Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

DIGITALA VERKTYG VID
LÄS- OCH
SKRIVSVÅRIGHETER
JOHANNA KRISTENSSON


LEG LOGOPED & SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLARE
RESURSCENTRUM KÄRNHUSET, HALMSTAD
ORIBI, LUND
Linköping 25 april 2016
OLIKA LÄRVERKTYG VID LÄS- OCH
SKRIVSVÅRIGHETER
• Det finns en mängd olika digitala lärverktyg som kan
underlätta och kompensera vid läs- och skrivsvårigheter
• T.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, tal- och ljudböcker,
anteckningsfunktioner, presentationsverktyg etc.
• Förhoppningen är att dessa ska ses som vilka verktyg som
helst bland alla andra
• Många verktyg finns nu tillgängliga till mobiltelefoner och
lärplattor
VIKTEN AV FÖREBYGGANDE ARBETE OCH
TIDIGA INSATSER
• En stor del av de elever som uppvisar svårigheter i åk 2 är ofta de
elever som har fortsatt stora svårigheter i åk 9
• All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de
tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en
framgångsrik skolgång
• Elever vet (ofta innan skolstart) om de kommer tillhöra ”Läsarnas
klubb” eller inte
• Den akademiska självbilden behöver stärkas tidigt, dvs. innan
barnen och eleverna hunnit misslyckas i sin språk-, läs- och
skrivinlärning
FRÅGAN ÄR:
NÄR OCH HUR OCH FÖR VILKA
INTRODUCERAS OLIKA LÄRVERKTYG FÖR 

SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING?
Vilka utmaningar har ni stött på/ser ni?
OLIKA SYFTEN MED OLIKA LÄRVERKTYG
• Förebyggande
• Tidiga insatser
• Kompenserande (viktigt att skilja på
träning och kompensation)
• Språkutvecklande i alla åldrar
Olika verktyg är
med andra ord
bra för ALLA och
måste därför
erbjudas ALLA
ERBJUD OLIKA 

VERKTYG FÖR…
• ökad delaktighet
• ökad likvärdighet
• ökad tillgänglighet
• ökad självständighet
• minskad stigmatisering
OBS!
Inget verktyg är i sig pedagogiskt. Det
måste finnas ett medvetet syfte kring
vad som ska utvecklas och uppnås.
Detsamma gäller med alla andra
metoder, material och verktyg
HUR SKA DE OLIKA VERKTYGEN INTEGRERAS
NATURLIGT I UNDERVISNINGEN?
HUR FÅR VI BORT “HJÄLPMEDELSSTÄMPELN"?
YTTERLIGARE 

