 3 momentin mukaan vaitiolovelvollisuus ei kuitenkaan estä asian ilmaisemista viranomaiselle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle, jolla säädetyn tehtävänsä vuoksi on taNe saada tieto muutoin salassa pidettävästä seikasta taikka henkilön luotettavuudesta tai sopivuudesta. Tietoja turvallisuu- t_ den kannalta merkittävään tehtävään pyrkivän tai siinä olevan henkilön luotetta- 7 vuuden varmistamiseksi voidaan tar eellisessa Iaauudessa luovuttaa m ös
 21. 21. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ l 315 Suojaustaso IlI j JGIIEROSUäEEDSTIES k SiSÄASIAINMINISTERIÖ Poliisiosasto sekä iniormointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § Juikisuuslakl (621/1999) 18 § m. .. i yksityiselle yhteisölle tai henkilölle. I I Poliisilain 43 §: n 4 momentin mukaan vaitiolovelvollisuus ei myöskään estä iI- ; maisemasta sellaisia tietoja, joiden ilmaiseminen on yksittäistapauksessa tar- I peen hengelle tai terveydelle vaarallisen tapahtuman, Vapauteen kohdistuvan rikoksen taikka huomattavan ympäristö- tai omaisuusvahingon välttämiseksi. 16 Tamzslvsoknus I säädösperuste: Henkilötietolaki (523/1999) 26, 27, 28 ja 29 § Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki (761/2003) 44, 45 § Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta ((521/1999) luku 3 Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 45 §: n 1 momentin 1 p kohdan mukaan tarkastusoikeutta ei ole lainkaan: 3 c epäiltyjen tietojärjestelmän tietoihin i Tietosuojavaituutettu voi kuitenkin rekisteröidyn pyynnöstä tarkastaa rekisteröi- t; tyä koskevien tietojen Iainmukaisuuden. ' ^›7. iarkasiusoikeucer ' v *““= “*"*"*”G" Tarkastusoikeutta ei ole. l 15. Tiedon Korjaam-'en ja tiedon kuvaamisen Ioleuila- ' nviren säädösperuste: Henkilötietolaki (523/1999) 29 ja 40 § Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettu laki (761/2003) 27 § Rekisteröidyliä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. v Tiedon korjaamista koskeva vaatimus on ensi vaiheessa esitettävä rekisterinpi- täjäiie omakätisesti aiiekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varrnennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilötietolain 29 ja 40 §: ssä on säädetty menettelystä ja muutoksenhausta ^ henkilörekisterisså olevan tiedon korjaamista koskevissa asioissa. Näitä sään- nöksiä sovelletaan myös poliisin henkiiörekistereissä olevien tietojen korjaamis- ta koskevissa asioissa. Rekisterinpitåjän antamaan ratkaisuun, jolla rekiste- röidyn korjaamisvaatimusta ei ole hyväksytty, haetaan muutosta henkilötietolain mukaisessa menettelyssä. Hallintolainkäyttölain yleissäännökset muutoksenha- l usta viranomaisen päätökseen eivät tule tällöin soveilettavaksi. Jollei poliisin ylijohto rekisterinpitäjänä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, rekisteröidyiie annetaan asiasta kirjallinen todistus. Todistukses- sa mainitaan ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi tämän jälkeen saattaa asian edellä esitetyn mukaisesti tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.
