Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala verktyg (dag 2)

SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLANDE
ARBETE MED STÖD AV
ALTERNATIVA DIGITALAVERKTYG
Dialog 2017, Åland
Johanna Kristensson
Leg logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare
Resurscentrum Kärnhuset, Halmstad & Oribi, Lund
VARFÖR ÄR SPRÅK OCH LÄSNING SÅ
VIKTIGT?
• Språkets och läsningens betydelse i samhället kan inte nog betonas.
• Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det
demokratiska samhället till följd av en bristande språk-, läs- och
skrivförmåga.
• En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter,
ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. 

(Källa: OECD Equity & Quality in Education, PIRLS, PISA, SOU 2012 Läsandets kultur)
VIKTEN AV FÖREBYGGANDE ARBETE OCH
TIDIGA INSATSER
• En stor del av de elever som uppvisar svårigheter i åk 2 är ofta de elever
som har fortsatt stora svårigheter i åk 9
• All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga
insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång
• Elever vet (ofta innan skolstart) om de kommer tillhöra ”Läsarnas klubb”
eller inte
• Den akademiska självbilden behöver stärkas tidigt, dvs. innan barnen och
eleverna hunnit misslyckas i sin språk-, läs- och skrivinlärning
”SPRÅKTRAPPAN” - SPRÅKETS
UPPBYGGNAD
SPRÅKSTÖRNING ÄNDRAR KARAKTÄR
MED ÅREN…
Svårigheter med språket tenderar att ta sig nya uttryck när barnet blir äldre
• Att planera uttal (fonologisk programmering) - Ofta dyslexi (handlar om ljudanalys)
• Motoriska uttalsproblem (dyspraxi) - Läsinlärning kan hjälpa. Kan dock synas i
stavning
• Grammatik och ljudsystem - Syns ofta i fri skrivning, både gällande stavning och
innehåll
• Ord, begrepp och grammatik - Hör- och text/läsförståelseproblem vanligt.
Svårigheter med matematikens lästal.
• Samtalsregler - Svårigheter i den sociala kommunikationen
”THE LANGUAGE GAP”
• Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande
av god text- och läsförståelse är ordkunskap.
• Således ett högt samband mellan ordförråd
och läsförståelse. Endast 2 % okända ord
påverkar läsförståelsen.
• Redan i 6-årsåldern kan det skilja oerhört på
enskilda barns ordförråd.
• Vid skolstart: ”språkstarka" barns ordförråd
20000 ord och ”språksvaga" barns ordförråd
5000 ord.
• Skillnaden ökar proportionellt.
Källa: Jørgen Frost och Ingvar Lundberg
LÄSNINGENS BETYDELSE FÖR
ORDFÖRRÅDSUTVECKLING
• Ca 80 % av barns ordförråd kommer från
böcker
• En barnbok innehåller mycket fler ord och
begrepp än ett vanligt vuxensamtal
• Förebyggande arbete och tidiga insatser är
avgörande
• Förskola och skola har en mycket viktig
kompensatorisk roll
OLIKA DIGITALA LÄRVERKTYG
SOM STÖD
• Det finns en mängd olika lärverktyg som kan
underlätta vid läs- och skrivsvårigheter
• Dessa ska ses som vilka verktyg som helst bland alla
andra
• Många verktyg finns nu tillgängliga till mobiltelefoner
och lärplattor
FRÅGAN ÄR:
NÄR, HUR OCH FÖRVILKA INTRODUCERAS
OLIKA LÄRVERKTYG FÖR SPRÅK-, LÄS- 