FRÅGESTÄLLNINGAR
NÅGRA FÖRUTSÄTTNINGAR
Vad som
fungerar för en
person kanske
inte fungerar för
någon annan
Det är alltid
behov,
situation och
förutsättningar
som styr
Utbildning,
utbildning och
åter
utbildning!
Verktyget i sig får aldrig
bli målet!
TIDSENLIGT LÄRVERKTYG
Google översätt SayHi IntoWords Legimus
AudioNote Voice AssistantInläsningstjänstClaroSpeak
• Talsyntes
• Ljudning
• Taligenkänning
• Anteckningar
• Röstmeddelanden
• Diktafon
• Skanner
• OCR
• Daisyspelare
• M.fl.
PrizmoEducationSkolstil
INBYGGD TALSYNTES
”Läs upp markering" är
en funktion som finns
inbyggd i iPad. Under
Inställningar –
Hjälpmedel - Tal slår du
på Läs upp markering.
Ladda ner förbättrad
kvalitet på flera olika
språk.
NÅGRA ORD OM TALSYNTES
• Uppläsning av markerad
text
• Ger direkt återkoppling
vid skrivning
• Förenklar ”sökläsning”
• Utmärkt vid
andraspråksinlärning
• Finns på många olika
modersmål
DIKTERINGSFUNKTION SKICKA RÖSTMEDDELANDEN
LÄSARVY
Före Efter
APPAR MED LJUDNING OCH SKRIVEKO
Claro Speak - Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ljud,
ord och mening. Foto-till-text-funktion. Många språk. Kostar
40 kr.
Skolstil & Skolstil 2 - Vanlig ASL-app. Bokstavsljudning och
uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller
högkvalitativ. Kostar 30 resp 75 kr.
IntoWords - Skrivapp med bokstavsljudning, talsyntes och
ocr-funktion. Skanna text och få den uppläst. 129 kr (skrivapp)
+ 65 kr (ocr) + 40 kr (engelskt språkpaket).
FOTO-TILL-TEXT MED OCR
Claro Scanpen
75 kr
Prizmo
109 kr
Pixter
40 kr
Google Översätt
Gratis
DIREKTÖVERSÄTTNING
Google Översätt (gratis) - med många funktioner
som foto-till-text, talsyntes och direktöversättning i
kameran
Worldictionary (gratis el 30 kr) - översätt enstaka
ord direkt med hjälp av kameran
SayHi (50 kr) - taligenkänning och talsyntes. En slags
“extratolk”
Clarify (gratis liteversion el offert) - högkvalitativa
ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700
ordböcker.
ANTECKNINGSAPPAR
Notability – Spela in samtidigt som du antecknar.
Navigera enkelt i din föreläsning genom att klicka på
ordet eftersom text och är synkade. Kostar 59 kr.
Både skriva- och ritaläge.
AudioNote – Samma funktion som ovan.
Dessutom en tidsangivelse under tiden när du
skriver. Kostar 50 kr.
Legimus (gratis, inloggning krävs). Katalog över
alla MTM:s talböcker. Kräver läshinder. Finns som
app till iOS och Android.
Inläsningstjänst (gratis för abonnemangskunder).
Finns som app till iOS och Android. Även
webbaserad version finns.
LÄSA TAL- OCH LJUDBÖCKER
PRESENTATIONSVERKTYG
Keynote -
gratis
iMovie -
gratis
Book Creator -
50 kr
VISUALISERA UTRÄKNINGAR
Myscript calculator - miniräknare som gör om
din handskrivna text till datortext. Gratis.
Educreations - Spela in, rita och titta/lyssna
igen. Gratis.
RÄTTSTAVNING
Oribi Writer lanseras snart. Består av en ordbehandlare 

med formateringsmöjligheter.
• Rättstavning på svenska 

(sedan även på engelska)
• Talsyntes medan du skriver 

och efteråt
• Bokstavsljudning
TILLÄGG TILL CHROME & GOOGLE DOCS
• På en Chromebook arbetar
man i det s.k. molnet, vilket
kräver en wifi-uppkoppling.
• Tillägg (program) finns till
både webbläsaren Chrome
och till Google Docs.
• Många skolor väljer att arbeta
med GAFE (Google Apps for
Education). Det är gratis (fast
tilläggen kostar oftast pengar)
DIKTERINGSFUNKTION I GOOGLE DOCS
• I Google Docs finns under
Verktyg - Röstinmatning en
dikteringsfunktion
• Det måste vara webbläsaren
Chrome som används
• Fungerar bara på en dator -
ej på en iPad
ORIBI SPEAK FOR CHROME
• Oribi Speak är ett tillägg till
webbläsaren Google 

Chrome

• Använder högkvalitativ talsyntes
från Acapela 

• 44 olika röster på 15 olika språk 

• Läser upp markerad text på olika
webbsidor, pdf:er och skriven text i
t.ex. Google Docs

• Bokstavsljudning och uppläsning
efter skrivet ord och mening, s.k.
skriveko ingår.
STAVA REX FÖR GOOGLE DOCS
• Ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i
svensk text. Finns för PC, Mac och Google Docs.
• Stava Rex hittar och rättar gravare stavfel som neulitret och
skonalist (neutralitet och journalist).
• Stava Rex innehåller flera tusen varningar för lättförväxlade ord
och uttryck, t.ex. för orden ysta/Ystad och kakla/kackla.
• Stava Rex fångar upp och föreslår rättningar av vanliga
grammatik- och uttrycksfel.
SPELLRIGHT FÖR GOOGLE DOCS
• SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på
engelska, både vad gäller stavning och grammatik, t.ex. djörni och
shus (journey och shoes).
• Utöver grava stavfel, lättförväxlade ord samt grammatik så
innehåller SpellRight även översättningshjälp.
johanna.kristensson@halmstad.se
@JoKristensson
"Språk och digitala verktyg i förskolan -
idéer och inspiration" (Nypon förlag)
http://korta.nu/hstdsprak
http://logopedeniskolan.se
Kontakt
1 von 8

