Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Jeugd & Drugs In Europa

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Jeugd & Drugs In Europa

  1. 2. <ul><li>Inleiding </li></ul><ul><li>Classificaties </li></ul><ul><li>Trends in drugsgebruik </li></ul><ul><li>mondialisering </li></ul>
  2. 3. <ul><li>Jeugd verbindt zich steeds meer en meer </li></ul><ul><li>Mobiliteit neemt toe  Trends houden niet op aan de grens </li></ul><ul><li>maatschappelijke veranderingen werken door op omstandigheden waarin jongeren opgroeien en ontwikkelen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Winners : hebben sociale en psychologische vaardigheden waarmee ze sterk staan bij veranderingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Losers : het lukt ze niet aan te passen aan de veranderde omstandigheden </li></ul></ul></ul><ul><li>Afnemend welzijn is te wijden aan de veranderingen die adolescenten meemaken in hun overgang. </li></ul>
  3. 4. <ul><li>Stimulerende middelen (vb: amfetaminen, cocaïne, cafeïne) </li></ul><ul><li>Dempende middelen (vb: cannabis, alcohol) </li></ul><ul><li>Bewustzijnsveranderende middelen (vb: LSD, XTC) </li></ul><ul><li>Gebruik drugs wordt als risicofactor gezien </li></ul><ul><li>Geen hoofdfactor aan te wijzen voor ontstaan of in stand houden van risicogedrag </li></ul><ul><li>WEL : rode draad nl. ‘kwaliteit van relaties’ </li></ul>
  4. 5. <ul><li>Trends worden in kaart gebracht door anonieme vragenlijsten </li></ul><ul><li>Doordat niet alle landen dit doen is vergelijking praktisch onmogelijk. </li></ul>bovenstaande tabel geeft life-time prevalenties ('Heb je ooit in je leven middel X gebruikt ?') van gebruik van verschillende drugs onder 15- en 16-jarige scholieren, uitgedrukt in percentages van de steekproef.
  5. 6. <ul><li>Vrouwelijke (problematische) gebruikers zijn ruim in de minderheid </li></ul><ul><ul><li>Zowel bij jongeren als volwassenen </li></ul></ul><ul><li>Jongeren gebruiken meer en meer verschillende drugs naast de legale beschikbare middelen. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Alle culturen hebben hun eigen ‘drugs’ </li></ul><ul><ul><li>Medicijn </li></ul></ul><ul><ul><li>Sacrament </li></ul></ul><ul><ul><li>Voedingsmiddel </li></ul></ul><ul><ul><li>Genotsmiddel </li></ul></ul><ul><li>Zodanig waardevol --> betaal- en ruilmiddel </li></ul><ul><li>In vele landen wordt preventie van drugsgebruik als aanmoediging gezien. </li></ul><ul><li>Demand reduction : sociale gezondheidsbeleid waarin verschillende strategieën worden gebruikt om de vraag naar drugs te verminderen. </li></ul><ul><li>Harm reduction : verminderen van schade voor de gebruikers en diens onmiddellijke omgeving </li></ul>
  7. 8. <ul><li>Illegaal karakter van drugs draagt bij aan een sociale deviantie voor de druggebruikende jongeren, voor wie sensatie en kick aantrekkelijk zijn. </li></ul><ul><li>De jeugd van tegenwoordig is tenslotte niet van gisteren … </li></ul>

×