Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Línia del temps edat mitjana

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Línia del temps edat mitjana (20)

Weitere von jmpinya (20)

Anzeige

Línia del temps edat mitjana

  1. 1. L’esplendor medieval Línia del temps_Edat Mitjana (ss. VIII-XV) ORDRESESTÈTICS • Invasió visigòtica, fins a l'arribada dels sarraïns. • Entre 711-725: els sarraïns envaeixen la Península. • L'any 732, Carles Martell els atura a Poitiers. • Segles VIII/IX: inici de la Reconquesta • Els reis francs delimiten la Marca Hispànica. • Organització dels comtats catalans. • La llengua parlada al segle VIII ja és llengua catalana. • La llengua literària és la llatina. • Testimoni de germanismes (dels visigots) i d’arabismes en el substrat de la llengua catalana. La Seu de Palma Font: VIQUIPÈDIA & YOUTUBE segles V-VIII ALTA EDAT MITJANA (De la caiguda de l’Imperi Romà, el 476, fins a la delimitació de la Marca Hispànica) SEGLE IX SEGLE X SEGLE XI SEGLE XII 800 d.C 900 d.C 1000 d.C 1100 d.C ALTA EDAT MITJANA SEGLE XIII SEGLE XIV SEGLE XV 1200 d.C 1300 d.C 1400 d.C BAIXA EDAT MITJANA P R E R O M À N I C R O M À N I C C I S T E R C E N C G Ò T I C M O N À S T I C G Ò T I C F L A M Í G E R E s c r i p t u r a m e d i e v a l e n l l a t í : t e x t o s n o c o n s e r v a t s L i t e r a t u r a o r a l r o m à n i c a Palau Generalitat LALITERATURAIELSFETS P o e s i a m e d i e v a l : L í r i c a t r o b a d o r e s c a L i t e r a t u r a p o p u l a r N a r r a t i v a m e d i e v a l : d o c t r i n a l , r e l i g i o s a i m o r a l i t z a n t • Guifré el Pilós (875-897) • Abat Oliva (971-1040) • Guifré II Borrell (897-911) • Sunyer (897-946) • Borrell II (986-992) • Miró (946-966) Corona d'Aragó Fi de la reconquesta dels comtats catalans als sarraïns • Ramon Borrell I (992-1017) • Berenguer Ramon I e l Corbat (1017-1035) • Ramon Berenguer I el Vell (1035-1076) • Ramon Berenguer II cap d 'Estopes (1076-1082) • Berenguer Ramon II el Fratricida (1076-1097) • Ramon Berenguer III el Gran (1093-1131) • Ramon Berenguer IV el Sant (1131-1161) • Alfons I el Cast (1162-1196) • Pere I el Catòlic (1196-1213) • Jaume I el Conqueridor (1213-1276) • Pere II el Gran (1276-1285): Sicília • Alfons II el Franc (1285-1291): els ducats d'Atenes i Neopàtria • Jaume II el Just (1291-1327): Sardenya • Alfons III el Benigne (1327-1336) • Pere III el Cerimoniós (1336-1387) • Joan I el Caçador (1387-1396) Humanisme c a t a l à p r e l i t e r a r i ( e s c r i p t u r a f u n c i o n a l ) • Martí l'Humà (1396-1410) Compromís de Casp (1412): accés de la dinastia dels Trastàmara a la Corona • Ferran I d'Antequera ( 1412-1416) • Alfons IV el Magnànim (1416-1458): Nàpols • Joan II sense fe (1458-1479) Guerra civil: (1462-1472) Unió dinàstica Castella - Corona d'Aragó • Ferran II el Catòlic (1479-1516) 1492: acabament de l'edat mitjana Els reis Catòlics conquereixen Granada Colom descobreix Amèrica L í n i e s d i n à s t i q u e s c o r o n a c a t a l a n o a r a g o n e s a Sant Quirze de Pedret Sant Climent de Taüll Forum Iudicum Homilies d’Organyà Guillem de Cabestany Cerverí de Girona R a m o n L l u l l Francesc Eiximenis Sant Vicent Ferrer Anselm TurmedaLlibre dels fets Bernat Desclot Ramon Muntaner Pere el Cerimoniós Crònica menorquina POESIA P R O S A SAPIENCIAL CRÒNIQUES SEGLE D’OR A u s i à s M a rc h Roís de Corella Jaume Roig Joanot Martorell Curial e Güelfa POESIA NOVEL·LA H i s t o r i o g r a f i a m e d i e v a l C r ò n i q u e s sor Isabel de VillenaBernat Metge Epopeies nacionals: l’èpica en els cantars de gesta kharja cants goliards Chanson de Roland (Cançó de Rotllan) Cantar de Mío Cid Roman courtois Chrétien de Troyes Lais Marie de France Jordi de Sant Jordi Gilabert de Próixita Andreu Febrer Conquesta de Mallorca, Eivissa i València Neixen les Corts Catalanes i el Consell de Cent de Barcelona Expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània Inici d el Casal de Barcelona. Fusió dels comtats catalans Fundació de monestirs Martí de Riquer, un apassionat de l’Edat Mitjana [3:11] Cançó de Santa Fe Lola Badia: Com gaudir de la literatura medieval? [2:18] Lola Badia: La traducció, peça clau de la literatura medieval [1:50] Lola Badia: Història de la literatura catalana [18:04] Àlex Broch: Història de la literatura catalana [26:00] Lola Badia: L'obra de Ramon Llull (1:42) Lola Badia: El llibre dels fets de Jaume I (1:27) Lola Badia: Bernat Desclot i Ramon Muntaner (1:14) Lola Badia: La poesia de tradició trobadoresca (1:52) Literatura medieval. Ars generalis (29:12) Lola Badia: Narrativa cavalleresca. el Curial i el Tirant (2:20) Stefano Cingolani: El Somni, de Bernat Metge (22:03) Lola Badia: La importància d'Ausiàs March (1:27) Lola Badia: Francesc Eiximenis i Sant Vicent Ferrer (1:42) Lola Badia: L’Espill de Jaume Roig (1:50) jmpp 2016

×