Inläsningstjänst 2015 bll

A"	
  anpassa	
  undervisningen	
  
för	
  elever	
  med	
  dyslexi	
  
Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  
Lärare	
  i	
  svenska,	
  engelska	
  och	
  franska	
  
Specialpedagog	
  på	
  Ängkärrskolan	
  –	
  	
  
Resursskola	
  för	
  elever	
  med	
  dyslexi	
  
Doktorand	
  i	
  didakEk	
  vid	
  Högskolan	
  i	
  Jönköping	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Stukad	
  självkänsla	
  
•  Vet	
  inte	
  vilka	
  deras	
  starka	
  sidor	
  är	
  	
  
•  Tror	
  inte	
  a"	
  de	
  kan	
  lära	
  sig	
  engelska	
  
•  Har	
  få"	
  lyckas	
  allPör	
  sällan	
  
•  Saknar	
  verktygen	
  för	
  framgång	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Hur	
  gör	
  vi?	
  
•  Stärk	
  självkänslan	
  
•  Tydlighet	
  och	
  struktur	
  
•  AlternaEva	
  verktyg	
  
•  Använd	
  starka	
  sidor	
  
•  Använd	
  fler	
  kanaler	
  
•  Stöd	
  för	
  minnet	
  
•  Stöd	
  för	
  ökad	
  uthållighet	
  
och	
  koncentraEon	
  
•  Specifik	
  träning	
  	
  
	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Tydlighet	
  och	
  struktur	
  
•  LekEonsstruktur	
  
•  Tidshjälpmedel	
  
•  Bildstöd	
  
•  Färgkodning	
  
•  Mallar	
  
•  Korta	
  instrukEoner	
  
•  Tydlig	
  kommunikaEon	
  
•  Ren	
  miljö	
  med	
  få	
  
störande	
  moment	
  
	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Färgmarkera	
  	
  
›  Svar som är gröna är godkända, 	
  
›  Gult betyder att du ska utveckla svaret. 	
  
•  De frågor du ej har svarat eller som du har svarat fel på är röda.	
  
1. När man har lånat pengar för att till exempel köpa en lägenhet så betalar
man av för lånet varje månad. Man kan också säga att man betalar tillbaka en
del av lånet varje månad. Vad kallas detta? 	
  
Amortering	
  
	
  
2. Vad kallas den avgift som banken tar ut när du lånar pengar? 	
  
Det kalls ränta.
	
  
3. Vad kan man säga att en aktie är? 	
  
Det är man är delägare i ett företag.
	
  
. Vad innebär ett kreditköp? 	
  
AAtt man köper med pengar som man inte här om du vill köpa en bil nu och
inte har tillräckligt med pengar kan man köpa på kredit det är att man får typ
låna pengar från banken så att man kan köpa bilen och betala på slutet av
månaden och en ränta.
B. Vad finns det för för- och nackdelar med att handla på kredit?	
  
Man kan köpa saker när man inte har råd med det 	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Tydlig	
  lekEonsstruktur	
  
	
  
	
  
Återkoppling	
  
Mål	
  
Uppgifter	
  
Sammanfattning	
  
Utvärdering	
  
Nästa	
  lektion	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Varför	
  är	
  engelska	
  så	
  svårt?	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Transparens	
  och	
  stavelsestruktur	
  	
  
i	
  olika	
  språk	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Högtransparent 	
   	
   	
  Lågtransparent	
  
Bodil	
  Andersson	
  Rack	
  	
  
	
  
	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
ghoE	
  
gh	
  som	
  i	
  laugh 	
  	
  
o	
  som	
  i	
  women 	
  	
  
E	
  som	
  i	
  sta.on	
  
	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  fish	
  	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
ghoE	
  
gh	
  som	
  night	
  
o	
  	
  som	
  i	
  people	
  
t	
  som	
  i	
  castle	
  
i	
  	
  som	
  i	
  business	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
 	
  	
  	
  ljud	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  bokstav	
  
Ljudet	
  /ai/	
  som	
  i	
  iPad	
  
skrivs	
  på	
  olika	
  sä"	
  
	
  pie	
  
	
  bite	
  
	
  night	
  
	
  cry	
  	
  
Bokstäverna	
  ea	
  u"alas	
  på	
  
olika	
  sä"	
  
	
  meat	
  
	
  head	
  
	
  break	
  
	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Gör	
  glosläxorna	
  på	
  rä"	
  nivå	
  