Recomendados

Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
240 views8 Folien
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter von
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterDigitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter
Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheterjokristensson
440 views6 Folien
iPad, appar och webbaserad lärverktyg von
iPad, appar och webbaserad lärverktygiPad, appar och webbaserad lärverktyg
iPad, appar och webbaserad lärverktygjokristensson
237 views8 Folien
Inläsningstjänst vt 15 jk von
Inläsningstjänst vt 15 jkInläsningstjänst vt 15 jk
Inläsningstjänst vt 15 jkjokristensson
490 views27 Folien
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve... von
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...
Förebyggande arbete och tidiga insatser med hjälp av tidsenliga alterntiva ve...jokristensson
742 views26 Folien
Högskolan Kristianstad 20 mars em von
Högskolan Kristianstad 20 mars emHögskolan Kristianstad 20 mars em
Högskolan Kristianstad 20 mars emjokristensson
375 views33 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

Lone survivor by jamsheed sajid UET TAXILA von
Lone survivor by jamsheed sajid UET TAXILALone survivor by jamsheed sajid UET TAXILA
Lone survivor by jamsheed sajid UET TAXILAJamsheed Ahmadani
203 views16 Folien
CURRICULUM_VITAE_NADYA_ (1) von
CURRICULUM_VITAE_NADYA_ (1)CURRICULUM_VITAE_NADYA_ (1)
CURRICULUM_VITAE_NADYA_ (1)Nadya Ramadhanis
114 views1 Folie
Ilm e ghaib by abu tahir tayyab danapuri von
Ilm e ghaib by abu tahir tayyab danapuriIlm e ghaib by abu tahir tayyab danapuri
Ilm e ghaib by abu tahir tayyab danapuriMuhammad Tariq
421 views19 Folien
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552 von
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552kruaor1980
132 views7 Folien
Outperformance - October 2013 von
Outperformance - October 2013Outperformance - October 2013
Outperformance - October 2013Kristin Tutchstone
76 views1 Folie
Ikhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-a von
Ikhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-aIkhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-a
Ikhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-aMuhammad Tariq
315 views42 Folien

Destacado(11)

Lone survivor by jamsheed sajid UET TAXILA von Jamsheed Ahmadani
Lone survivor by jamsheed sajid UET TAXILALone survivor by jamsheed sajid UET TAXILA
Lone survivor by jamsheed sajid UET TAXILA
Jamsheed Ahmadani203 views
Ilm e ghaib by abu tahir tayyab danapuri von Muhammad Tariq
Ilm e ghaib by abu tahir tayyab danapuriIlm e ghaib by abu tahir tayyab danapuri
Ilm e ghaib by abu tahir tayyab danapuri
Muhammad Tariq421 views
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552 von kruaor1980
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552
การจัดส่งผลงานทางวิชาการ ล่าสุด-ว17-2552
kruaor1980132 views
Ikhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-a von Muhammad Tariq
Ikhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-aIkhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-a
Ikhrajul wahabeen-anil-masajid-by-maulana-wasi-ahmad-surati-r-a
Muhammad Tariq315 views
Face2 face von 15Khallam
Face2 faceFace2 face
Face2 face
15Khallam144 views
Clasificacion de envases y embalajes de acuerdo a productos peligrosos von Oscar Barrios
Clasificacion de envases y embalajes de acuerdo a productos peligrososClasificacion de envases y embalajes de acuerdo a productos peligrosos
Clasificacion de envases y embalajes de acuerdo a productos peligrosos
Oscar Barrios4.1K views
Led zeppelin Presence Songbook von Jorge Yoo
Led zeppelin Presence SongbookLed zeppelin Presence Songbook
Led zeppelin Presence Songbook
Jorge Yoo1.7K views
Product and Services Strategies von ISAAC Jayant
Product and Services StrategiesProduct and Services Strategies
Product and Services Strategies
ISAAC Jayant22.2K views

Similar a Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

Akk-mässan i Vasa februari 2016 von
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016jokristensson
2K views7 Folien
Nacka 12 mars 2015 von
Nacka 12 mars 2015Nacka 12 mars 2015
Nacka 12 mars 2015jokristensson
433 views22 Folien
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011 von
Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011GuAB
265 views21 Folien
Laholm 17 mars 2015 von
Laholm 17 mars 2015Laholm 17 mars 2015
Laholm 17 mars 2015jokristensson
369 views27 Folien
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017 von
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017jokristensson
204 views9 Folien
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge von
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeInformation och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeSylvia Svenungsson
1.5K views13 Folien

Similar a Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter(20)