OCH SKRIVUTVECKLING?
OLIKA SYFTEN MED OLIKA
LÄRVERKTYG
• Förebyggande
• Tidiga insatser
• Kompenserande (viktigt att skilja på träning och
kompensation)
• Språkutvecklande i alla åldrar
DIGITALA
LÄRVERKTYG ÄR
MED ANDRA ORD
BRA FÖR ALLA
OCH MÅSTE
DÄRFÖR
ERBJUDAS ALLA
ERBJUD OLIKA VERKTYG FÖR…
• ökad delaktighet
• ökad likvärdighet
• ökad tillgänglighet
• ökad självständighet
• minskad stigmatisering
Fr SPSM 2016
OBS!
Inget verktyg är i sig pedagogiskt. Det
måste finnas ett medvetet syfte kring
vad som ska utvecklas och uppnås.
Detsamma gäller med alla andra metoder,
material och verktyg
APPAR SOM ALTERNATIVA
VERKTYG
• Ljudning
• Talsyntes
• Rättstavning
• Diktering
• Anteckningar
• Röstmeddelanden
• Påminnelser
• Almanacka
• OCR
• Skanner
• Daisyspelare
Ja, asså, så var det även det här med att ringa, internet, film, sociala
medier etc…
INBYGGDTALSYNTES
”Läs upp markering" är en
funktion som finns inbyggd i
iPad. Under Inställningar –
Hjälpmedel - Tal slår du på Läs
upp markering.
Ladda ner förbättrad kvalitet på
flera olika språk.
Även skriveko ingår sedan iOS
10.
DIKTERINGSFUNKTION PÅ
MÅNGA SPRÅK
• Klicka på mikrofonen bredvid mellanslagstangenten.
• Byt språk genom att välja ett annat tangentbord.
• Kan vara svårt. Du måste kunna formulera dig skriftligt i huvudet. God
artikulation krävs.
APPAR MED LJUDNING OCH
SKRIVEKO
Claro Speak -Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ljud,
ord och mening. Foto-till-text-funktion. Många språk. Kostar
3,99 €.
Skolstil (finns i tre varianter) -Vanlig ASL-app.
Bokstavsljudning och uppläsningsstöd med hjälp av Googles
talsyntes eller högkvalitativ. Kostar mellan 2,99 € till 6,99 €.
IntoWords Oribi Writer AppWriter
Story wheel

2,99 € Puppet pals 1 & 2
4,99 € resp. 5,99 € (för fullversion)
APPAR FÖR BERÄTTANDE,
DRAMATISERING OCH SAMSPEL
RÄTTSTAVNING, BOKSTAVSLJUDNING
OCHTALSYNTES
Oribi Writer (11,99 €)
• Rättstavning på svenska 

(engelska är på gång)
• Grammatikkontroll
• Talsyntes medan du 

skriver och efteråt
• Bokstavsljudning
FOTO-TILL-TEXT MED OCR
Claro Scanpen
6,99 €
Prizmo
9,99 €
Google Översätt
Gratis
Textgrabber
4,99 €
DAISY-APPAR FÖR 

TAL- OCH LJUDBÖCKER
Pratsam Reader - Används för att läsa Celias
bibliotekets talböcker. Innehåller ca 40.000 titlar (8.500
svenskspråkiga). För personer med något läshinder.
Inget intyg krävs.
Även läromedel finns. Dessa kostar emellertid pengar.
DIREKTÖVERSÄTTNING
Google Översätt (gratis) - med många funktioner som
foto-till-text, talsyntes och direktöversättning i kameran
Worldictionary (2,99 €) - översätt enstaka ord direkt med
hjälp av kameran
SayHi (gratis i nuläget) - taligenkänning och talsyntes. En
slags “extratolk”
Clarify (gratis lightversion el offert) - högkvalitativa
ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700 ordböcker.
PRESENTATIONS- OCH
DOKUMENTATIONSVERKTYG
Keynote -
gratis
iMovie -
gratis
Book Creator -
50 kr el 4,99 €
VISUALISERA UTRÄKNINGAR
Myscript calculator - miniräknare som gör om din
handskrivna text till datortext. Gratis.
Educreations - Spela in, rita och titta/lyssna igen.
Gratis.
Photomath - ta kort på ett tal som räknas ut. Följ
stegen i uträkningen. Gratis.
INBYGGDA HJÄLP-
FUNKTIONER I iOS
Påminnelser - lägg till en påminnelse för att komma
ihåg enstaka händelser
Kalender - lägg in t.ex. ditt schema med
notifikationer. ”Lektionen börjar om 10
minuter”
Kameran - fotografera av tavlan. Fotografera föremål
och situationer för att förtydliga.
FÖREBYGGANDE ARBETE
OCHTIDIGA INSATSER…
johanna.kristensson@halmstad.se
@JoKristensson
"Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och
inspiration" (Nypon förlag)
”Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och
skrivutveckling” (Natur & Kultur - mars 2017)
http://korta.nu/hstdsprak
http://logopedeniskolan.se
KONTAKT
1 von 7