Lär	
  in	
  glosorna	
  muntligt	
  
Lär	
  dig	
  stava	
  så	
  a"	
  du	
  kan	
  rä"a	
  med	
  
SpellRight	
  
Lär	
  dig	
  stava	
  korta	
  ord	
  med	
  
regelbunden	
  stavning	
  
Lär	
  dig	
  stava	
  något	
  av	
  de	
  svårstavade	
  
orden	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
TPR	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
James	
  J	
  Asher	
  	
  
Learning	
  Another	
  Language	
  Through	
  Ac.ons,	
  Total	
  Physical	
  Response	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
En	
  engelsklekEon	
  
•  Återkoppla	
  
•  Lärandemål	
  
•  Uppgier	
  
–  1	
  pratövning	
  
–  2	
  repetera	
  ord	
  
–  3	
  arbeta	
  med	
  text	
  
–  4	
  skriva	
  
–  5	
  lek	
  
•  Sammanfa"a	
  
•  Utvärdera	
  
•  Nästa	
  lekEon	
  
Uppvärmning	
  –	
  kort	
  pratövning	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
•  Snakes	
  
•  Stafe`rågor:	
  
– At	
  what	
  Eme	
  …?	
  
– What	
  is	
  your	
  favourite…?	
  
•  2	
  minutersdiskussioner	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Words	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
footprints	
  
fingerprint	
  
handprint	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
robber	
  
robbery	
  
Lästräning	
  och	
  Språkträning	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Läs-­‐	
  och	
  skrivträning	
  
Vi	
  har	
  tre	
  olika	
  läs-­‐	
  och	
  skrivträningsprogram	
  på	
  
Ängkärrskolan.	
  
	
  
— HELP	
  
— Bravkod	
  
— Alpha	
  to	
  Omega	
  
Alla	
  bygger	
  på	
  strukturerad	
  fonologisk	
  träning	
  och	
  
målet	
  är	
  a"	
  automaEsera	
  läsningen.	
  	
  	
  
	
  
Skapa	
  förförståelse	
  för	
  texten	
  
	
  
The	
  Last	
  Photo	
  by	
  Bernard	
  Smith	
  
Penguin	
  Readers	
  
Remember	
  Miranda	
  by	
  Rowena	
  Akinyemi	
  Oxford	
  
Bookworms	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
© Britta Larsson Lindberg 2015
Skrivande	
  kräver…	
  
•  Förmåga	
  a"	
  omvandla	
  ljud	
  Ell	
  bokstäver	
  
•  Ordförråd	
  och	
  ordmobilisering	
  
•  ExekuEva	
  funkEoner	
  	
  
–  Komma	
  igång	
  
–  Upprä"hålla	
  koncentraEon	
  
–  Avsluta	
  
–  Planera	
  och	
  organisera	
  -­‐	
  flexibelt!	
  
•  Fantasi	
  
•  Arbetsminne	
  	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Om	
  man	
  saknar	
  	
  
någon	
  av	
  dessa	
  förmågor	
  	
  
är	
  skrivande	
  	
  
ungefär	
  lika	
  svårt	
  	
  
som	
  cirkusakrobaEk	
  är	
  för	
  
oss	
  andra.	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Före	
  skrivande	
  
•  Förbered	
  eleverna	
  så	
  a"	
  de	
  vet	
  a"	
  de	
  
ska	
  skriva.	
  
•  Dator.	
  Spara	
  filen	
  först!	
  