 22. 22. 8180/R/15107/13 Li 3 LIITE 18 SALASSA PIDETTÄVÄ 315 Suojaustaso Ill A SISÄASlAINMIMSTERIÖ JLIIET EL05T5 k 1 V Poliisiosasto "yhdistetty reklsterFTa tielojárjestelmaseloste sekä intormointiasiakirja Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 § Julklsuuslaki ((521/1999) 18 § Virheeiiiseksi todettu tieto on merkittävä Virheeiiiseksi ja tiedon saa säilyttää, jos se on tarpeen rekisteröidyn, muun asianosaisen tai poliisin henkilöstöön kuulu- van oikeuksien turvaamiseksi. Tällaista tietoa saa käyttää ainoastaan mainitus- sa oikeuksien turvaamisen tarkoituksessa. Virheeiiiseksi todettu tieto, jota edellisen kohdan nojalla säilytetään, on poistet- tava heti kun tiedon säilyttäminen oikeuksien turvaamiseksi ei enää ole tarpeen, viimeistään kuitenkin viiden vuoden kuluttua tiedon poistamiselle säädetyn mää- › räajan päättymisestä. 19. 'Fielojaqesldman ' Ijjšafšjiijšffjismde” Epäiltyjen tietojärjestelmän tietosuojaseioste pidetään jokaisen saatavilla rekis- terinpitäjän toimipaikassa ja jokaisessa kihlakunnan poliisilaitoksessa. Tietoseloste on nähtävissä myös poliisin valtakunnallisessa tietoverkossa (vwvw. poliisi. fi). za limmius ue: osuojava. - ' *Uusinta säädösperuste: j Henkilötietolaki (523/1999) 36 § i llmoitusvelvoilisuutta ei ole. un Jii, elin! ! , *“>**“ii: “': $i= “tlgsätm” i o Epäiltyjen tietojärjestelmä on vahvistettu käyttöönotettavaksi. l käskevät saanmkaai seka ; gjjjjffggggišggfäiäsei i o Epäiltyjen tietojärjestelmän tietosisällöstä säädetään henkilötietojen kä- “ sittelystä poliisitoimessa annetun lain 4 §: ssä. o Rekisterinpitäjä on antanut määräyksen tarkastusoikeuden käyttämises- tä poliisin henkilörekistereihin (SM-2003-2621/Si-2, voimaan 1.10.2003). o Rekisterinpitäjä on antanut ohjeen käyttöoikeuksien hakemisesta ja tieto- järjestelmien käytön yleisistä periaatteista poliisihaliinnossa (SM-2004- 02750/Tu-44, voimaan 1.10.2004) l i 22 PÄHGyS_3l'HMSiBHhpiv don vaslmnerk: f. : aqekI-j: us Tietohallintopääilikkö Tapani Hämäläinen
 23. 23. ä 353 Lisätutkintapyyntö VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Poliisijohtaja Tomi Vuori Poliisihallitus 3.11.2014 Dnro Esitutkintaan 8180/R/15107/13 liittyvä Iisätutkintapyyntö Viitekohdan asiassa on suoritettu syyteharkinta, jonka tuloksena apu- laisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske on määrännyt syytteet nostetta- vaksi kolmea henkilöä vastaan. Tulevaa oikeudenkäyntiä varten Kalske on määrännyt asiassa toimitettavaksi Iisätutkintaa. Asiaa koskeva val- tionsyyttäjä Jarmo Hirvosen sähköpostiviesti on tämän kirjeen liitteenä. ApuIaisvaltakunnansyyttäjän määräyksen johdosta pyydän Poliisihalli- tusta epäiltyjen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä huolehtimaan siitä, että 1. epäiltyjen rekisterin "perkaamiseen" osoitettavan päätoimisen työntekijän nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan minulle jutun tutkin- nanjohtajana Poliisihallitus ohjeistaa työntekijän toimimaan liitteenä olevassa kirjeessä kuvatulla tavalla eli tallentamaan Iisätutkintapöytäkirjaa varteen paperitulosteet kaikista poistettavista tiedoista samoin kuin mahdollisista erikseen tehtävistä tiedon poistamista koske- vista päätöksistä Kirjeessä mainitut todistajankuulustelut suorittaa Länsi-Uudenmaan po- liisilaitoksen rikoskomisario Jyrki Kallio tai hänen poissaollessaan joku muu erikseen määrättävä päällystöön kuuluva poliisimies. Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen LIITE: sähköpostiviesti 3.11.2014 Hirvonen/ Hämäläinen Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL 333 010 3620 800 00180 Helsinki 00181 Helsinki 01 OO 86 300 010 3620 888 vksv@oikeus. ti