Akk-mässan i Vasa februari 2016 von jokristensson
Akk-mässan i Vasa februari 2016Akk-mässan i Vasa februari 2016
Akk-mässan i Vasa februari 2016
jokristensson2K views
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011 von GuAB
Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011Mölndals skoldatatek  skolbesök vt2011
Mölndals skoldatatek skolbesök vt2011
GuAB265 views
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017 von jokristensson
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
Alternativa lärverktyg 18 maj 2017
jokristensson204 views
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge von Sylvia Svenungsson
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i HuddingeInformation och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Information och inspiration om digitala verktyg som stöd i Huddinge
Sylvia Svenungsson1.5K views
Tidsenliga digitala lärverktyg von jokristensson
Tidsenliga digitala lärverktygTidsenliga digitala lärverktyg
Tidsenliga digitala lärverktyg
jokristensson279 views
Bup-kongressen Linköping 2015 JK von jokristensson
Bup-kongressen Linköping 2015 JKBup-kongressen Linköping 2015 JK
Bup-kongressen Linköping 2015 JK
jokristensson252 views
Skoldatatek gr 111128 von ekmbe74
Skoldatatek gr 111128Skoldatatek gr 111128
Skoldatatek gr 111128
ekmbe74156 views
Webbresurser och digitala verktyg med nyanlända von Hulya Basaran
Webbresurser och digitala verktyg med nyanländaWebbresurser och digitala verktyg med nyanlända
Webbresurser och digitala verktyg med nyanlända
Hulya Basaran825 views
Presentation på INCLUDE-konferensen 171019 von Mats Brenner
Presentation på INCLUDE-konferensen 171019Presentation på INCLUDE-konferensen 171019
Presentation på INCLUDE-konferensen 171019
Mats Brenner1.2K views
HT15, DA354A - Introduktion till Python von Anton Tibblin
HT15, DA354A - Introduktion till PythonHT15, DA354A - Introduktion till Python
HT15, DA354A - Introduktion till Python
Anton Tibblin652 views
Presentation nätverksmöte081210 von Anne Hederén
Presentation nätverksmöte081210Presentation nätverksmöte081210
Presentation nätverksmöte081210
Anne Hederén260 views

Más de jokristensson

Flyer Dyslexikongressen von
Flyer DyslexikongressenFlyer Dyslexikongressen
Flyer Dyslexikongressenjokristensson
11.5K views1 Folie
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober von
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberjokristensson
4.9K views4 Folien
SITS program för kongressen 24-25 november von
SITS program för kongressen 24-25 novemberSITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 novemberjokristensson
2.7K views2 Folien
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113 von
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113jokristensson
2.9K views2 Folien
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter von
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterLärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterjokristensson
161 views8 Folien
Lärplatta vid räknesvårigheter von
Lärplatta vid räknesvårigheterLärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheterjokristensson
468 views7 Folien

Más de jokristensson(10)

Flyer Dyslexikongressen von jokristensson
Flyer DyslexikongressenFlyer Dyslexikongressen
Flyer Dyslexikongressen
jokristensson11.5K views
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober von jokristensson
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktoberProgram Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
Program Dysleximässan Karlstad 19-20 oktober
jokristensson4.9K views
SITS program för kongressen 24-25 november von jokristensson
SITS program för kongressen 24-25 novemberSITS program för kongressen 24-25 november
SITS program för kongressen 24-25 november
jokristensson2.7K views
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113 von jokristensson
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
Program Matematiksvårigheter Göteborg 20171113
jokristensson2.9K views
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter von jokristensson
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheterLärplattan som stöd vid räknesvårigheter
Lärplattan som stöd vid räknesvårigheter
jokristensson161 views
Lärplatta vid räknesvårigheter von jokristensson
Lärplatta vid räknesvårigheterLärplatta vid räknesvårigheter
Lärplatta vid räknesvårigheter
jokristensson468 views
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg von jokristensson
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktygSpråk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
Språk-, läs- och skriv-utvecklande förhållningssätt 
& 
digitala lärverktyg
jokristensson414 views
Inläsningstjänst 2015 bll von jokristensson
Inläsningstjänst 2015 bllInläsningstjänst 2015 bll
Inläsningstjänst 2015 bll
jokristensson1.2K views
Högskolan kristianstad 20 mars fm von jokristensson
Högskolan kristianstad 20 mars fmHögskolan kristianstad 20 mars fm
Högskolan kristianstad 20 mars fm
jokristensson401 views
Skolbibliotek 13 mars 15 von jokristensson
Skolbibliotek 13 mars 15Skolbibliotek 13 mars 15
Skolbibliotek 13 mars 15
jokristensson3.1K views