•  Inspirera	
  
•  Dela	
  in	
  uppgier	
  i	
  delar	
  
•  Mallar	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Bearbetning	
  
•  Skriv	
  först	
  –	
  strunta	
  i	
  stavning	
  
•  Spell	
  Right	
  
•  Lyssna	
  med	
  Claro	
  Read	
  
•  Respons	
  
•  Fly"a,	
  stryk,	
  lägg	
  Ell	
  
Skrivuppgi	
  –	
  My	
  House	
  and	
  my	
  Family	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
This	
  is…	
  
He	
  lives	
  in…	
  
He	
  is	
  …	
  years	
  old	
  
He	
  works	
  as	
  a…	
  
His	
  favourite	
  food	
  
	
   	
  	
  sport	
  
	
   	
  	
  game	
  
	
   	
  	
  colour	
  
	
  	
  	
   	
  	
  animal	
  
He	
  likes	
  to…	
  
He	
  has	
  to…	
  
In	
  his	
  family	
  there	
  are…	
  
Styrd	
  men	
  fri	
  uppgi	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Mall	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Levels	
  -­‐	
  WriEng	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Levels	
  -­‐	
  WriEng	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
Skriva	
  grupptext	
  
deckare	
  
•  Bro"	
  -­‐	
  Ellsammans	
  
•  Person	
  i	
  situaEon	
  
•  Personbeskrivning	
  
•  Miljöbeskrivning	
  
•  Lägg	
  Ell	
  bild	
  
•  Upplösning	
  –	
  Ellsammans	
  
It	
  is	
  a	
  cold,	
  dark	
  evening	
  and	
  two	
  children	
  swing	
  in	
  the	
  park.	
  They	
  are	
  eight	
  or	
  
nine	
  years	
  old.	
  They	
  are	
  twins,	
  a	
  boy	
  and	
  a	
  girl.	
  Both	
  have	
  brown	
  hair	
  and	
  blue	
  
eyes.	
  They	
  are	
  wearing	
  
warm	
  clothes.	
  	
  They	
  look	
  
happy.	
  There	
  are	
  no	
  adults	
  
there.	
  	
  
Some	
  other	
  children	
  are	
  
playing	
  hide-­‐and-­‐seek	
  in	
  a	
  
playground	
  close	
  to	
  school.	
  
There	
  are	
  ten	
  children	
  
playing	
  together,	
  Lisa	
  is	
  counting	
  to	
  50.	
  Donald	
  has	
  a	
  sweater,	
  a	
  cap	
  and	
  a	
  
skinny	
  face.	
  He	
  is	
  around	
  eight	
  years	
  old.	
  Donald	
  runs	
  to	
  a	
  bush	
  behind	
  some	
  
trees	
  and	
  hide	
  there.	
  He	
  makes	
  himself	
  small	
  and	
  just	
  waits.	
  Behind	
  another	
  
bush	
  he	
  sees	
  his	
  friend,	
  Anna.	
  She	
  is	
  good	
  at	
  hiding	
  she	
  is	
  totally	
  still	
  she	
  is	
  not	
  
moving	
  at	
  all.	
  	
  
	
  
In	
  the	
  playground	
  you	
  could	
  hear	
  kids	
  laugh.	
  It	
  was	
  fall	
  and	
  it	
  was	
  dark	
  outside.	
  
There	
  were	
  no	
  leaves	
  on	
  the	
  trees.	
  And	
  you	
  could	
  hear	
  a	
  bird	
  sing	
  in	
  a	
  tree	
  top.	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
© Britta Larsson Lindberg 2015
Vad	
  säger	
  skollagen?	
  
21	
  §	
  Om	
  det	
  finns	
  särskilda	
  skäl	
  får	
  det	
  vid	
  
betygssä"ningen	
  enligt	
  19	
  och	
  20	
  §§	
  bortses	
  från	
  
enstaka	
  delar	
  av	
  de	
  kunskapskrav	
  som	
  eleven	
  ska	
  ha	
  
uppnå"	
  i	
  slutet	
  av	
  årskurs	
  6	
  eller	
  9.	
  Med	
  särskilda	
  skäl	
  
avses	
  funkEonsnedsä"ning	
  eller	
  andra	
  liknande	
  
personliga	
  förhållanden	
  som	
  inte	
  är	
  av	
  Ellfällig	
  natur	
  och	
  
som	
  utgör	
  e"	
  direkt	
  hinder	
  för	
  a"	
  eleven	
  ska	
  kunna	
  nå	
  
e"	
  visst	
  kunskapskrav.	
  Lag	
  (2011:876).	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
Hur	
  tolkar	
  vi	
  PYS-­‐paragrafen?	
  
