Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

De Toekomst van Werk & Generatie Y; YACHT Trainees Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

1.609 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Karriere
  • Als Erste(r) kommentieren

De Toekomst van Werk & Generatie Y; YACHT Trainees Nieuwjaarsbijeenkomst 2016

  1. 1. YA C H T aRa"°W"VTRA| NEES Welkom in de veranderende wereld van werk - Nieuwiaarsbiieenkomst 1 1 februari 2016 - TOEKOMSTPERSPECTIEF FUTURE PROOF PROFESSIONALS m b>5°°-°°d°l. "B°2/3 BREDE SKILLS anen ver WI nen J & BREED INZETBAAR Meer Flexibiliteit M 8. mobiliteit Meer generaties E 8. culturen op de werkvloer W Meer hoger opgeleiden STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING - BOLLENMODEL U. l OZ <ZE‘. fl (<53: n_U u_1U. l I-10. DU) ‘Toekomstig straks nodig 9'6"‘, ‘Wachtkamer’ ‘Most wanted’ nu aanwezi. nu nodig ‘Zorgenkindjes' ‘Tijdelijke krachten’ 'Huidige kern’ ‘Key players’ Ziin uw huidige werknemers ook straks nodig? GENERATIES Dun‘ mmir p-_u'‘()nn . Ivl llzml 't*l‘I{<*n lmm VI‘ ‘«‘l t. (‘'(‘l1(‘l1 lntvn la-'<~n Hech: waarde aan wijsneid & ervaring EIHSICIH GeneraIieY L3»i-moraine X BalJ‘_, 'l)r»(_»vriL-'5‘ Veteranen r. - . i "L! HUN BEHOEFTES 0 hard werken 9 carriers bepaald door werkgever 9 loyameit BABYBOOMERS 0 baanzekerheid Q huisje — boompje — beestje 0 niet lullen maar poetsen Q Succes is een keuze GENERATIE X Q mijn werkgever (en auto) leveren mij status 9 pr-imaire arbeidsvoorwaar-den (€) 6 werk - privé balans 0 vriiheid - flexibiliteit - ontwikkeling - afwisseling 0 vemieuwing - uitdaging - clynamiek — samenwerken 9 sturing op output in plaats van input 0 doen waar ze goed in zijn 9 waarde toevoegen in werk en aan wereld GENERATIE Y Q manier-en vinden om hiérarchie te doorbreken 0 dat (net)werk en leven door elkaar lopen 0 niet voor rest van leven werken bij 1 werkgever 9 werken voor bedrijven met C. R.U. S.1-L factor T Cool - real - unique - selftid. - happy IS GENERATIE Y. . of nieuwoqierig? oppoitunietiech. .. of ambitieuo? orwooropelbaar. .. of openminded? of qedreven? lui. .. of efliciénl? tijdrovend. .. of zelfrejledief? wiepelturig. .. ofjlexibel? brulaal. .. of hiiérarchindx onqevoeliq? oocial of connected? complex. .. ofruimdenkend? recalcitrant. .. of dapper? andero. ... ‘? ‘OT futureproofl RONDE TAFEL GESPREKKEN VERANDERENDE ARBEIDSMARKT "Baanzekerheid bestaat over 5 iaar niet meer" 0 Van baanzekerheid naar werkzekerheid 0 Wat vroeger specialisme was (Excel) = basiskennis van nu “ Bliivende behoefte aan contact 8 interactie Q Mensen ziin slechte robots, social skills worden key 9 Tech know how + People skills = Toekomst proof Verandering + aanpassingsvermogen ziin noodzakeliik en = zorgen voor "nieuwe" werkzekerheid t Iessr TALENTONTWIKKELING GENERATIE Y "Generatie X moet leren loslaten 8 Generatie Y moet leren werken" “ Generaties die naast elkaar werken zorgt voor spanningsveld 0 Gen Y niet voorbereid op werken door studie (70% ontevreden) “ Ontwikkelen is goed, maar moet uiteindeliik wel € opleveren Q Verbinding maken door kruisbestuiving en gezamenliik doel 9 Gen Y ruimte geven + sturen op hoe waarde toe te voegen Q Generaties inzicht geven in 8 lnzetten op natuurliike kracht EMPLOYER BRANDING "Generatie Y is steeds minder statusgevoelig" . Lastig om Gen Y en oudere professionals beiden aan te spreken 0 lnterne en Externe branding ziin niet op elkaar afgestemd 0 Minder statusgevoelig maar veel invloed van ouders + omgeving Q Vriiheid, ontwikkeling 8 authenticiteit van belang 9 Cultuur heeft grote impact (manager + steer)-)| nhousedag etc. 9 lnzetten van huidige Gen Y medewerkers als ambassadeurs 3."‘"° A <C’- , , t as “_. .""“ um? ‘ 5"’ um‘. y; ." «MW ah (3 mgvmcv b°3‘d’M gklhm‘ — $g%/ V ‘N @ ‘“‘, V§# DEELNEMENDE TALENTPARTNERS tempo-team ' EURONEXT 1 lIr': ‘e‘_s°“ T #. M"' gHAN5_'. .— .3 E” O v“% , le€1?: INéc”@ % ‘Q g ‘fig , .. nu“ . g9 ac-t°*@ ABN°AMRO Clearin I-9-‘= "5E'Plan (Q) thyssenkrupp ' 9 —_, x Eflifiéififfsfifiiittt Luzafllclillege H T wr randstad WW G5'@J delta Iloyd ' ABNNVIRO 5-_Eneco DE YACHT TRAINEES a Randstad company ~ G WWW. YACHT. NL/ TRAINEES Jong talent in uw organisatie aan de slag als Trainee? sioukie. de. vries@yacht. n| / O20 — 301 3100

×