Recomendados

Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver... von
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...jokristensson
307 views7 Folien
Akk-mässan i Vasa februari 2016 von
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016jokristensson
2K views7 Folien
Skolbibliotek 13 mars 15 von
Skolbibliotek 13 mars 15Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15jokristensson
3.1K views22 Folien
Dyslexi von
DyslexiDyslexi
DyslexiKUB-projektet
1.3K views38 Folien
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
240 views8 Folien
Inläsningstjänst vt 15 jk von
Inläsningstjänst vt 15 jkInläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkjokristensson
490 views27 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Laholm 17 mars 2015 von
Laholm 17 mars 2015Laholm 17 mars 2015
Laholm 17 mars 2015jokristensson
369 views27 Folien
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
399 views8 Folien
Tvåspråkighet von
TvåspråkighetTvåspråkighet
TvåspråkighetKARINSANDSTROM
1.9K views6 Folien
iPad, appar och webbaserad lärverktyg von
iPad, appar och webbaserad lärverktygiPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktygjokristensson
237 views8 Folien
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
440 views6 Folien
Myter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattsson von
Myter om flerspråkighet. Anna Flyman MattssonMyter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattsson
Myter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattssonpedagogmalmo
17.8K views34 Folien

Was ist angesagt?(19)

Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson399 views
iPad, appar och webbaserad lärverktyg von jokristensson
iPad, appar och webbaserad lärverktygiPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktyg
jokristensson237 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson440 views
Myter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattsson von pedagogmalmo
Myter om flerspråkighet. Anna Flyman MattssonMyter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattsson
Myter om flerspråkighet. Anna Flyman Mattsson
pedagogmalmo17.8K views
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011 von GuAB
Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011
GuAB265 views
ASL Hallberg nov2013 von pedagogmalmo
ASL Hallberg nov2013ASL Hallberg nov2013
ASL Hallberg nov2013
pedagogmalmo2.4K views
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017 von jokristensson
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
jokristensson204 views
Tidsenliga digitala lärverktyg von jokristensson
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktyg
jokristensson279 views
Bup-kongressen Linköping 2015 JK von jokristensson
Bup-kongressen Linköping 2015 JKBup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JK
jokristensson252 views
Jens Edlund "Taldata" KB 9 oktober 2015 von Digisam
Jens Edlund "Taldata" KB 9 oktober 2015 Jens Edlund "Taldata" KB 9 oktober 2015
Jens Edlund "Taldata" KB 9 oktober 2015
Digisam824 views
Högskolan Kristianstad 20 mars em von jokristensson
Högskolan Kristianstad 20 mars emHögskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars em
jokristensson375 views
Utdelning av iPads till elever på Sturegymnasiet 3/10 2013 von Dag Söderlund
Utdelning av iPads till elever på Sturegymnasiet 3/10 2013Utdelning av iPads till elever på Sturegymnasiet 3/10 2013
Utdelning av iPads till elever på Sturegymnasiet 3/10 2013
Dag Söderlund2.3K views
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210 von Pedagog Stockholm
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
Alviksskolan verktyg för livet pp 091201-3-091210
Pedagog Stockholm569 views
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113 von jokristensson
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
jokristensson2.9K views

Similar a Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala verktyg (dag 2)

Skoldatatek gr 111128 von
Skoldatatek gr 111128Skoldatatek gr 111128
Skoldatatek gr 111128ekmbe74
156 views9 Folien
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg von
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktygSpråk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktygjokristensson
414 views13 Folien
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge von
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeInformation och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeSylvia Svenungsson
1.5K views13 Folien
Interkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptx von
Interkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptxInterkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptx
Interkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptxNinaEmilsson1
7 views81 Folien
Breviksskolan von
BreviksskolanBreviksskolan
BreviksskolanHanna Stehagen Fd Nylander
793 views36 Folien
Högskolan kristianstad 20 mars fm von
Högskolan kristianstad 20 mars fmHögskolan kristianstad 20 mars fm
Högskolan kristianstad 20 mars fmjokristensson
401 views25 Folien

Similar a Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala verktyg (dag 2)(18)

Skoldatatek gr 111128 von ekmbe74
Skoldatatek gr 111128Skoldatatek gr 111128
Skoldatatek gr 111128
ekmbe74156 views
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg von jokristensson
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktygSpråk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
jokristensson414 views
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge von Sylvia Svenungsson
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeInformation och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Sylvia Svenungsson1.5K views
Interkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptx von NinaEmilsson1
Interkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptxInterkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptx
Interkulturalitet och flerspråkighet Halmstad.pptx
NinaEmilsson17 views
Högskolan kristianstad 20 mars fm von jokristensson
Högskolan kristianstad 20 mars fmHögskolan kristianstad 20 mars fm
Högskolan kristianstad 20 mars fm
jokristensson401 views
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx von NinaEmilsson1
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptxHögläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
Högläsning som språkutvecklande didaktiskt redskap .pptx
NinaEmilsson115 views
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober von jokristensson
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
jokristensson4.9K views
Bedömning nätverk för nyanlända von sprakforskning
Bedömning nätverk för nyanländaBedömning nätverk för nyanlända
Bedömning nätverk för nyanlända
sprakforskning1.9K views
Språkutvecklande arbetssätt von Hanna Stehagen
Språkutvecklande arbetssätt Språkutvecklande arbetssätt
Språkutvecklande arbetssätt
Hanna Stehagen18.5K views
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA? von Malinspplugg
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
SKUA-utbildning. träff 1. presentation Vad är SKUA?
Malinspplugg14.9K views
Arbeta med talsyntes von ullytt
Arbeta med talsyntesArbeta med talsyntes
Arbeta med talsyntes
ullytt158 views
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23 von NinaEmilsson1
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
Språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt VBG F3 HT23
NinaEmilsson168 views

Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala verktyg (dag 2)

 • 1. SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLANDE ARBETE MED STÖD AV ALTERNATIVA DIGITALAVERKTYG Dialog 2017, Åland Johanna Kristensson Leg logoped och språk-, läs- och skrivutvecklare Resurscentrum Kärnhuset, Halmstad & Oribi, Lund VARFÖR ÄR SPRÅK OCH LÄSNING SÅ VIKTIGT? • Språkets och läsningens betydelse i samhället kan inte nog betonas. • Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället till följd av en bristande språk-, läs- och skrivförmåga. • En god språk-, läs- och skrivförmåga ger bättre anställningsmöjligheter, ett friskare liv och bidrar till ett mer demokratiskt samhälle. 
 
 
 (Källa: OECD Equity & Quality in Education, PIRLS, PISA, SOU 2012 Läsandets kultur) VIKTEN AV FÖREBYGGANDE ARBETE OCH TIDIGA INSATSER • En stor del av de elever som uppvisar svårigheter i åk 2 är ofta de elever som har fortsatt stora svårigheter i åk 9 • All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång • Elever vet (ofta innan skolstart) om de kommer tillhöra ”Läsarnas klubb” eller inte • Den akademiska självbilden behöver stärkas tidigt, dvs. innan barnen och eleverna hunnit misslyckas i sin språk-, läs- och skrivinlärning ”SPRÅKTRAPPAN” - SPRÅKETS UPPBYGGNAD
 • 2. SPRÅKSTÖRNING ÄNDRAR KARAKTÄR MED ÅREN… Svårigheter med språket tenderar att ta sig nya uttryck när barnet blir äldre • Att planera uttal (fonologisk programmering) - Ofta dyslexi (handlar om ljudanalys) • Motoriska uttalsproblem (dyspraxi) - Läsinlärning kan hjälpa. Kan dock synas i stavning • Grammatik och ljudsystem - Syns ofta i fri skrivning, både gällande stavning och innehåll • Ord, begrepp och grammatik - Hör- och text/läsförståelseproblem vanligt. Svårigheter med matematikens lästal. • Samtalsregler - Svårigheter i den sociala kommunikationen ”THE LANGUAGE GAP” • Den enskilt viktigaste faktorn för utvecklande av god text- och läsförståelse är ordkunskap. • Således ett högt samband mellan ordförråd och läsförståelse. Endast 2 % okända ord påverkar läsförståelsen. • Redan i 6-årsåldern kan det skilja oerhört på enskilda barns ordförråd. • Vid skolstart: ”språkstarka" barns ordförråd 20000 ord och ”språksvaga" barns ordförråd 5000 ord. • Skillnaden ökar proportionellt. Källa: Jørgen Frost och Ingvar Lundberg LÄSNINGENS BETYDELSE FÖR ORDFÖRRÅDSUTVECKLING • Ca 80 % av barns ordförråd kommer från böcker • En barnbok innehåller mycket fler ord och begrepp än ett vanligt vuxensamtal • Förebyggande arbete och tidiga insatser är avgörande • Förskola och skola har en mycket viktig kompensatorisk roll OLIKA DIGITALA LÄRVERKTYG SOM STÖD • Det finns en mängd olika lärverktyg som kan underlätta vid läs- och skrivsvårigheter • Dessa ska ses som vilka verktyg som helst bland alla andra • Många verktyg finns nu tillgängliga till mobiltelefoner och lärplattor
 • 3. FRÅGAN ÄR: NÄR, HUR OCH FÖRVILKA INTRODUCERAS OLIKA LÄRVERKTYG FÖR SPRÅK-, LÄS- 
 OCH SKRIVUTVECKLING? OLIKA SYFTEN MED OLIKA LÄRVERKTYG • Förebyggande • Tidiga insatser • Kompenserande (viktigt att skilja på träning och kompensation) • Språkutvecklande i alla åldrar DIGITALA LÄRVERKTYG ÄR MED ANDRA ORD BRA FÖR ALLA OCH MÅSTE DÄRFÖR ERBJUDAS ALLA ERBJUD OLIKA VERKTYG FÖR… • ökad delaktighet • ökad likvärdighet • ökad tillgänglighet • ökad självständighet • minskad stigmatisering Fr SPSM 2016 OBS! Inget verktyg är i sig pedagogiskt. Det måste finnas ett medvetet syfte kring vad som ska utvecklas och uppnås. Detsamma gäller med alla andra metoder, material och verktyg