Digitala verktyg vid läs- och skrivsvårigheter

 • 1. DIGITALA VERKTYG VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER JOHANNA KRISTENSSON 
 LEG LOGOPED & SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLARE RESURSCENTRUM KÄRNHUSET, HALMSTAD ORIBI, LUND Linköping 25 april 2016 OLIKA LÄRVERKTYG VID LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER • Det finns en mängd olika digitala lärverktyg som kan underlätta och kompensera vid läs- och skrivsvårigheter • T.ex. talsyntes, rättstavningsprogram, tal- och ljudböcker, anteckningsfunktioner, presentationsverktyg etc. • Förhoppningen är att dessa ska ses som vilka verktyg som helst bland alla andra • Många verktyg finns nu tillgängliga till mobiltelefoner och lärplattor VIKTEN AV FÖREBYGGANDE ARBETE OCH TIDIGA INSATSER • En stor del av de elever som uppvisar svårigheter i åk 2 är ofta de elever som har fortsatt stora svårigheter i åk 9 • All forskning visar att det är det förebyggande arbetet och de tidiga insatserna som har en avgörande betydelse för en framgångsrik skolgång • Elever vet (ofta innan skolstart) om de kommer tillhöra ”Läsarnas klubb” eller inte • Den akademiska självbilden behöver stärkas tidigt, dvs. innan barnen och eleverna hunnit misslyckas i sin språk-, läs- och skrivinlärning FRÅGAN ÄR: NÄR OCH HUR OCH FÖR VILKA INTRODUCERAS OLIKA LÄRVERKTYG FÖR 
 SPRÅK-, LÄS- OCH SKRIVUTVECKLING? Vilka utmaningar har ni stött på/ser ni?
 • 2. OLIKA SYFTEN MED OLIKA LÄRVERKTYG • Förebyggande • Tidiga insatser • Kompenserande (viktigt att skilja på träning och kompensation) • Språkutvecklande i alla åldrar Olika verktyg är med andra ord bra för ALLA och måste därför erbjudas ALLA ERBJUD OLIKA 
 VERKTYG FÖR… • ökad delaktighet • ökad likvärdighet • ökad tillgänglighet • ökad självständighet • minskad stigmatisering OBS! Inget verktyg är i sig pedagogiskt. Det måste finnas ett medvetet syfte kring vad som ska utvecklas och uppnås. Detsamma gäller med alla andra metoder, material och verktyg HUR SKA DE OLIKA VERKTYGEN INTEGRERAS NATURLIGT I UNDERVISNINGEN? HUR FÅR VI BORT “HJÄLPMEDELSSTÄMPELN"? YTTERLIGARE 
 FRÅGESTÄLLNINGAR
 • 3. NÅGRA FÖRUTSÄTTNINGAR Vad som fungerar för en person kanske inte fungerar för någon annan Det är alltid behov, situation och förutsättningar som styr Utbildning, utbildning och åter utbildning! Verktyget i sig får aldrig bli målet! TIDSENLIGT LÄRVERKTYG Google översätt SayHi IntoWords Legimus AudioNote Voice AssistantInläsningstjänstClaroSpeak • Talsyntes • Ljudning • Taligenkänning • Anteckningar • Röstmeddelanden • Diktafon • Skanner • OCR • Daisyspelare • M.fl. PrizmoEducationSkolstil
 • 4. INBYGGD TALSYNTES ”Läs upp markering" är en funktion som finns inbyggd i iPad. Under Inställningar – Hjälpmedel - Tal slår du på Läs upp markering. Ladda ner förbättrad kvalitet på flera olika språk. NÅGRA ORD OM TALSYNTES • Uppläsning av markerad text • Ger direkt återkoppling vid skrivning • Förenklar ”sökläsning” • Utmärkt vid andraspråksinlärning • Finns på många olika modersmål DIKTERINGSFUNKTION SKICKA RÖSTMEDDELANDEN