—  Innebär	
  funkEonsnedsä"ningen	
  dyslexi	
  a"	
  vi	
  kan	
  bortse	
  från	
  hela	
  
momenten	
  läsa	
  och	
  skriva?	
  
—  Ska	
  vi	
  tolka	
  paragrafen	
  likadant	
  för	
  alla	
  elever	
  med	
  dyslexi?	
  
—  Eleverna	
  ska	
  med	
  hjälp	
  av	
  alternaEva	
  verktyg	
  kunna	
  läsa	
  och	
  skriva	
  
på	
  en	
  nivå	
  som	
  motsvarar	
  deras	
  språkliga	
  kunskapsnivå,	
  utan	
  a"	
  
begränsas	
  av	
  sina	
  funkEonsnedsä"ningar.	
  
—  Det	
  kan	
  betyda	
  a"	
  några	
  behöver	
  lite	
  längre	
  Ed	
  och	
  hjälp	
  av	
  
stavningsprogram	
  på	
  datorn,	
  medan	
  andra	
  kanske	
  bara	
  lyssnar	
  på	
  
böcker	
  eller	
  dikterar	
  sina	
  egna	
  texter	
  för	
  a"	
  lägga	
  kraen	
  på	
  a"	
  
formulera	
  och	
  bearbeta	
  texten.	
  	
  
	
  
—  A"	
  vi	
  bortser	
  från	
  vissa	
  delar	
  vid	
  betygssä"ning	
  innebär	
  inte	
  a"	
  
man	
  inte	
  behöver	
  lära	
  sig	
  de"a.	
  	
  
Sammanfa"ning	
  
©	
  Bri"a	
  Larsson	
  Lindberg	
  	
  2015	
  
•  Låt	
  eleven	
  lyckas	
  
•  Tydliga	
  lärandemål	
  ökar	
  måluppfyllelsen	
  
•  Tydliggör	
  vad	
  som	
  är	
  vad	
  –	
  avkodning	
  och	
  läsförståelse	
  
är	
  inte	
  samma	
  sak.	
  Om	
  eleven	
  inte	
  kan	
  koncentrera	
  sig	
  behöver	
  det	
  inte	
  
betyda	
  a"	
  eleven	
  inte	
  kan	
  lära	
  sig.	
  	
  
•  Visa	
  progressionen	
  -­‐	
  levelscheman	
  
•  Hi"a	
  metoder	
  som	
  fungerar.	
  	
  
Li"eraturlista	
  
© Britta Larsson Lindberg 2015
•  h"p://www.dyslexiforeningen.se	
  	
  
•  Föreläsning	
  av	
  Bodil	
  Andersson	
  Rack,	
  
www.ur.se/Produkter/162000-­‐UR-­‐SamNden-­‐Specialpedagogik-­‐Dyslexi-­‐
och-­‐andrasprak	
  	
  Nllgänglig	
  Nll	
  150701	
  
•  ExekuNva	
  svårigheter	
  hos	
  barn:	
  bedömning	
  och	
  prakEska	
  åtgärder	
  av	
  
Anne	
  Vibeke	
  Fleischer,	
  John	
  Merland	
  
•  Stärk	
  Språket,	
  stärk	
  lärandet	
  av	
  Pauline	
  Gibbons	
  
•  Låt	
  språket	
  bära:	
  genrepedagogik	
  i	
  prakEken	
  av	
  Bri"	
  Johansson,	
  Anniqa	
  