 • 4. APPAR SOM ALTERNATIVA VERKTYG • Ljudning • Talsyntes • Rättstavning • Diktering • Anteckningar • Röstmeddelanden • Påminnelser • Almanacka • OCR • Skanner • Daisyspelare Ja, asså, så var det även det här med att ringa, internet, film, sociala medier etc… INBYGGDTALSYNTES ”Läs upp markering" är en funktion som finns inbyggd i iPad. Under Inställningar – Hjälpmedel - Tal slår du på Läs upp markering. Ladda ner förbättrad kvalitet på flera olika språk. Även skriveko ingår sedan iOS 10. DIKTERINGSFUNKTION PÅ MÅNGA SPRÅK • Klicka på mikrofonen bredvid mellanslagstangenten. • Byt språk genom att välja ett annat tangentbord. • Kan vara svårt. Du måste kunna formulera dig skriftligt i huvudet. God artikulation krävs. APPAR MED LJUDNING OCH SKRIVEKO Claro Speak -Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ljud, ord och mening. Foto-till-text-funktion. Många språk. Kostar 3,99 €. Skolstil (finns i tre varianter) -Vanlig ASL-app. Bokstavsljudning och uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller högkvalitativ. Kostar mellan 2,99 € till 6,99 €. IntoWords Oribi Writer AppWriter
 • 5. Story wheel
 2,99 € Puppet pals 1 & 2 4,99 € resp. 5,99 € (för fullversion) APPAR FÖR BERÄTTANDE, DRAMATISERING OCH SAMSPEL RÄTTSTAVNING, BOKSTAVSLJUDNING OCHTALSYNTES Oribi Writer (11,99 €) • Rättstavning på svenska 
 (engelska är på gång) • Grammatikkontroll • Talsyntes medan du 
 skriver och efteråt • Bokstavsljudning FOTO-TILL-TEXT MED OCR Claro Scanpen 6,99 € Prizmo 9,99 € Google Översätt Gratis Textgrabber 4,99 € DAISY-APPAR FÖR 
 TAL- OCH LJUDBÖCKER Pratsam Reader - Används för att läsa Celias bibliotekets talböcker. Innehåller ca 40.000 titlar (8.500 svenskspråkiga). För personer med något läshinder. Inget intyg krävs. Även läromedel finns. Dessa kostar emellertid pengar.
 • 6. DIREKTÖVERSÄTTNING Google Översätt (gratis) - med många funktioner som foto-till-text, talsyntes och direktöversättning i kameran Worldictionary (2,99 €) - översätt enstaka ord direkt med hjälp av kameran SayHi (gratis i nuläget) - taligenkänning och talsyntes. En slags “extratolk” Clarify (gratis lightversion el offert) - högkvalitativa ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700 ordböcker. PRESENTATIONS- OCH DOKUMENTATIONSVERKTYG Keynote - gratis iMovie - gratis Book Creator - 50 kr el 4,99 € VISUALISERA UTRÄKNINGAR Myscript calculator - miniräknare som gör om din handskrivna text till datortext. Gratis. Educreations - Spela in, rita och titta/lyssna igen. Gratis. Photomath - ta kort på ett tal som räknas ut. Följ stegen i uträkningen. Gratis. INBYGGDA HJÄLP- FUNKTIONER I iOS Påminnelser - lägg till en påminnelse för att komma ihåg enstaka händelser Kalender - lägg in t.ex. ditt schema med notifikationer. ”Lektionen börjar om 10 minuter” Kameran - fotografera av tavlan. Fotografera föremål och situationer för att förtydliga.
 • 7. FÖREBYGGANDE ARBETE OCHTIDIGA INSATSER… johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) ”Alternativa lärverktyg för elevens språk-, läs- och skrivutveckling” (Natur & Kultur - mars 2017) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.se KONTAKT