Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 9 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana (20)

Anzeige

Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana

  1. 1. Yhteiskunnalliset yritykset julkisen sektorin palvelutuotannon uudistajana 17.11.2012 Jonna Stenman
  2. 2. Tässä on oltava jotain mielenkiintoista kun siihen suhtaudutaan niin intohimoisesti Jonna Stenman 17.11.2012 2 © Sitra
  3. 3. Kiritiikkiä – vai tunnepurkauksia? • Pitääkö aina ulkomailta tuoda tänne uusia konsepteja? (Tietoisuus toimintamallista on heikko) • Eettisellä pohjalla toimivia yrityksiä on jo olemassa – ei mitään uutta. Toimintamallissa ei ole mitään uutta. (Potentiaalin hyödyntäminen ontuu vielä, tunnistaminen.) • Eivätkö kaikki yritykset tuota yhteiskunnalle hyvää? Ykyt asettavat muut huonoon valoon. (Nimitys yhteiskunnallinen yritys on hämmentävä ja jopa harhaanjohtava.) • Yhteiskunnalliset yritykset toimivat palvelutuotannon uudistajina, edistäen innovatiivisuutta, asiakaslähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja hyvän tuottamista, joka kuitenkin on mahdollista toteuttaa missä tahansa organisaatiossa ja millä vain sektorilla, ei yksinomaan ykyissä. (Näyttöjä ei vaan ole tarpeeksi…) • Yhteiskunnallisen hyvän mittaaminen on vaikeaa. (Tarvitaan mittareita.) Jonna Stenman 17.11.2012 3 © Sitra
  4. 4. Yhteiskunnallinen yritys ”Yhteiskunnallisen yrityksen yleinen tavoite on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Yrityksen toiminnan vaikuttimena on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Tämän saavuttamiseksi yritys käyttää voitostaan enemmän kuin puolet tavoitteensa ja toiminta- ajatuksensa edistämiseen ja toimintansa kehittämiseen.” • Yleisen tavoitteen ja toiminta-ajatuksen lisäksi yhteiskunnallisen yrityksen liiketoimintamallille ominaisia piirteitä ovat: - avoimuus ja asiakaslähtöisyys - toiminnan läpinäkyvyys - yhteiskunnallinen vaikuttavuus Jonna Stenman 17.11.2012 4 © Sitra
  5. 5. Sitran kiinnostus kumpuaa toimintamallin mahdollisuuksista • Palvelutuotannon uudistajana se antaa mahdollisuuden organisoida työ julkisen sektorin byrokratiasta poikkeavalla tavalla, asiakaslähtöisemmin ja joustavammin. • Monituottajamallin näkökulmasta tämä toimintamalli tuo mukanaan uusia tapoja tuottaa palveluita (asiakaslähtöisyys ja palveluinnovaatiot) • Yrittäjyyden näkökulmasta se tuo kolmannen tien yrittäjyyteen, eritoten niille jotka eivät muutoin olisi nähneet sitä roolia sopivaksi itselleen. Eettinen pohja ja bisneslogiikka on toimiva kombinaatio. • Lisäksi - Nuorehkot urbaanit ekoyritykset - Syrjäseutujen elävöittäjät Jonna Stenman 17.11.2012 5 © Sitra
  6. 6. Sitra rooli on toimia mahdollistajana • Tietoisuuden levittäminen - Brändäys – merkki • Ilmiön ymmärtäminen - Kokeiluhankkeet – Koukkuniemi • Rahoitusrakenteiden kehittäminen - Rahastoselvitys Jonna Stenman 17.11.2012 6 © Sitra
  7. 7. Ihmiskeskeinen Kunta tilaa hyvää vanhuutta monituottajamalli Case Koukkuniemi Hankinnan määrittely PILOTTI Sopimus Mahdollisuus verrata kunnan omaa tuotantoa, PILOTTI yksityisten/kolmennen sektorin tuottamia Yhteis- Kunnan kunnallinen palveluita ja oma 3. sektori Yritys yritys yhteiskunnallista yritystä tuotanto kokeiluhankkeessa Tavoitteena kehittämiskumppanuus Koukkuniemi 2020. Hankkeessa uudistetaan Palvelun Palaute hankintamenettelyjä, tuottaminen perustetaan yhteiskunnallinen yritys Kansalaiset – palvelun käyttäjät ja kehitetään johtamista. Jonna Stenman 17.11.2012 © Sitra
  8. 8. Rahastomalli Janne Ahlström 17.11.2012 8 © Sitra
  9. 9. Tämän hetken kiinnostuksen kohteet • Lunastavatko yhteiskunnalliset yritykset lupauksensa? • Yhteiskunnallisen hyvän mittaaminen – kuinka rakentaa toimiva ja helppokäyttöinen SROI • Mitä tapahtuu EU-tasolla ja kuinka osallistua siihen? • Miten julkisen sektorin hankintamenettelyt kehittyvät, kuinka niiden avulla mahdollistetaan arvopohjaista, vaikuttavaa palvelutuotantoa? Jonna Stenman 17.11.2012 9 © Sitra

×