Sandell	
  Ring	
  
•  Really	
  Inspiring!	
  Av	
  Gail	
  Davison	
  Blad	
  
•  Engelskundervisningens	
  betydelse	
  för	
  elever	
  med	
  dyslexi	
  av	
  Susanne	
  af	
  
Sandeberg.	
  
h"p://su.diva-­‐portal.org/smash/get/diva2:346500/FULLTEXT01	
  
•  Why	
  Our	
  Children	
  Can't	
  Read	
  and	
  What	
  We	
  Can	
  Do	
  About	
  It:	
  A	
  ScienNfic	
  
RevoluNon	
  in	
  Reading,	
  Pauline	
  McGuiness	
  
1 von 37

Recomendados

Voki -din pratmakare på nätet von
Voki -din pratmakare på nätetVoki -din pratmakare på nätet
Voki -din pratmakare på nätetswemach
202 views8 Folien
Inläsningstjänst vt 15 jk von
Inläsningstjänst vt 15 jkInläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkjokristensson
490 views27 Folien
Åk 8 Arbetsområde presentera sig själv och andra v 36-38 von
Åk 8 Arbetsområde presentera sig själv och andra v 36-38Åk 8 Arbetsområde presentera sig själv och andra v 36-38
Åk 8 Arbetsområde presentera sig själv och andra v 36-38Lanaspanska
2K views1 Folie
Åk 9 Arbetsområde: Presentera sig själv och andra v 36-38 von
Åk 9 Arbetsområde: Presentera sig själv och andra v 36-38Åk 9 Arbetsområde: Presentera sig själv och andra v 36-38
Åk 9 Arbetsområde: Presentera sig själv och andra v 36-38Lanaspanska
4.8K views1 Folie
Åk 8: Ord för utseende, personlighet von
Åk 8: Ord för utseende, personlighetÅk 8: Ord för utseende, personlighet
Åk 8: Ord för utseende, personlighetLanaspanska
31.7K views1 Folie

Más contenido relacionado

Más de jokristensson

Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober von
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberjokristensson
4.9K views4 Folien
SITS program för kongressen 24-25 november von
SITS program för kongressen 24-25 novemberSITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 novemberjokristensson
2.7K views2 Folien
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113 von
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113jokristensson
2.9K views2 Folien
Tidsenliga digitala lärverktyg von
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktygjokristensson
279 views9 Folien
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017 von
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017jokristensson
204 views9 Folien
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter von
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterLärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterjokristensson
161 views8 Folien

Más de jokristensson(20)

Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober von jokristensson
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
jokristensson4.9K views
SITS program för kongressen 24-25 november von jokristensson
SITS program för kongressen 24-25 novemberSITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 november
jokristensson2.7K views
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113 von jokristensson
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
jokristensson2.9K views
Tidsenliga digitala lärverktyg von jokristensson
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktyg
jokristensson279 views
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017 von jokristensson
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
jokristensson204 views
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter von jokristensson
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterLärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter
jokristensson161 views
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver... von jokristensson
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
jokristensson328 views
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver... von jokristensson
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete med stöd av alternativa digitala ver...
jokristensson307 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson440 views
iPad, appar och webbaserad lärverktyg von jokristensson
iPad, appar och webbaserad lärverktygiPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktyg
jokristensson237 views
Lärplatta vid räknesvårigheter von jokristensson
Lärplatta vid räknesvårigheterLärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheter
jokristensson468 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson399 views
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von jokristensson
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
jokristensson240 views
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg von jokristensson
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktygSpråk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
jokristensson414 views
Akk-mässan i Vasa februari 2016 von jokristensson
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016
jokristensson2K views
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve... von jokristensson
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
jokristensson742 views
Bup-kongressen Linköping 2015 JK von jokristensson
Bup-kongressen Linköping 2015 JKBup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JK
jokristensson252 views
Högskolan Kristianstad 20 mars em von jokristensson
Högskolan Kristianstad 20 mars emHögskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars em
jokristensson375 views
Högskolan kristianstad 20 mars fm von jokristensson
Högskolan kristianstad 20 mars fmHögskolan kristianstad 20 mars fm
Högskolan kristianstad 20 mars fm
jokristensson401 views