 24. 24. p o L l I s l Kirje ID-1554755544 1 POLIISIHALLITUS 17.11.2014 POL-2014-14206 SALASSA PIDETTÄVÄ Suojaustaso ili -iLlikL (521/19991 24 1 ; su 4 k Valtakunnansyyttäjänvirasto Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen 2 . ._ . .mi Valtakunnansyyttäjänviraston Iisätutkintapyyntö Poliisihallitukselle 3.11.2014 Poliisihallituksen vastaus Valtakunnansyyttäjänviraston Iisätutkintapyyntöön ASIA Poliisihallitukseen saapui 3.11.2014 Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläisen tekemä Iisätutkintapyyntö, joka liittyy esitutkintaan 8180/R/15107/13. Lisä- tutkintapyynnöstä ilmenee, että apuiaisvaitakunnansyyttäjä Jorma Kalske on määrännyt asiassa toimitettavaksi Iisätutkintaa, jonka johdosta tutkin- nanjohtaja Valtionsyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen on pyytänyt Poliisihalli- tusta epäiltyjen tietojärjestelmän rekisterinpitäjänä huolehtimaan siitä, että 1. epäiltyjen rekisterin "perkaamiseen" osoitettavan päätoimisen työntekijän nimi ja yhteystiedot ilmoitetaan Hämäiäiselle jutun tutkinnanjoh- tajana 2. Poliisihallitus ohjeistaa työntekijän toimimaan liitteenä olevassa kirjeessä kuvatulla tavalla eli tallentamaan Iisätutkintapöytäkirjaa varten paperitulosteet kaikista poistettavista tiedoista samoin kuin mahdollisista erikseen tehtävistä tiedon poistamista koskevista päätöksistä VASTAUS Poliisihallitus ilmoittaa, että se on aloittanut hallinnollisen toiminnon, jonka tarkoituksena on sisäisesti tarkastaa tarkemmin epäiltyjen rekisteri. Kyse on Poliisihallituksen sisäisestä hallinnoliisesta ja työnjohdollisesta laadun- valvonnasta, eikä sitä toteuteta rikosprosessiin liittyvässä tarkoituksessa. Asia liittyy myös eduskunnan vastaukseen (79/2014 vp) hallituksen esityk- seen eduskunnalle turvallisuusselvityslaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi, joka on myös perusteena tällaiselle toiminnoile. Kyseiseen toimintoon ei myöskään ole vielä nimitetty ketään henkilöitä ja toiminta tullaan suorittamaan työryhmässä, eikä tarkasta toteutuksesta ole vielä sovittu. Poliisihallitus toimii tässä asiassa hallinnollisin normein ja iaiilisuusvalvon- taan Iiittyvin toimintaperiaattein. Poliisihallituksen käsityksen mukaan asi- assa tulee hailinnollinen ja rikosoikeudellinen prosessi pitää erillään, kuten esimerkiksi Valtioneuvoston oikeuskanslerin kanteluasiassa OKV/186/1/2008 antamasta ratkaisusta ilmenee. Jos kyseisen tarkastuk- sen aikana nousee poliisirikosepäiiyjä esille, Poliisihallitus on yhteydessä Valtakunnansyyttäjänvirastoon normaaliin tapaan niin kuin asiasta on sää- detty ja sovittu. POLIISIHALLITUS Vuorikatu 20 A, PL 30100101 HELSINKI kirjaamo. pollisihaliltus@poiiisi. ti Puh. +358 295 480 181, Faksi +358 295 411 780
 25. 25. POLIISI POLIISIHALLITUS Kirje ID-1554755644 2 (2) Valtakunnansyyttäjänviraston lisätutkintapyynnössä ei ole mainittu tai yksi- Iöity tiettyä rikosepäilyä, jotta rikostutkintaa ja siihen liittyviä toimenpiteitä voisi suorittaa. Pyyntö koskee myös sellaista asiaa ja tapahtumaa, jota ei ole vielä tapahtunut. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Poliisihallitus ei ole esitutkintaa suorittava poliisiyksikkö. Kyseistä pyyntöä ei myöskään voi tul- kita asiakirjapyyntönä, koska tällaista tai tällaisia asiakirjoja ei ole edes vie- lä syntynyt. Poliisihallitus katsoo edellä mainituin perustein, ettei sillä ole laillisia edelly- tyksiä suorittaa Valtakunnansyyttäjänviraston pyytämiä Iisätoimenpiteitä, varsinkaan, kun pyynnössä ei ole tarkemmin viitattu toimivaituusperustei- siin. Samalla Poliisihallitus vakuuttaa kaikin mahdollisin sen käytettävissä olevin menetelmin varmistavan, että epäiltyjen tietojärjestelmään kohdiste- tut epäilykset oikaistaan. Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Poliisijohtaja Tomi Vuori Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Aspo-asianhaIiintajärjesteimässä. Po- liisihallitus 17.11.2014 klo 14.13. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi toden- taa kirjaamosta.
