Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva verktyg(20)

Anzeige
Anzeige

Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva verktyg

 1. Johanna Kristensson
 Leg logoped & verksamhetsutvecklare Resurscentrum Kärnhuset, Halmstad & Oribi, Lund Umeå 28 april 2015
 2. Vikten av förebyggande arbete • Ca 20 % av alla elever riskerar att inte kunna vara en del av det demokratiska samhället till följd av bristande språk-, läs- och/ eller skrivförmåga • All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång • Barn och elever vet tidigt (ofta innan skolstart) om de kommer att tillhöra ”läsarnas klubb” eller inte • Den akademiska självkänslan behöver stärkas tidigt, dvs. innan barnen och eleverna hunnit misslyckas med sin läs- och skrivinlärning
 3. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola • kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få möjlighet att utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga”
 4. Syfte med alternativa verktyg • Förebyggande • Tidiga insatser • Kompenserande • Språk-, läs- och skrivutvecklande Alternativa verktyg är med andra ord bra för (och ska erbjudas) ALLA!
 5. • Delaktighet • Likvärdighet • Tillgänglighet • Självständighet Vilket i sin tur kan ge en ökad… ”Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing it’s stupid” Albert Einstein
 6. Verktyget i sig får aldrig bli målet! Vad som fungerarför en personkanske inte fungerarför någon annan Det är alltid behov, situation och förutsättningar som styr Utbildning, utbildning och åter utbildning! OBS! Tekniken i sig är ”bara” teknik. Den kan aldrig ersätta personliga möten eller pedagogiskt arbete
 7. Hur ska de olika alternativa verktygen integreras naturligt i undervisningen och hur får vi bort ”hjälpmedelsstämpeln”? De största utmaningarna…?
 8. Tidsenliga alternativa lärverktyg • Talsyntes • Ljudning • Taligenkänning • Anteckningar • Röstmeddelanden • Diktafon • Skanner • OCR • Daisyspelare • M.fl. Google översätt SayHi IntoWords Legimus AudioNote Voice AssistantInläsningstjänstClaroSpeak Skolstil Educreation Prizmo
 9. Inbyggd talsyntes i paddan ”Läs upp markering" är en funktion som finns inbyggd i iPad. Under ”Inställningar – Hjälpmedel - Tal” slår du på ”Läs upp markering”. Ladda ner förbättrad kvalitet på flera olika språk.
 10. Dikteringsfunktion i iOS 8
 11. Skicka röstmeddelanden i iOS 8
 12. Läsarvy: rensar onödiga annonser etc Före Efter
 13. Talsyntesappar med ljudning ClaroSpeak - Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ord och mening. Foto-till-text-funktion. Kostar 9 kr. Extraröster kostar 19 kr/st. IntoWords - Skrivapp med bokstavsljudning, talsyntes och ocr-funktion. Skanna text och få den uppläst. 109 kr (skrivapp) + 59 kr (ocr) + 39 kr (engelskt språkpaket) Skolstil & Skolstil 2 - Ger ljudåterkoppling på varje nedtryckt bokstav. Uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller högkvalitativ. Kostar 29 resp 69 kr.
 14. Skanner, OCR + talsyntes - ”Foto-till-text” Prizmo - Skanner, OCR och talsyntes. Ta kort på en text och få den uppläst i appen. Kostar 95 kr + 29 kr/röst (eller använd den inbyggda talsyntesen). Pixter - Skanner, OCR översättning mellan olika språk. Kostar 29 kr. Google Translate - Ta kort, ocr:a och få översatt. Använd den inbyggda talsyntesen för att få texten uppläst.
 15. Anteckningsappar Notability – Spela in samtidigt som du antecknar. Navigera enkelt i din föreläsning genom att klicka på ordet eftersom text och är synkade. Kostar 29 kr. Både skriva- och ritaläge. AudioNote – Samma funktion som ovan. Dessutom en tidsangivelse under tiden när du skriver. Kostar 49 kr.
 16. Daisy-appar Legimus - gratis Inläsningstjänst (för abonnemangs- kunder)
 17. Taligenkänningsappar Dragon dictation – Gratis taligenkänningsapp 
 som låter dig tala in din text. Dela texten 
 vidare på Facebook, Twitter, e-post och som sms. Voice Assistant – Taligenkänningsapp som ovan samt med möjlighet att utnyttja iPadens inbyggda talsyntes ”Tala markering”. Kostar 19 kr.
 18. Översättningsappar iTranslate - gratis SayHi - 49 kr Google translate - gratis Worldictionary - gratis
 19. Skicka röstmeddelanden HeyTell - Skicka gratis röstmeddelanden. Fungerar ungefär som en walkie talkie. WhatsApp - Skicka gratis röst-sms och vanliga meddelanden. Mottagaren behöver ha samma app installerad på sin telefon.
 Funkar mellan iOS och Android
 20. Visualisera uträkningar Myscript calculator - miniräknare som gör om din handskrivna text till datortext. Gratis. Educreations - Spela in, rita och titta/ lyssna igen. Gratis.
 21. Stavningsappar då? Möjlighet finns att rätta sin text i Google Docs (med Stava Rex och SpellRight) på vilken plattform som helst, dvs. PC, Mac, iPad och Android m.fl.
 22. ”OribiWriter” under utveckling
 23. Förebyggande arbete…
 24. Andriodappar i 
 Google Play • Skolstil 2 - ljudning • Google translate- har en funktion lik Prizmo • Dictus - taligenkänning • Legimus & Inläsningstjänst - Daisyspelare • AudioNote - anteckningar • Heytell & WhatsApp - röst-sms • iTranslate - översättningshjälp
 25. johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.blogspot.com Kontakt
Anzeige