Inläsningstjänst 2015 bll

 • 1. A"  anpassa  undervisningen   för  elever  med  dyslexi   Bri"a  Larsson  Lindberg   Lärare  i  svenska,  engelska  och  franska   Specialpedagog  på  Ängkärrskolan  –     Resursskola  för  elever  med  dyslexi   Doktorand  i  didakEk  vid  Högskolan  i  Jönköping   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 2. ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 3. ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 4. Stukad  självkänsla   •  Vet  inte  vilka  deras  starka  sidor  är     •  Tror  inte  a"  de  kan  lära  sig  engelska   •  Har  få"  lyckas  allPör  sällan   •  Saknar  verktygen  för  framgång   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 5. Hur  gör  vi?   •  Stärk  självkänslan   •  Tydlighet  och  struktur   •  AlternaEva  verktyg   •  Använd  starka  sidor   •  Använd  fler  kanaler   •  Stöd  för  minnet   •  Stöd  för  ökad  uthållighet   och  koncentraEon   •  Specifik  träning       ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 6. Tydlighet  och  struktur   •  LekEonsstruktur   •  Tidshjälpmedel   •  Bildstöd   •  Färgkodning   •  Mallar   •  Korta  instrukEoner   •  Tydlig  kommunikaEon   •  Ren  miljö  med  få   störande  moment     ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 7. ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 8. Färgmarkera     ›  Svar som är gröna är godkända,   ›  Gult betyder att du ska utveckla svaret.   •  De frågor du ej har svarat eller som du har svarat fel på är röda.   1. När man har lånat pengar för att till exempel köpa en lägenhet så betalar man av för lånet varje månad. Man kan också säga att man betalar tillbaka en del av lånet varje månad. Vad kallas detta?   Amortering     2. Vad kallas den avgift som banken tar ut när du lånar pengar?   Det kalls ränta.   3. Vad kan man säga att en aktie är?   Det är man är delägare i ett företag.   . Vad innebär ett kreditköp?   AAtt man köper med pengar som man inte här om du vill köpa en bil nu och inte har tillräckligt med pengar kan man köpa på kredit det är att man får typ låna pengar från banken så att man kan köpa bilen och betala på slutet av månaden och en ränta. B. Vad finns det för för- och nackdelar med att handla på kredit?   Man kan köpa saker när man inte har råd med det   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 9. Tydlig  lekEonsstruktur       Återkoppling   Mål   Uppgifter   Sammanfattning   Utvärdering   Nästa  lektion   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 10. Varför  är  engelska  så  svårt?   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 11. Transparens  och  stavelsestruktur     i  olika  språk                             Högtransparent      Lågtransparent   Bodil  Andersson  Rack         © Britta Larsson Lindberg 2015
 • 12. ghoE   gh  som  i  laugh     o  som  i  women     E  som  i  sta.on                  fish     © Britta Larsson Lindberg 2015
 • 13. ghoE   gh  som  night   o    som  i  people   t  som  i  castle   i    som  i  business   © Britta Larsson Lindberg 2015
 • 14.        ljud                          bokstav   Ljudet  /ai/  som  i  iPad   skrivs  på  olika  sä"    pie    bite    night    cry     Bokstäverna  ea  u"alas  på   olika  sä"    meat    head    break     ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 15. Gör  glosläxorna  på  rä"  nivå   Lär  in  glosorna  muntligt   Lär  dig  stava  så  a"  du  kan  rä"a  med   SpellRight   Lär  dig  stava  korta  ord  med   regelbunden  stavning   Lär  dig  stava  något  av  de  svårstavade   orden   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 16. © Britta Larsson Lindberg 2015 TPR                       James  J  Asher     Learning  Another  Language  Through  Ac.ons,  Total  Physical  Response  