 26. 26. Vastaus kirjeeseen VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Poliisihallitus 20.11.2014 Poliisiylijohtaja Mikko Paatero Vastauksenne Iisätutkintapyyntöön Kirje 17.11.2014 (POL-2014-14206) 1. "Hallinnollisen toiminnon" suhde rikosprosessiin Poliisihallitus on yllä mainitussa kirjeessään ilmoittanut, että se on käynnistänyt "hallinnollisen toiminnon", jossa on kysymys epäiltyjen re- kisterin "haIIinno/ lisesta ja työnjohdollisesta laadunvalvonnasta". Toi- mintoa toteuttamaan ei kuitenkaan vielä ole nimetty ketään henkilöä. Ilmeisesti toiminnossa, mikäli sen toteuttaminen tulevaisuudessa aktua- lisoituu, on kysymys epäiltyjen tietojärjestelmän Iäpikäynnistä ja mah- dollisten aiheettomien merkintöjen poistamisesta. Poliisihallitus on kir- jeessään vakuuttanut "kaikin mahdollisin sen käytettävissä olevin me- netelmin varmistavan, että epäiltyjen tietojärjestelmään kohdistetut epäilykset oikaistaan". Ilmeisesti lausumalla tarkoitetaan mahdollisten virheeliisten merkintöjen oikaisemista. Poliisihallituksen käsityksen mu- kaan edellä mainittu toiminto ja vireillä oleva rikosprosessi on kuitenkin pidettävä erillään. Valtakunnansyyttäjänvirasto on käynnistänyt epäiltyjen tietojärjestel- män valvonnan Iaiminlyöntiin liittyvän rikosprosessin, jossa kolmelle henkilölle vaaditaan Helsingin käräjäoikeudessa rangaistusta tuotta- muksellisesta virkavelvoiiisuuden rikkomisesta. Poliisihallitus tuntee haastehakemuksen sisällön. Epäiltyjen tietojärjestelmän merkinnät liit- tyvät olennaisesti sanottuun rikosasiaan, koska ilman epäilyä lain ja ohjeiden vastaisista kirjauksista ja valvonnan puutteista puheena ole- vaa tutkintaa ei olisi aloitettu. Satunnaisotokset antoivat syyn epäillä virhekirjauksia. Jos edellä mainittu Poliisihallituksen toiminto päätyy poistamaan epäil- tyjen tietojärjestelmästä virheeiiisinä pitämiään merkintöjä, voidaan näi- tä löydöksiä näkemyksemme mukaan luontevasti käyttää näyttönä vi- reillä olevassa rikosasiassa. Mikäli tällaisia merkintöjä ei löydy, on ha- vainnolla keskeinen merkitys rikosasiassa erityisesti syytteessä olevien Käyntiosoite Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki Postiosoite Puhelin Telekopio PL 333 010 362 0800 00181 Helsinki 0100 86 300 010 362 0888 vksv@oikeus. ñ Sähköpostiosoite
 27. 27. ä 353 2 (3) Vastaus kirjeeseen VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO 20.11.2014 henkilöiden kannalta. Materiaalia ei ole tarkoitus käyttää muussa kuin jo vireillä olevaan oikeudenkäyntiin liittyvässä tarkoituksessa. Oikeu- denkäynnissä on kysymys asian selvittämisestä ja mahdollisesta rikos- oikeudellisesta vastuusta. Lisätutkinnan määrääminen rikosasian jo ollessa vireillä käräjäoikeu- dessa tai hovioikeudessa ei ole poikkeuksellista. Edellä