Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 22 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Uuden ajan asiantuntijuus (20)

Anzeige

Uuden ajan asiantuntijuus

 1. 1. 1 uuden ajan asiantuntijuus KEVÄT 2010 Jonna Tolonen 1
 2. 2. 2 uuden ajan työyhteisö 2
 3. 3. työelämä 3 yhteiskunnan ja työelämän nopea muutos uudenlaisia vaatimuksia työntekijöille elämän aikana useita työtehtäviä, ammatteja alan tiedon ja toimintaympäristön nopea uusiutuminen 3
 4. 4. ennen oli ennen… 4 eriytyneet, kapea-alaiset ammatit ”yksin puurtaminen” työ aikaan ja paikkaan sidottua pysyvä työsuhde, usein elinikäinen koulutus- ja täydennyskurssit ”saneleva auktoriteetti” asiantuntijuus yksilön ominaisuus 4
 5. 5. …ja nyt on nyt 5 moniammatillisuus, uudet ammattinimikkeet pätkätyöläinen/määräaikainen työsuhde ”tilaltaan rajatonta, ajaltaan loputonta” elinikäinen (uudelleen?) kouluttautuminen ”kommunikoiva verkoston osa” vaaditaan sosiaalisuutta projekti/tiimityöskentely osa työtä 5
 6. 6. tiimityöskentely 6 ”Vaikka yksilöiden osaaminen on tärkeää, menestyjien on osattava toimia yhdessä” vuonna 2009 91% palkkatyöläisistä työskenteli tiimeissä mitä tiimityöskentely vaatii työntekijältä? mitä mahdollisia ongelmia voi synnyttää? 6
 7. 7. jaettu asiantuntijuus 7 asiantuntijuus yhteisön / ammattikunnan ominaisuus (kollektiivisuus) ns. jaettu asiantuntijuus asiantuntijat pyrkivät jakamaan oppimaansa, oppimaan ja kehittämään toisiaan yhteisöllinen tietäminen osallistumisen kautta 7
 8. 8. jaettu asiantuntijuus 8 ei ryhmän säilyttämä asia, vaan se tuotetaan ja välitetään monissa eri konteksteissa ryhmässä ylitetään oman asiantuntijuuden rajat kehitetään jopa radikaalisti jotain uutta – asioita, joihin yksin ei mahdollisuuksia 8
 9. 9. jaettu asiantuntijuus 9 - muutokset johtamisessa PERINTEINEN DYNAAMINEN ORGANISAATIO ORGANISAATIO ylhäältä alas moniäänisyys selkeä työnjako vuorovaikutus kontrolli sitoutuminen 9
 10. 10. dynaaminen vastavuoroisuus 10 jäsenet kehittävät omaa ja toistensa pätevyyttä ratkoessaan yhdessä työnsä ongelmia nykypäivänä sisällön hallintaa tärkeämpää siis kyky oppia uutta? 10
 11. 11. 11 asiantuntijuus 11
 12. 12. asiantuntijuus (eräsaari) 12 asiantuntijuuden kolmijalka: tieto, instituutiot ja professiot asiantuntijat soveltavat omaksumaansa tieteellistä tietoa sekä ammatillisen koulutuksen ja kokemuksen myötä hankittuja taitoja ja käytännöllistä tietoa työtehtävien hoidossa 12
 13. 13. asiantuntijuus (tynjälä) 13 asiantuntijatieto syntyy 1) deklaratiivinen tieto (”mitä-tieto”) 2) käsitteellinen tieto ja mallit 3) metodiset tiedot ja taidot (tiedonmuodostuksen tuntemus) 13
 14. 14. asiantuntijuus (tynjälä) 14 4) proseduraalinen tieto (taidot, ”miten-tieto”) 5) itsesäätelytiedot (tietoisuus omasta ajattelusta, toiminnasta, oppimisesta) 6) hiljainen tieto ja intuitio 7) ammattietiikka 8) henkilökohtaisten tavoitteiden ja orientaation merkitys 14
 15. 15. asiantuntijuus (tynjälä) 15 asiantuntijuuden kehitys pitkä prosessi (vrt. miten sopii nopeasti uudistuvaan työmaailmaan?) em. eri elementit integroituvat toisiinsa 15
 16. 16. asiantuntijuus (pirttilä) 16 1) omaksuu, kehittää ja soveltaa teoreettista tietämystä (teoria auttaa erityisiä probleemeja ratkottaessa) 2) operoi oikein työmarkkinoilla 3) organisoi ja ohjaa toimintaansa järkevästi 4) toimii taloudellisessa mielessä kannattavasti 16
 17. 17. asiantuntijuus (pirttilä) 17 5) hallitsee sosiaaliset vuorovaikutustaidot 6) toimii eettisesti oikein 7) orientoituu tulevaisuuteen 8) on asiantuntija oman asiantuntemuksensa suhteen 17
 18. 18. asiantuntijuus-määrittely 18 useille yhteistä, että syntyy 1) teoreettisen tiedon, 2) käytännön tiedon ja taidon ja 3) metakognitiivisen tietämyksen vuorovaikutuksen tuloksena 18
 19. 19. asiantuntijuus-määrittely 19 lisäksi se nähdään formaalin (esim. koulutus) ja informaalin (esim. arkielämän tilanteet) oppimisen tuloksena informaalille tunnusomaista: kokemuksellisuus, oppimisen sosiaalinen ja kontekstuaalinen luonne on sekä tiedostettua että tiedostamatonta 19
 20. 20. asiantuntijaksi kehittyminen 20 kehittymisen kannalta olennaista kriittinen reflektointi jatkuva oman erityisosaamisen kehittäminen ei siis pysyvä ominaisuus vaan ehkäpä ennemminkin toimintatapa 20
 21. 21. uuden ajan asiantuntijuus/ 21 Jonna Tolonen työprosessien hallinta kyky liikkua kontekstista toiseen läsnäolo toisten ja oman aihepiirin kanssa kokonaisuuksien hahmottaminen muutoksien ymmärtäminen kiinnostus laajasti eri aloihin halua oppia uutta ideoiden jakamisen tärkeys 21
 22. 22. lähteet 22 Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.): ”Oppiminen ja asiantuntijuus” Kirjonen, J. & Remes, P. & Eteläpelto, A. (toim.): ”Muuttuva asiantuntijuus” Ropo, A. et al: ”Jaetun johtajuuden särmät” Saksa, M: ”Brittitutkija: Ammattimies ei enää pärjää työelämässä” Vähämäki, Jussi: ”Kuhnurien kerho” 22

×