 • 17. © Britta Larsson Lindberg 2015 En  engelsklekEon   •  Återkoppla   •  Lärandemål   •  Uppgier   –  1  pratövning   –  2  repetera  ord   –  3  arbeta  med  text   –  4  skriva   –  5  lek   •  Sammanfa"a   •  Utvärdera   •  Nästa  lekEon  
 • 18. Uppvärmning  –  kort  pratövning   © Britta Larsson Lindberg 2015 •  Snakes   •  Stafe`rågor:   – At  what  Eme  …?   – What  is  your  favourite…?   •  2  minutersdiskussioner  
 • 19. © Britta Larsson Lindberg 2015 Words               footprints   fingerprint   handprint                 robber   robbery  
 • 21. © Britta Larsson Lindberg 2015 Läs-­‐  och  skrivträning   Vi  har  tre  olika  läs-­‐  och  skrivträningsprogram  på   Ängkärrskolan.     — HELP   — Bravkod   — Alpha  to  Omega   Alla  bygger  på  strukturerad  fonologisk  träning  och   målet  är  a"  automaEsera  läsningen.        
 • 22. Skapa  förförståelse  för  texten     The  Last  Photo  by  Bernard  Smith   Penguin  Readers   Remember  Miranda  by  Rowena  Akinyemi  Oxford   Bookworms   © Britta Larsson Lindberg 2015
 • 23. © Britta Larsson Lindberg 2015 Skrivande  kräver…   •  Förmåga  a"  omvandla  ljud  Ell  bokstäver   •  Ordförråd  och  ordmobilisering   •  ExekuEva  funkEoner     –  Komma  igång   –  Upprä"hålla  koncentraEon   –  Avsluta   –  Planera  och  organisera  -­‐  flexibelt!   •  Fantasi   •  Arbetsminne    
 • 24. © Britta Larsson Lindberg 2015 Om  man  saknar     någon  av  dessa  förmågor     är  skrivande     ungefär  lika  svårt     som  cirkusakrobaEk  är  för   oss  andra.  
 • 25. © Britta Larsson Lindberg 2015 Före  skrivande   •  Förbered  eleverna  så  a"  de  vet  a"  de   ska  skriva.   •  Dator.  Spara  filen  först!   •  Inspirera   •  Dela  in  uppgier  i  delar   •  Mallar  
 • 26. © Britta Larsson Lindberg 2015 Bearbetning   •  Skriv  först  –  strunta  i  stavning   •  Spell  Right   •  Lyssna  med  Claro  Read   •  Respons   •  Fly"a,  stryk,  lägg  Ell  
 • 27. Skrivuppgi  –  My  House  and  my  Family   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015   This  is…   He  lives  in…   He  is  …  years  old   He  works  as  a…   His  favourite  food        sport        game        colour            animal   He  likes  to…   He  has  to…   In  his  family  there  are…  
 • 28. Styrd  men  fri  uppgi   © Britta Larsson Lindberg 2015
 • 29. Mall   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 30. Levels  -­‐  WriEng   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 31. Levels  -­‐  WriEng   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 32. Skriva  grupptext   deckare   •  Bro"  -­‐  Ellsammans   •  Person  i  situaEon   •  Personbeskrivning   •  Miljöbeskrivning   •  Lägg  Ell  bild   •  Upplösning  –  Ellsammans   It  is  a  cold,  dark  evening  and  two  children  swing  in  the  park.  They  are  eight  or   nine  years  old.  They  are  twins,  a  boy  and  a  girl.  Both  have  brown  hair  and  blue   eyes.  They  are  wearing   warm  clothes.    They  look   happy.  There  are  no  adults   there.     Some  other  children  are   playing  hide-­‐and-­‐seek  in  a   playground  close  to  school.   