 • 5. LÄSARVY Före Efter APPAR MED LJUDNING OCH SKRIVEKO Claro Speak - Talsyntesapp med uppläsningsstöd efter ljud, ord och mening. Foto-till-text-funktion. Många språk. Kostar 40 kr. Skolstil & Skolstil 2 - Vanlig ASL-app. Bokstavsljudning och uppläsningsstöd med hjälp av Googles talsyntes eller högkvalitativ. Kostar 30 resp 75 kr. IntoWords - Skrivapp med bokstavsljudning, talsyntes och ocr-funktion. Skanna text och få den uppläst. 129 kr (skrivapp) + 65 kr (ocr) + 40 kr (engelskt språkpaket). FOTO-TILL-TEXT MED OCR Claro Scanpen 75 kr Prizmo 109 kr Pixter 40 kr Google Översätt Gratis DIREKTÖVERSÄTTNING Google Översätt (gratis) - med många funktioner som foto-till-text, talsyntes och direktöversättning i kameran Worldictionary (gratis el 30 kr) - översätt enstaka ord direkt med hjälp av kameran SayHi (50 kr) - taligenkänning och talsyntes. En slags “extratolk” Clarify (gratis liteversion el offert) - högkvalitativa ordböcker på ca 30 olika språk. Innehåller ca 700 ordböcker.
 • 6. ANTECKNINGSAPPAR Notability – Spela in samtidigt som du antecknar. Navigera enkelt i din föreläsning genom att klicka på ordet eftersom text och är synkade. Kostar 59 kr. Både skriva- och ritaläge. AudioNote – Samma funktion som ovan. Dessutom en tidsangivelse under tiden när du skriver. Kostar 50 kr. Legimus (gratis, inloggning krävs). Katalog över alla MTM:s talböcker. Kräver läshinder. Finns som app till iOS och Android. Inläsningstjänst (gratis för abonnemangskunder). Finns som app till iOS och Android. Även webbaserad version finns. LÄSA TAL- OCH LJUDBÖCKER PRESENTATIONSVERKTYG Keynote - gratis iMovie - gratis Book Creator - 50 kr VISUALISERA UTRÄKNINGAR Myscript calculator - miniräknare som gör om din handskrivna text till datortext. Gratis. Educreations - Spela in, rita och titta/lyssna igen. Gratis.
 • 7. RÄTTSTAVNING Oribi Writer lanseras snart. Består av en ordbehandlare 
 med formateringsmöjligheter. • Rättstavning på svenska 
 (sedan även på engelska) • Talsyntes medan du skriver 
 och efteråt • Bokstavsljudning TILLÄGG TILL CHROME & GOOGLE DOCS • På en Chromebook arbetar man i det s.k. molnet, vilket kräver en wifi-uppkoppling. • Tillägg (program) finns till både webbläsaren Chrome och till Google Docs. • Många skolor väljer att arbeta med GAFE (Google Apps for Education). Det är gratis (fast tilläggen kostar oftast pengar) DIKTERINGSFUNKTION I GOOGLE DOCS • I Google Docs finns under Verktyg - Röstinmatning en dikteringsfunktion • Det måste vara webbläsaren Chrome som används • Fungerar bara på en dator - ej på en iPad ORIBI SPEAK FOR CHROME • Oribi Speak är ett tillägg till webbläsaren Google 
 Chrome
 • Använder högkvalitativ talsyntes från Acapela 
 • 44 olika röster på 15 olika språk 
 • Läser upp markerad text på olika webbsidor, pdf:er och skriven text i t.ex. Google Docs
 • Bokstavsljudning och uppläsning efter skrivet ord och mening, s.k. skriveko ingår.
 • 8. STAVA REX FÖR GOOGLE DOCS • Ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text. Finns för PC, Mac och Google Docs. • Stava Rex hittar och rättar gravare stavfel som neulitret och skonalist (neutralitet och journalist). • Stava Rex innehåller flera tusen varningar för lättförväxlade ord och uttryck, t.ex. för orden ysta/Ystad och kakla/kackla. • Stava Rex fångar upp och föreslår rättningar av vanliga grammatik- och uttrycksfel. SPELLRIGHT FÖR GOOGLE DOCS • SpellRight rättar typiska fel som svensktalande personer gör på engelska, både vad gäller stavning och grammatik, t.ex. djörni och shus (journey och shoes). • Utöver grava stavfel, lättförväxlade ord samt grammatik så innehåller SpellRight även översättningshjälp. johanna.kristensson@halmstad.se @JoKristensson "Språk och digitala verktyg i förskolan - idéer och inspiration" (Nypon förlag) http://korta.nu/hstdsprak http://logopedeniskolan.se Kontakt