mainitun toi- minnon mahdollinen käynnistyminen tarjoaa prosessiekonomisen ja asian avointa selvittämistä palvelevan tavan hankkia käräjäoikeudessa vireillä olevaan asiaan Iisäselvitystä muun muassa arvioitaessa ongel- man laajuutta. oikeudellista estettä sille, että edellä mainitun toiminnon tuottamaa ma- teriaalia mahdollisesti käytetään oikeudenkäynnissä, ei ole löydettävis- sä. Käytännössä syyttäjän on hankittava sanottu materiaali esitutkin- nallisin keinoin Iisätutkintapyynnöllä, ellei Poliisihallitus asian avoimen selvittämisen vuoksi muutoin halua sitä syyttäjälle ja muille asianosai- sille toimittaa. Valtakunnansyyttäjänvirastolle kaikki menettelytavat so- pivat, kunhan edellä mainitun toiminnon havainnot ja löydökset saa- daan mahdollisimman avoimen tarkastelun kohteiksi ilman aiheetonta viivästystä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Poliisihallituksen virkamiesten, jotka Iisätutkintapyyntöömme liittyen mahdollisesti haluavat syystä tai toises- ta vedota itsekriminointisuojaan, ei tietenkään tule olla mukana nyt ky- symyksessä olevassa kirjeenvaihdossa tai muussakaan asian selvitte- Iyssä. 2. Syyttäjän toimivalta määrätä Iisätutkinta Poliisihallituksen kirjeessä on katsottu, ettei sillä "ole laillisia edellytyk- siä suorittaa Valtakunnansyyttäjänviraston pyytämiä I/ sätoimenpiteitä, varsinkaan, kun pyynnössä ei ole tarkemmin viitattu toimivaltaperustei- siin. " Esitutkintalain 5 luvun 2 §: n mukaan esitutkintaviranomaisen on syyttä- jän pyynnöstä toimitettava esitutkinta tai suoritettava esitutkintatoimen- pide. Esitutkintaviranomaisen on muutenkin noudatettava syyttäjän määräyksiä, joilla pyritään turvaamaan asian selvittäminen mainitun 1 luvun 2 §: ssä tarkoitetulla tavalla. Syyttäjä päättää esitutkintatoimenpi- teistä asian siirryttyä hänelle esitutkinnan päättämisen jälkeen. Poliisihallitusta ei lisätutkinnan kohteena tai suorittajana ole rajattu edellä mainittujen Iainkohtien soveltamisalan ulkopuolelle. Käyntiosoite Albertinkatu 25 A 00180 Helsinki Postiosoite Puhelin Telekopio PL 333 010 362 0800 00181 Helsinki 0100 86 300 010 362 0888 vksv@oikeus. ñ Sähköpostiosoite
 28. 28. y , "l" l Vastaus kirjeeseen VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO 20.11.2014 3. Lopuksi Sinänsä olisi peräti outoa, jos Poliisihallitus käynnistäisi mainitun "per- kaamistoiminnon" vasta asiassa käydyn rikosprosessin Iainvoimaisuu- den jälkeen. Mikäli asiassa yhä ilmenee epätietoisuutta tai muita ongelmia, tarjoam- me mahdollisuutta keskustella asiasta. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske Valtionsyyttäjä Jarmo Hirvonen Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL 333 010 362 0800 00180 Helsinki 00181 Helsinki 0100 86 300 010 362 0888 vksv@oikeus. ñ

×