There  are  ten  children   playing  together,  Lisa  is  counting  to  50.  Donald  has  a  sweater,  a  cap  and  a   skinny  face.  He  is  around  eight  years  old.  Donald  runs  to  a  bush  behind  some   trees  and  hide  there.  He  makes  himself  small  and  just  waits.  Behind  another   bush  he  sees  his  friend,  Anna.  She  is  good  at  hiding  she  is  totally  still  she  is  not   moving  at  all.       In  the  playground  you  could  hear  kids  laugh.  It  was  fall  and  it  was  dark  outside.   There  were  no  leaves  on  the  trees.  And  you  could  hear  a  bird  sing  in  a  tree  top.   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015  
 • 33. © Britta Larsson Lindberg 2015
 • 34. © Britta Larsson Lindberg 2015 Vad  säger  skollagen?   21  §  Om  det  finns  särskilda  skäl  får  det  vid   betygssä"ningen  enligt  19  och  20  §§  bortses  från   enstaka  delar  av  de  kunskapskrav  som  eleven  ska  ha   uppnå"  i  slutet  av  årskurs  6  eller  9.  Med  särskilda  skäl   avses  funkEonsnedsä"ning  eller  andra  liknande   personliga  förhållanden  som  inte  är  av  Ellfällig  natur  och   som  utgör  e"  direkt  hinder  för  a"  eleven  ska  kunna  nå   e"  visst  kunskapskrav.  Lag  (2011:876).  
 • 35. © Britta Larsson Lindberg 2015 Hur  tolkar  vi  PYS-­‐paragrafen?   —  Innebär  funkEonsnedsä"ningen  dyslexi  a"  vi  kan  bortse  från  hela   momenten  läsa  och  skriva?   —  Ska  vi  tolka  paragrafen  likadant  för  alla  elever  med  dyslexi?   —  Eleverna  ska  med  hjälp  av  alternaEva  verktyg  kunna  läsa  och  skriva   på  en  nivå  som  motsvarar  deras  språkliga  kunskapsnivå,  utan  a"   begränsas  av  sina  funkEonsnedsä"ningar.   —  Det  kan  betyda  a"  några  behöver  lite  längre  Ed  och  hjälp  av   stavningsprogram  på  datorn,  medan  andra  kanske  bara  lyssnar  på   böcker  eller  dikterar  sina  egna  texter  för  a"  lägga  kraen  på  a"   formulera  och  bearbeta  texten.       —  A"  vi  bortser  från  vissa  delar  vid  betygssä"ning  innebär  inte  a"   man  inte  behöver  lära  sig  de"a.    
 • 36. Sammanfa"ning   ©  Bri"a  Larsson  Lindberg    2015   •  Låt  eleven  lyckas   •  Tydliga  lärandemål  ökar  måluppfyllelsen   •  Tydliggör  vad  som  är  vad  –  avkodning  och  läsförståelse   är  inte  samma  sak.  Om  eleven  inte  kan  koncentrera  sig  behöver  det  inte   betyda  a"  eleven  inte  kan  lära  sig.     •  Visa  progressionen  -­‐  levelscheman   •  Hi"a  metoder  som  fungerar.    
 • 37. Li"eraturlista   © Britta Larsson Lindberg 2015 •  h"p://www.dyslexiforeningen.se     •  Föreläsning  av  Bodil  Andersson  Rack,   www.ur.se/Produkter/162000-­‐UR-­‐SamNden-­‐Specialpedagogik-­‐Dyslexi-­‐ och-­‐andrasprak    Nllgänglig  Nll  150701   •  ExekuNva  svårigheter  hos  barn:  bedömning  och  prakEska  åtgärder  av   Anne  Vibeke  Fleischer,  John  Merland   •  Stärk  Språket,  stärk  lärandet  av  Pauline  Gibbons   •  Låt  språket  bära:  genrepedagogik  i  prakEken  av  Bri"  Johansson,  Anniqa   Sandell  Ring   •  Really  Inspiring!  Av  Gail  Davison  Blad   •  Engelskundervisningens  betydelse  för  elever  med  dyslexi  av  Susanne  af   Sandeberg.   h"p://su.diva-­‐portal.org/smash/get/diva2:346500/FULLTEXT01   •  Why  Our  Children  Can't  Read  and  What  We  Can  Do  About  It:  A  ScienNfic   RevoluNon  in  Reading,  Pauline  McGuiness